Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

o'r enw Alroy." Ytl nechren 1833, pan yr oedd efeoddeutn 28 mlwyddoed, tybiwyd J byddai cynrychioliad Mary-, leboae" yn Llundaiu yn wag yn y Senedd. Cynygiodd yntau ei hun yn ymgeisydd, fel Radical, am ylle hwnw. Anfonodd albn anerchiad berffaitb Radiclaidd, heb air o Doriaeth ynddi. Dywedodd ynddi nad oedd efe yn cael cefnogaeth gan aristocratiaid y Tori- aid na'r Wigiaid, ei fod ef am ymladd I brwydr y werin," ac mai y sylfaen oreu i'r llywodraeth fyddai hyder di- dertyn yn athrylith y trigolion yn gyff- redinol." Canmolodd y balot fel peth anhebgorol angenrheidiol i berffeithio y eyfansoddiad gwladwriaethol. A dywedodd os na byddai Senedd dair blynyddol a'r balot yn cael en gwneud yn gyfraith" na allai efe weled fod yn bosibl gweinyddu y llywodraeth yn ol teimladau y bobl." Yr oedd efe am symud y dreth oddiar wybodaeth. Anfonodd yr anerchiad o Bradenham House," yn swydd Buckingham,.Ebriil 9fed, 1833. Gallesid meddwl ei fod yn dirmygn aristocratiaid gymaint ag un o'r "Chartists," Ond ni chymerodd y dygwyddiad a ddysgwylai efe le yn Marylebone. Parhaodd yr aelod dros ylleyn ei sefyllfa fel cynrychiolydd yn y Senedd, ac ni cbafodd Mr. Disraeli gyfle i eistedd yn y Senedd nes y trodd efe yn Dori proffesedig. Pe cawsai efe fyned i'r Sanedd fel Radical, dichon y buasai ei ddyfodol ef yn wahanol iawn i'r hyn y mae wedi bod. Eglnr yw nad oedd fawr o bwys ganddo ef ar ba egwyddorion yr elai efe i'r Senedd. Myned i mewn oedd ei bwynt ef. Un o bwyntian ei gredo ef yw, mai creadur amgylchiadan yw dyn. 0 dan amgylchiadan ffafriol gall- asai efe fod yn apostol masnach rydd, gyda Cobden a Bright, a chydweithredu a Peel i derfynn hoedl Protection." Nid yw eie yn credu y dylai egwydd- ion lywodraethu amgylchiadau, na3 y dylai dyn fod yn greadur egwyddorion. Gan fod ei athrawiaeth foesol ef yn ddifygiol, fod dwfr bndr yn ffynonell ei olygiadau ef, nid rhyfedd ei fod wedi gadael ei dalentau redeg trwy nnrhyw sianel fudr Doriaidd, ar hyd pa un y gallasai yn y modd hawsaf lifo allan i'r golwg. Nofel ramantus oedd Alroy." Y mae cryn lawer o Inddewaeth dwyrein- iol ynddi. Ceisia yr awdwr fod yn farddonol fel proffwydi Judah aelsra- el. Siarada am ryfel yr Arglwydd," tir lie yr wylodd eich tadau," ar- wyddion yr oesoedd cysegredig," pa le y mae cerbyd y gorthrymwr?" "Dymchwelwyd y inarch a'i farchog," < Oyfod Rahel o'r anialwch ac na wyla | mwy, Ni bydd raid i'r balmwydden mwy gysgodi dy alar dirgel. Clywodd yr Arglwydd ochenaid y weddw. Ym- gysnra, ymgysnra. Dyehwel dy blant i fywyd drachefn. Y mae efe wedi dyfod am yr hwn y canodd proffwydi ar en telynau, bywyd yr hwn sydd fel J gwlith y bore ar fynydd Sion." Dyma nodwedd y farddoniaeth a ystyriodd efe uwchlaw barddoniaeth Milton ao ereill. Digon tebyg ei fod yn meddwl hyn am ei fod yn debyg i farddoniaeth y Beibl. Ond y mae ei feimiaid Seisnig wedi bod mor anghv- nefin a'r Beibl, fel y. maent yn edrych arno[fel nn wedi ynfydq yn y mater bwn.. Qa4 dengytf efe jn hyn ei fod yn Hebrews

EISTEDDFOD JERUSALEM, LLWYNYPIA.

GWAEDD UWCH ADWAEDD.

LLYTHYR 0 BATAGONIA.

CAP COCH,

ILLOFFION CYNGHANEDDOL.

DAMWAIN I GYMRO YN AMERICA;