Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BETHANIA, MAESTEG. BYDDBD hysbys y cyne'fr Ei-t ddfal faw*- eddog yn y lie nobod, dydd Lla Miw t lleg, 1878, pryd y gwobrwyir yr vm^isy- llwyddianus mswa owd 10-iaetSi, b .rd c i I AO. PKIF DDABNAU. £ a. c. r Cor, heb fod dj,1I 3) me n rnir a euio yn o-ea Requiem i'r di *e Barch J. Roberts (Ieuan Gwjllt Froffeswr Pa,ry 10 0 0 < Metronome i'r arweiaydd. I'r Cor a pno yn orea Cl 7w, 0 Ddow, if Llefaia,' gan M Jenkins, Keoasteli. 2 0 Hysbyeir v beirniald yn faaa Bydd V Pro. gramme yn barod deohreu lomwr, ac i'w gael am y pria arfarol. J LEWIS, 10, St t o a-street, Maesteg. I fGoren arf, art dyeg,' «II b Ddaw, heb ddim.' Eisteddfod Gaeiriol Caerffili. CINELIR ft Ei- -idf.d uibod D/dd Llua Snlgwyn, 187S. pryd y ewubrwyir mewn tmethodan, barddjnn-ith, oerddoriaeth, caaiad- Mth, &o. Arweinydd 1 dydd: Thomas G. Evans, Yaw flliwann. Beirniad y traethodan, barddoniaeth, &o.: Arch. W. Thomas (Islxyn.) Hysbyirir yn faan pwy fvdd beirniad y oanu, (lyfoilwdd V dydd: Mt D Bowm, Dowlais. PILVIF DBSTYNAU—BARDDONIAETH. Am yr Awdl oren, Yr Haul' ddim 3(00 3W) o linellan ,650 < Chadair Dderw hardd. Am y Bryddeat or u, I Trugaredd,' Uim droa 2C0 o llnell*n .220 OEFIUDBOBIAETH. Am y <5§.n Baritoae oreu, yr awdwr f ddewis el eiriau ..220 Am y Don oren ar M.C.D. 0 In 6 P I HJT A TV TP/TTT rr Cor, heb fod dan 100 mewn rh'f. • gano yn oreu Then shall your light 30 0 0 wnive Aur i'r Arwain dd. rr Cor, ddim dan 60 mewa rhif, na XrfDodi droa SI5 yn a -emorol., a gino yn oreu *YMab Afradlon,' (Llo/d.) Bwel y Gterddjyfa 16 0 D rr Cor S'r an gyanl'oidfa. ddim d n SO laewa ràit, a gin, ya oreu Mol woh Ir ArLorlwydi,' (Parry i 10 0 CSmiatoir i dde "is a-weini,1,1, Y Pr~«"» rime i'w gael am y p is arf>-oI. JOHN THOMAS, Checkweighsr, Pwil vp-int, Bed- ,me, near Caer »!iill/, Y qriL'enydd L'e J. BDWAHD PHILLIPS, Esq, Caerphilly, Trysc r- fUL SEIOST, WAUNARLWYDD. BYD ED hysbFS v cvne ir Eist ddfol f*wr- edio< yn y lis nobod dydd Q ener y Grog Ufa, Ebritf 19etf, 1878, pryd y g wobrw ir vr ym- gtdawyi llwyddiitnus me O/n C rddoriieth, &c. .V Pan? DDA^BNAU. £ s. c. Fr Cor a gano yn or.>a Yr Arglwydd yw Ij K'ÇjIl,' ke. n Proff. Parry,. 8 0 0 rr M- oreu Y Ffrwd: gan Owilym Gwe-t 2 d o Itiabysir eaw y beirni .id yn fa an. Bydd y Fr«gruume§ i w oael am gafaiog a dimii yr un gnyry«$Hfdnydi, REB8 REM, k Cottage, W*unaHwvdi. Swansea ØTONCWKArON, TAIBACH. BYDDEO hyfcftys > gohirir y Drawing uohol hyd Mawth yr 2il, 1878. Bydd j ufin- aiV numbers i'w gwled yn y DAMAN ir wyth- aos only no], Y toovnan i w oael gan yr ysgrif- ms/m am ohwe* otteiniog vr nn. RBBW JOHN, 22, G wer-str et, Cwmavon. jmtx=u. Stop Ddillad Bhad y Ghoeithwyr. 12, DUKJB STBIBT, ABESDAB. BYDD IHOBERT JON E^, l DILLBDYDD, Tttginrtha yn rhataofa na nAb ya y dref o hyn I ilM. Deavoh s bomweb drosaoh éiJh hnniin. T nMeganddo h^yd lot fawr o H<*tiaa a Ch4p- ■^hollol newydd, ao vn en gwerthu am y Cost UViYL GERDDOROL EBENEZER, TONYPANDY. LIe y Snlgwyn, 1878. ftgaalir dan berfformiad o Gerddoriaeth o nod ncheL Prif gantorion, ac pfferyn- vp cyflogedig; a Chor Undebol Llmos- ag. Arweinydd: Mr. D. Baailt J ones. DYOTTNA r 5 MRS. THOMAS (EOS TYDFIL), 7, Bethel Street, Gteorge Town, Merthyr, %r\Al ar ddeali ei bod yn parhau.i dder- jm galwadau am gann mewn /Jyng- femddau ac Eisteddfodau, a hyny ar del- rhasymol. 0 R j, y CAMBRIAN ,4 A L'b r A I I A.w LOZENGES,. [RBGISTBEHD.] for Singers and Public Speakers. :JC 0 TJme Lotunges render the Voice HE10BICU8 AND CLEAR AS A BELL Faironised by eminent )th)NCtd Celebrities & Public Speakers. IPrkt 3d., 6d., and is. per Box. -1PROPRIETOR, J, GEORGE, M.R.P.S. HIRWAIN, 6LAM0R6ANSHIRE. .ifod Flynyddol Deri i. DED h i boll Gymru penbaladr > c. r. iir Ei.te 'J i fawredriog ar ddydd 1 ra.iv iu*i 2'?ain, 87pr;d y gwobrwHr yr ym- isvryr ll^jddiaiiua in wo 0.vniad*6th, Budd- viaefh, <S c Lywvdd: WALTER HCGG, Ysw. PJasycosd. B in i id y Mr. REBS EVANS, Abercs-r; y Farjdonicetb, Mr. R. SITH (Homo Ddtl), Totjp^ndy. PRIF DDARNAU. JB S o. 1.1 unrhyw Gcr a dda,,g ae- i n oreu ¥ Mab Afr.dloi. o'r i?eiddo;f=i 12 0 0 A £ 2 2s. i'r Ar inyd ?, 2. lOr C. rJ beb ljd da 3 meWll rhif. a ddatgano yn oreu I Clvw, 0 Dduw, fy Uefaia,' gsn D. Jenkire, Tre- castell 4 0 0 3. I'r Car, neb fod dau 25 mewn rhif, ac ca eaiiltdd droa .t o'r blaen, a ddatgauo yn oreu The Bseurrec- tiuE,' Autteai o'r boiister 3 0 0 Am y 4Fweddill o'r te" tynt, u, yn nghyoa tbrefn y d dd, gwtl y program, yr hwti, svdd yn awr yn barod,c i'w ;;kel DCdi-.uth yr ypgrif'n ddion tuiy pM- a.verQl LIJW; [Ii y FwjlJgor: WALTIS HOGG, Ysw. IS-tywj'dd: wx. JBBEMIAH, VSSC. Trjsoryddion: Ma. JOHN MORGAN, Darran Hotel, a Air. JOHN EVANS, Jonkin's Row. Ysgrifeuydd Mygedol: Ms. JOHN JOHN, Deri Bc-ard School Yssrrifeoydd G heb >1 MR. Joju LEWI; 6, Jkrkinla, Row, Deri, Caeidydd. Mor o gan yw Cymru gyd." TABERNACL, PONTAltD (JLAIS. OYNELIR, y Chweched Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod dydd G-wener y .Qroglith, Ebrill 19eg, 1878, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwydd- lanus mewu traethodau, bar i doniaeth, a chaniadaeth. Prif ddarn corawl: Then Round about the Starry Throne gwobr, £10. Beirniad y Ganiadaeth: Mr. J. WAT- KINS, A C., Treforis. Y Traethodau, &c.: MR. D. BOWEN (Deheufardd), Llanelli. Y programs i'w cael gan yr ysgrifen- ydd am y pris arferol. JOHN LEWIS, Hendy, Pontardulais, R S.O. NOTICE OF REMOVAL. THOMAS PHILLIPS be^s .e^pec^uUy to inbor n hi = Fri-ads a d P-.trons th»t re ha nmov,d. from 7., C^moicrcial Stre t, t, more comrn >diou« promisee, a', IJDOn Street, where h, hop's, by s'rict- -nd prompt atteiitioa to ail orders, t) m-r-rit a eonticuarca of the pat iberal favours coaf°r, ed upoa him during the last 18 years. 24, CANON STREET. RHYBYDD. POB N vyddm ar Wystl gan Mr, JOHN JL COHEN (jlwyetl-ftsn«chwr, 24, Cardiff Street, Abe dar, a r id eu Didwyst.o ar neu ev-r V 16fal o Ebdllnes-if, neujhwy a gant t u r, mud i"wlg" Y mae nifer iaawr o babu1ó Ddillad Newydd BC Ail-law ar werth am csty. giad mawr ar y prisiaq arferol. fob Gohebiaeth i'w chyfeirio, "Editor of the TARIAN, Aberdare, (Glam.) Pob archebion a thahadau i'w hanfon i Mills a Lynch, T ARIAN om c e, Abedar.-

* BETH A DD AW. O'R-T WRO…

,' OYFYNGDER A NEWYN YN cNGHWM…

.BETHLtiilE jl, i'OtirH..*•'

1 . ' ABERAFOi^. ■ ■ ? ^ ^

♦ '. AT LOWYR CASTELLNEDD.

Family Notices