Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

fit H L.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

fit H L. '.j. J. Ji'.> ¡, 'j CUJBEDY'DD.-—Y mae yn amhrg fdfl anasnach y glo yn nghyichoedd y He iLwn yn dangos ysbryd adfywiadol. Y mae gpoll ton yn y fasnach yn yr trythniwsydd wedi myned heibio nag .lywyd' er ys tro bellaoh. Y mae prisiau y glo ager yn fwy sefydlog, ao eoghreifiibiau yn dangos tuedd i gocK yn y pris. Y mae y cytuudeb am lo at wasanaethy llynges wedi effeithio, er daioni, fix, glofeydd yn gweitbio yn y- ~J|ell nagy maent wedi bod; ond er hyny f^jpfllwdd ffwnftad vchwaneg. Llwyth- wyd mewn llongau yma yr wythnos d7 » T ddiweddaf 87,185 o dynelli olo, 1,726 haiarn 4 dur, a 348 o dynelli opatent ifittol. Wythnos yn ol cyrhaeddodd 11,134: tntckaidolo i Gaerdydd ar hyd "ell yTaff Vale, yr hyn oedd y cyf- ,swm mwyaf 'a gyrhaeddodd erioed un wythnos. CASNEWYDD—Nid oes yma-unar- isydd fQd masnach yr haiarn yn adfyw- io. Priodolir llawer o'r ansefydlog- rwydd masnaehol sydd yn bodoli i'r ansefydlogrwydd dwyreiniol, yf hyn yw yjj&ehos fQd cyn lleied o archebion inacwn Uaw. Llwythwyd mewn llongau ymaynystod yr wythnos ddiweddaf 10j886 o dynelli Qlo, a 1,588 o dynelli haiarn. Y mae y cais am haiarn bww wedi myned yn Hat. Gwan hefyd yw yr arohebion am &riau hai- < *«rn» pnd mae y galwadau am reiliau bywiog. Araf y mae gweith- <,il)iri|li|i|. jiinlliwn luil fii inimn 1 fjfySaiRba, *t prisoedd a'll tnedd at JKJ^O A'R BIAENAU.—Mae'ya' f-f ylleoeddhyn ddysgwyliad gobeithlawa, gan y bydd i aelod .firm y Mri, Laa- -idftBter. a'i Gwmni, dalu ymweliad a hwybt, yn enWedig a'r Blainau ac yn ihain ceir clywed hefyd am orpheniad f *jydymddyddan sydd yncymeryd lie am fcrydlesiad glofeydd owmni Nantyglo .r Blaina.u Ba gweithiau Nantyglo a'r Blaenu ryn segur ddydd Llun diweddaf, er jtfwnead ymchwiliad ar y gweithfeydd. x Gwnawd trosglwyddiad ffafriol ohonynt i Mri. Lancaster, y rhai sydd wedi eu ■rlesio. Yr oeddynt yn dechreu ail- weithio ddydd Mawrth. t: GLYN EBBWY.!—Y mae gweithio hai- »rn adar yn mynad yn mlaen gyda 1 tswiogrvydd cyson yn y lie hwn. Y wø.ae y gweiihfeydd mewn bywiogrwydd llawn. Y mae fwrnes flast newydd :/wedi ei dechreu, oyfartal mewn maint- ioli a'r tair sydd mewn blast. Y mae <deg o'r ffwrnesi pudlo wedi ea oYDea. "Yn ngweithfeydd Victoria y mae 12 o < .flfyrnesi pndlo o'r newydd wedi eu rhoi -ar waith i bndlo haiarn er gwnead bar- an aloan. Y mae y gweithieydd glo yn gweithio yn rheolaidd, a'r pyllau mewn mom. waith. R zw TKBDEGAK.—Mae yr holl tQwyr «c erall a weithiant yn mhwll Powell gynt, yn oael gweithio en hamser yn lUwn. Codir yn awr bob dydd o dri i bedwar cant o dynelli. Y mae yr am- tttylchiadau gweithfaol yn dangos fod yma adfywiad, yr hyn sydd yn dwyn iirioldeb arbob gwyneb. RYMNI.—Gkjsodwyd melin haiarn i r^eithio yma yr wythnos ddiweddaf, ondymae yn eglur, os na cheir yohwan- «g o archebion y bydd ar sefyll eto yn Jman. Nid oes yr nn gwedd o fywiog- rwydd yma ar ddim'ond y gweithfeydd "dtnyyrhai a weithiant yn rheolaidd. "Y mae oais gweddol dda am lo ager, ond nid. digon i agory p^ilau agauwyd ,yn ddiweddar. ) TREDEGAR.- Y mae yma arwyddion -0 welliant, a dywedir iod y cwmni wedi derbyn archebion a geidw y melinau ar waith am gryn amser. Y mae hyn -wedi rhoddi bywyd newydd yn y jgweithfeydd glo drwy y lie. Y mae y rhai hyn wedi gweithio yn weddol dda yn yetod yr amser maeth y mae y raorthwylfeydd a'r melinau haism,wedi bod yn segur. MEBTHYB A DOWLAIS.—Y maeby^w- iogrwydd yn parhau yn y gweithfeydd glo yn y cylchoedd hyn—-pob pwll mewn llawn waitb. Dy wedir yaata hefyd fqd Abernant wedi derbyn archebion a rydd waith rheolaidd am oddeata chwech mis. Y mae gweithfeydd'dur Dowlais yn parhau iwgithio ynfywiog a rheolaidd, a golwg lewyrchnef ar y gwaith haiarn. « ABERTA wE.-Marwaidd yw masnaeh cyffredin y cylchoedd hyn. Dim son amallforion haiarn, na nemawr o weithio arno drwy ddyflErycoedd y Nedd a'r Tawe. Allforiwyd oddiyma yr wythnos ddiweddaf12,094 odynelli olo, 1,100 o dynelli o patent fuel. Y mae yr arcbebion am lo i'w sllforio wedi cynyddu yn ddirfawr. Y mae y gweith- feydd alcan yn parhau yn yr un sefyllfa a nodwyd yr wythnos ddiweJdaf, er fod y pris yn isel, a cholled, meddant, ya agos yn mhob blwch a werthant. i Y mae glofeistri South Yorkshire a North Derbyshire, wedi penderfynn gostwng cyflogan eu gweitliwyr saith a haneryn y cant. Y maemwnwyr Fife, Clackmannan, a Kimess, wedi boddloni derbyn gostyngiad o bump y cant.

COLLIAD 500' 0 FYWYDAU.

R HELYN T DWYREINIOL

. Y SENEDD.

!T■-1.-■:•1' 11,,. WEDI EI…

HYN AR LLALL YR WYTHNOS.I

,.".....'"'", DAMWAIN LOFAOL…

ABERTAWE. .

TAN A CHOLLI BYAV-YD YN -…

GADLYS, ABERDAR—RHY^YDD,

. AT LOWYR Y RHONDDA.

GLOFA YNYSYBEbW, PENTRF.

Family Notices