Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Y RHYFEL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y RHYFEL. T RWSIAID YN ADRIANOPLE. Y mae Adrianople yn awr yn nwy- lawy Rwsiaid, yr hwn leawaghawyd gan j Tyrciaid ar ddynesiad y gelyn. Gorchwyl cyntaf y Rwsiaid yn awr fydd cadarnhau eu hunain yno, ac yna ymwthio yn mlaehtua Constantinople, ps na fydd i'r Llywodraeth Tyrcaidd yn y cyfainser foddlohi i amodau hedd- Wch. Y mae Namyk Paeba a Server Paeha yn awr wrth y gorchwyl o drefira ctdoediad, ond Did yw yn sicr etoipa nn a ydyw y ddau wedi cael cyflaW awdnrdod gan y Porte i derfynii ead- oediad ai peidio. Meddylir, modd jbynag, fod Llywodraeth Twrci, yny fenhadwri y mae wedi anfon area olau i Kezanlik, wedi ihoddi mwy o awdurdod iddynt nag. oedd yn eu zneddiant pan yn cychwyn. Yr oedd ystorfeydd mawrion o bylor. ? darpariadau rhyfel ereill wedi eu Casgla i Adriacople, y rhai a ehwyth. wyd i fyby gan y Tyrciaid ar. en gwaith yn ymadael; ac hefyd gosodasant dan yn yr Kski-Serai, heft Balas y Sultan. Wrth feddiann Adjianopie, syrthiodd i leddiant y Rwsiaid ddodrefn rhyfel gwerfhfawr, yn cynwys 200 o ynau. trymion. Yr oedd yr amddiffynfeydd Wedi eneynllnnio ar gyfer byddin o 3.50,00Q o wyr, ac nis gallasai galla o lai na 60,000 wneud gwrthsafiad ynddynt. Y mae y Tvrciaid yn awr yn brysnr VMttoo ai" amddiffyfi!eyd3^r^i»«#»' nople, y rhai a gyrheddant o Burynk Chekmegee, ar Mor Marmora, hyd fynedfa Karabnrnu, ar y Mor Du. Y mae yr amddiffyniad manteisiol hwn, na fedd un ddinas srall ei fath, yn cael ei fforfiad gan gadwen o fynyddoedd isel, ar hyd ochrau pa rai y mae cor- sydd, yn terfynu mewn llyn. Hyd y lmeli amddiffynol hon, o for i for, ydyw 25 ofiildiroedd ond yn gymaint. a bod y ddau ben yn cael eu gorchudd- io gan afonydd a llynoedd, y prif am- ddiffynle yw y canolbarth. Y mae Mukhtar Pacba wedi cael ymddiried iddo am y gorchwyl hwn. Y maemil- wyr a g-nau yn angen, ond pe cyr- haeddai Suleiman Pacha a'i 30 nen 40,000 o wyr, rhoddid agwedd newydd ar bethau. Y mae holl drefniadau milwrol Twrci am y presenol wedi ei chwil- frywio. Cafodd cymeriad boll fyddin y Shipka ar y 9fed cyfisoJ, effaith an- dwyol-effaith sydd yn llawer mwy na cholliad 35,000 o wyr. Y gallu hwn oedd y fyddin cedd i encilio yn ol i Adrianople, os byddai perygl i'r Rws- iaid eu gorchfygu yn y Pass, ac hefyd i gynorthwyo Suleiman Pacha yn ei enciliad, yr hwn sydd wedi ei golli o'r golwg. Credir ei fod wedi gwneud am borthladd, ac y bydd iddo gyrhaedd Constantinople ar y mor. Y mae y Serfiaid wedi cymeryd meddiant o Knrshumli, yr hwn le sydd wedi newid dwylaw dwy nen dair gwaith yn ystod y rhyfel presenol. Ni chymerwyd y lie nes ymladd brwydr galed, yn yr hon y cafodd y Tyrciaid y gwaethaf, pryd y collasant 400 mewn clwyfedigion, a 450 mewn carcharorion. Y mae Prischtima hefyd wedi cael ei gymeryd gan y Serfiaid, y rhai sydd wedi ychwanegu yn fawr at eu cryf- der yn y cyfeiriad hwn. Y mae dys- gwyliad amfrwydr bwysig eto yn Novi Bazar. Y mae y Roumaniaid wedi cymeryd tref Florentin, ar y Danube, oddeutu deg milldir yn ogleddol i Widdin. Dywed gphebydd o Alexandria fod cjffro mawr wedi cael ei achosi yn mhlith poblogaeth yr Aifft, o herwydd a cweithredoedd diweddar y Swyddfa Jihyfel. Y mae nifer mawr o'r Aifft- iaid wedi eu cymeryd ymaith o'n han- fodd, a hyny heb ragbSrotoi dim ar gyfer eu teuluoedd, a chydymgynghori a'u cyfeillion. Yn gymaint ag nad yw y rhai hyny yn gwybod dim am anaf, y mae yn fwy na thebyg y bydd* ( ant feirw cyn gwneud dim gwasan- aeth. o barthed tderau beddweh, ni wyddis ddim i, sicrwydd hyd yn hyn, sle n7ij y fel yt hysbysw j'd yQ ^hyry Cyfirfedin nos Lun, er fbd amryw bethau yn cael eu nodi yn answyddogojf gan newydd- iaduTon celwyddog. Dy wed gohebydd o Coustantinople -:f-bd pob dofebatth yny ddinasyn awr yn beio y Llywodraeth am beidio derbyn telerau y iGynadledd. Pan yr oedd y Gynadledd hono yn eistedd, yr oedd ynvoael ei glywed ynfynych fod LlfW- c^raeth Twrci yn ofm derbyn y teler- au o herwydd y teimlad gwrthwynefool roedd yn y brif ddinas, acmai tejrfysg uniongyrohol fyddai y canlyniad.

: t.^ - -v • ..;i;. GWEITHFAOL…

MARWOLAETHAU OYMRY YN ,AMERICA.

EISTRBB^SB Y

HYN A'R LL ALL YR WYTHNOS.

'>Y CLEOPATRA NEEDLE.'

—: I , "—J.- - —" METHIANT…

. Y GWRTHRYFEL YN AFFRICA.

4 PWLL Y SAINT-

J. Y SENEDD.

CWMAMAN, ABERDAR.

DIWEDDARAF.