Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gwaed Pur. I Croen Iach. I Nerves Cadarn. Y]yy y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at rioihw IEOHVD ao BIB. DDYDDIAU JL GfDtUd yw y Bywyd-Gwaed Drwg yw yr achos o'r rhan fWYbf o'r clefydau hyny sydd yn dinyst-io y CotffDyncl. Feny gwelir y pwyø mawr o buro, cryfhaM a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gymeryd y Feddyginiaeth Faujr ganlynol at y Civctedsef *■1 « i G W A E D, DRWG TW'B ACHCS O'R Scuivey, Olefyd y Brenin, Neu'r Manwyniau, Blast, Files, CfwyuegOD, Penddynod, Comwydon, Glwyfau o bob matb, Cancer, A pbob Tarddisrt ary Cnawd, Chwydd yn y Glands, IrflfemmBtion y Llygaid, &c. I j L- I A I G W AE D DR-WG R ACHOS O'K Stitches j n yr Oahr&u, Poen Per, Diffyg Treuliad, Dffyg Archwaetb, Cjfogiad, Ddancdd, Spleen neu Rheums, Gout, Fits, Clefyd Melyn, Neivea Egwan, v Ciefjdeu Benywaidd, A'r rhan fwytf o Glefydau yr Afn, Arenau, a'r Ysgyfiint. (SEGISTEBBD.) r Y mae y Pills hynod hyn yn dtdwieiddio yn uniongyrchol Jtboll Gleryaauuohod. AUan o'r canoedd yn fy meddiant wele y Tystiolaetl an oanlynol TYSTIOLAETH PWYSIG. Syb, Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, set I Ilugbes' Pater t Blood Pills,' i mi. Yr oeddwn wedi bod mown blinder mawr gan Darddia it dros fy boll Gnawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim Iles hyd i mi ga",l Pills ohwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellosant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anffoeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda ceillduol at y Qwynegoa. Yr wyf yn anfon byn er budd y cyhoedd. 4, Pontypridd "Road, Ferndale. WELLIAM JAMES. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y oyhoedd fy mod i, Fortunatus Dcvies, wedi bod yn bur ddrwg yn y Bheumatic Fever am dri mis, ac yn methu a chael dim meddyginiacth i wneuthur daioni hyd i mi g&el y Pills hycod, set Haghea' Patent Blcod Pills,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig o ddyddiau. William-street, Llanelli. Davies- R HY B UDD. Y mae llwyddiant mawr y Pelesi hyn wedi achosi llawer i'w dynwared felly gofaler cael y.trade mark ucbod, ilef Ilun calon, ar bob blwch, a'r geiriau Blood. Pills oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar stanp y Llywodraetb. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills bycod hyn yn cryfh&u, ac md yn gwanh&u y corff, oblegyd eu bod yn oy nwys vr essence, neu y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd byd tuag t buro a cbryfhiu y wooed, a thrwy hyny yn dwyn yr afu, y cylla, y talon, yr arenau, y croen a'r nerves i'w naturiol a phorffaith weithrediad. Y maent yn ddyogel nc yn hawdd i'w cymeryd, ac nid oes eisieu oadwi mewn t a yn on cymeryd. Ar werth trwy yrholl Deyrnas am Is. I ic., 28 9c., a 4s. & trwy y Post, Is. Se., 2s, lie., a 4s. 9c oddiwrth y Percunog,- Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. r r- Huglies' Patent Dropsy Pills. I Y MAE y Pelenftu gwerthfawr hyn yn un o'r DargarfyMiadau Bbyfedisf yr or J [oj Y. JL uaiongyrchol a vellatt y DBOPSI yii ei hAl gangbenan. ) ARffYDDION Y DROPSY. Orarap a Chwsgy ( Ciutiiau, Ymysgaroedd, &3. Asthma, Glaesladeu, Di9jg Anadl, Poen Pen, PenysabfudeR, Oerf-31, T r.Aed Oer, &e. <f? l-w arvvyddion Y DROPSY. Gwytt, Gravel. Diffyg Dwfr, Cbwydd yn y Traed, Clu iau, Ytaysg roodd &c. PoeDyny Oeb f>'rAee»B, Cu lad y Gslon. Y rhai hyn oil s/dd yn achos nen yn effiith o'r D- cpgy. Y mae, gan hyny, 0 dditta-v-il bwys i bawb stz-net-yd y Pe e 1GU g*?evtbfAwr hyn pa bryd bynag y bydd y Clef?d u ochod yn ymidangos. Fel o'r eSaitVi Rejllda j] s; dd ynddynt, doder yraa rai o'r Tystiol aethau o>dd yn fy madoiant. HAKES RHYFEDD. A ddnnfonwyd i mi gan y Parch. William Jones, Gweinidog y Bedyddwyr, Ebbw Vale: SYR, Dynsuaa Ev.-n FrR. cis Waterfall Row, Ebbw Yale, a-naf ysg-ifecu Tysttoiaeth i cfibith* ioL'wydd a rhinwe :d eich Patent Dropsy Pill's. Y mae Evan FrAotlcia yn har; Wi" dms 66 oed; dyodcl. efzj,u yn ddrwg oddhnth y Dr psy yn jstod y gauaf diw^ddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol at. fclluog i dd'od o'r gweiy g¿m hiLt y shwydd a'r poen. Yr oedd o hyd a d-An ole-I meddyg Ileal; ond, er cymeryd o'» gyfiai iau yn gv?oj, elai yn waeth bob dydd, ao ri fednyllai iteb y buasii yn gwella. IWf pedworydd adydd wedi cech eu cymeryd eich Peloci, yr oedd arwyda- ioa ei f ~d yn well. Cysgodd yn Tei ads y bedweredd ncson, yr byn ni ellasai o'r blaen oid y cesif peth i ddim am wythnesau. Effeitbieet ar y Owynt a'r Dwfr ya rhj feddol; ac yn mhea tuag wyfchncs, yr oedd v c'qwrid wedi oillo yn fawr, B'1 goesn ya llai tu^'r i lawr o 24 modfedd i 12! Taimla E. F. o dan rwymau i wceud ei wellfead bnaa yn bvebts i'r cyhoedd, fal y byddo i o. eill a ddyoddefaut mewn oyffalyb fodd w end prawf n'i- nr1 ted,.iyg '-n' Seth werthFAW. Yreiddncb, WILLIAM JONES. P.S.-I visited E. Francis daily, and the rapidity with which he emerged from sach t emendous swdliog Wf-smost marvelioaato me. GWELLHAD GWYRTHIOL. SYR,—Ar ol bod 10 mlycedd yn dyoddef oddiwrth y D/opsy, Diffyg Dwfr, Chwydd mawr yn y Tra;d, Cluei u, a'r Ymysgaroedd, Ouriad y Galon, yn methu b aidd a symnd bob gymhorth ao yu bnr stnhabygol o wellhad, y mse yn dda geuyf eich hysbysu yn fuan wedi eymey.1 eich PiTh. sef Hughes' Patent Dropsy tills,' yr oeddwn yn alluog i fyned oddiamgylch, ao yn awr yn boil iach. Y mae fy cgwelihad we i par, syndod mwr yn y gymydogaeth hon. Llanarthaey, Caermlàrthen. Jan. 10,1877. MARY MAINWARING, RHYBYDD. Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofftltr cael y 'Trade Mark" tchod (sof llun Diamond), a'r geiriau 4 Dropsy Pills' oddifewn ar bob blirch, a'r enw Jacob Hughes' ar 8tmp"1 Llywodraeth, heb hyn, twyll ydyw. v i ~-f Trade Mark-' DROPSY PILLSoospir psb ffugiad. Ar tcerth trwy yr holl Deyrnas am 18 lje, 2s 9c, a 4s 6c; trwy y post Is 3c, 28 110, 4s 9c, oddiwrth p perchenog, Jacob Hughes, Apothecaries Hall, Llanelli Wbol 'Sile by all Pate, t Medicine and Drug Houses. EVAKS S Patent Cough Pills. ( Y mae y PelenJ hyn yn hycod M medcygJc- i laetb at Beewch, Diflyg Anodl, Itfinenzai Tyn- 5 in yn y Pipatt Anadliol a'r Fynwee, BrocobitiB, ac. Y mae y Feieti hyn yn ddiail, a phwy tynag eydd yn dyoddet oddiwrth rai o'" anhwyl- deren uchod, nid oeelechoe iddynt ond gvueud } prawf o on blychaid er cael en bod y gwellbad gorea eydd wedi cael ei gynyg i'r cyhoedd at tcivcb Aethmataidd a Darfodedigol, Crygni, Colliad Llaie, a pbob anhwyldeb yn y fynwea a'r { Lnngs. Y maent yn eymud ar nnwaith Jbofc leimiad o ddiffyg a thrymdra yn yr anadiiad, yr hwn eydd vn atalbun y gweithiwr blinderne. Y maent yn rhoddi esmwythad ag eydd bron yn nnicngyrobiol i'r rhai a ddyoddelant oddiwrth yr anhwlderan hyn, y rhai o'u heegeuluso eydd yn dra pherygins. Bodded i onrhyw bereon sydd dyoddef 1 roddi prawf ar I BELENI PESWOH EVANS y bydd iddynt weithredu gyda buendm bron yn wyrthioL Symudir y mathau gwaethaf o beswoh mewn yohydig amser. JuMBJttktB, Re g E-T- t street, Aber- dsie, a ddywE.d, I)srfu i'r blychaid pelcri a brytsis get ych esmwythhau fy nobefcweh medi y cogn cyttfcf, ac y maent lp art au i'm Ile soli." Ar wcith mewn blychau Is lie, a 2s 9c yr un. Trwy y post, Is 4c, a 3s. Evans' Celebrated Gout & Rheumatic Pills. Cyfnftr y Peiem hyn y fftddyginiaetb ddiogeiai ao efieithiolal at y Gout, Bheumatic, Lumbago, Rheumatism, Bciatica, Rheumatic Gout, a phob math 0 boeuau yn y joints a'r oymalatu Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r sawl lb!i cymerant i gadw yn y ty, na ohyf. newid ymborth, a gall y cyianaoddiad gwanaf eu oymeryd yn hollol ddiberygL y neb a ddyoddefa o'r anhwylderau hyn, taer gymhellir hwynt i roddi prawf i tU1 blyohiad o'r peleni bynu er profi tn hefleithioldeb. TYSTIOLABTHAU EWYSIG. Bvan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbact, get Aberdar, a ddywed,—Bum am wytbnosau yn methu dilyn fy*. ngalwedigrfeth, yn dyoddef yn fawr oddiwrth Boenau y JKheomatio yn fy ngboeeau a'm corff, gymaint folly fel yr oeddwn vn gripil perfiEaith, ao yr oaddwn yn gorfod myned o'r ac i'r gwely ar fy nwylaw a'm pen- Uniitg. Darbwyllwyd fl i fyau blychaid o'oh nelenau at y Gout a'r Rheumatic, ao y mae yn dda genyf eich hyabyBU fy mod mewn llai nag wythnoa yn abl i fyned at fy tiawaith. Nis gall- if aiarai yn rhy oohel am danynt. Byddweh oyetal a rhoddi 1 mi flychaid arall, y rh&i y bwriadaf eu oadw yn y ty. Gallwoh gyfeirio onrhyw bereon ataf am wirionedd yr hyn a ody- wedal, ao argyhoeddaf y mwyaf anghredadwy olu heW- &Mal U. Owerthir y peleni hyn mewn blyohau Is. lie. a II. 9c. yr un. Trwy'r Foot; Is. ic., a 8a. FSLKNl BVANS AT Y DDANCDD. Meddyginiaeth aior i bawb a ddyoddetmi oddi- vrth Ddanodd, Tkdoloreaux, Bheiuns, Poea yn 7 Gwyneb, Poen yn y Gums, Ac. Ar weith mewn blychau 1B. lie. a 2c. 9c Mae y darpariadau uchod yn cael en hamdfii- fyn gan stamp y llywodraeth, ac yn dwyn llaw- aodiad y gwnenthnrwr, heb yr hyn &id oes dim rD iawn. Gellir eu caol oil gan bob fferyllydd jyfrifolneu oruohwyliwyr apwyntiedig, neu oddi- wrth y perchenog ar dderbyoiad eu gwerthmewn stamps. Trwy y Poet la. 4c., a 38. yr un. PAHAM Y DYODDEFWOH ? TREIWCH UK BLYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER fILLS, Y rhai ydynt y feddygirdaeth oren at Ddiffyg Treuliad ac Anbwyldeb yr Ysgy faint, &o. Y mee y Peleni hyn wadi en parotoi yn ofalus o'r amiywiaeth o iysiau, aoyn gweithredu yn ubturiol a sior ar y cyf- arsoddiad dynol, ac yn gyfryw ag y gellir eu cymeryd gan uninyw berscn, ar unrhyw adeg, a hyny tra yn eyflowni unrhyw orchwyl. Y maent yn gweith- redu yn neillduol ar yr jegyfaint, ac yr; clirio pob ymgasgnEd a dueddai anhwyl- deb. Y mae y rhanau mew r.ol yn cael eu rbeoleiddio with eu cymeryd, ac y mae y rheoleiddi&d yn cael eu sicrhau wedi darfod a Qhjmeryd y Peleni. Y maent yn sior y feddygitiaeth oreu i weithred- iadau treuliol anmharedig, yn nghyd a'r gwahanol fathau o anhwylderac perthynol i'r treuliad s",r yegyfaint, y rhai addygant yn mlaen Selni L, ynych, Dwfr Poeth yn y Cylla, PenyBgafnder, Poen yn y Cylla, Gwyntchwyddiad, Tynerwch yn nghymydogaeth yr Yo- gyfaint, Bolrwymedd, Piles a'r Gsavel, Clefyd Me YD, Cysgadrwydd, Colled chwaeth at Ymborth, Poen yn y Pen, Gwyn^ Iselder Ysbryd, Poenauar draws y Llwynau a'r Cefn, Totiad allan ar y I wyneb a'r corff, Anmhuredd y Gwaed, Rumatism, Poenau yn yr Ystumeg a'? Ochreu, DifiEye Treuliad, Imflamation. Ouriad y Galon, Ao. J&mes Davies, 58, Wind-st-eet, a ddy- wed,—" Y mae y lleshud mawr a dder- byniais oddiwith eich Bilious a Liver Pills y tubwet i ganmoliaeth." Fe symuda y Peleni hyn glafychedc yr Ystumcg, ae iawn rhooleiddiiv3 gweithrediadau yr Ysgyfaint a hol> weithrtdiadau y treuliant. Ar werth mewn blychan swllt a chem- iog a dimai, 2s. 9o., yr un; tnvy y post am la. 4o., a 3s., i"w oael oddiwrth y gwneuthurwr. Darparedig yn unig gan T. W. BvAift. M.R.P.S., Chemist, 14, Commorcid-IL, Ab'irdare, Glamorganshirec 11 Swilym Evans's Quinine Bitters, or Vegetable Tonic. y feddyginiaeth oreu a ddyohymygwya. fte a ady feiviwyd er oryfhau y cyfaceoddiad a pburo y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lys- t YMAE y Bitters hyn yn hollol lys- ieuol, ao yn cycwysehwerw-lysiau a melus-lysi'su wedi eu hs4d&s gymysgti, sef, QuiLii e, Sarsaparilla, S^Krori, La- vender, Burdock, Liverwort, Gentain Root, Ac. Mewn gair y mae bnn bob llysieuyn a gwveiddyn gwer-thfawr yn y feddyginiaeth refeddol hon, ac y maeut wedi cael eu parotoi ar ol liawet- o fyfyr- iaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau oenlynol:— 1. Gwendidau o bob math yn ym- ddangos fel un neu ragor o'r anhwyl- deran canlynol:-Iselc- or ysbryd, nervous- ness, curi&d y g lon, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yu i-huthro yn ddysmwyth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddan, diftyg acadl, phlegm, y gwaed yt. tori, pesweh, a thuedcifeo aty dat focedigaeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder aua ferol ar ol bwyd, diffyg archwaetb at fwyd, yr ystumog yh chwyddo trwy wyBt. yr auaal yn drwm, y gecaa yr syeh ac ynboeth, brathjadau disymwtb yn yr oehr, y pleuricy, yr afu yn a&acb, fjhnvy by ty fl. achcsi y clefyd melyn, poea yn groes i'r llygaid, ao ysgafnda; yn y pen. 3. Trwy eff"ith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gvlchrediad y gwaed, y maent yn hytoc o efteithiol at y blast neu'r awelon, gwytegon, ystyfidra y cymalan, y croen yn bigog ac at-ce- mwvth, a phob math o ddistemper yn j gwaed. —— Theale, near Keadiug, May 11th, 1877. Dear Sir,-l have examined yonr Quinine BitterB, and find them to be quite frae from all minerele, and bm also pleseed to add that the bav", been very efficacious in numerous instanoee that have come under my immediate notice, for general debility, atcrio indigestion, &o. I have frequently reoomm^nded tbem with marked suo- oea». SAtoUEL J. J. KIRBY, M.R C.S., (Eng.), L.S.A., (Loud.) LLINELLAU Mu A ysgrifenwyd g»n y Parch. J. Rhys ^Morgan (Lleurwg). ar oi pri.fi ao adnabod effeithiau GWILYM EVANS' QUININE BITTER^ Mor hcenua ao amrywiol yw "It doluri&u flinant ddyn .lryw; Nid oes un diwrnod yn ddihoent Na neb heb wybod beth yw poen; Ya wyrieb-lkyn, nor wertbiawr yw Fed dynkn yn ein myeg yn byw Gyee^rant eu meddviiau doeth I chwittp, Nrvy wyddOllilWth goeth, Am drw) than aydd o gjflawn tin I weilalr ashvy.-derau blin. Mae GWILYM EVAJOS, Gymro ohwag, Fferyllydd ruawr Llanelli d-g, Drwy 'i feddwl cryfa'i nerthol fryd. Am yr d lnriau «! gyd. Mae wedi profi'r Utei^Q glitt, Eu rtinian oil yn fawr a man; C y M3 Fgi- Ir chwerw a'r melus WIIA 1 wn. ud un dwye feddyglvn do; Mae Duopdd wedi profi 'i north, ODd b) th nie gellir dweyd ei werth. Tanygrieiau, Ffestiniog, June 7, 1877. Anvyl Syr,—Y mae 1! bleser mawr genyf gae I y Iraiit o acfuii hyn atoch, fe., y caff.«h chwi a ph-wb ereill v -,b(td beth y mae eicfe Quints Bitters yn ei wneuthur yn Ntiogio(ld Ctmm Credaf ntd oea angen i mi roddi enwau y Liaavrs bereonau ey-dd wtdi cael (u gweilhau trwy gymysgedd arddercbog hon, (ond yn unig enwi fy hunan. Gwjddoch i mi anfon am ddvry botel- aid, nn i n i a'r Halt i ^yfuiil, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rbagorol Mentraf cdwev Bad tea dim, ie, Sjlwcb, dim wedi d, fod t'r goteu-eto gan neb, un d, n byw, i'w gymharu alr Quinine Bitttrs tuag at ddiffyg truliad, iselder yabryd, fainting fits, natur curiad y gaion, poen yn yr ootira rb, ngr yr ysgwgddau, a phottnau yn y pen. Ghllaf sicrhttu fod yr oli o r doluriau uohod wedi eu l!wyr weilb^u oddiar »nry* yn yr ardal hon trwy gymeryd un botflaid 4s. 6oh. o'r Quinz ine Bitters Taer gymbellaf bawb eydd mewn prydt.r am eu hieci d i dreio hwn. Hyn fel dyiedcivcydd dy&garol oddiwrth nn a ^afoad well- hau cjfla- n Yr tiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS ;,G-.oas y Llew). BYDDED HYSBYS I BAWB (A.) N id ydyw yn boeibl dodi'r boll gyfiairiau sydd vn y fetdyj.iciaeth h n mewn Pil«. B.) "Y H»ee y prie n or ieei ag y gnll fod, oe cvraerir i ystyrbettl brinder y Quinine a'r Suo sbparilla. (C.) Gellir gweitbio f I arfer, heb un angh; I- !8Usdra, ac cid oee psrygl anwyd, ond ya hytraoh m»e yn atal aawjd. (1).) Y rnaft y Bittere yn oryfhan y rhaa neu vr apkd o r corff B>dd yn wanach, so felly yn twy agored i beintiau ac afiecbyd nag arferol, a cylid cofio fod bron pob taath o Bitle yn gwimhau y c": faneoddiad ac ii afionyddu ? cylla. (F, ) Nid Quinine WiLLL-p natinctunof Qui- nine, nac unrbyw gymyegedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Evans'"Quinine Bitters,4 mown potelau 2s. 9o. a 48. 60., a'r enw rlvruym Evans, Fb.C., M.R.P.8., wedi ei ysfsjifonu iw Stamp y LI; wodrseth; heb hyn twy 11 a fiugiol ,dInt.. Ar werth yn mbob tref, neu yn dvrtct i bob rban o'r ",lad odåiwrth y perchenog.- rhan olr wlad odo { Ma. GWILYM EVANS, Pbarmaoeutist, Llao«Il|r. D.B.-Os na ellir oael y Bitters beb drafierCh, rgrifener at y perchenog. in awr yn bajtcd, pris 6ch.; gy_'r Post, 6 £ c., Rhan 2il o "LLAWLYFR Y GLOWR," r. dangot ei beryglon, a'r moddion goreu i'w hysgoi, gan DAVID WEEKS (HONDOTX,) Treherbert. 3-an na fwriedir argraffu ond y nifer gofynol, etw fytiir ar bawb a garant dderbyn y llyfr stfon ea t.,nal1 > n ddioed at y Cyboeddwr-D DAYnss, Printer, Trtorkey, Rhondda. Gellir met tafien o'r Cyuwysiad drwy anfon dano at y Cyboeddwr. jrJfa TRANSATLANTIC LINE. NEW YORK. SHORTEST, tJSJiA FEST, AJSJ) SAFEST RO UTE. Average Paptage 9. days. ER Gemrn! Transatlantic Cos. Mail Steamers J 4,600 Uns, 3,000 boyp.,e-power, cl&"ed 100 hi in EE^M«(3 Lloydai leave PLYMOUTH for NEW VORK every SATURDAY. FdtES FROM ANY RAILWAY STATION TO NEW YORK, or PBILADEI-f HIA. OaMa J4 to 2i gu neas. tttermt-diate ±7 7 0 'TEiRAGB ZC5 16 0 BEDDING AND ALL NECESSITIES FOUND. Apply to LUSCOMBE, BELLAMY, & Co., Plymouth; A. DE BOCANDB, Ca diff; Or to D. W. JON KS (Dafydd Mor^anvg), hirwain. I Y mae Cymdeithas Adeilada Merthyr a Dowlas YN barod i oodi Be thy^, ar Mort> gage, ar y Rhjbydd B/rcf, Syai- ie.u 0 J6100 i Vio,ool, i'w talu Y1> ol yn GJ f1 tiu Misil J'D Ohwarterol. Y mfee l Fentbre-yr ya y Gymdeifci a tion fante;sioi arb j ig ra chei racws 0ymdeitb»8 u' »* il», eu fpan borsoo^a uuigol. Telir y trenl r-u cyf-eit: iol y Gymdeithas, a dyogeif rtt'ib/Liatthy Benthycydd, cyfcyd ug y p;rhoh i d. lu yr ad-daliod-au add-wedig gs, y C if- restrydd dan Gyf aith y Cyrndt-thfesso Ojfejilgar. Cedwir y dirge hvci masu- ylaf. Dymuna y Cyferwyddwyr q eu bod ya barod i dderbyo symi-u u i rUo fel a dan b ttbyg ar y to'c:a'.i cdrDol o eiw :— £ 4 y ca,t i'w gt aT d r. fis; | £4i y c". tar b?idwar mis; a £ h y ar chwec mis. A bybbi a-.wydd pellseb, yrBofjuei- Ma. E. R BUSTS, yn Swyd^fi } U-vja- deith a 34, Y ct ria Street, Mt: 4t