Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cofiinau Rhad! Cofiinau Rha.d I DYMUNA MR. WILLIAM RICHARDS, buil- der ac undertaker, Coedymeibioc, Ton- ypandy, tra yn cyflwyno ei ddiolchgarwch gwretocaf i'w gyteillion am eu cefnogaeth am gytiifer o Aynyddsu, eu hysbysa ei fod yn parhau i wneud Coffinau yn hynod rhad; a'i fod yn ym gymeryd ag edrych ar ol amglsddau, arolygu, gwalio y beddau, Ac., ei bun. Hefyd, y mae ganddo geilyl a throp i'w hireo pan fydd galwad am danynt. lilt W. RICHARDS, Builder & Undertaker, CoedymeibioD, Tonypandy. REES EVANS TAILOB AN J J DBAPEE, 45, Commercial Street, Aberdare, BEGS t J announce his cumerons CUB- toroe-s and tbe Publio that his STOCK or WO^LLEJIS for the Sprirg and Sum. mer (1878) is now complete, which is selec- ted from the Bsst Markets, the Quality and Style of which cincot be surpassed. R. E. wis^s especially to call atten- tion to h- B 50a. Suits, made from Scotch and Bliss' Chippirg Norton Tweeds, as being the best valuo that can be offered in the T' ade. AR WERTH YN RHAD! BEIBL Y DR. MORGAN, YR hwn ydyw y Baibl cyr.t f a gvfieitb- wyd i'r Gymraeg, sef yn 1588. Y mae y gffrol hon yn gj flawn oc yn bar- ffaith ddinsro. Am ei b is a manylion tellach, ymofyner a 'W,' Swyddfa TARIAY Y U-WEITHIWR, Aberdar. Byddai hwn vn dryso- gweithfawr i us- lhyw l?f' £ r«il Dduwiuyddol, sc yn rhoud eeiiwng i Goleg. Darga i ifyddiad Newydd WILLIAMS'S Conlpou nd Castor Oil Pills yr, unig ffordd i iechyd mturiol yw trwy gymeryd Williams' Castor Oil Pills.' Y m lent yn cael eu gwneud o'r llyseuyn Castor, yn gynwysedig o'r prif lysiau a gydnabyddir y feddyginiaeth oreu i buro y gwaed; felly mae y Peleni hyn yn tra rhagori ar ddim a geir o'r llysieuyn Castor ei hunan. Y maent y feddyginiaeth oreu allan, nid yn unig i buro y gwaed, ond hefyd er dadwreiddio pob math o gomwydion, clwyfau, ac ysfa yn y cnawd. Y maent yn feddyginiaeth ragorol hefyd i leddfu anhwylderau yr afu, llosgfa yn y cylla, (billiousness), cur yn y pen, ac i symud ymaith wynt, chwyddiadau, curiad y galon, y piles a'r gravel, y dropsy, poen yn y cefn, dwfr-atahad, bias annymunol yn y genau, a theiinlad o orlawnder ar ol bwyta. Y maent yn feddyginiaeth anmhrisiadwy i fenywod, gan eu bod yr un yn eu heffeithiau a Chastor Oil, ond yn tra rhagori arno, ac yn Uawer hawddach i'w cymeryd. Y maent yn gweith- redu mor esmwyth a diboen. fel y gellir eu cymeryd gyda dyogelwch gan bawb. Drwy hyny, gellir euhystyried, nid yn unig y fedd- yginiaeth oreu at yr anhwylderau uchod, ond yn gaffaeliad anmhrisiadwy i'r cyhoedd. Gan fod rhai yn teimlo cryn anhawsdra i lyncu Peleni, y mae Williams wedi darganfod ffordd i'w gorchuddio a gwisg (sugar co»ted), yr hyn a'u gwnant yn hollol rwydd i'w cymeryd gan y mwyaf tyner eu harchwaeth. TYSTIOLAETH .PWYSIG ODDIWRTH FEDDYG. Hyn sydd i ardystio fy mod wedi archwilio PeleniuCompound Castor Oil' Williams, ac yn cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hamcanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gyflredinol. DR. BLAKE. Army and Navy Hospital, Scutari. ETo O'R AMERICA. Dyoddefais yn ddrwg oddiwrth y dropsy a'r gravel am fisoedd. Aethum o'r diwedd yn hollol analluog i ddyfod o'r gwely gan maint y chwydd a'r poen. Gallaf sicrhau fod yr holl ddoluriau uchod wedi fy llwyr adael, ac oddiar amryw yn yr ardal hon, trwy gy- meryd eich Castor Oil Pills.—Yreiddoch yn dra diolchgar, ANN MORGAN. Brookfield, Ohio. SYNIAD BARDD. Chwi gleifion gwyweaig, yn fychain a mawr, Mae iechyd yn agos os mynwch yn awr; Os-ydyw y treuliad a'r 'stumog yn wan, Yr afu a'r galon yn methu eu rhan, Gwnewch roddi'r clefydau i gyd yn y drills, Drwy gymeryd i'ch gwella y Castor Oil Pills. Prifysgol Glasgow. RHUDDWAWB. GWELLHAD ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVEL. Drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills cefais wellhad buan. Yr oeddwn yn methu cerdded cam braidd, ac yn methu eis- tedd o herwydd y Piles, a phoen yn rhan iselaf y cefn, cur yn y pen, a r cluniau yn wan. Hefyd, trwy gymeryd yr un Pills cef- ais lwyr iachad oddiwrth y Gravel, yr hwn oedd yn fy mlino yn barhaus. Dylai pawb wybod am y feddyginiaeth hon. Trecynon. MRS. THOMAS. GWELLHAD BHYFEDDOL 0 GLEFYD YR AFU A DIFFYG TREULIAD. SYE,—Mae yn llawen genyf hysbysu y gwellhad rhyfedd a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills nodedig. Yr oeddwn wedi gwneud prawf o bob math • o gyffeiriau, ond y cyfan yn ddieffaith. Dy- oddefais am flynyddaji meithion oddiwrth glefyd yr afu a diffyg treuliad, gwrthwyneb- lia at fwyd, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth. Ar oleymeryddau ilychaid o'ch peleni fe'm hadferwyd i gyflawn iechyd. Maent hefyd yn rhagorol mewn achosion o pties a gravel.—-Yr eiddoch, Llanelli. CAPTAIN JOHN PATTISON. „ Er dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Castor Oil Williams; a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt; heb hyn nid oes un yn gyroar. SYLWCH.—Cofier fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, sef 2s. 9c. Y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth mewn blycha-a-is. nc. a as. 9c. yr un, gan bob Fferyllydd, neu trwy'r Post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 34 o stamps. Perchenog—D. WILLIAMS, IJispensing Chemist, Gadlys, Aberdare, Glam. NOTICE. PERSONS requiring gcois pledged with Jt- Mr. J. Coheo, late of Aberdare, can have them by sending Tickas and Cash to MR. J. COBEN, 3, St. George's Street, SWANSEA. AT LO/WYR MYNWY A DEHEUDIR CYMRU A PHAWB Y PERTHYN IDDYNT WYBOD. GYFEILLION,—Dymunaf eich hysbysu mai fy nghyfeiriad yn y dyfodol fydd W. ABRAHAM, Miner's Agent, Pentre, Nr. Pontypridd. BWRDD Y GOLYGYDD. LL D.—Y mae dau neu dri o ohebiaethau wedi eu derbyn ar yr un pwnc o flaen eich eiddo chwi. loAN WYN.—Dylai eich nodyn fod i mewn yr wythnos ddiweddaf. Y mae yn hen bellach yr ydym yn dysgwyl cael hanes- ion o'r fath ar unwaith. Bydd yn dda genym glywed oddiwrthych ond eu caelyn brydlon. Derbyniwyd hefyd eiddo y Barcud, Tysilio, John Jenkins, &c., i ymddangos yn ein nesaf. AT EIN DOSBARTHWYR. Bydded hysbys fod y chwarter presenol ar ben gyda y rhifyn hwn, a'n bod yn taer erfyn am daliad baan a chyflawn, yr hyn yn unig a'n harbeda rhag tra- fferth, cost, ac helbul, yn gymaiot a'n bod wedi myned i'r fath draul gyda helaethiad ein papyr. Yr ydym yn ofni y byddwn yn gorfod atal y DARIAN i rai dosbarthwyr, ac y byddwn yn gorfod ymddwyn tuag atynt mewn dull na ddymunem. Erfyniwn ar ein Dosbarthwyr caredig i beidio anfon am ond y nifer a fyddont debyg o werthu, gan nad allwn fforddio cymeryd dim yn ol o hyn allan. Yr ydym yn taer erfyn arnynt befyd i wneud eu gorea i eangu eia cpchrediad.

PENBLETH Y TORIAID. BRADWRIAETH…

. ADOLYGIAD Y WASG.

SENEDDOL.

RHYDDID YR ENWADAU.

~~LLANELLI.J

CILYPEBYLL.

YSGOLDY'R BONTNEWYDD, GER…

..--. ABERAMAN.

».— CWMGARW.

AT WEITHWYR GLOFA ABERCWM.…

. ABERDAR.

Family Notices

. SEFYLLFA Y GLOWYR.

Family Notices