Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

.< k ;i7AS. Pan fyddo'r corff yn graddol dd'od Yn rhydd o rwymau'r clefyd, Y dwymyn yn ymgilio'n lan, Gan adael dim ond gwendid, j f{. '¡. Fe$d§^e<jf pawb yn'llon eu llaia, *Does dim ond eisiau amser; I dd'od a'r dyn yn 01 iw 1^ f |\ ? Yn gystal 11awn ag ar fer.' "<. c. Aftn Yr adeg hon mor fawr yv(r fraint> I lu o weimaid tyner, Gael rhyw feddyglyn maethlawn iawm I gynorthwyo amser; —9 T QUININE BITTERS JClJw- s Gwna lê8 yn mhob ifioohyd, Ac er llwyr adfer enawd a Dam J Y mail& gynorthwy hyfryd. VwUMmi • .3# »..v r 1 PURWCH -Y~ GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD ji Tr GYMERYD ,u &A GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGET ABLETO ¡' "J' A Y FEDDYQINIAETS OREU A DDYCHYMYGWYD AO A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHUBO Y GWAED, > 1: • i 1_ *• ■••'is -f-rtri*. -i YMAE y BITTERS hyn yn hollol lyseuol, ac yn cynwys chwerw-Iysiau a xfcelus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, SarsapariHa, Safiron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Jfelfc Mewn gair, y mae bron bob llysetiyn a gwreiddyii gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithi# i p weithad difethiant at y doluriau canlynol:—(1) Gwendidau o bob math ya ymddangos fel un rieu ragor o'r anhwylderau canlynol :—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, tftimlad blin«d$ £ dhygglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, liewyeon, teimlad or bwysau aT y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diflyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peowen a thueddiad.at y darfodtdiftelfe {decline). (2) Difiyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarfetol ar ol bwrd, diflyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn syok a* |S| fe^eth, b rathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn acliosi y clefyd melyn, poen yn gros i'r llygaid, ac ysgafhder yn y pen. (3) Trwy effitith y Sareaparilla ar Smdodk$8% gylchrediad y gwaed, y maent yn bynod o eneithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystiffdra y cyinalau, y croen yn bigog ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn j gwaed. Y mae tyitio3a#»th«r yn eael eu derbyn yn barhaus. Oyhoeddir pump yn unig d'r lluaws. Gellir cael polS hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Y mae gan y QUININE BITTERun cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu hefFeithiau trwy eu rhoddi i' cleifion (patients), pan yn fynych y methant gy"la oyffhsl meddyginiaethol eu hunain. Om bydd rhvwun yn amheu awirioncdd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enivau a roddir yma>— m Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. Syr, — Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn enel fy mlino gan b-srvv'ca, ac vn fwy yn y capel nag vn nn man arall. Cymerais ddwy Wtelaia o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais nysbyfiiad am fflfch Quinine Bitters,' ac, yn wir, y mae v/edi ei glirio i ffwrdd yn trtBal Yr oeddwn wedi diflasn mvned i rm man. Un botelaid a bryhftis, ac oni bae ei fod mor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny fed yn ddrud), buaswn yn prynu ttn aralL Gwolais mewn pa- ayt anj'bills,1 gwerth gird y biwch -} y mae eich 'Bittera' cbwi, 7 > uutihru^nu wy, canys £"(\;1 Alyd s& golud.1 „_ Yr eiii yn hoffus, IBAAO OW1EN. K q Pantycrug, ConwW-in-EIvet, Mai 30ain,18t7. Anwyl Syr -Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymunaf eich hys- trfsn fod eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hynod lvydd- iannB yn mhob case ag yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, sef cryfhan ao < DM gwaxihau y cyfansoddiad.' Hid wyf erioed wedi gweled un saoddionjnor effeithiol at wendidau y tverves a'r gewynion, cnr- SsdaU-y ^alon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralgia, iie doloureux, &c.^ anhwyldoran y cylla a'r atn, a'r arenau, ac ti'wchlaw pob poth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae jrn 4da ganyf fod cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio noir jbelled. Yr eiddoch, <feo., Mr. Gwilym Evans. T. DA VIES. LhS.—Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiaa, Ffeistiniog, Meh. 7, 1877. Anwyl Svr,- Y mae yn bleser mawr genyf gael y freint o anfon hyn atech, rel y eafifoch chwi a phawb ereiil vrybod bath mae eich 'Quinine Bittors' yn ei wneuthur yn Is rroglodd Jyrura. Credaf na:d oes angon i mi roddi -enwan y lluaws personau sydd wedi caol eu gwellhau trwy y gymrsgedd ardderchog b on, ond yn un-ig enw fy hnnan. Gvrvdcloch i mi anfon am ddwy botelaid, un l mi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagoroL Mentraf ddywedyd nad oes dim, ie, sylwch, dim, wedi dyiod 1'1' goleu eto gan neb, un óyu byw, i'w gydmaru 'r 1 Qninine itters tuag at ddiSyg treuliad, iselder rs àryd, fainting fits, natur curiad y ^lon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y »en. ^&allaf Bicrh'au fod yr oil o'r doiuriau ucood wedi eu llwyr wclttan "oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. fid. a'r Quinine Bitters.' Taer gyineilaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswyad ddyngasol oddi- wrth un a gafodd wollhad cySawn. Yr eiddoch, yn dra diolcbgar, v>. ROBERT WILMAMS (Gwas y Llew). '100'- 4 fi "¡, — ——— Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined your 'Quinine Bitters/and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that Ij^va come under my immediate notice, for general J^bility, Xj,- atonic indigestion, &o. I have frequently nwmmenim them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.0J5. (EDa.), and L.S.A. (Londo) BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn bosibl dodi'r holl gyfbiriaa aydd yn f feddyg- idiaath hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris mor Lieleg y gall fod, os cymefii i yetyriaetibi braider y Quinmo a;r S&rsaparilla. (C.) Gellir gr^eitbio beunydd fel arfer, heb nn anghyftaaadsa, j ac nid oes porygl au yd, ond yn hytrach y mae yn atau anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aeiod o'i coiff syad yn waaach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiftdiyd nao arferol; a dylid cofio fod bron pob math o UU$yri gwimhau y cyfansoddlad, ac yn ailonyadu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nao nnrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond 1 Evans's Quinine Bitters' mewTi potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw 1 Gwilym Evana, Pli.O.M.R.P.S., wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt. Eyddwch wyliadwrns. Ar werth yn mhob tref, nen yn dirsd i bob man er wlad oddi- wrth y perchenog— MR. GWILYM EVANS, PHARSIACISUTIBT, LLA"LLir. D.S.—Osrada?awlf • BiHon*Itsb&mMfe, milfy- 0 f LLINELLAC '¡.. A rogrifmwyd fpn yPABcs. J. MQMAtIt OMtmi » rt m adnabod fetliiss EVAJSCI Qmxwn Ymmv&SM Tome. mm: Mo» bctous &e amnwioi ?w fBdotariaa flinact ddyno&7»* Nid OM tin dimraed f& ddurnft Na mb hob wybod rw POOR, Ya *rn&b hya, mo* wetrtbiftw* yw rod aynion yn jra byfr Gyss^rant ea mc&ddyUsa ;v I chwiUofcdrwy WfdMs«ck i Am dnrytaaa «ydd o gyfiavm X wella'n u^tpdsssA wSa. '« Mw Gwilym Evau, Gymp* dtweft, Iteryilydd mawv Llkndll 4- ÐnvYI feddwl erJf si Am fwy* weUhaaia dolcxiti 04, Maa wedi pse&t lirsi&ii jiwi, Eu/hinks oil yn awi maa: Cymysga'icdnrcrir «V c7 h-r' I wa«ad un dwy« w* lluoedd w»& Ond byth &ia pUll 4wQ4' el .f. I'W CAEL GAN BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEtT YN UNIONGYROHOL ODDIWSTH t W MR. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST. LLANELLy k (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST.) GWAED PUR I CROEN IACH I NERVES CADARN ■r ■ YMAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag atsicrhau IECHYD ac HIR DDYDDIAU. Gwaed yw y Bywyd-Gwaed Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrip y Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gymeryd Y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y Gwaed, sef GWAED DRWG ^§25- GWAED. DRWG /jp*" TWR ACHOS OR /f/ | "4/ 'S% TW R ACHOS O E Scurvey, Clefyd y Brenin, 'If Stitches yn yr Ochrau, Poen Pen9 neur Manwyniau. rf/ Diffyg Treuliad, Blast, Piles, Gwynegon, Penddynod, Diffyg Archuaeth, Cyfogiad, Cornwydion, ',i/( Ddancdd, Clwyfau 0 bob math, .r; Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant ar y Gout, Fits, Clefyd Melyn, Cnawd. Nerves Egwan, Chwydd yn y Glands, Pefydait B, enyuaidd, Inflammation y Llygaid, • AW rhan fwyaf oGlefydau yr Afu, (fkc,, dke, rf,> Arenau,,v,r Ysgtifain.t. Y mae J Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan or can- dd yn fy meddiant, wele y Tystiolaethau canlynol- '.r I; TYSTIOLAETH PWYS IG. SYR,—Gyda diolch yironyn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef 'Hughes' Patent Blood Pills,' I mi. Yr oeddwn wedi bod own blinder mawr gan Darddiant dros fy holl Gnawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn ft chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan am gwellasant. Yn awr yr wyl y n holl iach. Mi aflaf dystio eu bod hefyd yn- anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda Millduol at y Gwynegon. Yr wyf yn ajofon hyn 81 budd y cyhoedd. —. T 4, Pontypridd fibad, Femdalfc' -ffouiH Juna. v ARALL ETO. t Hyn aydd i hysbysu y cyhoedd fy mod Fortunatus Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn y RHKUMATHJ DRI cals, ac yn methu a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Pills hynodi aef Hughes Patent Blood PjMs,yjrhai a'm ^welb^nt fel i'm galluogi i waith mewn ychydig. ddyddiau. pAVIB& "í RHYBUDD Y mae llwyddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler eael f TRADE MASK uchod, sef flun Calon, ar bob biwch, a'r geim« BLOOD FILLS oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ae nid yn gwanhau y corfl^ oblegyd eu boa yn eynwys yr BSSENOT neu y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd bvd tuag at BUBO a chrymau y OWABD, a thrwy hyny yn dwyn ft AFU. y CYLLA, y GALON, yr ABBNAU, y CROKN, a'r N^BVKS iw naturiol a pherfiiaith weithrediad. Y maent yn ddyogel m yn hawdd i'w cymeryd, ao nid oes eisieu cadw i mewn tra yn eu cymeryd. £. ( Ar werth dnøg yr hoU Deyrnas am I& lic., 19c,, a As* 6c.; trwy y Post, 18. SC,, 2s. He., a 4s. 9c., { t h:, foddi/wrth y Perchenog,— i JAqOB HPG^S, Apothecaries' Hall, LlaneUy. HUGHES'S- PATENT DROPSY PILLS. =_==ssx==^^ :\À Y MAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Darganfyddiadau BJiyfeddaf yr Oak pa nd !8JI gyrchol a wellant y DROPSY yn ei holl ganghenan, ? v t J AEWYDDiON Y DROPSY. v() ARWYDDION Y DROPSY Cfamp a Chwsg y Cluniau. fl Gtcynt, Ymysgaroedd, do. Gravel, Diffyg Duff, .Asthma. Gloesiadau, Diffyg Andl. Ymytgaroedd, Poen Pen, Pdnysgafrder, Chwydd yn y Traed, Cluntetf Oerfel, Foes yn y Ce/n dr Arenas -d Traed Oer, &c. Curiad y Galon, CILimax v, Y rhai hyn oil sydd yn achos neu etTaith. o'r Dropsy. Y mae, gan hynyý o ddyrfawr bwya i feawlfe gymeryd y Peleni gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. prawf o'r eifaith noillduol sydd ynddynt, doder yma rhai o'r tystiolaethau sydd ya fy meddiant Wi 1'' II A N E S RHYFEDD. '¿. A ddanf omwjd i mi gan y Parch. Wri, Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Bbbu Vale. i SYR,—Dvmuna Evan Francis, Waterfall Row, Ebbw Vale, arnaf ysgriianu tystiolaeth I eflfeithiolrwydd a rhinwadd PATENT DSOPSY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen ^r dros 66 oed; dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r cwely gan faint y chwydd a'r poen. Yr oedd o Ityg o dan ofal me-jidyg lleol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yn wa»th bob dydd, ae ni feddylial Mb y bosnd yn gwella. pedwerydd dydd wedi dechreu cymeryd eich Peleni, yr oedd arwyddioa «i fod well. QyggwW gjfe lied dda y bsdware^d noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth i ddim am wythnosau. E&ituient ar y Qwnfe^ a'r DWFE yn rhyfeddol; ac yn mhen tuag wythnos yr oedd y chwydd wedi cilio yn fawr, a'i goesaa yn Hal tua? hanw«r daethant i lawr o 24 modfedd i 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wollhad buaa yn hysbys ft cjiweda, fiK H byddo i ereiil a ddyoddefant mewn cyffelyb fodd wneud prawf o'r un feddyginiaeth' werfcfcfswr. P.S.—I visited E. Franois daily, and the rapidity with which he emerged from audi tremanooni neIUDa ViR matvellouatome. ftWT^T.T.TTAT> Gh W VJbdTJdLXOX- <' SYK,—Ar ol bod x>xo mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropfsy, Diffyg Dwfr, Ohwydd mawr yn y Tteadt Chriw tf ysgaroedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a sypud heb gymhortn, ao yn bur annhebygol 0 wellluu!, f mw in ada gaa hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HUOHXS' PAXKHT DKOPSY PILLS, yr eeadwn yn ftUuog 1 lj*w oddiamgy yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwelihad wedi peri syndod mawr yn y gynaydogaeth hoa. «. Llanarthney, Carmarthen, Jan. 10th, 1877. ™ MASVWA* RHYBUDD. By mwyn sicrhau pawb rhag twyD. gofaler oael y "TKAJDI JIAU. uehod feef flto Dhnittft D80IaIllld oddifewn ar bob blwch, ao enw JABOB BVGDI ar SXAHF y IJywodneth, heb hysi twrD yoyw. Trade .Jdark- DROPSY jPIUZtS;' cosptr pob jfrzgicLdL Ar werth trwy yr holl deyrnas am Is. lie., B& ge" a 4s. do.; trwy y Post, Is. Sc., SL lie,, < -t¡&. »/ oddiwrth y perchmiog,— ,♦ „ JACOB i:i u UHES, APotheeariOIC H Llanelly. -7:: < :;t -,T:v ■ ;'f¡\UU{ WHOLESOLE BY AT.T. PATENT ij • r; Â-L. DRUG IIOTJSFS#