Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Pan fyddo'r corfF yn graddol dd'od Fe ddywed pawb yn lion «u Iladi, Yr adeg hon mor fawr yw'r fraint, Y QUININE BITTERS ydyw fews^ Yn rhydd o rwymau'r clefyd, 'Does dim ond eisiau amser I lu o weiniaid tyner, Gwna Ids yn mfcnh afiechyd, Y dwymyn yn ymgilio'n lan, • I dd'od a'r dyn yn ol i'w le, Gael rhyw feddyglyn maethlawn iawm Ac er llwyr adfer cnawd a north Gan adael dim ond gwendid, Yn gystal llawn ag arfer.' I gynorthwyo amser; Y Mae& gynorthwy hyfryd. Aftnl*L PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD ':?'(l r TEWY GYMERYD ffH: IN GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONIC. Y FEDDYGINIAETH OREU A DDYOHYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHURO Y GWAED. t .<-»■ i«l»t — ■ ■ — V MAE y BITTERS hyn yn hollol lyseuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort Gentian Hott, he; -A- Mewn gair, y mae bron bob llyseuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol Rawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu » wellhad difethiant at y doluriau canlynol:—(1) Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylderau canlynol :—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, M$ned*S shysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teiml&d o bwysau ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch a thueddiad at J ^*yfniU(H|nH [decline). (2) Difiyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, tryinder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn lyok at Jtfe ioeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn acliosi y clefyd melyn, poen yn gros i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. (3) Trwy effaith y Sarsaparilla a r Burdedk W gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystifrdra y cymalau, y croen yn bigog ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Y mae tyatiolaeitian ||i|i| yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn eydnabod eu heffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y metbsnt gyda'u eyffill meddvginiaefcliol eu hunain. 0, bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arm ysgrifenu at yr enwau a roddir yma— I <4 Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. Syr,— Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn. cael fy mlino gan fcesnarch, rfc vn f wy yn v capel nag yn un man aralL Cymerais ddwy feslaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais hysbysiad am tfch Quinine Bitters,' ac, yn wir, y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn holloL Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a hprynais, ac oni bae ei fod mor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny «i fod yn ddrud), bnaswn yn prynu uii arall. Gwelais mewn pa- x am 1 bills,' gwerLh gini y blwch y mae eich Bitters' chwi« <yr, yn anmhrisiadwy, canys 'gwell lecnyd na golud.' Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. Pantycrug, Conwill-in-Elvet, Mai 30ain, 1877. Anwyl Syr,—Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymunaf eich hys- ftjrsu fod eich meddyginiaeth asdderchog wedi bod yn hynod lwydd- ttnna yn mhob case ag yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, sef 'cryfhau ac aid gwanhau y cyfansoddiad.' Nid wyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewynion, cur- ladau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralgia, tie doloureux, &c.; anhwylderau y cylla a'r am, a'r arenau, ac uwchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest._ Y mae yn dda genyf fod cywroinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, <fcc., Mr. Gwilym Evans. T. DAVIES. O.S.-Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiau, Ffeifitirnog, Meh. 7,1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atech, fel y caffoch chwi a phawb eréi1 wybod beth mae eich I Quinine Bitters' yn ei wneutbllf yn Jyinru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y Uustts personau sydd wedi cael eu gweflhau trwy y gymvf^edd ardderchog hon, crad yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddywedyd nad eea dim, ie, sylwch. dim, wedi dyfod i Iit goleu eto gan neb, un dyn bvw, t'w gydmaru a'r Quinine Bitters' tuag at ddiffyg treuliad, iseHarTsfbryd, fainting fits, catur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgtvydd&u, a phoenau yn y pen. Gallaf eicrhau fod yr oil o'r dmuriau uchod wedi eu llwyr welihau oddiar ainryw yn yr ardal hon trwy gymeryd tin botelaid 4s. 6d. o'r Quinine Bitters.' Taer gymellaf bawb sydd mewn pryder am eu hi6chyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngarol oddi- wrth un a gafodd wellhad cyflawn. Yr eiddoch, yn dra diolchgar, i ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). A pa «y —— Theale, near Reading, llth May, 1877. Dear Sir,—I have examined your 'Quinine Bitters,'and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &o. I have frequently recommended them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.O.S. (Eng.), and L.S.A. (Lond.) BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn boaibi dodi't holl gyffeiriau sydd yn y feddyg- idiaeth hon mewn PILLS. (E.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaeth brinder y Quinine a'r Sarsaparilla. (0.) Gellir gweithio beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdi% ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. SD.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o'r oorff d yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd nao arferol; a dylid cofio fod bron pob math o bills yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nao unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond 1 Evans's Quinine Bitters' mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw Gwilym Evana, Ph.C.M.RP.S., wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodiaeth; heb hyn, twyll a fFugiad ydynt. Byddwch wyliadwrua. At werth yn mhob tref, neu yn direei i bob man 0'1 wlad oddi- wrth y perohenog- z. MR. GWILYM EVANS, PHARMACEUTIST, LLANBU.T. D.S.-Obraellirom!y•BMm' 1Mbdnflbtt, + ft LLINBLLAU A5SWlK'?8 £ & gjUitil VBGBXASLI Towia Mor boonui ao immriolfv h <■) i dokurian fli&aafe edynofi|fws Kid oes on diwrnod jn Ha neb heb wybod Mb jrw ¥n nyneb hyn, mot iwMiw ft Fod aynlon yn «in mysg n byw Gysegrant «u meddyllaB dotlfit I chwilio, drwy wyddoniMtt flM^ Dnvi feddwl arrt al nerttul Am fwyr wellhauV dolwrlM Dfi Mae wedi prefi'i llydu Eu rhiniaa oQ yn fawr a mdk: Cymysgu'r ohwenr a'r BW Wi I wneud un dwys faddyKtya • s Ma* Uuoedd wedi atrai urtlt. Ond bytii ail ftttiv dwiyd FW CAEL GAN BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH MR. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST, LLANELLY. (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST.) GWAED PUR I CROEN IACH I NERVES CADARN XT MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac HIR DDYDDIAU. Gwaed yw y Bywyd—Gwaed Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio 'c y Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) p trwy gymeryd # "tr Y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y Gwaed, sef GWAED DRWG GWAED DRWG Tw'n ACHOS O'B (FF J YW'B AOHOS O'B Scurvcy, Olefjd y Brenln, \\{ 'v }|! Stitches yn yr Ochrau, Poen Pent neur Manwyniau. vv ? ill Diffyg Treuliad, Blastt Piles, Gwynegon, Penddynod, Vw- 'V /#/ Diffyg Archwaeth, Cy/ogiad, Cornwydion, -g/ Ddanodd, .< r Clwyfau o bob math, Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant ar y Gout, Fits, Clefyd Melyn, Cnawd, Nerves Eg wan, Chwydd yn y Glands, £ Clefydau Benywaidd, Inflammation y Llygaid, A V rhan fwyaf o Glefydau yr Afu, I dc.,d(5.ra. Arenau, a'r Ysgyfaint. T mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan o'r can- dd yn fy meddiant, wele y Tystiolaethau canlynol:— y .f- TYSTIOLAETH PWYSIG. SYR,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef Hughes' Patent Blood Pills,' 4 mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dros fy holl Gaawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan am gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Mi alkf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda eeillduol at y Gwynegon. Yr wyf yn aufon hyn er budd y cyhoedd. Pontypndd Road, Ferndale. WILLIAM JAMES. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y cyhoedd fy mod i, Fortunatus Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn y RHBUMATIO FBVJSR am dri caN ao yn methu a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Pills hynodf sef M Hughes Patent Blood PUls,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. „ William Street, Llanelli F. DAYIE8. RH Y B U D D, Y mae llwyddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler cael y TRADE MARK achod, sef Bun Calon, ar bob blwch, a'r geiriav BLOOD PILLS oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, twyll fdyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ac nid yn gwanhau y corff, oblegyd eu bod yn cynwys yr ESSENCE neu y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd byd tuag at BTJRO a chryfhau y GWAED, a thrwy hyny yn dwyn y* AJTJ, y OYLLA, y GALON, yr ARENAU, y CROEN, a'r NERVES fw naturiol a pherffaith weithrediad. Y maent yn ddyogel M yn hawdd i'w cymeryd, ao nid oes eisieu cadw i mewn tra yn eu cymeryd. Ar werth drwy yr holl Deyrnas an Is. lie., ea. Dc., a 4s. 6c.; trwy y Post, Is. Sc., ea. lie., a 4s. 9c., &ul1- e i: v i si oddiwrth y Perchenog,—- JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. HUGHES'S PATENT DROPSY PILLS. Y MAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Darganfyddiadau fikyfeddaf yr 068, pa ral yB gyrchol a wellant y DROPSY yn ei holl ganghenau. ABWYDDION Y DROPSY, ARWYDDION Y DBOPSt. Cramp a Chwsg y Cluniau. Gwynt, Ymysgaroedd, &c. j Gravel, Diffyg Dufr, Asthma, Gloesiadau, Diffyg AnadZ, ^Jmr Ymysgaroedd, dot Poen Pen, Penysgafnder, Chwydd yn y Traed, Cluakw-" Oerfel, "b Poen yn y CeA dr -Amau, Traed Oer, &0. Curiad y GaUtn. tMmaxvrmMMXui Y rhai hyn oil sydd yn achos neu effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddyrfawr bwya i bawlp gymeryd y Peleni gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. prawf o'r effaith neillduol sydd ynddynt, aoder yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddiant HANES RHYFEDD. A ddanfonwyd i mi gan y Parch. Wm. Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Ebbw Yale. SYR,—Dymuna Evan Francis, Waterfall Row, Ebbw Vale, aroaf ysgrifenu tystiolaeth i effeithiolrwydd a rhinwedd PATENT DROPSY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen far dros 66 oed; dyodaefai yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn yam y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint y chwycra a'r poen. Yr oedd o bf| o dan ofal meddyg lleol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yn waeth bob dyda, ao nl feddyliai neb y bnaafll yn gwella. Tua/r pedwerydd dydd wedi dechreu cymeryd eich Peleni, yr oedd arwyddion ei fod yn w^l. Oysgodd H lied dda y bedwaredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth i ddim am wythnosau. Elffuthient ar y Qwntl a'r DWFR yn rhyfeddol; ac yn mhen tuag wythnos yr oedd y chwydd wedi cilio yn fawr, a'i goesau yn llai tua*r May daethant i lawr o 24 modfedd i 12 1 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad Duan yn hysbyt i't cyhoedd* ffli J| byddo i ereill a ddyoddefant mewn cyffalyb.fodd wneud prawf 0'. un feddyginiaeth werthfawr. P.S.—I visited E. Francis daily, and the rapidity with which he emerged from such tremendoos swaUing WM marvellous to me. Q-WELLHAD GWYRTHIOL. SYR,—Ar ol bod DEG mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diffyg Dwfr, Chwydd mawt yn y IVaad, Glaniav a? ysgaroedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a symud heb gymhorth, ao yn bur annhebygol o wellhad, y mae ya dda gen hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HUGHES' PATENT DROPSY FILLS, yr oeddwn yn alloog i fyaed oddfamgy yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hoik Llanarthney, Carmarthen, Jan. 10th, 1877. Kill Kiniil RHYBUDD, Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y "TRADE MASK" uchod (sef linn Diamond^ a1! (ptriaa 1 Diom oddifewn ar bob blwch, ao enw JABOB HUGHES U aTAMP y Llywodraeth, heb hyn, twrU Jdrw. Trcude Wark-'DROPS-Y.PX.LLS;' cooptrpob ffvLgicul* Ar werth trwy yr holl deyrnas am 1,. 1 Jc., 2s. Dc., a 4s. Ic.; trwy y Post, 1& Sc., Ss. lie,, « 4s, oddiwrth y perchmwg,— JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. II 1, j WHOLESOLE BY ALL PATENT MEDICINE AJSD DRUG HOUSFB. I