Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

i Pan fyddo'r corff yn graddol dd'od Fe ddywed pawb yn Hon eu llais, Yr adeg hon mor fawr ywr fraint, Y QUININE BITTERS ydyw hwn; Yn .rhydd o rwymau'r clefyd, "Does dim ond eisiau amser I lu o weiniaid tyner, Gwna les yn mhob afiechyd, Y dwymyn yn ymgilio'n lan/ I dd'od a'r dyn yn ol i'w Ie, Gael rhyw feddyglyn maethlawn iawn Ac er Ilwyr adfer cnawd a nerth Gan adael dim ond gwendid, Yn gystal llawn ag arfer.' 1 gynorthwyo amser; Y mae'n gynorthwy hyfryd. ■, Fumwu PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TRWY GrYMERYD GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONIC. Y FEDDYGINIAETII OREU A DDYCHYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHURO Y GWAED. Y MAE y BITTERS hyn yn hollol lyseuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root &c.. Mewn gair, y mae bron bob llyseuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad ditethiant at y doluriau canlynol:—(1) Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwyldcrau caniynol :—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y gaJon, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch a thueddiad at v darfodedigaeth {decline). (2) Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn booth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn anach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn gros i'r llygaid, ac ysga,fnder yn y pen. (3) Trwy enaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwyneg'on, ystiffdra y cymalau, y croen yn bigog ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed* Y mae tystiolaethau pwysig yn oael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrvvydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth.a?i«r/eroZ, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyfferi meddyginiaethol eu huna n. Os bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enivau a roddiv yma- Brynbyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. Syr, — Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn cael fy mlino gan beswch, ac vn fwy yn y capel iaag yn un man aralL Cymerais ddwy "botoiaid o Cod Liver Oil er cad. lie-had. Gwelais hysbysiad am eich QtHiune Bitters,' ac, yn wir, y mae wedi ei glirio i ffwxdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais^&c oni bae ei fod inor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny ei fod jmMdrud), buaswn yn prynu un aralL Gwelais mewn pa- pyr am^bills,' gwerth gini y blwch j y mae eich Bitters' chwi, syr, yn afuhhrisiad-vyy, canys 'gwell lecliyd na golud.' Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. Bantycrug, Conwill-in-Elvet, Mai 30ain, 1877. AnyrylSm—-Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymunaf eich hys- bysu foa eicR meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hynod lwydd- ianus yn mhob ease ag yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn ealur mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, sef cryfhau ac md gwanhau y cyfansoddiad.' N ld wyf erioed wedi gweied un moddion mor effeithiol at wendidau y nert,es a'r gewynion, cur- iadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, set neuralgia, tic doloureux, &c.; anhwylderau y cylla a'r afu, a'r arenau, ac uwchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr. Gwilym Evans. T. DAVIES. D.S.—Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiau, Ffeistiniog, Jleh. 7, 1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn ateoh, fel y caffoch chwi a phawb ereill wybod beth mae eich 'Quinine Bitters' yn ei wneutlmr yn JsT;:ogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaw8 personau sydd wedi cael eu gwallliau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rliagorol. Mentraf ddywedyd nad oes dim, ie, sylwch, dim, wedi dyfod i'r goleu eto gan neb, un dyn byw, i'w gydmaru a'r Qmnine Bitters tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddaU, a plioenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod v.'edi eu llwvr welloau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. (id. o'r Quinine Bitters.' Taer .gymellaf bawb syrld mewn pryder am eu liiechyd i dreio hwn. ILyn fel dyledswydd ddyngarol oddi- wrfli uu a gafodd wellhad cyflawn. > Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,-I have examined your 4Quinine Bitters,' and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently recommended them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIEBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A. (Lond.) DYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y feddyg- idiaeth hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaeth brinder y Quinine a'r Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bittei-s yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o'r corff sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd nac arferol; a dylid cofio fod bron pob math o bills yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nac unrhyw §-mysgedd arall o eiddo y Druggist ei htm, Ond Evans's Quinine itters 'mown potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw Gwilym Evans, Pli.C.M.R.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt. Byddwch wyliadwrus. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob man o'r wlad oddi- wrth y perchenog- MR. GWILYM EVANS, < PHARMACEUTIST, LLANELLY. D-S.—Os na ellir cael y Bitters' heb draflferth, ysgrifener at T perchenog. Wholesale, Barclay, Tanger, Sutton, Newbury, <fec.: Liverpool, Evans, Sons, & Co., Raims & Co., Sumner & Co. LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y PARCH. J. MORGAN (Lleurwg), ar ol profi 80 adnabod effeithiau GWILYM EVANS'S QUININB BITTERS :NJ:1I VEGETABLE TONIC. Mor boenus ac amrywiol yw 'R doluriau flinant ddynolryw: Nid oes un diwrnod yn ddihoen, Na neb heb wybod beth yw poen. Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw Fod dynion yn ein mysg yn byW% Gysegrant eu meddyllau doeth I chwilio, drwy wyddoniaeth goeth, Am drwythau sydd o gyflawn rin I wella'n anhwylderau hlin, Mae Gwilym Evans, Gymro chweg1, Fferyllydd mawr Llanelli deg, d mawr Llanell* d Drwy'i feddwl cryf a'i nerthol fryd, Am lwyr wellhau n doluriau gyd. Alae wedi profi'r llysiau glan, Eu rhiniau oil yn fawr a man; Cymysgu'r chwerw a'r melus wna I wneud un dwys feddyglyn da Mae lluoedd wedi profi i nerth, I Ond byth nis gellir dweyd ei werth. I'W CAEL GAN BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH MR. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST, LLANELLY. (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST.) GWAED PUR i CROEN IACH I NERVES CADARN ~\T MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac HIR DDYDDIAU. Gwaed yw y Bywyd—Gwaed Drwgyw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio y Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (Jiumour) trwy gymeryd Y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y Gwaed, sef GWAED DRWG GWAED DRWG YW'R ACHOS O'R VV\ jhf YW'R ACIIOS O'R • jf. m ffff \m\ Sciwvey, Clefyd y Brenin, J|| |J| Stitches yn yr Ochr an, Poen Penf nmt r Manwynwu.1\¡,\ 111 Diffyg Treuliad, Blast, Piles, Gwynegon, Penddynodf f fij Diffyg Archivaeth, Cyfogiad, Cormoydion, Dclanodd, Clwyfau o bob math, 51 Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant ar y v Gout, Fits, Clefyd Melyn, Cnawd. Nerves Eg wan, Chwydd yn y Glands, v Clefydau Benywaidd, Inflammation y Llygaid, A? r rhan fwyaf oGhfydau yr Afu, tilt, &c., do. Arenau, ar Ysgyfaint* Y mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan o'r can- dd yn fy meddiant, wele y Tystiolaethau canlynol:— TYSTIOLAETH PWYSIG. SYR,—Gyda diolch yr wyf yu eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef Hughes' Patent Blood P>^3i i mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan IJarddiant dros fy holl Guawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flWyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi y rliai yil bur fuan am gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at y Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cvhoedd. 4, Pontypridd Road, Ferndale. WILLIAM JAMES. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y cyhoedd fy mod i,. Fortunatus Davies, wodi bod yn bur ddrwg yn y RHEUMATIC FEVER am dri mis, ac yn methu a chael dim meddyginiaath i wncuthur daioni hyd i mi gael y Pills hynod, sef Hughes' Patent Blooa Pills,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. William Street, Llanelli. F. DAVIES. RHYBUDD. Y mae llwyddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwarcd felly gofaler cael y TRADE MARK uchod, sef Hun Calon, ar'bob blwch, a'r geiriau BLOOD PILLS oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, twyll ydyw. • Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ac nid yn gwanhau y corff, oble^yd eu bod yn cynwys yr ESSENCE neu y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd byd tuag at i;m;o a cliryfhau y GWAED, a thrwy hyny yn dwyn yr AFU, y CYLLA, y GALON, yr AR.E^AU, y CROEN, a'r NERVES i'w naturiol a pherffaitli weithrediad. Y maent yn ddyogel ac yn nawdd i'w cymeryd, ac nid oes eisieu cadw i mewn tra yn eu cymeryd. Ar werth drwy yr holl Deyrnas am is. llc., 2s. 9c., a .4s, 6c.; trwy y Post, is. Sc., 2s. lle., a 4s. 9c., 1 T oddiwrth y Perchenog,— JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. HUGHES'S PATENT DROPSY PILLS. Y MAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Darganfyddiadau Rhyfeddaf yr oes, pa rai yn union- gyrchol a wellant y DROPSY yn ei holl ganghenau. ARWYDDION Y DROPSY. ARWYDDIQy Y DROPSY- Ymysgaroedd, ae. Gravel, Diffyg Dwfr, Asthma, Gloesiadau, Diffyg Anadl, Ymysgaroedd, &e., Poen Pen, Penysgafader, ? !f Ohwydd yn y Traed, Cluniau, 0 erf el, Poen yn y Cefn a'r Arenau, Traed Oer, &e. Curiad y Galon. a*.3B€»ISTJD»JBDJ Y rhai hyn oil sydd yn achos neu effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddyrfawr bwys i bawb gymeryd y Peleni gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. Fel pra-vv-f o'r effaith neillduol sydd ynddynt, doder yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddiant :— HANES RHYFEDD. A ddanj-onu'i/d i mi gan y Parch. lVm. Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Ebbw Vale. SYR,—Dymuna Evan" Francis, Waterfall Row, Ebbw Vale, amaf ysgrifenu tystiolaeth i effaithiolrwydd a rhinwedd eich PATEINT DiioPSY PILLS. Y mac. Evan Francis yn hen ti-r dros 66 oecl; dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn ystod y gauaf diweddaf. etli o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint y chwydd a'r poen. Yr oedd o hyd o dan ofal med lyg lleot ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yji waeth bob dydd, ac ni feddyliai neb y buasai yn gvvella. Tna:r pedwerydd dydd wedi dechreu cymeryd eich Peleni, yr oedd arwyddion ei fod yn well. Cysgodd yn lied cida y bed'.vuredd ttotsun, hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth i ddirn am wythnosau. Effeithient ar y GWYN* a'r DWFR yn rhyfeddol; ac yn tnhen tuag wytlmos yr oedd y chwydd wedi cilio yn fawr, a'i goesau yn llai tua'r haner— d'lethant i lawr o 24 modfedd i 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad buan yn hysbys i'r cyhoedd, fel y byddo i ereiil a ddyoddefant mewn cyffolyb fodd wneud pritwf o'r un feddyginiaeth werthfawr. P.S.—I visited E. Francis daily, and the rapidity with which He emerged from such tremendous swelling was most marvellous to me. G-WELLH AJD &AVYKTIIXOI,. SYR,—Ar ol bod DEG mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diffyg Dwfr, Chwydd mawr yn y Traed, Cluniau a'r Ym- ysgaroedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a svmud heb gymhorth, 4c yn bur annhebygol o wellhad, y mae yn dda genyf eicfe hysbysu yn fu m wedi ci-meryd eich Pills, sef HUGHES'# PATENT DROPSY PILLS, yr oeddwn yn alluog i fyned oddiamgyfeh, AO yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod ruawr yn y gymydogaeth hon. Llanarthney, Carmarthen,- Jan. 10th, 1877. MARY MAIN WARING. rhybudd. Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y "TRADE MARK" uchod (sef llun Diamond), a'r geiriau 'DROPSYPius* oddifewn ar bob blwch, ac enw JABOB HUGHES ar STAMP y Llywodraeth, heb hyn, twyll ydyw. t TTrcu&e JIccrTc—' JDROIPSYT PILLS,.J cospir pob ffixgicLcL. Ar werth trwy yr holl deyrnas am 1s. ltc., 2s. ge., a 4s. 6c.; trwy y Post, 1s. Sc., 2s. llc., a4s. Dc.. oddhvrth y perchenog,— JACOB HUGHES, Apothecaries'Hall, Llanelly. ^VHQLTSSOILE BY JsJUL, PATENT ME33XGI2\E DRLTGr IIOXJSFS. I I I 1,