Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

T GWERTHFAWROCAF 01 BOB PETH YW IECHYDi Yr wyf yn islmlo tliwjmatl 9tr-"f i -srnesid yrhys a aliaf er Ifeg > a mhob cryfeir. iau, ui05* belled ag y maeynwyi Ban iy mod yn dyst personol 0'1 fl&iord a'r lias amahrisisdwy IJdd yc deiliiaw cddiwrth bel- emaa Mr. George; Jetryilycd, TEirwaun, io, Did daioni per- ■Orel yn nnig, ond helyd i lawer rlv cjdnabod mown amryw twan *Wf- wlad 1 mae yn ddy- leeow-ydd arnaf i hysbysti hyn I'r c> koedd yn gySrodinol. Yr *yi Kodi cael iy mlino er yn ieaano gas ddolor yn y cefn, Wihwylderau yay cylla, poanau yc fy nglnnian a'm arenao yn ami mwc. O'r diwedd olywais ^plenaa George, a chyme or- ris odan e bonynt ryw noson pan yr oeddwn yc methu ym- Bymnd gan y poen heb drafiertb lawr. Ond, er fy 2&wd, cyn pen pedair Inn o again yr .oeddwn yn teiralo mor heiByt a meb 21 oed, sexddiar hyny byd hedayiv wyf yn on cadw yn fy nby iel y fcryso? gorea. Y neent, i mi biaidd felasodd- Ion wilaeledig, Li. zyK-bsyonsftin, pan cedd- wn ifeth & hsinyf, cjlarfyddais a Mr. William David. Relieving OICM, Aberder, yr hwt oedd yn nuron llewgu gan ddolur yn y oein; ac wedi iddo adrodd ei telyct., a'r poen dirdynol oedd yn ei gain, nee peri iddo gerdd- ed braidd yn ei ddan ddwbl, dyVfCuais wrtho Mn fyned nou anion air 2jchaid o belenm George. Tea chwecb osr gloeh tescoetbeth eyf&fydd&is ag ef d*&chetes a grniaetJ^" AMNAID Moat i ddyfed aio, a dywedodd ei f' d yn hollo) iiacb, ao y gallai neiuio dros naw o berthi! Yr wyf yn ooihan enw Mr. De.vid am ei tod mor adsabyddua t-wy Jt boll gymydogaeth. Coned pftwb nac. &yt yn ysgrifenn hyn Mt fy reod yn ^dnabyddoB a Mr. George, L arye nid wyl sve6 cacl y fr&int o'i weled ond un- Wftitb yn fy oes trwy wybodMitb i mi. ABEIDAR. ISAAC TAOMAs TWONDERS NEVBBCEASE f am, happy to inform you of the ffce&i re!l-<i *k*& "snefit I reoolved by taking your Pills. Ten mouths ago & wa» taken jJ1 with Gravel trow dr^kiag impore water. I can scarcely exprfEs is wurda what I suffered. I Went to a Doctor, Pond he made me WOMe, I than want to another and had little relief for ? tima. I was advised to tryyr ur Pills. Thsse are worthy of pat. praise. I took three of your ftlle for Gravel, and have nevor beati, troubled sinoe. I have suffered maijy years from Piles, aad could not get lID effectual cure. I WfU taken ill last wesk by sitting on a cold wet tool. I I ti ck half a box of your Pills, and ran do no more than endorse what I aid before, I am now M well as evte IW- in my life. Yonrs, B. RABCB. East Street, Newport, MOB. GEORGE'S FILLS A CERTAIN i CURB. '1 Among the multiplicity Patent Medf., aftes pnojeeing to care all the dis eases to which flesh fa heir, It i^ dfflicalt to ftnd which is genuine or not But aitar the perusal of a great: Bamber authentic ieetimoniais, we feal EiKcIi pleasure in prenouacisg George's Pile and Gravel" Pills to be effectual restoratives to health. These lronderfctlaiedioiaee have edeoted per- lect cures where the most eminent of i the Faoulty have failed, and they nmet be looked upon as one of the greatest boons to suffering humanity. JRUtor of "London Sevine Meddygon s»» vAeihtt—FiUi iieorge yn iaehom, Cih«4 Farm, Nr. Ne#c^etle Eralyn Arryl Syr, -iHyn s^ld Toh fcys ftea iy rood weii bod yn aflach ac fh a'-thodig am flsoedd lawef. Bu y meddjgjn yn hollol afl»yddi,nus ib Jn^n^lfbsd. Prjneis flyohakl o^fc ill So ), ao vr wyf yn awr yn aolloi I»ca aye kaatr a' orpijea. Yr efddocb, 4c, S. ZAKU., ^1* Qh&m M&rdett, Merthyr. Poniifpriito, ZlaneM aT(egm* *Od. ~i From W. £ adham, „ Cantor, CardiC. I one day called with a Chemist for a box i. i tNQrge's Piles and Gravel Pflis, and w&8 ropptffifcwiaTsThat I rapposed tojbs the gentle artiole. I ,|rife< greatly surprise^ howler on opening tte parcel, to find that ibstead W George's Pills, tte Qkeml^ had -deliberately oheated me by packtcg up 3 a spirioua bo* of PilUr I hU the surfeit iirticle,?h6wever af Canton, and am much bettf r tface I took t^em. fymtrvnh gynghvr Goteivch -ft* Vn» t fVHtsutAww ar ata^p y Uywodraeth sydd o imgyl^' iot ■* Mwch Heb byn txid oes dintfyr '■ 'f. í'f'" ——— £ v 4„ C. CEORCE'S PILE AND GRAVO-L PILLS. >^ereill wedi gwaeucl arch- X *M~—:—' — wiliadir;anwlii:iC7rRiansav.'ddV\ GEORGE'S JgfV9 GEORGE'S PILE and GEAVEL^k $^ i i t -,i ,v ■ a.- ■ t/ Pills/' ac yr wyf yn cael eu bocl yn gyitin?otU.edig or cyjfeinau 1 "0¥¥ f? O ■■ f*Y% A |TWf mi Vk Ibj-ru'iiol ii/ncrcf. Yr wyf wedi eudefnyddio rlLt Ot wfl\jn.VJllM if Syf^SQ^dedig o ddefynddiau I; yn helaetk' am flyr.vddau lawer mewn #/ Uysiciwl. Nid oes ynddynt ddim o natur Z gyda I PILLS. | Jelelaidd. YE YDWIF O'B FAMT BD LL 11 noacat'j. Ithoddant esmwythad buan 1 rai I H I S\ mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y J "— E BOD Y11 FEDDYGINIAETH DEA OWEETH- It V Eiles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso II PAR0T01R Y PELENI UCHOD FAWB AT T DOLTJEIAXJ HYNY AR (33TFEB II ^dweud nad oes, mewn gwmonedd, eu/f MEWN TR4 O DDULLIAU PA EAI Y MAENT WEDI V\ cyffelvb fel meddygmiaeth tuag £ ■' Vk /M A at wellar y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EUHAMCANTJ. -Gravel— v>S>* At "9/7 1"Geor6E's PILE &GEIAVEL PILLS. %4^/FOON, NO.2~SEORGE'S GRAVEL PILLS. I > ■ ■ No. 3 G £ OHGE'8 PILLS FOR THE PILES. > • LL GOCHELWCH DWYLLWYR. W 9 Q GOCHELWCH DWYLLWYR. ■' — « — — Mewn blyohaa Is. l^o. a 2s. 9o. yr un, Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwcb yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodwieth sydd o amgylch GAlj BQB FFERYLLYDD PARCHUS AC EH EICH-PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid dim yn DRWY YR HOLL FYD •'pile and Gravel Pills," o wneuthuriad wirioneddol. neb arall. 1 — i ■ J C, I 'V 1# W, low low POEN:YN-*Y CEFN- D D Y. TR UPH Y36AFNDER Y N Y POEN YN -Y LWYNAU ¡L; |DWFR POETLIAC^LLOL J J »-< II > ;■ V- i n" GEO RGE'S .ftSH n MB. GEORGE, nj r rrt ApniVC T DlAllSlE- Fnv^ET. 1 | Dear Sir,-Your Pills take, well here, «iul £ a^K/iVCil^ 1. x v t, recommend them with the greatest confidence t« tfiy ens ll and !□ time 1 snail nave a large opening I I I I I 1 tomersas being superior to any other medicine I^-eUevlng lit J '■ tt j. t It l'» iKJ. 4 those tztonhlesome and pninful draordcrs, and iim rarely 'I IOr them.—X ours truly, disappointed even in abtlinatc rases. |,i jj G. OWEN, Chemist to the Boi/alFamUv. | Y mat y Peleni hyn yn Fegiyginiatth „ "JSliaS}, DTXON i' l' ft arçR, BUAN. A DIOGÈL I'R u,_ • « PILES A'R GRAVEL., r. 3. "AT j ac i lucics o anhwylderau ereiU tydd bob ■ I 7. amter yn eu eanlyn. negys:— "™ m « ^rndQarwr »»-««» », »t, .^v m CSV" V POEN YN Y CEFN, V6GAFNDER YN Y PEN, DIFPYa v:. 'J* AXWYI. «»B V* i *jr -v> U •" GwF.r.T.TT AD VW A- TIEULIAOf RHWYMEDD, Lt-YNGER MAN, DIFFYQ 4iv A < n vrW^JLLHAI) '« ANABL, POEN YN YR ARENAU A-r LWYNAO, SURNI I jyj> ElIYl EDDOL. r-Bum- YNYR YSTYMOe.POEN OIRFAWR YN YCOLUDDION. i^ymboeni gir/yPUes a r Gravel, vi, nciiyd f ft & yn g!af llawei O flynyddau £ aWAHw. OWYNT. COUO.TEIMLA» O BWYMU YM Y J/mawr w ril amserau yn dirfeVnol". Hn^tqaTX. & ea»v I>e* i'r Gr?vel Braidd X cefn, Y LWYNAU, A GWAELOO YR YMYSGAROEDD. ft aewldeg miynedd. ac ».m y pus..? >»!* ,iat cyn i m( > 1 c' 'l url'-vYl- £ >ldluu 3L DV^r poeth, DWFR-ATAUAD. Y GWELEDIAD YN g&el gafael ar eifh [.e!"ni clnvi. vr o«ddwn \ftdi tr t yr oeaawn vn r!!&og i eefvll ar fy ■! avw. AO ANBSLUR.8YOHDER-A BLAS ANYMUNOLYN Uwyr «aefhiwo i arc* jn r ty.. Yr o«id y latu tc«it j rih'-aia-1 tir> %«™n nmn-pnt i mi a'r A OENAO, POEN YN'Y BORODWYOYOD. CHWYDDIAMT It goBdusyn t>- nchv-iudiiicj,, iy is m y spy faint. • y%f YN Y TRASD, 4c." If poen mawr yn fy mhert. oo yn fuldv.- gau bendro. fe> mu 1 I/ ysg.:inder wn-f^nhen. Fe wnneth Doctoriaid ;| -,«*»«*a ninimtrmii 1/ gallwnamgyfiVpd'prthunyn etf liiwiv-u llun priodol;'mown i J j,u,„•» iZ Kffilhvr-* «. <rr.n„ i mi 'vr 1 RKOIDAST ES«*TTHAB UKtSNGYSCHOL I; gakir yr ird.hv,, ;v. I; Iy !>.vy.r r;r, boen a selnl. fel ;| |- "ll I go.tu 1 IB], ac yi I —> ll nas galiwn grcdu tod .modd lui byti. wtiia, ond diclch I '{ i Jl wyf -,vedi talu iddynt b&uoodd lawer am hyny, I PI:RCHENOS, I Awdvr dak.i..> ? chwittum.. V bud ni ddortynirJs 'fn-.vr Les.oddlwrth' o J. E. GSOBGE, V* V n^ J V, nOTlt'r.t. PrrnaiS ?i:l"d O OEOr.GS^l a gaeth frjrA^ltrfni a-ithlm-r. \r r^ddyiit yn fy ngvella L V Pn.Kf. f-uT i}'aV)'T,'r-rTTa a cKvmPraffc H I U W A I N. bl-aidd^byn wybod mi gan y u:odi tawel acflsmwytti JT ood'iynt yn g«rj('!j!ufdu amaf. ddau ddo<r-. 0 vr Ufhrvf'yn -ft r* A n/ir»D r> A M e U«? C V. lr oedd fy n_'hyfMnc-Jddiad wedi myned mor Y i f va U/A iVI U n u A IN o n rr. C.. CPr a ohTii' cad (invy barhaa i w cymeryd. y M v: t/n-.dfltfn ntt-n- .» X' maent w»:.n fy adfe'ryd I'm gwres fel cynt. ,f \s D'rvr \\lPK 'iDWAi"# I* i. «)•- X ac yr v.-yf (el yp dyfod yn leuanc or -ilNb'VU>' 1 ^J' m>Wydd.7 Mwyf. &Q. <-«.r.ASE. Ar-r-THMas. OAViD DAVJES. i j —- • — .• ■— "11.11 I.in. J «. Glynbrochari, ger Llanidloes, Cbwefror 41dd, 1877 Syr,- W edi dyoddef am amryw flynyddoedd o boen yn y cain &C gwelais ya TABIAK Y GWEIXHIWK hyobysia^ ELFEH Peloni at v riles a r Gravel; ao er cad oodd gonyf ond ^hydig ffydd, ponder- fynais roddi pr^wfarbynt, ao nis gallafefoh hysbysn mewniaith v lleshad^a gefej^<hfew||byRfe. Yr oeddwn wedi' dyfal geisio lleshad oddiwrth y Mlijefch Pr llail, ond yroll yn Dfer nes dyfod o hyd i'r Poleni No. lMiwi, y rhai bellach syfd yn oael y 11b goreu yu fy nhV- „ ac IUB gftllaf L<u na dweyd am eu rhihweddau wrth bawb o'm cvmvi £ 1 ogion aydd^B'toimlo oddiwrth yr ua atihwylderao J D. George's File & Gravel Pills. 11 » ni., GOCHELWCH DWYLL.WYK. Y. mae J^oblogrwydd Digyffelyb y .Peleni uchod DRWV yr hoil fyd wedi teintio rhai personau firachwantus a diegwyddor i'w hefelychn,^ galwant yr efelychiad (imita- tion) yn £ Pile and Gravel Pills/' ac ami y twyllir J dyoddefydd i gredu EI* fod yn cael Pelfpi gwirioneddol GEORGE, pan, nad yw OM yn cael rhyw gymy§gedd di-; werth a >HE*YGLUS yn eu lie. Derbvnir achwyniadau parhaus o'r twyll FCJM o bob cwr o'r wlfid. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'R byn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt YN y dytbdol Gofynwch yn eglur am GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Wedi cael y blwch edrychwch i'ch Haw, daJiwch sylw fbd Stamp y Llywodraeth AG; ENW y GWNEUTHURWR yn ysgrifene-' dig arno, ac o'i amgylch. Wedi agor y blwch edrychwch a ydyw y;" Trade Ma^K,—" Kagle and Globe," ar y pa- pyrau o'i Mpgylch. Os daw"blychaid o "Pile and Gravel" Pills i'ch MPDDIARRT nad ydyw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybydawchjeich bod wedi cael eich twyllo. Lckesbere, Luzerne Co., -I # PeBEsylvania, North America. Dear SisterPle&ee tAl Mr. George that fcis Pills bra dcne me ranch gocd. Iws suffering sevo'ely^from the Gravel for about six month d. I tot k oce box of his Pills; they gave mo immediate rase, and I have passed a stol-e the stupe of a Cayenne Pepper Coin, but mucli larger. Y enri Affectior.efcely, D. L. J. Ar werth mewn blychan Is. a 2B. 9c. yr un gaot bob Fferyllydd parchus yn y Dywysogaeth. J «.. -• I a v ^farnog, gor Dinbyob, Ionawr lOfed. 1877, ayr, ir wyf wedi dyoddef cvstajM maitb o herwydd y Piles a'r *T 80 prawf obob medd^imj*eth a allwja fe^dwl •mdana ond heb dderbyn yr no Ileshad. Clywais am eich Piio a fcttavel Pull, fto aethum 1 Dmbych i yinofvn blychaid o honynt: ac, er ty mawrlawenjd3, yr ooldwa yn mW wythLoa jn toimlo fy *rwJ?efby«tya ynbolloliaob Ohwi ellwoh f WMud y defnydd a fpnooh o'm tystiolaeth hwn i'oh Pelani. Yd*jf,yr eiddoch, HDGB JOKES. £ .1 I". "-if r Gfaeilhad rhyfeddol olr Filtt tfr Gravel wedi feddyon fethu. Allan c'r (heladgarusr am HpdXbSb ■<utn yn ylaf lawr ofiynyddtm y Files a'r Gravel. Braidd yr teddmn yn aMuog i ufyll or fr. *Aram two I poen a aehotmt i mi, a'r S sisfxa, yn fy mhen, Fe tcnaeth dotfarfaii Aberdnr a Merihyr eu gereu i ml M yr wyj wedi talu htoy t*4ynt ^TIIIFJ lawer am hynyf tnd ni dderijmutu f'-iwr lie* od&iwrtk mn e Aonytti, M brynais fythaid 0 Guwg," fill 4MIII Gravel, a .hymerai* ddau m kcr.ynt—yr tur yn ddyn iaeh^—M SDWAJU13S, ru>mdar, Aher* £ Tytiiclaeth Meddyg. 0 *7 *AM AWST 26,1«T0 Ne^iiid da t T <liaf.—j> w Mlt analyso Qetrgt^iUandQre^ jEj ce %r iiyf yn oa,i ,u icayn nrftm, todaedig o ddefnyddiau Aynrnmi^a t>ee ynddynt ddim o natur f^rianA yr ydtcyf cr farn eubodyn ftdZZ. ini<*ih ara pwerthfatcr at y ^rivHvM hyny ar iv/trla rai y maent «MTFA hameamt ——)"- 1Jr Jr. PVSVQjr, F.A.8^ „ —*i-— rmfa £ {o, er el rhoddi praief c'r fiha« dywed>— Jn f>l Jyny^li^ yrri J*™ *& AR gravel. Tr -wyf m&i rhkid jpratej Ug amynt. HrtV Ctil'*i<t*$<iu,d c.fl(t teUm a feu> dose* of$0. J* t.Jvbn fy aikin*. collier. y^ia, ZenUp ute, uai iety painful suppression ef Vrwt,wsM icatxndueed to try & ecx of No. 2 HUt (1 tHSjut i/.t Gra*elJi qfter taking a fete ■<»** htpatted no leu than jSrlm gall-ttcnes. j # v IS-04 Wifiiedit. iyta P, caei Mymney, » uue 14, 1S72. ME. GBOBGB,; l*at Sif/ hate mtteh pleatuH m bearing teeimeny io the great -itriiiM of yivr liils for the Ti es ni tirmt*L 1 aheayt recommended them mihtZ grtatest eonfidineo to thy customer* cs baing superior toat>y other meditin- \n mxttirtg those trcutitsott* Apem. ftil disorder*, and am rarely dhami P01ht,d tPfft in fnOIt (httitiat* I saifitM, your* truly. P:l.d1fJILJN liJXOJI, l itptr.ung VhidtitU Icai in r.trad^n ueUl c» danynt Lland&T T)"" *?'" — i "TlVf jpifli^ill inferring y^'rM^mandUir %iur I\U* (tntifwn umb*ted,ian £ ht tustemsf*, tcii/icut ott ftetptionepeJt ««« y UMf(t they hapt+f ciitea rtm (heir w. • Ti-urt fmthfuilv^ VAMKBL. "t. Ge;fi e's Till* yngmtihau or el i M f'th arallfttkv. fs'-r2 tr** *u*9u,Metk wW MM luls h y Ik hyn, ce y mdjn %ctdi gveMieu Itewer ar oh trail fethtt. IV emd|, :JCHXgK lootueUe Cure for a Sad Cut, Penralltwen, JKewoaetle 1 útta .& I hare eufieired ttmm Pile and gravsl ;«r icur yaext, 4a- RING Vbfch time I was quite dissliM, ANA never, daring this iime, HFLMFR a wbole E'GBTV rret. I HAVETRIMIA GREAT caantit; of medidn? FRTA dor- tcre, TUT received littlv or no benefit 1 WCB at LUBT icSbced to try & BOS of ycur File t,nd tfratti iilh, AND ircrefiible AS it MAY AJFTAR, jfterl btid ti kcc tot b f: W DOITS, I felt FRI; I bed LAD UITILIIT tody, ENTOUTBIJ V t, T SECTS of ceis bu., 1 TCOK in- citer, and row I IFC me frcm all pajjj, A LIVIL «r iei timcn- to the miraa. uloua effects of thus Pills, Yccrs truly, D. WILLIAMS GmUhad or fit deuddeg miynedd a Mint pddimih y File* AÝ ffrmwi, G&RC^WR, Lannnda, Gcr Abergwaaa, i\i Syrj-»le, ae anwyl favil mi bef}d. trwyt wedi bod yn yo- boesi gan jrPiiea a'r Giavje!, YNUM £ eelni mpwr at rai amserbU|yn £ t> fewnol, am iua deuddeg inl} NEDD^M • am y F-SRA roi"1 bi 0)"11 CEI GAIL ni- vtA ar eich Pelesi fhwi 11 oedowil v- eii t, lIwft gaeiMwo i aros ya y ty. Yr otdd y feth boen gofiSn* yn fy i-oiutJQioo, iy fighyila, .em ya. gyfaint, .a po«n inaur mawr yn it mbe;, ac vn TODDW >$&n bendra. CM caa pzllvn scgyffrefi petlau yn as lliw a'u &I swt got, va ceddwn wedi 11 wyr 4D Z *Y^I GAN JJOM tiltil. iel p'9.E! gailwn grE:4u -A wdw i mi cyiii #oiland cidoh i Awdwi sob daitini, t ptwwch I ehwithau. tfifig PA RTL-N BYTH«FNO^ DEWY ydcio eit H a OI ETCH arttr- trytoyd, jr OEDDWN yn gain dflra iy ,*K»I»«LIGFTETH gydsg OG^ML, A piJfstf. Yt «■ YA ty agwaft TJA-. D htb <• £ *YOOD mi, GAN j nrodd TAWEL AC csmwyth yr oeogyaft YA eweitaredu arnikl; f Yr oedd fl- ngbyfans.ddiad, wt4 RNJ.CED RU<-R oet a chlai, ond drwybar* w HSU i W cyireryd y maect wedi IF t d leryd i'sa gwres fel oynt, no yr wy fel rn d fod yn ie;ano o'r newydd. Pdwyf, DAVID DAYIBi Printed and PiMiebed bv the Sola Prcprier rs, KILLS & LYNcH, at their Gtceral riinkiig Ofti088, L Station-Street, Aberdare, in TTA o.unty of Glamorgan. FIUDj jT, 4th JAN., 1878.