Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

20 erthygl ar y dudalen hon

r.' — YSTRAD, RHONDDA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

r. — YSTRAD, RHONDDA. Dymunwyf gael gofod fechan o'ch newydd- iadnr poblogaidd i adrodd ychydig o hanes gwethrediadau y Ile hwn. Anaml iawn y gwelir dim o'r He hwn yn eich newyddiadur, jMii am nad oes yma lawer o bethau gwerth eu hadrodd, ond am fed y naill yn dysgwyl wrth yllall. Bethbynag, rhoddaf ycbydig o hanes y lie am dydd Llun, Mehefin 17eg. Y mae yn ddealledig i lawer mai ar y dydd uchod y cynelir Fair Gwagedd yn Treoci, ac y mae pobl dda yr ardal hon wedi cael ar eu meddyliaa er ys rhai blynyddosdd bellach i wnend rhyw beth er cadw ieuengtyd yr ardal rhag myned yno; ac er cyrhaedd yr amcau, penderfynwyd gan y tri enwad Cymreig yn y He i gynal gwyl de yn y pryd- mwn, a cbyfarfod adloniadol yn yr hwyr. Bu yma ddau gyfarfod poblogaidd a dydd- orol, un yn N ebo (capel y Bedyddwyr), ar llall yn Bethel (M.C.) Yr oedd hwn yn un- debol rhwng yr Anmbynwyr a'r Methodist- iaid. Etholwyd y Parch. A. Roberts i'r gadair. Wedi cael anercbiad gan y llywydd, awd yn mlaen yn y drefn a ganlyn :—Canu, Yn y man,' gan yioll gynufleidfa, dan ar- weiniad James Davies a Miss Edwards yn chwaren yr harmonhim. Adroddiad gan Hywel Williams. Can gan Mary Williams. Ton gan obeithlu Bodringallt, dan arweiniad Jamas Davies. Dadl, Rhyfel a Heddwcb,' gan T. Thomas, H. Williams, a D. Lloyd. Dangosodd y dorf yn unfrydot trwy arwydd an bod o blaid beddwcb. Can gan David Evans. Adroddiad gan David Morgans. Canu 'Ffarwel i ti Gymru fad,' gan David Evans a'i barti. Adrodd, 'Yr Ymfudlong,' Si Morgan L. Williams, yn dda iawn. uu 'Ti wyddost beth ddywed fy nghalon,' gan Williams a'i bartL Deuawd gan Eos Hafod a David Evans. Anerchiad gan Wro. Lloyd. Cann, 'Comrades in Arms,' gan David Evans a'i barti. Adrodd 'Mab y Meddwyn,' gan Mary Evans. Can gan Eos Hafod. Adrodd 'Pa beth sydd ddewr,' gan John Morgans. Ton gau obeithu Bod- ringallt yn rhagorol. Y mae yn debyg fod- y daniau a ganwyd gan obeithlu Bodrinf- illt yn rhan o gantata Motet a Jotuah, yr Jron y maent yn meddwl ei beiffoimio cyn hir. Felly terfynwyd y cyfarfod goreu y 1Jv.m ynddo erioed. CAKWK UNDEB. Nos Fercber y 17eg, traddodwyd dailith yn nghapel Bodringallt ar "Fertnyr Arom- ango, gan y Parch. D. Thomas, Tonypandv. ilywyadwyd gan Dr. Idris Davies. Yr eedd yn ddarlith ddyddorol ac addysgiadol iawn, a'r cynulliad yn barchus a lluosog. Deallwn fod yr elw deilliedig yn myned i gynorthwyo hen wr methiedig o'r enw John Jenkins. GOHEBYDD..

GWAITH DUB GLANDWR.

CLYDACH. R-

PEN YEGAFN.

T LLYWODRAETH A PHRIFYSGOL…

MR. B. T. WILLIAMS, A.S..

[No title]

A DDOI DI, GWEN?

Y BEIBL.

--YR HAUL.

HUNANLADDIAD MASNACHWR YN…

COLLIAD LLONG BORTUGUAIDD-170…

ALLFORION GLO AM MAI.

MAM YN YMCHWIL AM EI PHLANT.

TRECYNON-ARHOLIAD LLWYDDIANUS.

[No title]

TERFYNIAD STRIKE Y GWEITH.…

AT Y BEIRDD.

GOLEUNI.

Advertising