Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

ALFRED. YR ARWR IEUANC.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ALFRED. YR ARWR IEUANC. PENOD xx. Pan ddaetb efn harwr all m o'r bwthyn, holodd y oarchiror ya fanol, a dywedodd y ewbl -t n cyneq, t. C DJwe hsach i chwi gyfarfod a'r Ty- wysog hb fo 1 yn mhell o Montford, oni do l' gof;nai Alfred.' D -o, syr ac yr oedd Poins gydag ef.' Prydnawn y ddoe ?' 'Ychydig cjn canol dydd.' 'Ac cni bai am gatcs/nied bacSgen, buasech wedi cymeryd yr hen bobl ?' Buasem. s T.' I b-I lp, I Gas tell Moctfifeie—jinaa'r Tpsyaog yn en aroe, < •D/na&iigoa. jNi^'ara eislitu i ehwi Ni fydd i ni eich njwti jo; ond yr ydJID yn meddwl eich cadvr yn ddyogel am- y presenol.' Rhwymwyd y curcharor draed a dwy- lsw, a cfcariwyd ef i on o'r ystablau, He y' -gad wyd af i fyfyrio ar ei weithredoedd. Paii ddycbwelodd Alfred a Francese ¡;r owthyn; ,.r öedd cysgodion y nos yn deehren erynhoi dros y dyffryn, a goleu- odd M i rgoerite ganwyll. Nid oedd yr hen wce-ig wedi ei, niweidio mewn ua modd, ond yr-oo:11 weii caelofn. 4 Yn B,!r, -t. mab,' ebai yr hen wr, weii iddynt eistedd, 'yr wyf yn ..aw/ddas i glywei eich haees.' Yna aeth y cl n ieuasc yn. taken, ac a adroddodd'y cwbl—o'r p-yd y c chwyn- odd gyda Baptist*; ac Adolphe, i fyny byd ei ddvjodia.{ at y b tliyn. a Ma-gnerite yn grynedig, a'i dwylaw yn lobtefcH, ond ymddangosai Francesco' f elwrfh ei .fodd pan yn gwran- daw ai'ei d bl 2 n adrodd ei helyot- io:o U i'r vstori gsel ei chwbihau, aep lSer i adfyfyrio, daeth golwg ,jidDfdrús ei wyyeb. Y teloedd drugarog ilefai Margue- rite. Fxi fota a wiiawii ? Rhaid iddynt bddD cynleryd y bich^ei oddiwrihym.' A.HTI, eba Alfred,* yr ydych chwi yn ofjiii-bi^betri perfgl i m person i.' ofd pob petfh,' oadd yr atcb. Use! fy chwaer,' ebai y mendwy. 'Gallwn osgoi y psrygl ydych chwi.yn aiD!. 'Pa fodd y gallon ei osgoi ? Uusgir y bachgen o idiwrthym. a ——— ¡:, Awswth, Marguerite; peidiweh a dweyd rhagor.' Beallai Alfred hWJ yit bur dda. If Edrych weh yraa, ebai, gan arercb Francesco, 'angLofiais ddws/d un- peth wrtbych. Wedi j'r Due o-Hermes sylla yn fanol ar fy- Egwyneb, ymddangosai ei fod vtdi ei daro- gan rywbeth a vre-ai amaf, a gofyiiodd i mi cs oeddwn yn sicr mai Hrirguerite oedd enw fy mm.' Ehoddodd Marguerite ochenaid drom, a siglodd Francesco ei ben. L Ac jn mhellach, ychwanegal Alfred, ymddeegya ei fod yn eich eofio chwi, Francesco. Yn fyr, yr oedd rhywbeth yn fy ymddangosittd a'i gofidiai yn fawr; ac yr wyf yn eicr fod rhywbeth yn ei gwes- tiyiian a wnaeth end mawr i mi.' Yil wir, Alfred,' ebai yr hen feudwy, 4 nis gallaf ddweyd beth oedd meddwl y Due ond am y presenol, gadewch i ni edrych at bethan ereill. Y mae genym ddigon i'w wnend heb fyned i lasgo dir- gelion i fyny. Onid yw yn eglur i chwi ein bod ein tri mawn parygl mawr ?' Yr ydym, yn sicr. Nis gallaf obeithio y caniata y Tywysog drygionus i ni aros yma mewn heddweh.' 'Na wna, yn sicr; a'n nnig gynllnn ddyogel ydyw, ceisio symud cddiyma mor fnan ag y gallwo. Y mae gan Bertrand ormod o weision i ni en gwrthsefyll. Yr wyf yn ffafriol i fynel heno. Ymddengys fody milwyrhyn wedi eu gym i'n cymeryd y ddoe, ac oni bai iddynt gyfarfod a thraferth, bnasent wedi ein rhoddi i fyny i'w meistr orian lawer yn ol, Os danfonir rhagor o filwyr ynylfordd hon, gwel Ber- trand fod ganddo achos newydd i ymddial arnom.' Gwnaiff, gwnaiff,' llefai Marguerite, rhaid i ni adael y lie hwn heno.' I bale yr ewch ?' rI Abad-dy St. Anbin,' atebai Fran- cesco. Cawn le dyogel gan Dagobert.' Credai ein harwr yr nn peth. Nis gall- ai fod yn ddyogel iddynt aros yn hwy yn y bwthyn, a goreu i gyd po gyntaf y sy- Z3 mndect oddiyno. 'Y mae yn debyg o b ofi ya noswaith deg,' ebai, a gallwn gjrhaedd Rences cyn y boren, a gorphwys orian cyn dydd yno. Ai beibio i Rennes yr ydych yn bwriadn myned ?' Dyna'r ffordd oren.' atebai Fran cisco. Nid oedd angen cvmhell Marguerite. Yr oedd wedi penderfyon nad arosai yn y bwthyn, os gallai fyned ymaith ac Abad-dy St. Anbin oedd yr unig le y meddyliai ffoi iddo am ddyogelwch. Felly gwnawd y parotoadan yn fnan ac yn mhen awr wedi iddynt ddyfod i'r bwthyn, aeth Alfred a Francesco allan i barotoi y ceffylan. Pan oeddynt yn barod i gych. wyn, dygwyd y carcharor allan, a thyn- wyd ei rwymau ymaith, ao yna gofynodd y mendwy iddo i ba le y bwriadai fyned. A allaf fi gael fy ngheffyl V gofynai y ayn. Geliwch,' atebai'r mendwy. Yna gwnaf y goren o'm ffordd i Normandy. Y mae cyfeiliion genyf yno.' 'A ydych chwi yn meddwl gadael y Tywysog?' I 11 Yd wyf. Bnasai yn well i mi farw na dychwelyd a'r hanes fydd genyf. Credai Francesco fod y dyn yn dweyd y gwir, a chaniataodd iddo ymadael. Wed i iddo lyced, aeth Francesco ao Alfred i faes y frwydr, a ilnsgasant y pump corff i lawr i'r afon, ac yna dychwelasant, a chy- northwyasant Marguerite i'r eyfrwy, Nid oe-id gadddynt lkwer o bethaa gwextbfawr i'w gadael ar ol, a dim ond ydjydig i gario gyda hwynt. i Ofnwyf,' ebai Marguerite, pan cych- wynasait i'w taith, 'na chaf weled y lie tawel hwn byth mwy, ac y mae rhywbeth yn sisial wrthyf fod ein tymor o orphwys- dra ar ben.' 'Peidiwch ag ofni, Marguerite,' ebai Fiancesco. 'Gsll yr hen Abad ein onldio yn ddyogel am y presenol, 6C os byctd- angen, gailwn fioi o Llydaw.' 'A glywsoch chwi beth ddywedodd Alfred mewn cysylltiad a gofyaiadan y Dnc.' I Do.' Eliychodd Marguerite i weled os oedd y dyn ienanc yn ddigon pell i beidio en clywed yn siarad, ac yna aethjn mlaen. A ydyw ya bosibl fod y Due yn drwg- dybio, rhywbeth yn barod V Pu foid y gall?' ",k- • Odid yw gwyneb y bachgen yn dweyd pwyydyw ? Edrychwch arno, a chcfiwch pa fodd y eyfarfyddodd y Duc ag ef— cyfarfyddodd ag ef yn Hawn bakhder ar ol baddagoliaeth, a than y rhytelwr yn ei lygad. Cofiwoh, yr oedd y Ducjyn adnab- od ei dl.' I M. d,' ebrzi Francesco, I ac yn nn o'i gyfeillion agosaf.' 'Ac y mae llygad craff gan y Due. Meddyl wch am hyny.' Geliwch fod yn iawa, fy chwaer. Di- chon fod Casimer wedi cael gatael yn rbyw gyfraix o'r gwirlo^e ld.' < Os ydyw ef wedi cael rhan o hono, beth syJd yn rhwystro ereill i gael yr un peth. Dywedaf wrthycb, Francesco, rhaid i ni ffoi o Llydaw. Cofiwchadt eich addewid.' Nid wyf yn ei tln;h':jfio.' -1 1ST-a gollw'ch ei an^hofio.' Daeth yr heol yn fwy liydm yn$wr, ac arc.sodd Alfred iddynt gael dytod yn m1eh.. Oyrhaeddasant Montford erbyn canol nos, oa i ni arosas iat yno. Ychydig y ta draw- i. Mont,fm:d, deaiiodd Alfred fod ei f/effyl yn decbreu cloffi, Diag/nodd i I-1rchwilio traed y ceifd, ond ni welai ddlin ailjin o le. Aeth awr hsibio3 ac yr oedd y cloffi yn dyfod yn lwi amhvg o hyd. Yr wyf yn flitn am fy ngheSfyl,' ebai ein harwr, on i y mae yn a'cr o fy nghario ya ddyogei i Rennes. 0 Y mae yn gloff iawn/ ebai Margaerita, gin ymddangos yn ofidus. Edrychai ar ddamweiniau pan In dilyn pethan pwysig tel cysgodion o ofidian, ac yr oedd yn bryderus iawa am yr amgylcbiad presenol. Nid oes genym lawer o ffordd i fyned eta-dim rhagor na chwe* mill lir yn y man pellaf. Y mae yn sicr o fy nghario mor belled a hJnY.' Yr oeddynt ar benbryn bychan, aphau ddeahreaasant fyned tnag i lawr, tarawodd- y ceffyl ei draed yn erbyn careg, a ba yn agos a chwympo. Tynodd Alfred y flrwynyndyn, ac yn ddifeddwl, tarawodd yr yspsrdynau, yr hyn a barodd i'r caffyl garlamn i lawr a'i holl alln. L!e ereigiog, ac anwastad yaoedd, a phan darawodd y ceffyl ei droed drachefn, yr. hyn a waaeth. tua'r gwaelod, cwympodd, a thaflodd ei-n harwr i ochr yr hool. Brysiodd Francesco i'r fan. Yr oedd y ceffyl- yu farw, ac Alfred yn ddideimlad. Yr oedd gwddf yr anifail wedi ei dori, a meddyliodd yr hen wr ar y cyntaf fod ei ddisgybl wedi colli ei fywyd. 'C Tr oedd Marguerite yn fuan ar ei phen- liniau wrth ochr Alfred, a phan gododd ei ben ef i fyny, gwelodd y gwaed yn rhedeg i lawr dros ei Wyneb, 'Y nefoedd fawr!' llefai, ai dyma beth fydd diwadd y teula

._.4:'" Y PARCH. JOHN ELIAS.

I YNYS CYPRUS.

PETHAU DEDDFYDDOL.

PETHAU YSTADEGOL.

! PETHAU MASNACHOL. -

I PETHAU LLENY DDOL.:r

CANLYNIAD TYMER DDRWG.

IVJ . '.1 ' Y CRWYS. "7-

Advertising

. CYPRUS 0 DAN LYWODRAETH…

EISTEDDFOD NAD: - LIG CALFARIA,…