Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

GWEITHFAOL A MASNACHOL. j

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GWEITHFAOL A MASNACHOL. MERTHYR A DOWLAIS.- Blinder sydd yn parbau tuachymydogaethyGyfarthfa o herwyddanhwyld-er Mr. Crawshay, ond y mae y gweithfeydd glo yn parhau yn galonogol iawn; felly hefyd y maemas- nachy glo vn Plymouth a Dowlais-y gwagem glo yn rhesi mawrionaro o honynt fyn llwythog yn myned gyda'r rheuffyrdd. Gwelsom mewn newyddiad- ur yn ddiweddar fod 165 o'r gwageni hyn wedi eu hanfon ymaith mewn un diwrnod o Plymonth, ar reilffordd y Taff yn unig. Birkenhead a Chasnewydd ydyw disgyn- fanau y Cyfarthfa. Dywedir fod gwell; tybiadau yn tramwy trwy ylle am ddy- fodol gweithfeydd haiarn Plymouth, ac os ees gwirionedd yn yr hyn a daenir; y piae lie i feddwl y ceir gweled gwaith Plymouth yn goleuo yr holl le eto yn fuan. Y mae gweithio reiliau dur yn myned yn mlaen yn gyson yn Dowlais, a'r gwèithIeydd glo yr un fath, yr hyn sydd yn hwylusdod mawr i weithwyr tlodion y lie. BLAENAFON.—Bu yn y lie hwn ryw -annealldwriaeth rhwng y gweithwyr a'r meistri..Dywedai y gweithwyr fod y gostyngiad a gawsant mewn gwirionedd yn ddeg y cant yn lie pump. Dygwyd y cwbl i derfyniad heb i'r un sefyll allan gymerydlle. CASNEWYDD.—Y mae masnach yr hai- arn xirwy yr holl gylchoedd hynyrf par- hau. yn hynod farWaidd. Allforiwyd oddiyma yr wythnps ddiweddaf i'r India 14,215 o dynelli *o«lo. Y mae y gweith- feydd dur yn.pa.rhau yn fywiog, a mas- nach y glo yn bywhau ychydig. x mae y gwefthf eydd' alcan yn adfywio mewn rhanau o r cylchoedd nyn—gwell cais am y blychau alcan, ond nid oes un cyfnewid- lad yn.y prisoedd, ond y maent yn cael gweitlafi ya fw# «e £ p jiwr n»V dyddiau gynt. RYMNI.—Qymylau duon sydd yn gor- doi Masnach y He hwn. Y mae yr olaf o'r puddling forget heb weithio yr un ^orchwyl oddiar adydd Gwener wythnos- l'r diweddaf; ac oddiar Ionawryflwydd- yn hon y mae 865 o ddynion mewn oedl yn nghyda bechgyn a merched wedi colli eu gwaith. Nid oesymaarhynobryd ddim ond malldod o gylch ygweithfeyddhaiarn. Y mae masnach y glo yn farwaidd iawn, dim ond rhan o'r wythnos y mae'r glowyr yn cael gweithio. CAIERDYDD.—Y mae gwell llewyrch ar f asnach y glo drwy gylchoedd rhanbarth- 01 y lie hwn. Y mae'r allforiad mewn glo ager wedi cynyddu yn ystod yr wyth- nos ddiweddaf. Allforiwyd oddiyma yr wythnos ddiweddaf mewn 57 o agerlong- au,- a' 61 0 longau hwyliau, 85,753 o dy- nelli o lo, 3,967 o dynelli o pa tent fuel, a 2,14o.o dynelli o haiarn a dur. Y mae cais da yma am lo ager, ac er nad yw y prisoedd wedi codi, y maent yn fwy sef- ydlog. BLAENLLECHAU.—Y mae y gweithfeydd flo yii myned yn mlaen yma yn dra wylus er ys wythnosau bellacn, ago- fceithiondayncael eu coleddu amy dyfod- ol. Boed felly. ABEETAWE.—Y mae prif fasnachau cyffredinol y lie hwn a r cylchoedd yn parhau mewn sefyllfa lied isel a marw- aidd. Lie y gweithir haiarn nid yw ddim amgen na lingering. Y mae gweithfeydd dur Glandwr yn gweithio yn weddol reol- aidd, gan roddi gwaith i nifer fawr o weithwyr, ond dim ond megys haner yr th hyn a welwyd yno yn gweithio. Y mae fcywyd newydd yn y gweithfeydd alcan, yr hyji sydd yn eithriad i weithfeydd ereill, ver fod y prisoedd yn isel. Allfor- iwyd -oddiyma yr wythnos ddiweddaf 22,732? o dynelli o lo, a 2,206 o patent fuel: dim haiarn. t¡t'él:¡fd DOWLAIS.=- Y chydig yn ol cymerodd fostyngiad le yn rnghyflogau gweithwyr >owlais, ac er yr adeg hono y mae y fas- nach wedi gwella yn fawr. Dywedir fod digon o archebion am rails steel wedi eu derbyn yn ddiweddar fel ag i gadw y gweithiauhaiarn yn mlaen am gryn amser.

RHYMNI.

CREADUR NEWYDD.

GLOFA YNÝSIFIO/ 'RH()NDDA.

Y DYODDEFAINT YN Y DEHEUDIR.

LLANFAIR-AR GOLL.

LLANELLI.

: • NEWYN YN --j^NAr : ;,J-

OFERGOEI&)D J'!

,TRUENI CONSTANTINOPLE, /

OFFEIRIAD GWALLGOF.

GODRERHOS.

DAMWAIN GLOFAOL.

YR HELYNT DWYREINIOL

HYN A'R LLALL VR :

'TRIOEDD MAESTEG. *: