Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

ALFRED, YR ARWR IEUANC. -

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ALFRED, YR ARWR IEUANC. PENOD XXII. c France jCO,' ebai Caei ner, 'gelwais chwi yma i ofyn ychydig o gwestiynau i chwi ar fa'er PWYSl, a gobdlthlaf eich bod yn foddlon fy &teb.' Caniatewch i mi cbeithio, fy arglwydd na ofynwch ddim nad altaf ei ateb,' ateb- ai Francesco, Cawn weled. Yn y lie cyntaf, sicrhaf chwi na ofynwyf ddim ag y bydd perygl i chwi wrth ei ateb. Siarad yr ydwyf am Alfred; ac yn awr i ddechreu, ai chwi sydd wedi bod yn athraw iddo 1 'le,' Ond nid y chwi ydyw ei dad V < Nage.' 4 Ai Marguerite yd.1w ei fam ?' Ha! fy arglwydd, yr ydych yn fy Egorfodi i betrnso.' Dim o gwbl, Francesco. Y mae eich ateb wedi ei roddi yn barod. Nid Mar- guerite ydyw ei fam.1 'Fy ¡,"glwydd,' ymbiliai yr hen wr, 4 peidiwch a holi rhagor arnaf. Rhwyrn- wydfiganlw. CyrGerwch dragaredd.' Nii oes eisiau i chwi dori eich cyfam- 00, Francesco, gan y gfllw ch roddi boddt lonrwydd i mi heb wneud hyny. Gwn nad mab Marguerite ydyw Alired, gwn nad Y')¡ yn fab i ntb sydd yn byw, a pvn yn mhellach eich bod chwithan a bithau wedi bod anwaith yn ngwassnaeth —— 'Fy arglwydd, byddai yr un peth i chwi osod cwestiynau ya naioiigyrchol i mi, a'm g-rra fel byr.' Dyisa atebiad arall, tbai y Dne, gan a n. Dywedaf wrthych, fy nghyfaill Bii gall if ddarllen yr jstori yn *■ by dyn ieuasc.' 'd yr ben feudwy ci ben, ond ni «YW'6-.V- ddim*. ebai Cas'mer, ar ol arcs am Jp mae ger<yf gofyiiiad arail. hwn1? Mw?d y plentyn ~v cyhoedciwyd ei fod wed; mai J J Daliai y* .a "X hyd, ac ni du •» a ben i Wo •Gelhvchit.. f,r' cesoo.' J"13- Fran' Atebaf ef, fy chwi edryeh ar i'ch t dria mewnfforad gw& >■ plentyn i achub ei f>w> lwy^y I Pa fodd ? A osdd t ei fygwth ?' cael 'Nis gallwn ddweyd dim a. owbl allaf ei ddweyd ydyw, y fam yn ofni hyny. Nis galla, beth oedd hi'n weled yn y dyiodol 4 Dyna ddigon,' ebai Casimer, ga o'i gadair. I Gallai y fam fod yn gv yn ddoeth—yn ol pob tebygolrvi gweithredoedd yn ol tneddfryd ei cha J a chredwyf mai ei chariad at ei phlenwu ) a'i harweinidd i wceud fel y gwnaeth. Y j mae Dagobert yn gwybod am hyn ?' | 'Ydyw.' Diolch i chwi, Fsaocesco. Ni chad ^f^phjWi vn mhellach.' Oad, "fy arglwyS^ ^Bg^ajdi m^, geisio genych i fbd yn Peidiwch ag ofni dim ar fy nghyfrif i. Nid 0-8 gan y 0 bachgen well cyfaill ar y ddaear nilg y profaf fi iddo.' Yr oedd rhyw beth yn null y Due nad oedd Francesco yn ei hoffi, ond ni chaf- odd gyfle i ddweyd dim, gan i Casimer agor y drws, a myned sllan. Yr oedd y ceffylau yn barod erbyn hyn, a dwsia o filwyr y Dnc yn barod i fod yn gymdeithion i'r trafaelwyr ar eu ffordd. Arosai Marguerite gerllaw, a chan ei bod yn barod i gychwyn, yr oedd yn awyddus f. — ft—u n :„JJ — 1. lljned iw ffordd. Cynygjodd yr hen feudwy ddwy waith i siarad a'r Due yc Dghylch y pwno y buont yn ymddyddan am dano, ond ymddangosai y Dnc fel pe bnasai am gadw draw oddiwrtho. Peidiwch ag ofni dim, Francesco,' ebai y Dne, wedi i'r hen wr esgyn ar ei gyfryw. Y mae'r cwbl yn ddyogel gyda mi. Nis gallai y bachgen fod mewn gwell De.' Rhaid i mi ymddiried ynoch, fy argl- wycd, a cheifa"af osod heibio bob anes- mv, ythder. Y mae gofal pwysig arnoch, a chcfiwch eich bod wedi addaw bod yn gyfaiil i'r hwn fu yn gyfaill i chwithau.' YE a ymadawsant, a cbychwynodd Fran- cesco a Mhrgueiite i'w taith, yn nghyda'r milwyr oedd y Due wedi gweled yn briod- ol i anfbn gyda hwynt. Cadwodd Casi- mer ei olwg arnynt hyd nes oeddynt y tu allan i'r mnrian, ac yna dychwelodd i'w ystaffcll, lie y treuliodd awr neu ragor mewn myfyrdod dwfn-weithiau yn eis- tedd, brydiau ereill yn sefyll, neu ynp cerdded yn ol a blaen, a thrwy gydol yjs amser yn siarad a'i hun. M 'Gadewer ibethau gymeryd en cwrg eu hnnain/ ebai. Mor belled a hyn, nid genyf ddim than wedi bod yn y petban dirgel yma, a safaf draw i edrych beth fydd y canlyniadau.' •

PENOD XXIII.

41 BEIR; æTH EISTEDDFOD NYPIA,…

EISTEDDFOD NADOLIG CALFARIA,…

Y PARCH. JOHN ELIAS.

. -l't .YNYS CYPRUS.

PETHAU DEDDFYDDOL.

PETHAU YSTADEGOL.

Advertising