Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Goreu art, art dysg.' Heb Dduw, heb ddim.' Eisteddfod Gadeiriol Caermli. C7NBLIR yr Eisteddfod usbod Dydd Llun Sulgwyn, 1878, pryd y gwobrwyir mawn traethodau, barddjniaeth, oerddoriaeth, oaniad- keth, &o. Arweinydd f d;dd: Thomas Q. Evans, Yaw., Hlrwaun. Beimiad y traethodau, barddoniaeth, so.: Farch. W. Thomas (Islwyn.) Beirniald y Gorddoriaeth;—DR. R. ROGERS, Bangor; ao ALAW DDU, Llanelli. Gyfeilydd y dydd: Mr D Bowan, Dowlaia. PAIP DBSTINA-U—BARDDONIAETH. Am yr Awdl orea, Yr Haul' ddim 4rie 300 o linellau •• *.550 a Chadair Dderw hardd. Am y Bryddest oren, Trugaredd,' Adim dros '4CO o linelUu •• • • 2 2 0 CEHDDOHIABTH. Am y G&n Baritone oreu, yr awdwr ddew&eieirMU .220 Am y Don oren ar M.C.D. 0 10 6 CANIADAETH. I'r Cor, heb fod dan 100 mewn rhif. ttanoyn oreu < Then shall your light' 30 0 0 Thlws Aur i'r Arweinfdd. I'r Cor, ddim dan 60 mewn rhif, na aniUodl dros J16 yn ft tenorol, a gano yn oreu Y Mab Afradlon,' (Lloyd.) Oval y Garddorfa 16 0 0 rr Cor o'r un gynulleidfa, ddim din SO mewn rhif, a gMij yn oreu Molwoh yr Arglwydd,' (Parry) 10 0 Caniateir i ddewis arweinyid. Y Programme i'w gael am y p is arferol. JOHN THOMAS, Checkweigher, Pwllypant, Bed- was, near Caerphilly, Ysgrifenydd Lleol. EDWABD PHILLIPS, Esq., Caerphilly, Trysor- ydd. EISTEDDFOD YN ESQ WEN. ClYNELIR yr Eisteddfod uchod yn nghapel i y Bedyddwyr Seisnaeg, dydd Gwener y Groglith, Ebrill 19eg, 1878. PRIP DDABNAU. £ B. CI. I'r Cor, heb fod dan 40 o rif, a gano yn oreu 10, Father whose Almighty Power' (HMid I) .500 I'r Cor na enillodd wobr o'r blaen. ao heb foi dan 26 o rif, a gano yn orsu Jerusalem, my Glorious Home,' y geiriau yn Seisnaeg yn unig 2 0 Bairniad: Ma. O. C. CAIRDS, Organist, Tre- degar. Programmes i'w oael gan MR. GEORGE J ONES, Nixon's Villa, Ynysowen, am geiniog yr un. DYMUNA MRS. THOMAS (EOS TYDFIL), 7, Bethel Street, George Town, Merthyr, Boddi ar ddeali ei bod yn parhau i dder- byn gaJwadau am ganu mewn Cyng- herddau ac Eisteddfodau, a hyny ar del- emu rhesymol. SALEN, FARDBE, GER CLYDACH CYNELIR Eisteddfod yn y lie uchod dydd Badwm, Mai 25»in, 1878. Y PBIF DDABNATT COBAWL. 1. Y mae gorphwysfa eto'n ol,' gan J. H. Roberts 8 0 0 A chadair gwerth 21 5s. 2. Pebyll yr Arglwydd,' gan Dr. Parry 3 0 0 Y Beirniad MR. SILAS EVANS. Y-Programms, yn cynwy. yr holl fan. ylion, i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd. DANISH D. DAVIES, Buildings, Glydach, Swansea Valley. REYBYDD. POB Nwyddau ar Wystl gan Mr. JOHN COHEN, Qwystl-fssnachwr, 24, Cardiff Street, Aberdar, a raid eu Dadwyetlo ar neu cyn y ISfed o Ebrili nesaf, neu hwy a gant eu symud w gwaithu. Y mae niter mawr o barau o DdUlad Newydd o Ail-law ar werth am ostyegiad mawr ar y rislau arferol. REES EVANS TAILOR AND DRAPER, 45, Commercial Street, Aberdare, BEGS to announce his numerous Cus- tomers and the Public that his STOCK. or WOOLUWS for the Spring and Summer (1878) im now oomplaw which is selected from the Best Markets, the Qaality and Style of which oannot be ^R.^wishes especially to call atten- tion to Vs 50s. Suits, made from Scotch and Bliss' Chipping Norton Tweeds, m being the best value that can be oilered in the Trade. Neuadd Ddirwestol, Aberdar. -:0:- TRADDODIR DABLITH yn y Neuadd uchod nos Fawrth, y 19ag cyfisol, ffan Mr. A. Forbes, Gohebydd enwog y Daily News," Llundain. Testynan: —- Croesiad y Danube," "Brwydr y Shipka Pass," a "Brwydrau P To^ynau 2a 6^, Is 6o, a Is yr nn. Oy- merir y gadair am wyth o'r gloch. ART UNION FESNDALE. Bydded hysbys y gohirir yr Art Union uchod o'r 5ed o Fawrth, hyd y 15fed o Ebrill, 1878, pryd yr ymddengys y winning numbey8 yn y DASIAN am yr wythnos ganlynol. 'Yn y cyfamser bydd- ed i'r rhai sydd a Uyfrau tocynau gan- ddvnt i ddanfon y duplicates l fewn erbyn dydd Gwener, Ebrili 12fed.

BWRDD Y GOLYGYDD.

A FYDD HEDDWCH?

CLYDACH.;

UNDEB CANU CYNULLEIDFAOL BEDYDDWYR…

. UNDEB CERDDOROL CYNULLEIDFAOL…

4 TANCHWA LOFAOL GER BOLTON…

GWEITHFEYDD ABERRANT A PLYMOUTH.

i DEWI MON A'I YSGRIF.

—;—■ YSTALYFERA.