Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

- GWEITHFAOL A MASNACHOL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

GWEITHFAOL A MASNACHOL. liLOEGR.—Y mae masnach yn par- han yn hynod farwaidd drwy holl ran- an gwlad y Saeson. Nid oes dim i'w glywed ond tnchan yn y gweithfeydd glo, a marweidd-dra a'ihesgyll gwelw- las yn daenedig dros y gweithfeydd Laiarn. Nid oes un cyfnewidiad er gwell i'w gofnodi am fasnach y mwn, haiarn bwrw, nac un math o haiarn. Mae masnach y reiliau dur yn fywiog iawn yn mhob lie y maent yn cael eu gwneud. Nid oes dim arwyddion o godiad pris yn masnach y glo a'r hai- arn yn un lie drwy holl ranan gwlad y Sais. CAERDYDD.—Yn ystod y pedair Wythnos sydd wedi myned heibio y mae arwyddion o adfywiad masnachol drwy y parthau cysylltiedig a'r portbladd lwn, yr hyn sydd yn rhoddi boddhad a llawenydd yn ngh&lonau meibion Jlafnr. Y mae hyn yn amlwg ond taflu golwg gymhariaethol ar yr un xnfeoedd am y llynedd—y flwyddyn 2877. Y mae dros 11,000 o dryciau glo yn llawn o'r nwydd gwerthfawr hwnw wedi cael en cludo dros reilffordd y Taff" mewn un wythnos i longcrsafau Caerdydd; ond er hyny, isel yw y pris. iau am dano yn parhau, yr hyn sydd yn ddigalondid i'r meistri a'r gweithwyr. Llwythwyd mewn llongatr yma yr WythllOS ddiweddat i'w allforio i wied- yad tramor 77,218 odynelli o lo, 1,799 o haiarn a 4ur, a 1,499 o dynelli o patent fuel. Y mae yn amlwg fod jpw? p waith yn cael ei wneufchur yn jaglofeydd yr srdaloédd cylchynol. Y glo ager sydd a chais am dano, lied farwaidd yw y cais am lo tai, a'r an swn sydd am weithfeydd y patent fuel. Nid yw prisoedd yr alcan end hynod isel, er fod y I han fwyaf o'r gweithfeydd yn gweithio yn weddol reolaidd. AEERTAWB.—Y mae rhyw spurt newydd yn y He hwn yr wythnos ddi- weddaf. Y ma9 yspardyniad wedi cael ei roddi yn masnach y glo yn y cais am dano-dim yn y pris. Y mae y dociau oil yn llawn o longau, a'r galw am lo y fath, fel yr oedd y croglithr- ynan (drops) oil yn gweithio ddydd a nos yn y dock deheuol yn llwytho y llongau; er hyn oil, y mae mwy o lo i'w gael nae sydd eisiau. Allforiwyd oddiyma yr wythnos ddiweddaf i wled- ydd tramor, 11,824 o dynelli o lo, a 3,556 o patent fuel. Y glo ager sydd a'r galw mwyaf am dano, marwaidd yw y cais am lo tai, a rhyw ychydig gycld yu myned at wasanaeth y gweith- feydd tan; o gaclyniad nid oes nemawr nen ddim bywyd yn gweithfeydd hJart trwy dyffrynoedd y Nedd, a'r Tawe, ac Did oes yr nn arwydd eto itoll adfywiad. Ytaae gweithfeydd dur Glandwr yn gweithio ynwecldolreolaidd, a'r gweith- feydd alcan yn myned yn rnlaen yn fywiog, a'r pris hytrach yn well. RYMNI.—Y mae cylchoedd cymyd-, og^ethol y lie hwn yn yr olwg arnynt! ychydig yn well, a mwy clir nag j maent wedi bod yr wjthnosau a'r mis- oedd diweddaf, yn gymaint a bod mwy o fywiogrwydd yn Glyn Ebbwy a Vic- toria fel y crybwyllasom yr wythnos o'r blaen. Y mae Tredegar hefyd yn edrych yn fwy digwmwl yn ei hawyr fasaachol, a hyny mewn gweithio bai- arn. Dywedir, a chredwn ar sail sicr fod gwirionedd yn hyny, fod cwmni Tredegar yn amcanu gwnend gweith- feydd dur newydd. Y mae masnach y glo age* yn ogystal a glo at y gweith- feydd a golwg adfywiol arnynt. Y mae llawer o weithio golosglo yn myned yn mlaen hefyd yn Tredegar. Gyda golwg ar Rymni, y mae pethau yn parhau yn agos yn yr un sefyllfa. Wedi thai dyddian 0 atalfs ar y felin reiliau, y piae eto wedi ei rhoddi i weithio, er ateb archeb fychan am reiliau oedd wedi dyfod i law, ac wedi cwblhau hono, bwriedir, os llwyddir ei rhoddi i weithio ychydig ganoedd o dynelli o reilian dur ysgafD, ac felly bydd yn gweithio am rai wythnosau yn y dyfodol. MERTHYR.—Y mse y gweithfeydd glo yma er ys wythnosau yn gweitho amser llawn gyda bywiogrwydd mawr, a'r tryciau glo o eiddo Cory a'i Gwmni, a welwyd yn myned i ddyffryn y Rhon- dda, yn dyfod yn awr wrth yr ugeiniau i Gyfarthfe. Y maent yn gweithio yn Nowlais gyda bywiogrwydd—reil- ian a barau yn benaf. Y mae rhyw si drwy y He fod gweithfeydd haiarn. Plymouth i gael eu cychwyn yn faan. Dywedir fod y cwmni wedi ei wneud i fyny, ac nad oes yn eisiau yn awr ond gwneud rhyw drefniadau bychain cyn y daw pethau i drefn. Y mae nifer fawr o'r pydlers gureu oedd yn Ply- mouth a'r Gyfarthfa wedi cael eu cyf- logi gan oTuchwyliwr o gymydogaeth Llynlleifiad, ac y maent er ys wythnos wedi cychwyn tuag yno; ond yn ol y deuant pe cychwynai eu hen leoedd gweithio. CARKEwYDD.- Y mae yn amlwg fod y gweithfeydd haiarn yn gweithio yehydig yn well yn y parthau sydd yn dal cysyIliad a'r He hwn. Allforiwyd oddiyma yr wythnos ddiweddaf 12.273 o dynelli o lo, a 1,459 o haiarn a dur. I Cape Town yr aeth y rhan fwyaf o'r haiarn a'r dur. Y mae masnach y glo yn sefydlog, yn enwedig mewn glo ager. Y mae pris yr alcan yma yn parhau yn isel. Y mae gwedd siriol yn gwisgo cylchoedd Xantyglo.iWr,Bluenau, trwy fod Mri. Lancaster a'i Gwmhi wedi prynu y gweithfeydd glo. Dywedir tod y pyllau glo hyn yn hlluog i weith- io pump cant o filoeda o dyntili, o lo bob blwyddyn. Dim ond hen weith- feydd haiarn Nantyglo sydd yn awr yn aros yn y gaddug ddiwaith. t

Y SENEDD.

YR HfLYNr DWYREINIOL..

HYN A'RLLALL YR WYTHNOS.

AT LOvVYR RHONDDA.

COR UNDEBOL RHONDDA AC EISTEDDFOOD…

MARW 0 NEWYN.

TANCHWA KEARSLEY.

ANLLADRWYDD A CHREULON-DEB…

Y NEWYN YN CHINA.

TRI BRAWD LLWYDDIANUS.