Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWEETEFAWROCA F 0 BOB PETH YW IECHYD. Yr wyf yn teimlo rhwymati amaf i wmud yr hyn a aHaf et flea y cyhoedd yn mhob cjftiriad, mor belled ag y mae jqawyf. Gan fy mod yn dyst personol o'r -daioni a'r lies 4*Bmhrisiadwy «ydd yn deifiiaw oddiwith bfcbnau Mr. George, fleryHydo, Hirwaun, le, aid daioni p^xaonol yn unig, ond hefyd i la<w<-ro'm eydnaboa mewn aaryw ranau o'r wlad, y mae yn <3dyl«dswydd arnaf i hysbysu hyn i'r cyhoedd yn gyfi^diaoL Y* -wyf wedi cael fy xmiao er yn ieuanc gan ddoiur yn y ee*n, anhwyi- derau yn y eylla, poenau yn fy nghhiniau a £ n arenau yn ami lawn. Or tfiwedd clywais am bele*au George, a cfaj^nerara ddaa o honynt rvw neson pan yr oeddwn yu jaethu ymsymud gan y poen neb drafferth fawr. Ond, er fyifowcL <jyn pen petfair awrer bugain yr oeddwn yn teimlo mor heinyi a mab 21 oed; so-oddiar kyny hyd heddyw yr vxf yn eu cadw yn fy ahy fel y tryeor goreu. T maent i mi braiMfel raoddion aumadc^ig. As rvw brydnawn, pan oeddwn-ift<4h a beaoyf, cyferfyddais a Mr. WiHiam David, Believing Offlow, Aberdar yr kwu oedd yn mhrai llewygu gn ddolilr yn y cefii; ac wedi iddo adrodd ai he^rnt, a'r poen c&rdynoi oedd yn ei gefi^ nes peri i £ d« gerdded braadd yn ei ddau ddwbl, dy>odak wrtho am fy»ea m« aafoa Uldychaid 0 belenau George. Tua *chw,ech o'r gio& tranoeth cyfarfyddaas ag ef drachefn, a gwnaeth ana—id mmed i d&yfod ato, a dywedodd ei fad yn >holfol iach, ac y gaHai aefrdio droa asm o berthi! Yr wyf yn eoffhau eaw Mr. Drad em et ft>d mor adnabyddus trwy yr holl gymydogaefch. Cofied pawb nad wyf yn yegrifenu hyn am fy mod yn adnabyddus a Mr. George, oanya Did wyf wedi cael y fraint o'i weled ond unwaith yn fy •es trwy wybodaeth i mi. Aberdar, ISAAC THOMAS. WONDERS NEVER CEASE. I am happy to inform you of the great relief and benefit I received by taking your Pills. Ten months ago I was taken ill with Gravel from drinking impure water. I can scaaoeiy express ia words what I suffered. I went to a doctor, and he nade me worse. I then went to another, and had little relief for a time. *1 was advised to try your Pills. These are worthy of great praise. I took three of yo»r Pillfc for G*avel, and have neve* aeentrouhled since. I have suffered many years from Piles, ad could not get an effectuaBcare. I was taken ill last week by sitting on a cold, wet roof. I took half a box of your Pills, and can do no more than endorse what I said before. I am Sow as well as ever I was in my life.—Yours, &c., Eaatafeceet, Newport, Mon. bAaoa. GEORGE'S PILLS A OEKFAIN CURE. /Latong the multipBcity of Patent Medicines ppoffessing to «uflB the di^aa^s to which flesh is keir, it ig difficult to nod whim is genuine or not. Bttfc after the poraeal mf a ^eat num- her jl aatnentic Testimonials, we feel much pleasure in pronoun- drag George's Bile and Gravel Pills t. be effectual restoratives to health. These wonderful medicines have effected perfect cures where fhe most eminent of the faculty have failed, and they must be looked upon as one of the greatest boons to suffer- fatg nunanity.—EDITOR OF ^'LONDON RJSVIBW." L. MEDDTGON YN METHU-PILLS GEORGE YN IAOHAU. Cilvode Farm, near Newoastle-Emlyn. AWYL SYB,—Hyn sydd i'ch hysbysu fy mod wedi bod yn •fiacn ac yn fethedig am fisoedd lawer. jBu j meddygon yn hollol iflwyddianus yn fy ngwellhad. Prynaxs flychaid och Fills No. 1, acyr wyf, yu awr yn iach cyn haner ei orphen. Xr eiddoob, JAHBI AT IGLEIFIOI; ABERDAR, MERTHYR. PONTYPRIDD, LLANELLI, A?R CYLCHOEDD. From W. Badham, Canton, Cardiff. I one day caHed with a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised, however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the Chemist had deliberately cheated me by packing up a spupous box of Pills. I had the right article however at Canton, and am much better since I took them. GYMERWCH GYNGOB YNTB-Gofalweh fod enw y gwneuth- orwr ar stamp y Llywodraeth svdd o amgylch bob blwch. Heb kyn nid oes dim yn wirioneddoL • Penllirn Terrace, Maesteg. DBAR SrR,-The wonderful efficacy of your No. 3 Pills HAS oeen proved in my case. After trying various remedies for Piles, I was induced to try a box of your No. 3 Pills. After taking two boxes of these Pills, I can assure you, sir, I have never felt so well for the last 15 years. I have suffered for 15 rears from Piles, and have been hardly a week during that free from pain.—Yours truly, E. AUBBBY. Maesteg. DEAR S-I have great pleasure in bearing testimony to the efficacy of George's Pills. I often hear frompersons to whom I have sold your Pills, both here and in the United States, say they have never had any medicine to equal them for Piles ana GraveL-I am, &c, W. B. WILLIAMS. Airdale Boiler Works, near Bingley. .Siit,-Previ,oyis to receiving your Gravel Pills I had been for upwards of six months very seriously affected with Gravel in the kidneys, causing pain in the sides, &c., and had become so ■eriously bad that I was not able to follow my duties, and during which time I had tried more than twenty different re- medies, but I found little relief until I received your Pills, which gave me relief within 24 hours after taking the first dose, and lam no less surprised than pleased to find all pain gone within a fceek. And now after using only one small box of your No. 2 Pills, I am happy to say that I am nearly free from all trace of that painful disease. Yours, eke.. W. KEIGHLY. ) froia the Dowsland and Kemes Guardian," February 9,1878. GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS." We have much pleasure in calling the attention of our rea- ders to a never-failing remedy-one that has cured thousands tf the most hopeless cases, and one that has relieved tens of thousands of their pains. No one who sufflers pain in the back. sides, and loins, or in fact from any or all of the disorders of Iha BoweHs, layer, and Kidneys, should awr longer bear a sang from these amotions, for a sure cure isiound by taking a few doses of these marvellous Pills — "Georges Pile and Oravel Pills." Rhydberth, Teuby. jffjtYr ydwyf wedi profi eich peleni yn rhagorolrf) dda i ad. S, iku hwnt:rm dysgwyliad. dgen&ier T. JONBS. I Llanerchrugog, Ruabon. SYR,—Dymunwyf eich hysbysu fod eich gwerthfawr No. 1 George's Pills wedi rhoddi i mi mwy olesna dim arall a gy- erioed. Credaf nad oes dim arall a wna gyuwnt o lea ft Gravel a'r Piles. Clywais ganmoliaeth uchel lddynt lawei tn. ond fy marn ddiduedd yw. na fynegwyd mor haner. Dyl- 2«T»a jwremdwimjtf to amwr W cadw VMAOGBi — George's Pile and Gravel Pills. t 1 '"> • <« ■ m ->« i P, _T-. ^wedi ANBGRAVM/^K 4 i if PriiLS," «o yr wyf yn cad eu |k|| O />|% ■ VTHT II A QL TJj\XW XJIJ if gT^nsoddedig dlie^ieddiaa Ni4 oes ynddpmt *dim o nater^k PILLS. 1 ll fetelaidd. Ys YIRWRR O'R FAB^P TO 3 FT IOD YK FEDITGMAMH DBA* PAROTDLR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y MNIUV HYKY AS CRYVAE FT MEWN TRI O DDULLIAU V BAF Y IFASV WBDT U V A* fl GWAHANOL FEL Y CANLYN: WHAMCAKU. No. 1-6^|B8E'S PILE & GRAVEL PILLS. No. 2~FI|>R8rs GRAVEL PILLS. I ■» >, m No. 3-G|)RGE'S PILLS FOR THE PH.ES. GOFIHELWCH DWYLLWYR. || }[ ~~T GOCHELWCH DWYLLWYR. Mewn tl|chau Is. l|o. a 2s. 9o. yr un. Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr I" Gofynwch yn eglur am GEOROE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOFT FFERYLLYDD PAECHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid oes dim yu DJLWY YR HOLL FYD and KUs," o wneuthuriad wirioneddol. neb arall. .t c~ ZJ>J K T I .MIA m YBEFM } CMDO YN Y TRAED |( YSeflRiBEfl Y PEN | PM WY LWYMAM t OWYNT, GWAEW, Coue if PW-R-AC ATALIOLI | LUMBAGO, SCIATICA, y l RHWYMEDD9 Ac P, .t.p.' ■'•'■ GEORGE'S K'M'M .„ A R MR. GEORGE, PILE A GRAV&TI —e M the Dear Sir,-Your Pills take well here, ¥ and in time I shall have a large opening PILLS. 9 those \rouMelome>\nd' pain^Hl disor^rs, and am f for them. Yours truly, « disappoinetd even in most obstinate catei. • I remain, yours truly, G. OWEN, Chemiti to the Royal Family. y y Peleni hyn yn Feddyglniaeth FRANKLIN DIXON L-_ —[ 8ICR, BUAN, A DIOGEL IR "PILES A R GRAVEL, ac iluawt o anhvsyldenIU ereiU sydd bob r t) •—amser yn eu eanlyn, megytE1 '<"G arWr a#l POEN YN Y CEFN, WQAPNDER YN Y PEN, DIFFYQ Asnrn. STB vv 6 « OwftTTTAT) TREULIAD, ^HWYMEDD. LLYNQER MAN, DIFFYO & X«. »C arwyl iawn I mi jy uwauLnftu gK. ANADL, POBN YN Y« ARENAU A'R LWYNAU, 8URNI „ nefyd. Yr wyf wedi bod yn X O RhYFEDDOL. —Bum NX YN YR YSTYMOQ, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION. ■ ymboeni gan y Pilea a r Gravel, yn nghyd » & vn claf Ilawei O ilvnvfldau "'t> GWAEW. GWYNT,.COLIC. TEIMLAD O BWY8AU YN Y • f A «elni mi*wr ar rai araserau yn dufewno!, amtna f r> „ T> • 1J CEFN. Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSQAfiOEOD, A deuddeg mlynedd. ac am y pump mis olof cyn l ml A v gall y i lies a r VJravel. craiua & DWFR. POETH, DWFR-ATALIAD. Y GWELEDIAD YN gael gafael ar eich l cliwi. JT oeddwn wedi fy A yr oeddwa vn alluos i sefyll ar fy BWLVC ANEGLu«,SYCHDER A BLAS ANYMUNOUYli llwyr gaethiwo i arcs yn y ty. Yr oedd y fate boen A 'A GENAU, POEN YN Y BORDDWYDYDD, CHWYDDIANT #/ gofidus yn fy njrholuddion. fy ngliyila, a'm ysgylMnt. » '1 I nhraed gan y poen i acnosent 1 rar, a r 1 YN Y TRAEO ac. I- poen man-r yn ly mlien, feddw gan bendro, fel na» \1 1/ Yacr'ifnfl. i-i-r>-fTi-nVipn Up v^nofh Dnftoripifl 1 ■( 1/ gallwn amgyffied pethau yn eu THvr a'u llun priodol; mewni ll I j. ^.inciU jrn tjmhLn.. e uoctori.aa l RHODDAfJT ESMWYTHAD IIX19NGYRCML I g^r vr oeddwu wedi fym-yr widwyo gan boenB MjpLM 1 I .Abcrdarft a Merthvr tu goreu l m?, ac vr I I Sas gaiiwn gredu t>.<i modd i mi tytn weua. onddioichiji as gallwn gre(tu if,(1 mcdd I lyii 1-y I wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, I PERCHENOG. l\ ond ni dderbvniais fawr lies oddiwrth un O # J. E GISOBGE, M.R.P.S., eichcyfarwyddyd, yr oeddwn yngallu dilyn fyng»lwedl- /I H/MMT p,™ r> Priro IT IT'SS gaeth gvdag egni a phlefjr. "Vr oeddynt yn fy ngwtito /# honynt. I l.vx-ns ihchaia 0 UEOKGES braidd heb yn wy bv.I i mi. gan y modd tawel »C eamwyth/# Y\ PILES and GUAVEL ilLLS, a eliymerais 11 1 M fy Ji 1 -» V yr oeddynt yn gwelthredu Mcnatr ■ ft J ^ddau ddogn o honyi:t-yr ydwyf yn J Q lamORQANSHIRE. <*rY clilai, ond drwy baihau l'w cymeryd,iy Jm V\ awvn da''HI iach. -m*, x maent v.edi fy adferyd i'm. gwiBt fel cynt, /M \> T ^n.,r,T>nq X/ C ac yr wyf fel yn dyfod yn tonano o *J A TiDb, newydd,—Ttdwyf, Ac. Ow-m^djole. AME.dati'S- DAV11> DAVlJEtf« I George's Cambrian Lozenges. For Singers and PablicjSpeakers. j 'THESE LOZENGES RENDER THE VOICE MELODIOUS ANI) CLEAR AS A BELL. I Patronized by Eminent Musical Celebrities andPublic Speakers. SOLD BY ALL CHEMISTS.. I Price 3d., 6d., and Is. per Box. A Is. Box by Post for Fourteen &amp PROPRIETOR:—J. E. GEO R G E, M.R.P.S., HI RW Al N, A B F, R D A it E. DR. PARRY, Composer of I Blodwen,' the Celebrated Welsh Opera, writes:— DEAR SIR—I have thoroughly tested your Cambrian Voice Lozenges, and found them to give POWBR and CLEARNESS to the voice, enabling me to sing with ease. Henceforth, I mil take pleasure in recommending them to my students and friends as being by far the MOST EFFiqACiousLozenges known to me for improving the Voice. I regard them as | a Treasure, which Singers and Pablio Speak- ers can ill afford to be without. I find that in order to reap the full benefit, a few Lozenges should be taken before and after exerting the vocal organs. J Yours truly, ( LJOSEPH PARRY, Dr. ef Music. ] Professor-of Music at the University College s of Wales. 1 CARA.DOG/ the Successful Leader -of the Welsh Choir against the World, writes Mit. Gno:kGr.DEAP. SIR,—I am anxious to say a word in reference to your Cambrian Voice Lozenges from the standpoint of a Choir Trainer. I doubt whether any other exeroise of the vocal organs tries them so much as training a large choir does", and no one but a practical choir leader can have but a very imperfect idea of the labour that f picking up' the different voices entails upon the Conductor. Since I have used your Voice Lozenges this labour has been reduced to a minimum, for I find my voioe at the end of a tedious practice as clear and powerful as at the commencement. > • • I have from time to time tried various kinds of Voice Lozenges, but yours far surpass them in their beneficial effect upon the vocal organs. • -«■ -k. I have no hesitation in stating that Sing- ers, and especially Choir Trainers who will put these Voice Lozenges to the test, will regard them as precious, above estimation. I am, Yours truly, GRIFFITH JONES (Caradoe). Mr. J. THOMAS, Llanwrtyd, wiites- DEAR SIR,-I have had unusual oppor- tunities of testing your Cumbrian Voice Lozenges, and I feel it a pleasure, as well as a duty, to write to congratulate you upon your success in producing such effectual Voice Lozenges. They are far superior to any other Preparation for the voice that I have come across. I always keep a box of the Lozenges by me, for they serve me as faithful nds in the hour of need. I am dear Sir, Yours truly, Llanwrtyd. J. THOMAS, .¡o: GWELLHAD KHYFEDDOL O'R'PILIS^ER GRAVBL WIDI I YEDDV N FETIELU. (ABan o'r M Gfirladgarwr" am Hydref, 1868.) Bum yn giaf lawer o flysyddau gan y Piles a'r Gravel. BJaiid yr oeddwn yn allueg i sefyll ar fy nhraed gan y poen a adMeeat i mi, air yupfcder yn TT mhen. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddyai btwy b WGedd lawer am h ond ni clderbyniais fawr BW oddiwrtk «n o hooynt Mi biynais flydiaid o George's F9» «usd Gn^Pilk, a dk^Be«ai»dda« ddom o honynt—yn awvy» ddyn aatu-^E. EDWAROS, Cwmdar, Aberdar. 1WMOLAETK MEDDYG. (O'r Ypit Cyuwig am Awst 26ain, 1850.) liuNjif da i'z CIaf.- Y r wyI. wedi analyso Geecge's Pile aai Qwrat Pitk-% ae yr "f ya *W en bod yn gyf=wdde&g o cUMaTddiou l]jai«u«l. Nid *es 3iaddynt ddim o n^ur fetal- aMd. Yr ydwyf o'r iarm eu Wd y» feodj^inketh dra gwertt- famr M y dokatau hgrw ar gpmr pa rai y maent wedi M KNMN—IL—DR. H. Puabow, London. Eto, at ol rhoddi pnmf Peleni, dywed: "Yn el ff lUiflRWilliM, mae y P^eai ym hjned efifeithiol at y Pile a% ww. Yr mryf wedi chadin prawf teg aruynt." • FORTY GALL€TQ3SgBB PASSED AFTER TAKING A FEW DOSES OF No. 2 PILLS. Mr. Jolm Watkins, cottier, Llwynypia- Pontypridd, wu afflicted wfth very painful.sipreesion of Urine, ana was induoed to try a bok of No. 2 Puis (Pills for the Gravel); afta* t taking a few doses he passed no leas fahan forty gall-stonea. DYSGWYLIADAU BYTH YN CAEL ED SIOMi Rhymney, June 14th, 1871 MR. GBORCHEL Dear Sir,—! have much pleasure in bearirig testimony to tiMi greatrefficiency of your Pills for the Piles and Gravel. I always recommended them with the gpeateet confidence to my custom- ers as being superior to any other medicine in relieving thoI8 troublesome and painful disorders, and am ravely disappointed even in most obstinate cases.-I remain, yours truly, FSAHKLIN DIXON, Dispensing Chasoifct PAWB YN 8UMAD VIT VCZEL; AM DANYNT. linadilo. •earQS^-4 Iwve iBMadh |ieseare fi.- ?nfo«mng j « & i« tbft denaad lor jMtr •«*«sawoee nm-aud mi without aa exoeption, speak weli of the great benent uiaj received from their use.—Y ours faithfully, r THOMAS HUGHBS, OhMseft. OUMWS PILLS YN- GWFLLHAU AR OL I B08 PETH AfiALL FETHU. Treherbert Syr,—Y mae canmoliaeth tichel idd eich Pills yiL y lie •- ac y maent wedi gwellhau.^we £ £ j3Uft £ i bob peth i&all fetha.— Yr eiddoch, t^JBAAC JONRS, BooksdI», f CURE FOR A BAD CASE. „ | Pen'raUtwen^^fewaasilfr £ £ mlyiK. Dear Bir-i ht*Suffered from -File and Gravel for jam years, during which time I was quite disabled, and MvvtffJgJ I during this time, had a whole night's rest. I have taken « great quantity oi medicine from doctors, but received little no benefit. I was at last induced to try a bo^ of your Pile a|P^ • Gravel Pills, and incrediMe as it may appear, after I had ta^ba but a few doses, I felt as if I had had another body. Encoao- aged by the effects oi «o» bex, I took another, and now l am free from all pain, a living testimony to- the; miraculous effed* of these Pflls.—Yours truly, c JD, WiLMAna. tr -Jy GWELLHAD AR OL DEUDDEG MLYNEDD 0 sELitJ ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVEL. Gamfawr, Lanunda, GerAbergwanm. Anwyl Syr,—Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf woA bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyda selm mawt ar rai amserau yn dufewnol, am ddeuddeg mlynedd, ac am j pum' mis olaf cyn i mi gael yafael ar eich Peleni chwi yr oedd- wn wedi fy llwyr gaethiw j i aros yn y ty. "Y r oedd y fath boea I gofidus yn fy ngholuddion, fy llghylla, a'm ysgyfaint, a ph088 I mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwa amgyffred pethau yn eu iliw a'u ikui priodol; mewn gair, yjr oeddwn wedi fy llwyr andwyo gaa boen a selni, fel nas gallwa gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i Awdwr poh daioni, a pharch i chwithau, yn mhen pvthefnos, drwy ddefa- yddio eich Peleni yn ol eich cyfarwydclyd, yr oeddwn yn gallo dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a phloser. Yr oeddynt yo fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y modd tawel as esmwyth yr, oeddynt yn gweithredu arnaf. Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi myned mor oer a chlai, ond drwy barhau i'w cymeryd y maentNvedi fy adferyd i'm grove fel cynt, ac yr wyf fel yn dyfod ynjieuanc o'r newydd. — Ydwj^ DAVID DATUM. Lukesbere, Luzerne Co., Pennsylvania, North America. Dear Sister,—Please tell Mr. George that his Pills have dca* me much good. I was suffering severely from the Gravel fog about six months. I took one box of his Pills; they gave in* mediate ease, and I have passed a stone the shape of a Ceyomw Pepper Corn, but much larger.—Yours affectionately, D. 1.. J. Maenclochog. ANWYL SYR, Gana ddweyd fod eich Pills yn gwneufc daioni i bawb sydd wedi eu cymeryd yn y gymydogaeth hoa, yn neillduol i mi fy hunan. Rhoddais brawf ar bob llysieuy* adnabyddus, a doctoriaid, heb gael fawr lies. Cymhellodi cyfaill i mi roddi prawf ar eich Peleni chwi; ar ol cymeryd «■ blychaid o honynt, yr oeddwn yn ddyn iach.—Yr eiddoca, B. DAvim Gochelwch Dwyllwyr. 'J Y mae Poblogrwydd Digyffelyb y Peleni uchod drwy yr M ,1 fyd wedi temtio rhai personau trachwantus a diegwyddor fw hefelychut a alwant yr efelychiad (IMITATION) yn f Pile anft Gravel Pills, ac ami y twyllir y dyoddefydd i gredu ei fod jm j cael Peleni gwirionedaol GEORGE, pan nad yw ond yn caal j rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbyait achwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. | Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, IIMi rhwydd y twyllir hwynt yn y dyfodol:— Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pms GRAVM PILLS. Wedi cael y blwch, edrychwch i'ch llaw, daliwch svlw lo4 Stamp y Llywodraeth ag ENW y GWNEUTHLRWB yv ysgrifenedig arno, ac o'i amgylch. m ( Wedi figor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Maik EAGLE ^nd GLOBE"— ar y papyrau oi ai^rlA. f Os daw blychaid o'r "Pile and Gravel Pills l'ch meddiul nad yw yn dal yr oU o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich bei j wedi eael eich twyllo. Printed and Published by the Sole Proprietors, MILLS and GGLYNCH, at their General Printing' Offices, 1, Station Street, SfAberdare, in the County of Glamorgan. [FRIDAY, JANUARY 17th, 1879.