Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gwaed Fur. I Croen Iach. I Nerves Cadarn. WAH! y »>m.i hyn JQ anhebgoro* »ngenrhiidioi tug at sicrhail UsCSYD m EIB DDYDDIATT. -«*■ Gwaed yw j Bywyd—Qwaed Drtog yW 7* Bx^xott o'r rnan fwyaf o'r clefydaa nfny syud yn dinyHteia -y/M&DynoL Felly gwelir j pwys mawr o burC, ^Ufhm » glanhau j gwaed o bob drwg (htmotfr) *7 jmrd y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y gwaa/, I j GWAED G W AED DB-WCt 1 DRWCt TW'B ACHOS o's \W ,■ if I TW'R ACHOS o'B Stitches yn yr Oohran, ^n&Ll.n™ \v flHhOOll ?! Pom Pen, lletf^imwralao \f#eMWwAIW Diff/g Treuliad, HMPiSr n, Di«ygAroh*«th, Ipitof «^SL-, Penddynod, Spleen neu Rheums, riTwvfon n *v glf /jf/x^ Gout, cl'wr „ Fits, Glefyd Ifelyn, -!& phob Tar'ddiont u y Onajjd, \^Vy/ "n3 J§E7 £ m™.iM L^Jrl,f^€ W A-rf&ZSTaiXiayr Inflammation y Llygaid, &c. \y Afu, Arenau, a'r Ysgyfaint. (REGITrRHET).) Y mae y Pille hynod hyn;yn dadwreiddio yn nniongyrchol yrholl Glefydau uohod. Allan o'r canoedd yn fy meddiant wele y Tystiolaethau oanlynol :— TYSTIOLAETH PWYSIG. STB,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, set Hughes' Patent Blood Pills,' i mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dios fy holl ignawd, ao wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael <!ch Pills ohwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn. holl iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn aiiSaoledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at y GwnIegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd. t 4, Pontypridd Road, Ferndale. WILLIAM JAMES. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y oyhoedd fy mod i, Fortunatus Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn y Bheumatie Www am dri mis, ao yn methu a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Pills bynod, sef Hughes' Patent Blood Pills,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewa ychydig ddyddiau. William-street, Llanelli. F. DAVIES. R HY B U D D. Y mae llwyddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dy n wared; felly gofaier cael y trade mark tichod, sef llun Caton, ar bob blwch, a'r geiriau Blood Pills oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar stanp j Llywodraeth. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hycod hyn yn cryfhau, ac nid yn gwanhau y corff, oblegyd eu bod yn cynwys yr essence, neu y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol aweloddbyd tuag at buro a cbryfhau y gwaed, a thrwy hyny yn dwyn yr afu, y eylla, y calon, yr arenau, j croen a'r nerves i'w naturiol a pherflaith weithrediad. Y maent yn ddyogel ac yn hawdd i'w cymeryd, ao nid oes eisieu cadw i mewn tra yn eu Cymeryd. Ar werth trwy yr holl Deyrnas am Is. lie., 2s. 9c., a 4s. 6c.; trwy y Post, Is. 3c., 28, llof, a 4s. 9c., oddiwriih y Perchenog,— Jacob Hughes, Apothecaries' Hall, Llanelly. 1 Hughes' Patent Dropsy Pills. YDDION Y AKWYDDION T DR0PG> — DROPSY. o»»p» ~~T— Chwsgy A > iwt. Oluniao, 9* n CS (J»WL YmjBgaroadd, &o. jj^ljJiaK i# DufygDwfr, Asthma Ohwyddyny p ■&, SS.myp &, 0erfol» ft'r Arenau, Traed Oer,'&c. Ouriad y Gtaloc* rhai 'n ^hos neu yn effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddirfawr bwys i bawb *y» hyn pa bryd byaag y bydd y Clefyd&u uchod yn Ji el prawf o r effaith neillduol sydd yrddynfe, coder yma lai o'r Tystiol aethau sydd yn fy meddiant* HANES RHYFEDD. Addanfonwyd i mi gan^y Parch. William Jones, Gweinidoa y JBedyddwyr, EblnD Vale: J?r,^ yT!ina ?Ja? Fr £ a?isl Waterfall Row, Ebbw Vale, arnsf ysgrifenu Tystiolaeth i effeith. iolrwydd a rhinwedd eich Patent Dropsy Pilla. Y mae Evan Francis yn hen wr dros 66 oed; dyodd. efau yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn ystod y gsnaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn faollol «j- alluog i ddod or gwely gan faint y shwydd a'r poen. Yr oedd o byd o dan ofal meddyg eol; ond, er cymeryd 01 gyffeiriau yn gyso i, elai yn waeth bob dydd, ao ni feddyliai neb y buasai yn gwella. Tuar pedwerydd ddydd wedi dechreu cymeryd eich Peleni, yr oedd arwydd. ioa ei fod yn well. Cysgodd yn lied dd-. y bedweredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ord y cesaf peth 1 ddim am wythnesau. EScitbicnt ar y Gwynt a'r Dwfr yn rhyfeddol; ao yn mb«$ law8 myi mF^ ci!*° yQ fawr» a'* goesau yn llai tua'r haner — daethact J itJLSrJ fT *■ -11 j?'- ° dsa rwy™an i wneud ei weilhad buan yn hysbys i'x IUF byddo I er eill a ddyoddefact mewn cyffielyb fodd wneud prawf o'r un feddypiniaeth werthfawr.. Yr eiddooh/ WILLUM Joans. 1 VIS1ted E. Francis daily, and the rapidity with whic h he emerged from such tremendocs swelling was most marvellous to me. GWELLHAD GWYRTHIOL.. m SYj'"7if"r OL BO^ 2v MLYE0DD ^y°ddef Oddiwrih y Dropsy, DIffyg Dwfr, Chwydd mawr vn y ™ w C au1KU' Y Y™^sgaroedd» Curaad y Galon, yn methu braidd a symud heb gymhorth, sj yn bur annhebygol o weilhad, y mae yn dta geayf eich hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich PilU, TYSF Hughes Patent Dropsy i ills, yr oeddvm yn alluig i fyned oddiamgyloh, ao yn awr yn holl iach! Y mae fy Egwellhad weci pe.* syndod MWR yn y gymydogaeth hon. Llanarthney, Caet raai then, Jan. 10,1877. MARY MABSWASINO, RHYBYDD. Er mwyn siorhau mwb rhag twyll, gefakr cael y 4Trade Mark" nchod (sef llun Diamond), heb 1?yn &twyU ^yw oddlfewa ar bob blwch, a'r enw Jacob Hughes' ar Ssamp y Llywodrsetb, Trc de Mark—DBOPSY PILLS ;'cospirpobB'agiad. Ar werth iwy yr holl Deyrnas am Is lit, 2s 9c, a 4s 6c; trwy 11 post Is 3c, 28 lie, 48 9c, oddimih y perchenog, Jacob Hughes, Apothecaries Hall, Llanelli. Wholesale by all Patent Medicine and Drug Houses. EVANSS Patent Cough Pills. I Y mMJ Peleni hyn yn hynod fel meddygln- teeth at Beewoh, Difiyg Anadl, Inflnenrat, Tyn- 4raycy Fipan Anadliola'rFynwes,BronohftiB, Ac. Y mae y Peleni hyn yn ddiail, a phwy lbynag eydd yn dyoddet oddiwrth rai o'r anhwyl- •deran nchod, nid oee aohoe iddynt ond gwneud prawf e nn blychaid er cael en bod y gwellhad of Koreu eydd wedi cael ei gynyg i'r cyhoedd at fceswoh Aethmataidd a Darfodedigol, Crygni, Colliad Llaiø, a phob anhwyldeb yn y fynwes a'r Locgs. Y maent yn symud ar snwaith Ibob tdmiad o ddiffyg a thrymdra yn yir anadliad, yr ttwn eydd yn atalhnn y gweithiwr blinderus. Y tnaent yn rhoddi eemwythad ag sydd bron yn tiniongvrohiol i'r rhai a ddyoddefant oddiwrth yr Anhwldeian hyn, y rhai o'n heegeuluso eydd yn dra pherygloa. Sodded i onrhyw hereon sydd oyoddefi roadi prawf ar BELENI PESWOH EVANS y bydd iddynt waithreda gyda bnandra bron yn wyrthiol. Symodir y mathangwaethaf o beewoh taewc ychydig ameer. James Jerkies, Regent street, Aber. dare, a ddywed,—" Darin i'r blychaid peleni a brynais geftych esmwythhau fy xnheswch wedi y dogn cyntaf, so y maent part au i'm llesoli." Ar werth mewn blychau Is lie, a 2s 9o yr un. Trwy y post, Is 4c, a 3s. .Evans' Celebrated Gout & Rheumatic Pills. *"Y?r'flr j Peleni hvn y feddyginiaeth JJTDIOGELAX AO ^T^IUCRLAI U J THAA T., Bheumatio, Lnmbago, RheomatiBm, fcciatica, Bheumatio lióut, a phob math o boeuau yn y joints a'r cymalau. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r sawl «'i oymerant i gadw yn y ty, na ohyf> newid ymborth, a gall y ovfansoddud «wanaf en oymeijd yn hollol ddiberygl. y neb a ddyoddefa o'r anhwylderau hyn, taer gymhellir hwynt i rodcu prawf i un blychiad o'r peleni hyn er profi e& heaeithioldeb. TY8TIOLABTHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbaob, ger Aberdar, a ddywed,—Bom am wythnoaaa yh metha dilyn tf. ngalwedlgaeth, yn dyoddef yn fawr oddiwrth Boenan y Bheumatio yn fy rjtghoeeau a'm oorff, gymaint felly fat yr oeddwn yn gripil perfiaith, ao yr oeddwn yn goded-I myned o'r ae j'rgwely ar fy nwylaw a'm pen- liniaa. Darbwyllwyd fl f fyna blychaid o'ch i vstfteas at y Goat o'r Rheumatic, ao y mae yn dda genyf eioh hysbysu ty mod mewn llai nag yu aul I fyned at ty alth, Nte «dl- •, <atnawad yn rhy uchel am aianynt. Bydcfwola OTstal a rhoddi i mi flychaid arall, y rhai y; fitriadaf en cadw yn y ty. Gallwoh gyfeirio unchyw beraon ataf am winonedd yr hyn addy-, wedaf, ao argyhoeddaf y mwyaf anghredadwyl ,if a heflaith hynod araaf fi. Gwerthir y peleni hyn mewn blychau Is. 11 a Ie. 9o. yr an. Trwy'r Post, la. 4o., a 38.4 „ TUjKNI EVANS AT Y DDANODD. tteddyginiaeth eior i bawb a ddyoddefwt oddi- wrth Ddanodd, Ticdoloreanx, Bhenms, Poen 18 y Gwyneb, Poen yn y Chrnu, Ie. Ar werth mewn blychau Ix. lie. a 2s. Dc Mae y darpariadau uohod yn cael en hamddi- ffyn gan stamp y llywodraeth, ao yn dwyn llaw- nodiad y gwneuthurwr, heb yr hyn aid oes dim yn iawn. Gellir en oael oil gan bob fferyllydd cyltifoI nett oruchwyliwyr apwyntiedig, neu oddi- wrth y perchenog ar dderbyniadeugwerthmewn stamps. Trwy y Post ls. 4c., a 3s. yr un. PAHAM Y DYODDEFWCH? TEEIWCH UN BLYCHAID 0 EVANS'S BILIOUS & LIVER PILLS, Y rhai ydynt y feddyginiaeth oreu at Ddiflyg Treuliad ao Anhwyldeb yr Ysgyfaint, &o. Y mee y Peleni hyn wedi an parotoi yn ofalus o'r amrywiaeth o lysian, ao yn gweithredu yn naturiol aster ar y oyf- acsoddiad dynol, ac yn gyfryw ag y gellir eu cymeryd gan umhyw berson, ar unrhyw adeg, a hyny tra yn cyfiawni unrhyw orchwyl. Y maent yn gweith- redu yn neillduol ar yr ysgyfaint, ac yn clirio pob ymgasgli&d a duedda i aDhwyl- deb. Y matry rhanau mewnol yn oael eu rheoleiddio wrth en cymeryd, ao y mae y rheoleiddiad yn cael en aicrhan wedi darfod a chymeryd y Peleni. Y maent yn sior yf Bddyginiaeth oreu i weithred- iMIA SPC&K'i SSMx'LtdPfedift Ml mk&if 'a'r gwahanol f&thau o anhwylderau perthynol i'r treuliad a'r ysgyfaint, y rhai addygant yn mlaen Semi tf ynych, Dwfr Poeth yn y Cylla, Penysgafnder, Poon yn y Cylla, Gwyntchwyddiad, Tynerweh yn nghymydogaeth yr Y I- gyfaint, Bolrwymedd, Piles a'r Gravel, Clefyd Me yn, Gysgadrwydd, Colled chwaoth at Ymborth, Poen yn y Pen,, Gwynt, Iselder Ysbryd, Poenau ar draws y Llwynan a'r Cefn, Toriad allan ar y wyneb a'r oorfl, Anmhnredd y Gwaed, Rnmatism, Poenau yn yr Ystumog a'r Oohren, DMb'g Treuliad, Imflamation, Curiad y Galon, &o. James Davies, 58, Wind-street, a ddy- wedj—" Y mae y lleshad mawr a dder- byniais oddiwith eioh Bilious a Liver Pills y tnhwnt i ganmoliaeth." Fe symuda y Peleni hyn glafychedd ,yr Ystumog, ae iawn rheoleiddiad gweithrodiadau yr Ysgyfaint a holl | weithrediadau y treuliant. Ar yorth mewn blychau swllt a ohein. iog a dimai, 2s. 9c.( yr un; trwy y pogt am Is. 4c., a 3s., i w cael oddiwrth y gwneuthurwr. Daiparedig yn unig gan T. W. EvjQti, M.R.P.S., Chemist, 14, Ocmbmeroial-sL. Aberdare, Glamorganshire. Gwilym Evans's Quinine Bitters, or Vegetable Tonic. Y feddyginiaeth oren addychymygwyd 80 a ddy- feiaiwyd er cryfhan y cyfansoddiad a phuro y gwaed. Y MAB y Bitters hyn yn hollol lys- ienol, ao yn cynwys cnwerw-lysian a melus-lysitm wedi eu haddas gymysgu, sef, Quinine, Sarsaparilla, Setron, La- vender, Bmdock, Liverwort, Gentain Root, Ac. Mewn gair y mae birsa bob llysieuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth refeddol hoD, ao y maeut wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyr- iaeth yn y modd goreu er ea perteithio i fod yn wellhad difethiant at y dolariau canlynoI:- 1. Gwendidan o bob math yn ym- ddangos fel un nen ragor o'r anhwyl- deran canlynol:-Iseldar yebryd, nervous- ness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd,^ gwaed yn ïhutbro yn ddysmwyth i'r gwyneb, lbwygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diNyg anadl, phlegm, y gwaedyp. ted, pesweh, a thueddiad atydarfodedigaeth (decline). 2. Diffyg trenliad a'i gaulyni&dau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anar. forol ar ol bwyd. diffyg archwaeth at twyd fi ywtaMLOg YL J^wydca, irefry wyDt, yr anadl yn drwm, y genan yn syohao ynboeth, brathiadau disymwth. yn yr ochr, y pleuricy, yr afa ynafiaoh, thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ao ysgafnder yn y pen. 3. Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y oymalau, y croen yn bigog ao anos- mwyth, a phob math o ddistemper yn Y gwaed. —— Theale, near Beading, May 11th, 1877. Dear Sir,—I have examined yonr Quinine Bittera, and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &o. I have frequently recommended them with marked suc- cess. SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S., (Beg.), L.S.A., (Lond.) LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y Parch. J. Ray a Morgan (Lleurwg), ar ol pr.fl ac adnaBod effeithiaa CWILYH N VANS' QUININE BITTERS. Mor hoanus ac amrywio1. yw 'R doluriau fiinuit ddyaoiryw Kid O«E 1m diwrnod yn ddihoe Na neb heb wj bod beth yw poen; Y n wyueb hyn, mor werthfswr yw Fod dynion yn ein mysg yn byw Gyeegrant eu meddyiiau doeth I chwilio, drwy wyddociaoth goeth, Am drw)thau sydd o gyflatrn rin I wellaCr anhvyidcrau blic. Mae GWILTM EVAKS, GJmro ohweg, Fferyllydd mawr L'aaelli deg, Drwy 'i feddwl cryf a'i uerthol fryd, Am bsyr vellhau'n doluriau If Mae wedi profi'r lljsiatj gl&n, Eu rbinian oil yn fawr 8 msn; Cymi tgblr chwerw ,r melne wna I wntud un dwys feddyglyn da; Mae JIaoedd wedi profl 'ijnerth, Ond byth nis gellir dweyd ei werth. Tanygrisiau, Ffestiniog, June 7, '871. Anwyl Syr, Y mae yn bieser mawr gan If gael y fraint oacfon hyn Btooh, fely caffoch chwi a phitwb ereill wybod bfeth y mae eict Qmnim Bitters yn ei wneuthtsr yn Fgogledd Cymru Credaf nad oes engen i mi roddi enwau y iluaws bersonau sydd wrdi cr.ei tu gwellban trwy gymjsgedd arddevchog bon, oud yn unig cllwi fy hunan. Gwyddoch i mi anfon sm drtipv botel- aid, us i n i a'r Hall i g'yf,ilI, a gwraeth y ddwy eu gwaith yn rhagoroi Mentraf dd-roy V cad oes dim, ie, s^lwch, dim wedi d fod i'r rohu etc gan neb, un dyn byw, i'w gymbatu a'r Quinine Bitters tuag at ddiffyg trciiad, iaclaor yebryd, -r{~mt.iug fits natur curiad y ealon IDOOU yn yr ocfira fy j, pen. Gallaf sicrhau fodyr oil o't dolnriaS uohod wedi en llwyr wellbau oddiar atur;v yn yr ardal hen trwy gymeryd un boteiaid 48-. 6oh. c'r Quin- ine Sitters Taer gymheUaf bawb sydd mewn pryder am an, hiecfcjd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd dyngarol oddiwrth En a gafodd.well- had ciflawn —Yr eiddpeh, yn dra diolcharar, ROBERT WILLIAMS (CJwaa y Llew). BYDDED HYSBY8 I BAWB. (A.) Nid ydyw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y feddyginiaeth h/n mewn Pil's. <B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, 08 cymerir i ystyriaeth brinder y Quinine a'r Sar- saparilla. (C.) Gellir gweithio f t arfer, heb un anghvf- leusdra, ac DId oes perygl anwyd, end ya hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhan y rhan nen yr aelod o'r corff sydd yn wanach, ao felly yn fwy agored i heintiau so afiechyd nag arferol, a dylid cofio fod bron pob math o Bills yn gwanbau y cyfansoddiad ao yn aflonyddu y ovlla.. k (E ) Nid Quinine Wine, na Tinctura of Qui- nine, nao unrhyw gymysgedd areil o eiddo y Druggist ei hun, ond Evans Quinine Bitters,' mewn pctelau 2b. 9o. a 4s. 6e., "Cr enw VGwilym Evans, Ph. C., M.R.P.S., wedi ei ysarifeBU ar Stamp y LIywodraeth; heb byn twyll a fiogiol ydynt. Ar werth yn mhob tref, nptz yn direct 'i bob than o'r wlad oddiwrth y percbenog,- MR. OWILYM EVANS, Pharmaceutist, Llanelly. D.S.-Os na ellir cael y Bitters heb draneeth, yegrifener at y petchenog. rtt^LUNELL YR ALUrJ AGERLONGAU LLYTHYBGODCX, BREINIOL. f mae y Dinell hon yn cynyg m^nfek- ion neillduol, a dylai ymfuciwyr i on I tbjW ran o Canada neu yr Uno) DaU Mithau, os ydynt yn awyddus am sat.*lf av ian ac amser, ymofyn a T. L. JONES, Swyddfa'r Ab#r £ an Times, Ahe < J. W. JONES, Dilledydc Ac,. 67, Oxford-street, Mounts.: OWEN MORGAN, Siberia ViU", Llanwyno road, Pontypriad, neu a ALLAN BROTHERS ard Co. James-street, Live-poo', Y mae Cymdeithas Adeiladu Mirthyy a Dowlais YN be-rod i roddi BCLthyg, ar Sictu .&. gage, &r y Rhybydd Byraf, Symp hm 0 £100 i £ 10,000, i'w talu yn ol yn Gyfraoau Misol ten Cowarterol. Y m%e i Fenthycwyryn y Gyrnee.;I.briti ben fantfi sicn arbenig na cben m.l'tA Cyxndelthas^u ereill, nen gan bcrsoauu uragpl. Telir y treuliau cyfreitkiol &&0. y ijrytikiitrtijub., *>. ttfugtoltt Baiithycydd, cybyd eg y parheir i yr fcd-dfcliad4U addawedig, grul v () f» restrydd dan Gyfraith y Cymdeuh<«sAq Cyfeiilgar. Cedwir y dirgelwch ruon. ylaf. Dymuna y Cyfatwyddwyr byfb sa eq, bod yn barod i dderbyn symiau o • riso fel arian benthyg «t y teler&u c^clytial o elvr :— £ 4 y cant i'w galw at d^au fis; 941 y cant ar bedwar mis; a £ 5 v cm.t ar ckwecb mis. Am hysbysrwydd petlach, ymrf/««?r a Ms. E. ROBERTS, yn Bwyddfa J CRJ ra. deith^s 3,4, Victoria Street, Me th\ 4 TEAl TEA!! T it A 1 DYW UNA uno'r Tea Merchants frr" u yn Bfiste hysbysu fod arno eiei»u ou vii, wytiwr, fti fod yn gwerthu yn ihit-tcii u« ( artill, s»f «m Is 9o, Is Ice, 2a, 2" 4o. 6c # p vye m ,¡wp blychau 16, 18, 20, 22, ■.>) d pwysi Anfonir sample am dri stump. Post Or. derp i w gwntud yndaladwy jn A b. v r. i,st Offioe, i'r goruwchwyliwr, gyda ph )b o d r A.U. cn!r ■" l>jrc')au nohod i unrhyv 0(".( » y QWR. Goxuwchwyliwr dro# Ddeheudir Cym u- MR. T. MORGANS, Timan's Arm, Psndw.: Ne. Aterai^u.bian,