Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

EISTEDDFOD NADOLIG CALF ARIA,…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD NADOLIG CALF ARIA, ABERDAR. BEISNIADAETH ARWYSTK P AiYL. PEL DYN, CRISTION, AO APOSTOL. Derbyniwyd 16eg o draethodau. Jos~ Bif laf ar y testyn yw eiddo Barnabas., ilyna hwn gamrau yr Apostol trwy ysjtod ei fywyd, gan gymeryd sylw brysiog o 1 bnf nodweddau, ac ,o natur a maint ei tafur. Dengys yr ysgrifenydd duedd meddwl cre- fyddol trwy ei holl draethawd. Nid yw yr ysgrif hon heb ei diffygion feI cyfansoddiad; or hyny, ceir ynddi ymdriniad Hod gyflawn y testyn. Os gwaei daw gwell.—Ysgrif fer yw hon, yn wallus o ran iaith, ac yn ddibwynt o ran C^Lewisfab.—Ysgrif gyffredin o ran ei chyn- wysiad, a gwallus o ran iaith. Nid yw yr ysgrif hon yn arddangos unrhywegm medd- yliol, yr hyn oedd anhebgorol er trin y tes- tyn yn ddyladwy. ir Apolos o Alexandria.—Mae yr ysgrifenydd hwn yn arddangos medrusrwydd fel cyfan- soddwr, a cheir ganddo lawer o sylwadau gafaelgar ar y testyn. Ymddengy's fbd vr awdwr yn feddyliwr craffus. Mae argoll brys ar yr ysgrifenydd hwn. Mae ei gamrau wrth ddilyn yr Apostol yn freision, a chyr- haedda ben ei yrfa yn ihy ddisymwtb. Hanesydd.—Dilyniad manwl yw y traeth- awd hwn o hanes Paul fel ei cynwysid yn yr ysgrythyr. Rhagora yr ysgrifenydd hwn ar ereill o'l gydymgeiswyr mewn mwylder. Mae yr ysgrifenydd hwn wedi anfon darlun- len o daithiauFaul gyda'idraethawd_Ar- ddengys yr awdwr ymroddiad da i ddilyn hanesiaeth y testyn; ond arwynebol yw fel cyfansoddiad. „ Cranogfab. Y sgrüen far lawn yw hon, a gwallus fel cyfansoddiad. Mae hon yn mhell yji ol o wneud cyfiawnder a'r testyn. ■Gwronfab.—Ceir gan yr ysgrifenydd hwn gasgliad helaeth o brif ddygwyddiadau bywyd yr Apostol. Y mae-yr awdwr hwn yn glynu wrth ei wron yn ddidroi, hyd ei anadhad olaf. Arddengys yr ysgrifenydd hwn radd ddymunol o egni meddyliol. Eusebius.-Er fod yr ysgrifenydd hwn wedi darllen.y ptif awdwyr ar y testyn hwn, y mae ei ysgrif yn fwy annibynol na'r rhai blaenorol iddo yn y gystadleuaeth. Nid yw yr ysgrifenydd hwn yn meddu cymaint o ffydd mewn traddodiad a rhai o'i gydymgeis- wyr. Nid yw ei draethawdyn faith, ondyn gynwysfawr a destlus. Eiddil.—lawn yw mynegu, er calondid i'r awdwr hwn, fod rhai mwy eiddil nag ef yn y gystaflleuaeth. Ceir gan yr ysgrifenydd hwn lawer o sylwadau tra phriodol ar hanes yr Apostol; er hyny mae y traethawd yn dwyn delw ail adroddiad o'r hanes ysgrythyr- °Sjlai na'r Lleiaf.—Ysgrif fer yw hon, yn rhoddi ail adroddiad maswraidd o'r hanes ysgryfhyrol, heb y cynyg lleiaf at awdwr- laeth.. Epenitus.—Ceir gan yr ysgrifenydd hwn olrheiniad lied fanwl i gymeriad a llafur yr Apdstol. Mae yr awdwr wedi meddwl y rhan fwyaf o'r hyn a ysgrifenodd dyma brif nodwadd y traethawd hwn. Arddeng- ys hefyd hysbysrwydd yn nysgeidiaeth yr Ysgrythyr L&naryteatyn. Treulia yr awdwr ormod o'i aihsergyda hyd, a lied, A dull gwynebpryd yr Apo3tol, fel hefyd y gwna y; nifer amlaf o'r ymgeisWyr. ^Haxid.—Wrth ddilyn pawb, y mae yr fa- jjrifenydd yn camu yn fras, ac yxraml, fel y cyrhaedda ben y daith yn ebrwydd, Er hyny, ceir ganddo rai sylwadau meddylgar or y testyn ac nid yw yn blino y darllen- ydd a meithder. Ail adroddiad y w o'r hanes ysgrythyrol gan mwyaf. Ei Gydymaith Silas.—Ysgrifenwr medrus y w Silas. Y mae y traethawd manwl hwn yn arddangos hyddysgrwydd mewn awdur- aethf Nid ail adroddiad o ffdithiau vr hanes, eithr cydgorfforiad o honynt, gyda chymwys- iad grymus o'u hystyr a'a gwersi. Y mae Ei Gydymaith Silas wedi myfyrio ac wedi deaR ei deatyn. Iago laf.—Ceir yn yr ysgrif hon nifer o.j sylwadau ymatferol teilwng iawn. Y mae yr awdur hwn yn fwy gwreiddiol nag amryw o'i gydymgeiswyr ac nid yw yn ymdroi cymaint a rhai o honynt o amgylch y'tes- tyn-- T mae yr ysgrif hon wedi cael ei thrwytho yn dda yn lysbryd y* hanes ys- grythyrol. Ymddengys fod yr awdwr dan gyfaredl brys neu ddiogi. Silasõ- Teilynga Silas barch ar gyfrif eil wreiddioldeb, a cheir ganddo lawer o add ysgiadau buddiol ar draul yr hanes ysgryth- vroE Y mae y traethawd hwn yn hytrach yn wasgaredig o ran trefn, ond yn dra egniol yn ei .ddefnyddiad o flfeithiau y testyn. Heber.—Y mae y traethawd ^hwn yn ar-) ddatigo&iad |o feddwl egniol, chwaethus, a llafurus. Ceir ynddo olwg gyflawn iawn ar yr Apostol vn ei amrywiol, a 1 wahanol nod- weddau. Nid yw yr awdwr yn ymdroi gyda ma-nion y testyn, ond yn, tyeipio ei nerth gydag egwyddorion gogoneddus, a » gwersi anmhrisadwy a gynwysa. Y mae y traeth- awd hwn ag eiddo Et Gydymaith Silas yn sefyll fyn dra chyfartal o ran maintiob a theilyngdod. Bydded y wobr rhyngddynt, sef Ei Oydymaith Silas, a Heber.

CHWAREU TEG I MR. GLADSTONE.…

TREFORIS.

CASTELL LLWCHWR.

EISTEDDFOD CALFARIA ABERDAR.

.TRIOEDD CWMPARG

. YMADAWIAD MR. EBENEZER REES…

BARGOED.

YSTRADGYNLAIS.

[No title]

GORUCHWILIWR GLOFA MEWN ,SELBUL.

CYMDEITHAS LENYDDOL YR YSTRAD,…

Y DDWY CHWAER.

PETHAU RHYFEDD.