Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

ALFRED, YR ARWR IEUANC.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ALFRED, YR ARWR IEUANC. PENOD XIX. 'Ni ddywedaf ddim,' ebai Fiaccesco wrtho ei hnn. Dichon nad oes dim allan 0 le. Efallai mai rhan o'r parti a arwein- iwyd gan Alfred o Mayone, oedd y miller a welodd Simon.' Ni chymerai yr hen wr ofn heb fgd sail i- hyny, a phenderfynodd aros hyd: nes y gWfielai y milwyr en hymddangosfiNi. Aeth yr hwyr heibio daeth y noe, ac a aeth ymaifh hefyd, ac yr oedd diwrnod arall ar derfynn. 2s is gallai fod y dynion hyny yn ym- cifyn dim oedd yn bw^sig iawn/ 1 Gyda fod y geiriau hy» dros wefnsau yr beo feudwy, canfyddodd chweeh o filwyr '^™9yfod thag ato o'r fforest. Deaitodd" vaffh eu gwisgoedd eu bod yn perthyn i. gdifflu y tywysog, Clywodd Marguerite hwy yn dyfodhefyd, a daeth allan o'r liTfewthyn gan fecldwl mai Alfred oedd yno. 'Ai d):mar feo ife mai dyn ieuanc o'r enw Alfred ya-byw ?' gofynai Bernardo. Ie,Atebai Frmcesw- Ac enw'r wraig bon ydyw Marguerite?' le.' Yr oedd yr hen fendwy yn gyfarwydd ac yn hoff o ddsrllen y wyneb ddynol, ac ni fa fawr o amser yn gwnead ei feddwl i 0 fyny fod chwech o ddyhirod yn sefyll o'i fl ien. 1/arlifciiai eu cymeria;lau wrth weled en gwynebau. Dynion beiddgar, end nid dynioa dewr oeddynt. Dynion ewyllysg&r, oncj Lid ritai gonest oeddynt. Milwyr oeddynt, ond gallent yn rhwydd 1 wisgo.gwisgoedd brigandiaid. i;. i- Francisco a Marguerite, rhaid i chwi > 7 ddyfod gyda, Di,' ebai Bernardo. 2 Ah't' !le,)M yr hen wr, 'i ba le yr ewch a ni Cewch. weled ar ol i chwi fyned yno.' J f 4 Nid wyf jn eich deall, syr. Os ydych Ï iwn ddyfod gyda chwi, rhaid i chwi in dfod j.b twy eglur.' I I o «E^boEiwD y cwbl pan ddaWr amser | tcfl- axn y prtse&ol yr ydym wedi cael X Jla Wti eymai r to' ofi J ag y galfrrn ddal o ill {dacit?.yn tela am danoeh ichwi t %3<liar .prydcawn y ddoe> a ehredwyfyn jitter em bod g*rliaw y lie yma bedair awr Q" jiwr hngain i n vl.' 01 t: 'Hbaid eich bod wedi colli eich ffordd.' —— Do. Jbllyll ieuauc, ar Inn bachgenyn or Sito twyllodd ni. Ond yr ydym wedi .Bjdjilbd b hyd 1 'firfri o'r d'wedd, a rhaid i r nCtL^i wtsead brys i ddyfod gyda ni.' — *<>hwi ddywedwch wrthyf beth mai h?n r> _yn ei olygn cyn yr awn ?' j < 1 Na wnaf; nid oes amser genyf.' • Sf o A ydym ni i fod yn garcharorion ?' 01 £ '.Ydych.' y s *Trwy ba awdnrdod jr ydych chwi yu yfbd -ar-y neges hom ?I < 'Nid oes gwahaniaeth. A ydych chwi s yn baiod i ddyfod gyda ni ?' <■ De ihrenodd gwaed yr henwrdwymo. ï «f.Beth allai hyn fod, tybed ? Edrychwch yma,' ebai, gan dynu ei hun i fyny. Gwn mai;gweision y Tywys- og Bertrand ydych. A ddanfonodd y -■ j tywysog chwi i WDend hyn ?' $j Ni ddaetbom yma i gael ein holi,, tatebalBernardo yn sarug. 'Y Dnwiau! n i Cawsom ddjgon o ond i ddyfod o hyd i chwi, ae nid ydym yn dewis cael rhagor wrth gyflawni ein hamcan. Os oes ceffylau genych, gellwch farchogaeth, os nad oes, .i rhaid i ni chwilio am rai. i Syrthiodd Marguerite ar ei phenliniau t ;yn awr. 'Yn enw tmgaredd, foneddigion,' llefai, 'peidiweh a'm llusgo o'm cartref. Pa beth a wnaethum ? n Paham y cymerwch fi ymaith ?' Cauwcb enan'r hen ddewines/ gwaedd- ai nn o'r dyhirod gyda rheg. I Byddwn ar y ffordd am noswaith gyfan arall. Peidiwch a gosod eich llaw ami, gwaeddai yr benwr, tra yr oedd un o'r mil- wyr yn symud tuag ati. Yr oedd ei flon yn ei law, a chododd hi yn uchel uwch ei ben, St. Michael!' ebai Bernardo, C y mae yr hen gi yn meddwl cnoi,' Neidiodd pump o honynt ar Francesco, gan dynn y ffon o'i law, a'i wasgu i'r llawr. Neidiasant arno tra yr oedd yn edryeh tnag at Marguerite, cen digon tebyg y cawsant ragor o ond; ac yn y modd yr oedd, cawssnt ddigon o drafFerth | v with ei rwymo ond gwDawd y gwaith J ^b'r diwedd, a thra yr oedd yr hen wr yn cael ei godi oddiar y llawr, cydiodd dau or dyhirod yn Marguerite, allusgasant hi iJC!r ol ei chydymaith. Ond yr oedd cy- nihorth gerllaw. Dygwyddodd Alfred ddyfod yn mlaen 8r.y pryd, a phan welodd wisgoedd y mil- wyr, adnabyddodd hwy ar unwaith fel Thai yn perthyn i'r llwyth o fileiniaid ag oedd wedi croesi ei lwybr yn fleenorol; so yn mhellach na hyn, credai yn sicr eu bod wedi dyfod yn uniongyrchol oddiwrth y Tywysog. Aroswch,' gwaeddai, gan ym ei geffyl yn mlaen. Beth yw y gwaith hyn ?' Yr oedd y llais yn un o awdurdcd a gallo, ac arosodd y dynion i edrych i fyny; ond pan welsant wisg syml ac isel ein harwr, symadasanfc yn mlaen drachefn. Disgynodd Alired oddiar ei geffyl, a neid-' iodd yn mlaen at ochr Francesco. Cyn bod y rhai a arweinient y carcharor wedi dyfalu beth oedd yn feddwl wnend, yr oedd wedi tynn ei ddagr, a thori y ihaff oedd yn rhwymo dwylaw a thraed France- sco. Nid oedd ond gwaith eiliad nen ddwy, a neidiodd yn ol, a thynodd ei gleddyf. Fachgen ffol, pa beth a wnei ?' llefai Bernardo. x Dyma beth wyf yn ei wneud,' ebai Alfred, gan godi ei gleddyf, & holltodd ben y dyn oedd yn oydio yn mraich dde- hau Francesco. Pan cwympodd y milwr, sisialodd Alfred yn ngluet ei hen athraw, Y cleddyf 1 y cleddyf 1' v a Nid oedd eisiati dweyd wrth Francesco. Gwthiodd y dyn oedd yn cydio yn ei fraich chwith ymaith, a gafael- odd yn nghleddyf y dyn oedd wedi cwympo, a neidiodd at ochr ei gyfaill a'i ddisgybL Edrychwch yma!' gwaeddai Alfred. 'Aroswchl Un gair. j Yr oedd Bernardo wedi cychwyn tqag ato; ond arosodd yn sydyn, a daeth al-i im- ozd =-yn aros a gofal Margaerite arno. Gweision y Tywysog Bertrand ydych* & -danfonwyd chwi yma ^gan y person hwnw i lusgo yr hen bobl yma ymaith,' ychwanegai ein harwr. Eithafda,' atebai Bernardo, 'beth os yw hynyna yn wir ?' Gwn ei fod.' A gallaf ddweyd un pethjarall wrth- ycb, y gwalch cewch chwithan fyned gyda hwynt.' 'Mi a af gyda hwynt,' ebai Alfred, t ond nid aiff un o bonom gyda chwi.' Cododd y swyddog ei gleddyf yn awr at waith. Peidiwch a phetruso,' sfsialai Alfred yn nglust Francesco. I Yr wyf yn ad- nabod y cyfeillion hyn. Y mae genyf bethau rhyfedd i'w hadrodd wrthych. Rhaid i ni en tori hwy i lawr.' Nid oedd Hawer o waith cymhell ar yr hen wr, Yr oedd ei waed i fyny, a than y dyddiau gynt yn cario gallu ac ewyllys i'w fraith. Ehoddwch i fyny,' gorchymynai Ber- nardo. Nid ydym am gymeryd eich bywydan.' I Ewch, ynte, a gadewch ni mewn heddweh,' atebai Alfred. Chwarddodd y ewyddog. Nid plant ydym,' ebai. t N B dynion ychwaith,' oedd atebiad parod Alired. Dyhirod a chowardiaid ydyeh, neu ni foasech yn llusgo yr hen bobi hyn ymaith fel pe buasent yn gwn.' cy mae y gair yoa yn selio eich typged.' Felly y dywedai Bernardo, gydag ym- ddirieiaeth nn yn teimlo ei hanan yn feist-, a chyda fod y geiriau dros ei wefus- au, gwasgodd yn mlaen. Nid oedd wedi meddwl am wrthwynebiad. Tarawodd at gleddyf Alfred fel pe buasai yn myned i'w daro o'i law, a dypa ei ergyd olaf; cyn pen haner eiliad yr oedd cleddyf ei wrthwynebydd trwy ei wdd £ Gollyngwch atynt/ gwaeddai Alfred. c Ehaid i ni ei trechn neu farw,' Yr oedd Francesco yn filwr nnwaith yn rhagor, a'r meistr, yr hwn a ddvsgodd Alfred pa fodd i ddefnyddio y cleddyf, a roddodd brawf yn awr y gallai weithio yn gystal a chwareu. Symndai Alfred yn ol ac yn mlaen gydachyflymdra meddwl, a'r hen wr yna, yr hwn a lusgid ychydig fynydan yn ol rymaith yn ddiallu, a ym- laddai yn awr fel arwr yn ei fan goreu. Un amser, ymosodai dan o honynt ar Alfred, a'rtrydydd ar Francesoo, a hwnw oedd y milwr goren o honynt, ac yr oedd ynddo beth doethineb hefyd. Ymladdai yn hollol ar yr amddiffynol, gan symud yn ol yn raddol ar gylchdro, ac heb gynyg un ergyd. Yn mhen ychydig yr oedd wedi symud hyd nes y daeth wrth gefn ein harwr; ac yna daeth ei amcan yn amlwg. Gadawodd yr hen wr, a neidiodd at gefn Alfred. Gwelodd Francesco y symudiad ar y dechreu, a galwodd ar ei ddisgybl.. Clywodd Alfred y lief mewn pryd i droi i'r ochr, gan osgoi ergyd y milwr, a'i weled yn cwympo i'r llawr dan ergyd oddiwrth gleddyf Francesco. Yr eiliad neeaf, yr oedd jr athraw a'rdisgybl gyda'u gilydd, a syrthiodd dau o'r gelyn- ion o dan en cleddyfau miniog. Gorwedd- ai pump o'r mileiniaid yn farw yn awr, a thaflodd y chwechfed ei gleddyf i lawr, gan erfyn am drugaredd. Aroswch gwaeddai Francesco. Peidiwch ag ofni,' atebai Alfred, Nid oeddwn yn meddwl ei daro.' Yr oedd y frwydr drosodd, a thra yr arweiniai Alfred ei fam yn ol i'r bwthyn, cymprodd Francesco ofal o'r un oedd yn fyw o'r gelynien.

.. Y PARCH. JOHN ELIAS.

YNYS CYPRUS,

CYMWYSDERAU GWRAIG Y GWEITHIWR.

PETHAU YSTADEGOL.I

PETHAU. LLENYDDOll. )■

PETHAU DEDDFFDDOLi

PETH1U MEDDYGOL.