Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

J [GWERTHFAWROCAF 0; BOB PETH YW INCHYD. Yr wyf yn teimlo ■ liwymau arnaf i wneud yr hyn a allaf er Des y cyhoedd in zahob cyfeir- lad, mol" belled ag 11D ae JDwyf Ban fy mod yn dyrt peraoaol o'r daioni a'r Ilea anmhriaiadivy ttydd yn deilliaw oddivrih bet* enftti Mr. George, Ceryllyddf Hirwaun, Ie, md daioni pee- tonol ymmig, ond heiyd i la wet tfIB oydnabod mewn amrjnpr Mean o'r wlad y mae yn ddy- ledawjdd arnaf i hjibyau hyn i'r cyhoedd yn gyfeedinol. Yr wyt wedi oael fy mlino or yn iousne,gam ddolor yn y oem, anhwylderau yn j oylls, poenaa yn fy nglanian a'm aienao yn ami iawn. O'r diwedd olywaia am i. elenau George, a chymecr- ais ddau o honynt ryw noaon par. jt oeddwn yn ccethu ym- lJmud gan y poen heb drafertb lam. Ond, er fy rawd, oyn pen pedair am ar again yr oeddwn yn teimlo mor heiny! a mab 21 oed, ac oddiar byny nyd hedt jT y wyf -jn eu cadw yn fy nhy lei y trysor goi en. Y maent i mi braidd fel modd. ion nfaeledig, Ar ryw brydxsawn, fan oedd- wn ittoh a brinji, cyfarfyddai8 a Mr. William David, Relieving Officer, Aberdar, yr hwnoedd yn mron iiewgu gan ecolur yn y eefr, ar iddo adrodd ei beljr t, a'r poen dirdytol oedd yn ei gefn, nes peri iddo gerdd- ed braidd yn ei ddau ddwbl, dywedfsiB wrtbo am fyr ed nen anion uzo fiyehaid o lelenan George. Tua ehwecL o'r gloeh .fcranaetheth eyfarfyddais ag ef draehefn, a gwnaeta amnaid arnaf t ddyfod ato, a dyv: edodd ei fed yn holloliiwli, ao y gallai neidio dros naw o berthj J Yr wyf yn ccffhau enw Mr. David am ei fod mor adnabyddt a trwy IT boll gymydogaeth. Ooiled pawb nac tyyt yn ysgrifccu hyn am fy mod yn fednabtddus a Mr. George,canys nid wyl wodi oael y fraint o'i weled ord un- waitfc ynfyoes trwy wybc daeth i mi. ] Aberdar. ISAAC THOMAS. WONDERS NEVER CEASB. I AM happy to Inform you of the great reliei -tad benefit I reoaived by taking joar Fills. Ten mow ha ago I was taken ill with Gravel from drinking impure water. I can scarcely express in words what I Buffered. I went to a Doctor, and he made me worse, I then went to another and had little relief for a time. I was advised to try your Pills. These are we rihy of mat praise. I took three of your Fills for Gravel, and have never been troubled since. I.have suffered many years from Piles, and could not get an effectual cure. I wat taken ill last week by sitting on a cold wet roof. I took half a box of your Pills, and can do no more than endorse what I aid before, I am now is well as me I,was In my life. Yoan, R. PEARCE. But Street, Newport, Mot. GEORGE'S FILLS A CERTAIN CURE. Among the multiplicity Patent Medi- cines prioseeing to cure all ike dis- eases to which flesh is. heir, it is difficult to and which is genuine or not. But after the peruBal of a great nnmber authentic Testlmocia s, we foal much pleasure in pronouncing George's Pile andGravel Pills to be effectual restoratives to health. These wonderful medicine? have effected per- fect cures where the most eminent of the Faculty have foiled, and they must be looked apon as one of the greatest boons to seffaring humanity. Mtor of "London Review: Mtddygm yn methu—FiUe Qeorge y* iockou. CJlvode Farm, Nr. Newcastle Emlyn Aswyl Syr,— Hyn sydd Feb hys- bysu fy mod weii bod yn aflach ao JU. fethedig am fisoedd lawer. Bu y meddygan yn hollol aflwyddisnus In n ngwellhad. Pr) nl.fs fiyohaid c'oh Pfl) No 1, so yr wyf yn awr yn IcHol iach cyn hancr of orphea. Yr eiddoch, Ac., S. Jakes. At QUifion Abwdtur, Mtrihm, Pontypridd, LionelM 0, iglth- oedd. From W. Badham, Canton, Cardffl. 1 one day called with a Chemist for a box cf George's Piles and Gravel Fills, and was supplied with what I Apposed to be the genuine article. I was greatly surprised however on opening the paroal, to find that instead of George's Tills, the Chemist had deliberately cheated me by packing up a spurious box of Fills. I had the dght article however at Canton, and am much better tiaoe Ijtook them. fymmcth gynghor Gofalwch lod MW t ftmhdkuntr ar stamp y Llywodneth sydd e uagyloh bob blwch. Heb hyn nid oes dim ys WfriowNftfci. GEORGE'S PILE AND CRAVEL PILLS. Y r Fi\,£ il IW erwill wedi gwtivud arch- Yr wyf wedi ezxuyso wiliatlujaBw] i iiien-a i ausawdd GEORGE'S P*' ft* GEORGE'S PILE AND GRAVEL i. a t i rt- m/ Pills. ac yr wyf yn cael eu W jj bod jn gyfausoCideuig or cijjjcvrxmi "p Q m m frw^f -§/ ItyxitHwl tyiu:raf. Yr .vvf wed! eu defnyddio A jLlldt&UllAVliLI iTbodyn gyfansoddedig o ddefynddiau |l jj yn helaeth am fly-, ytfduu lawer mewn K llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur It private pracficr. n Lvnv gvda Ihvyddiant 1 T>T T T C[ B „ 1 l< } I 1 iiiiOi ■} fetelaidd. YE YDWYF O'k PAKS EIT I It nodetug. Enoddant esmwythad buan l rai I B JS'U I ti mewn Kefvllfa anobeithiol o herwydd y J E BOD YN FBDDYGINIAETH DRA GWKETH- I Piles a'r Gravel. Ae nid wyf yn petruso j PAROTOIR Y PELENI UCHOD Vy PAWB AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFEB jj V dwem! Md oes, ujewn gwmonedd, eu /f MEWN TRI O DDULLIAU V PA BAI Y MAENT WEDI j] V, at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: BTJ HAMCANU, <^ — Gravel — At /X NO. 1-GEORBES PILE & GRAVEL PILLS. %5%00Hi No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. j No. 3-GEORGE S PILLS FOR THE PILES. j No. 3-GEORGE S PILLS FOR THE PILES. GOCHELWCH DWYLLWYR. 60CHELWCH DWYLLWYR. I' i — Mewn tlyohau Is. l|o. a 2s. 9o. yr on. r m m Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwchyn eglur am GBOEOE'S Pills, G ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FPERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch ( blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD. an(^ Gravel Pills," o wneuthuriad winoneddol. neb arall. 1 C 1 .e'b .11. ■i '1 PDEWYN YCEFH III j CHWYDD YW Y TRAED I I YSBftFHDERVN Y PEM j f| POEN YW Y IWYMftU j ¡I" (Allf GWYNT, GWAEW, f^OETHAGffmiOILl m LUMBAGO, SCIATICA, //1 I RHWYMEDD, &e. 16 T ■■■■■ I. GEORGE'S f MB. GEORGE, ~DTY T7 D"Aa SlK- bhym«t., Dear Sir,-Your Pills take well here, 1 UEa tUU i • • x ti •« 1 • recommend them with the greatest confidence to my cus- Q»HCi m time 1 Sn3.ll ildiYe A Opening I *1 I I tomers as being superior to anr other medicine in relieving ir,A i«,i„ I I I I those troublesome and painful disorders, and am rarely tor tliem.— xours truly, disappointed even in most cvstinat* cases. G.OWEN,CkmMU>u»m*X*m. F mae y Peleni hyn yn FeddyginfaetSk TbaSn DIXOH. m SICR, BUAN, A DIOQEL I'R ||" jj- PILES A'R GRAVEL, Ml tuaas 0 anhwylderau ereiU sydd W — cmter yn eu canlyn, negytt— at>l POEM YH Y OEFN, Y8QAFNDER YN Y PEN, DIFFYQ GWELLHAD vW TREULIAD, RHWYMEDD, LLYNGER MAN, DIFFYQ AHWYI. ST*,— Drr. T,r.n^AT N ANADU POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI «° anwyl iOTm i ml 0 KHYFEDDOL. Bum YN YR YSTYMOQ, POEN DIRFAV/R YN Y COLUDDIOH, ^7 t \V 3^ glaf liawer O flynyddau «WAEW, AMWR ,Muo.niIMLAD O BWYSAU- YM R J/rh « ynduieLoi%LTRI\ //§■ gan y Tiles a'r Gravel. Braidd I «w~ v» /denude* miynedd. ac am y pump mis olaf cyn i oal^k II y x n ? POETH, OWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YH ml gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeddwn wedi fy mJ yr oedawn yn Rlluog l S6fyll fy BWLACANEGLUR^SYCHDERA BLASANYMUNOLYM tj Hwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boen^\ nhraed gan y poea a achosent i mi, a'r \l QENAU, POEN YN Y BORDDWYDYDD, CHWYDDIANT I gofidus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, » 1/ f_ r 1 t-, t-> It YN Y TRAED, Ac. II poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, felnaa \1 I ysgafnder yn fy mlien. Fe wnaetll Doctoriaid 11 •uannxHT reuwvTtlAn nni*liavDoiiai ■/graUwnamgyffredpethauyneulliwa'ullunprlodol; mewn \l I Aberdare a Merthyr eu goi'eu i mi ac yr I «n»BBAIIf tSmff r IHAO OHIBHOTRCmu II gair yr oeddwn WPdi fy lwyr andwyo gan boena selnl, fel II I r i-ii ■ i ill II — II nas gallwn gredu fod modd 1 mi byth wella; ond diolcfa 1 II II Wyf wedi talu iudynt buinoedd. lRW6r &in iiynyj ff PERCHENOG, U Xwdwrpobdaioni, a pharch i chwithau. !■ ond ni dderbyniais fau'r lies oddiwrth un O T TP nwrmnw 1\/r Pile! 1\ Ynmhentj-thefnos, drwy ddefnyddio eich Peleni yn o! /I •» /# W. ill. vrXiUilvJiJ, iXLaAalraidaf l\ eich cyfarwyddyd, yr oeddwn yngallu dllynfy ng«lwedl<- nonynt. Prynais nycziaid O GEORG-E s m V gaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt yn (y ngwella jm PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais IIIR W A I If, \\braidd heb y» wy bod i mi, gan y modd tawei ac aunwythy/ W JJ JI I j j? ft V\ yr oeddynt yn gweithredu arnaf. [m d.dau UUGgll O nonynt—yr ydwyf yn fj I AMnRRANICUIDr V\ Yr oedd fy nghyfansoddlad wedi mynedt-mor *Jm V\ awr mi drivn iach Vv oer a chlai, ond drwy barhau rw cymerjd^y j/g Vx aW> yn aayn taC/l- f -3-v maent wedi fy adfeiyd I'm frwre. (el Xx BENJAMIN EDWARDS. ( QtV ac yr wyf fel yn dyfod yn leuano o't^T V, "■ 3P7 newydd.—Ydwyf, Ac. Abeedabe^^ >S,r DAVID DAVHSB." .1 Glynbroohan, ger Llanidloes, Chwefror 4vdd 1877 Syr,—Wodi dyoddef am amryw flynyddo«dd o boon vn r eJtn &o, gwelaig yn Tama* t Gwkthiwb hpbysiad am eieh Peloni afc* Piles a r Gravel; ao er nadoedd ganvf ond yohydig Svdd. rnrt7r £ fvnaiii roddi j>r*wi! arnynfc, ao nig gafiaf eioh hvsbysn io^SSt lleshad a gefaia oddiwrthynt. Yr oeddwn wedfl dyfal ffeiaio llJhd oddiwrth y nail! both a'r llall, ond oil ynSZL dyfod o hp! ffc Pelem No 1 ohwi, yj*ai bellaoh sydd yn oael y Ho gorou yn t/nhi ao nis gallaf lar na|§Hrd am ou rhiuweddan vrfch bawboff<m £ yZ ogion sydd yn teimlb tgdiwrth yr an anhwylderan.—J D v George's Pile & Gravel Pills. I GOCHELWCH DWYLL.WYR. f Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni I uchod drwy yr holl fyd wedi temtio rhai personan trachwantus a diegwyddor i'^f hefelychu, a galwant yr efelychiad (imitag tion) yn "Pile and Gravel Pills," ac amr y twyllir y dyoddefydd i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad yw ond yn cael rhyw gymysgedd di- werth a pheryglus yn ea Be. Derbynir achwyniadau parhaus o'r twyll hwn., bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol Gofynwch yn eglur am GEORGE'S PILS AND GEAVBL PILLS. Wedi cael y blwch edrychwch i'ch llaw, daliwch sylw fod Stamp y Llywodraeth ag ENW y GWNETJTHURWB yn yagrifeue- digfarno, ac o'i amgyloh. Wedi agor y blwch edrychwch a ydyw y t. Trade Mark,—" Eagle and Globe/' ar y pa- pyrau o'i amgylch. | >- t. Trade Mark,—" Eagle and Globe," ar y pa- pyrau o'i amgylch. t r Os daw blychaid o "Pile and Gravel" Pills i'ch meddiant nad ydyw yn dal yr oU o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bod wedi cael eich twyllo. Lnkasfcere, Luzerne Co <w.. I^Pepnaylyania, North AtBenoa, Dear Sister,-Pleue tell Mr. George that his Pills has done me much good. I was suffering seTerely^from the Gravel for about six month*. I took one box of his Pills; they gave me immediate ease, and I have passed a stone the shape of a Cayenne Pepper Corn, but much larger. oars affectionately,^ |cj-T D. L. J. Ar werth mewn Mythm la. 1|«, a 2s. 9c. yr un gan bob FferyHydd parohns yn y I Sprywgaefeh. I o_ v„ „ ^a?d™D° £ 8°r pinbyoh, Iocawr lOfed, 1877. ff Byr,—Yr wvf wedi dyoddefoystudd maith o herwydd v Piles a'r W,Jj! ^w^j,prawf 0 bob rneddyginiaeth a allwn feddwl ^•yltinull0Bhad- C17wft« am oioh Pile a 1 ymo(ln I>W«id ohanjmt; ,0) y~ y- oeddw? yo mhe?1 wythnos yn teimlo fy Smaij? i i Yr ?b3rn hyn hoUo1 iach Ohwi ellwoh WnMd y defnydd a fynoch o'm tysfcioJaofch hwn i'oh Peleni. Ydwyf, yr eiddoch, HUGH JONSS. Gtetilkad rhyftddd Ñ Bilit (t Ormg weds fawpo Mbos. Jiilan o'r itteladgartor am Bra 1- ■- Stm yn glaf lawrojfyHjMth am y FiUt a'r Qrtml. Sraiddyr ttiSm yn alluog i ufyll ar fy nkradd pan y poss a oohomt i NK ser ytgafnim yn fy tnhm. IF* WN#WK Aberdnra Merthyrm gmrmtmL* yr wyf vedi takt hwy iMynt tmmi* www f fawor an iimii umA iii 1 mTi Jaw 1111 oddiwrth m t, ANMML £ brynait tyehaid 0 Goorpr* f$o mi Gravel, a tkymnrie ddau Moym • honynt—yr tmryk ddyn iaek.—JL JSJ) WjWDB, QwmaS^Mamr, IIjldiolMi Meddyy, O'r Tytt Cymreig am Amt X. Un Neuydd da i'r Glaf,—jr wyf md analyso &ettg*'t PiUtmd Graeel IS j??"1™ nf~- toddtdtff 0 ddefnyddxau \ly*iew> £ m* ou ynddynt åtMt 0 natur frfrttiM Yr ydwyf or fam enbodyn fiiidya inuitk (bra gwerthfamr at y dtiwtm hyny ar iyferpa rai y maent veUm hameanu ir H. FUJLDOJf, I..4..&, XmIn Ato, ar 01 rhoddt prawf o'r JPtlmi dyued,—- in ol fy nytgioyliad, mm y leltm yn hynod £ e%thioi at« jffc a', Gravel. Yr tDfIf wedi rh$& prawj teg amynt, jtrty (roii-tittiti fatted after (aMi a few dotes of No. 2 HUt. Xr. John h atkim, eollier, Utmm ypia, Pontypridd, woe afflicted wSh very painfu I suppression of Frimmg was tnduced to try a hex of No. 2 jOt iI ills for the QrtmlJ; afttr taking* few 4tles he patted no less thanfert* gall-stones.) Pytyuyliadcu lytk yn eaelju sim Ehymney, /um 14, 1873. MK. GBOBOB,; Dtat S%r,—J have much pltasme m bearing testimony to the great fJWMe cf your Fills for the Pies and Oram, J always recommended them fit greatest eonjldemo to m, customers as hiing superior to any other TirfiVfti in feinting those troublesame t pat* ful disorders, and am rarely dUmm. pointed etm inmott obttinaU MIll. I remain, yours truly, FRANKLIN DIXOS, Dispenting CimiX. I Icub fn tukiadyn utktl amdanym Zkpd" Hear Sir,—! have mueh pltamrt informing you that the demand fm i cur Piht etniinuet unabated, andmy iviUmtrt, without an exception tpeSk well of *hs great Unfit they ha* r+ ceivea rem their use, lourt faithfully TEOS. El bmzs, Chemttt, Geytfe's Nil yn gwtllhau ar olitai peth araU fethu. 2WAwftt Syr,T met tsnmciiaeth uehaliM tieh Pills R y lie hyn, ao y mem wedi gwellhau Bower er ol i M fit# (trail fethu. Tr eiddoth, ISAAGZJOirtM, f irtftirffr Cure for a Sad Gett, Fesralltweo, Newoutle EtaiM: Dear Sir,- I have soffsred fron Pile and gravel tor tova yean, dt. ring which time I was quite dI8bW, and cever, daring thio time, had a whole eight's rcet, I havetaknt great quantity of medidne from dor- tore, but received little or no bweft 1 vas «t last iadnced to try a box of your Pile and Gravel P%Hs, aai incredible AS it ma)' tppear, after I had ieken lot a few doses, I felt ad| I bad had another body. Enconngii f the cfieete of one box, I took a»> other, and now I am free from aD pain, a living teetimony totheminu. alous effects of these Fills. Tours truly, D WILLIAMS OmUhad ar ei deuddeg nlytmUe semi oddiwrth y lilts a'r ftreftj Garnfawr, Lanunda, Ger Abetgwaaa. .UW11 Syr,—Ie, 80 anwyl lain mi hefyd. frwyf wedi bod yn rat* boeni gan y Files a^r Gravel, yngUj i eelni mawr ar rai amseraulyn fewnol, am tna deuddeg mlynedd, tM am y mis olaf oyn i mi gael «el ar eich Feleni chwi yr oedaws wedi if llwyr gaethiwo i aros ya 7 ty. Yr oedd y fath boen gofldtvji fy *?Koluddion, fy nghyOa, a'm yo. gy faint, ;a poen mawr mawr ya ty mhea, ao yn teddw gan bendro, M taa gallwn imgyfired pethaa yn Ml lliw a'a He pdodol; mewn gair, 11 oeddwn wedi Uwyr andvyo gaa Hi & xdnt, fel nas gallwn gredu od modi i mi byth wella; oDd Oiolch i Awdwr ¡ep daioai, a pharoh i ohwfthau. Yamben bythelnos, drwy ddaia. yddio eich ?e!eni yn ol eich trim- wyddyd, yr oeddwn yn g&Ou aflya fy ugsklwedigaeth gydag: egnf « phleser. Yr oeddynt yn fy agwdb jl 81dd heb 111 wybod i nd, Mt J tnodd tawel so esmwyth yr owftfrrt ya gweithredu arnaf., Tr oedd fy nghyfansoddiad wed mjned mor oer a chlai, ond drwy lag- hau I'w oymeryd y maent wedi 11 idferyd i'm gwrea fel cynt, uoyr wy M yn djfodyn ieaano or aewtat. nwyi, DAVID DATBM — ■ Printed and Published by the Bib Proprierors, MILLS & LyxGll," their General Pnating OffiooL 1, Station-street, Aterdare, it At oounty of dsmorgan. FAIDA If, 26th JAx, IM