Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DarganfyddM Newydd!! i WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. YR rmig ffordd i iechyd naturiol ^Cfryd '"Williams Castor Oil maentyn cael eu gwneud o'r Uyseuyn Castor, vn evn^ysedig o'r prif lysiau a gy^abyddu y feddyginiaeth oreu i buro y gwaed'> y I geir hX Y maent y gwaed, ond hefyd er dadwrelddio pob IIlatà I leddfu anhwylderau yr afu, llosgfa y* y ^AUlluJness^ cur yn y pen, ac i svm*d ^iaith wynt, chwyddiadau, curiad y galon y Sles a'r grarel, y dropsy, poen yn y c#fn, Swfr-ata&blas annymunol^ y gena^a thpimlad o orlawnder ar ol bwyta. Y *aen» ™ feddyginiaeth anmhrisiadwy i fenywod, ™neub?d yr un yn euheffeithiau a Chastor (^iL ondyntra rhagori arno, ae yn llawer fodrhai yn teimlo cryn anhawsdra 1 lyncm Peleni y mae Williams wedi darganfod ffordd i'w gorchuddio a gwisg, yr hyn a.'u gwnant yn hollol rwydd i'w cymeryd gan y mwyaf tyner eu harchwaeth. TYSTIOLAETH PWYSIG ODDIWRTH FEDDYG. f • Hynsydd i ardystio fy mod wedi ar(iwiho Peleni 'Compound Castor Oil Williams, ac £ £ caereu bod yn cynwy s y ppf toeaa* at y doluriau hvny y maentwedi Dyteentgael cefnogaeth S^obU^TB Army and Naxy Hospital, Scutari. ETO O'R AMERICA.| Dyoddefais yn fawr y dropsy, niipa a'r gravfil sun fi^dd, Acthuni or Siwedd yn analluog i ddyfodoT gwely gan maint y chwydd a'r pocnGanafsierhan fod vr holl anhwylderau uchod wedi fy liwyr adael, ac oddiar amry w Jln yr^rd^°-& £ wy gymeryd eich Compound Castar Oil Pills. Yr eiddoch yn dra divider, MABY JANE DAYMB. Youngstown, Ohio. SYNIAD BARDD. Chwi gleifion gwyweuig, yn fychain a mawr Mae iechyd yn agos os mynwcii yn awr; Os ydyw y treuliad a'r 'stumog yn wan, Yr afu a'r galon yn methu eu Ihan, Gwnewch roddi'r defydau i gyd yn t MTK Drwy gymeryd i ch gwella y Castor Oil Pills. c Pnfysgol Glasgow. RHUBDWAWB. GWELLHAD ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVEL Drwy gymeryd eich Compound Castor Oil illscefalg wellhad buan. Tr øeddwn yn methu cerdded cam braidd, ac yn methu eis- tedd o herwydd y Piles, a phoen yn rhan t iselaf y cefn, cur yn y pen, ar cluniau yn wan. Hefyd trwy gymeryd yr un PUls cef- ais lwyr wellhad oddiwrth y Gravel, yr hwn oedd yn fy mlino yn barhaus. Dylai pawb wybod am y feddyginiaeth hoa. Trecynon. Mite. THOMAS. GWELLHAD RHYPEDDOL GLEFYD TR AFU A DIPFYO TREULIAD. Syr,-Mae yn llawen genyf hysbysu y gwellhad rhyfedd a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills nodedig. Yr oeddwn wedi gwrusud prawf o bote math o gyffeiriau, ond y cyfan jn adieffaitb. Dy- oddefais am flynyddau meithion oddiwrth glefyd yr afu a diffyg treuliad, gwrthwyneb- iad at fwyd, yr hyn a'm h,,iryalluogoddi cl dilyn fy ngalwedigneth. Ar ol cymeryd dau flychaid ^ch peleni fe'm hadferwyd i gyflr.wn iechyd. Maent hefyd yn rhagorol mewn achos-ioit o piles a gravel.-Yr eiddoch, Llanelli. CAPTAIN JOHN PATTISON. MODDION DOCTOR YN METHU, A FRiLLS WILLIAMS YN IACHAU. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich 'Compound Castor Oil Pills' Bum mewn, blinder mawr gan boen yn fy arenau, y stumog yn methu ei ran, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos ac er cy- meryd Ilawer o foddion doctor am amser maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan am gwellasant. Yn awr yr wyf yn hoU iach. Y mae fy nghwellbad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd ir cy- hoedd —Yr eiddoch, ANN EYANS, Maerdy, Ferndalo. Er Dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.—Cofier fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, sef 2s. 9c. Y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. ife. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan bob Fferyllydd, neu trwy'r Post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 34 o stamps. Perchenog-D. WILLIAMS, Dispensing Chemist, Gadlys, Aberdare, Glam. C. SCHWEN, Watchmaker, Jsweller, Silveramitk, Optician, &c., &c., IS, Commercial Street, Aberdare. SCH^ER'- R'S Watches to suit sll classes of parohaswrs. SCHV?EREB'S Watches ef tha beet English and For-. ipn make. SCHWERER'S Gold Petect Livors from Us. CHWERBft S Pilv#»" Patent Liver;; at jM 4s, L5 6a, up to H7 7a. SCHWEREtt S iold Geneves £ 4 4s, £ f> 5s., uj to £ 1# 1 s SCHWERER'S "Watches ?re slwsys reEdy for uo. being: ekilfuJl- timed and adjostddi. Puichassrs cannot do better than send to ma for a Watch, which will be etippliod or forwarded t. (tay address Ot1 rccp'pt of P.O.O. SCH WERER S Eight-Day Clocks, Ordinary Clocks, Tim'pieces. &o > f the btst sud newest designs. SCHWERER S Silver Goods in great va-iety. 8CHWERER S Electro-Plate of the newest and bsstdescription SCHWERiRft Kreat stock of Spectacles, com- pris,es u,l kiniis on (Sold Steel, and Shel Frarres, SOHWERER rf=pvrg US k'&ds of Watches, Clocks Jeweller £ c., it tho best style SOHWERER reepectfu ly to thank the Fttblie fer their p«st patronage, trusting a continuance of the Bame. O. ydych am Oriadur o'r fath oreu, ewch at C. SOHWERER, Ccmmrcial -Street, Aberdare TO PERSONS GOING ABROAD Gasetral Passengers axd Steam Sil^ Skip Ageat. JAMES EEES, 19, Union Street, Liverpotl. (Lata vrith Cymro Gwyllt.) A Li Information given, and Prkva of Passage** at Low»t Ra-te, CABIN and STEEBAOB, per Philadelphia, Montreal, Poribmd. Qubook, Baltimore, Halifax, BOUNDS A, Chili, Capo of Bcod Hope AsatrslUk aa4 fill Potts of the Wosld. Pr.aseagem fcotked to all parts of America, Cali- tomk, ke. Assisted JPassaes to Canada at L4 15s. Pí\aMØ frtm AmeHoa, exohanged, and Steamers Tiokft retarred with all Particulars. Ail panotls met on arrtnl" asi seen to on board the Steamers; Tickets to get friends home &t lowest prices. Cofier y Cyfeiriecl- JAMES REES, 16, Union St., Liverpool. GWHrvnsholi yn Nghwm RhenddaaMF. P. UJoU'1J, OrilW Iva. Peatrc. CASTELLNEDD. "DWRH5DIB CYNAL EISTEDDFOD GERDDOROL, Ac., yn y dref uchod, dydd GweUl" y Groglith, Ebrill 11 eg, 1879. PRIP DDARNAU. Dak>d mae Rhwymau Caeth- iwtd" (J. Thomas), i Gor o 60 ag uehed, gwobir 10 0 0 A ChaJair i'r arweinydd. "Wells," Rhif 138, Llyfr Tonaa Stephens a Jones, gwobr 2 0 0 I'r Fife Band a ohwareuo oreu "Verch Mega." a uGwyr Harlech," gwobr .1-00 Am y gweddill o'r testynau, yr amodau, if., aniener am y rhaglen at yr Ysgiifenydd, a their hi am 19.; Wwy y Post, lie. BDWARB MORGANS, Tog., Tiamway Office, Neath. RHYDYFRO ART UNION. BYDDED hysbys fad yr Art Union uchod w»di cael ei gohirio hyd ddydd Sadwrn, Chweivor 8fed. TaeJ erfyair ar bawb sydd wedi derbyn kieyaau i'w dosbarthu i anfon y Ewplmifee yn ol erbyn Chwefror laf, fel y gellif ea dwyn i deifyniad ar y dydd uchod. WILILAM THOMAS. RHTBUDD RHYBUDD DYMUNA JAS. PEREGRINE, Llyfr- wertkydd, Heol-y-bollt, Llanelli, hys- bysu ei gyfeillion a'r cyhoedd yn gyffredinol, el fod wedi symud i No. 11, MURRAY STREETJ (Y Skop lie b* Mi. Gough, Auctioneer, yn ddiweddaii lie ▼ »a*ha i gadw pob math o Lyfiau a Newyddiadnio* Cymreig; Ufyd, Stationery e bob math. Dymuia ar bawb sydd wedi bod mor gar- edig a'i OTiiorthwyo yn yr amser a aeth heibio i barhau i wneud hyny yn ei siop newydd. To the Relatives of persons, bmricd in th Aberdare Cemetery. fTIHE ABERDARE BURIAL BOARD beg to call the attention of the relatives of persons buried in the Aberdare Cemetery to the fact that the grare-spaces ale being rapidly appropriated, and that it will be the duty ef the Boasd to re-open for the intewnent ef strangers, all suoh gmve-spaces as hare not already been purchased. All persofis, therefore, who are disirOlufof securing the exclusive right of interment in spaces in which their relatives are buried, should make application to the Board and1 purchase that right before it fs too late. By order of the Board, H. P. LINTON, Cledt. Aberdare, January 1st, 1879. Capel Seion, Waunarlwydd. CYNELIR EISTEDDFOD Flynyddol y Capel uchod, dydd Gwenar y Groglith, Ebrill lleg, 1879, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr llwyddianus. Mmiaj,-PROFF. DATIES, Llangollen. PRfB DESTYNAU. Pf Cor a gano yn oreu "Datod mae Rhwymau Caethiwed" (John Thomas, gwobr. 8 0 0 I'r Cor a gamo yn oreu "Y mae Gorphwysfa ete'n ol" (Pencerdd Gwymedd), gwobr 2 0 0 Ni chaaiateir i unrhyw arweinydd i arwain cÔf os bydd wedi enill ugain punt e'r blaen. Y mae y programs i'w cael am y pris ar- ferol, gah MR. THOMAS JOHN, New Road, Waunarlwydd, Swansea. igfrt LLINELL YR ALLAN. — Agerlongan Ilfthyrgofiol Breiniol. YMAE y linell hon ? n cynyg manteision neill- duol, a dylai ymfudwyr i u-rhjw ran o Canada neu yr Unol Dalaeihau, os ydynt yn awyddus &Bl achub arian so ame-r, ymofyn a T. L. JONES, Swyàèf,r Aberdare Times, Abndar J. W. JONES, Dilledydd, &c., 67, Oxford Street, Mountain Ash; n OWEN MORGAN, Siberia Yiila, Llanwyno Ro#d Pontypridd neu a ALLANBROTRER8 AND CO., James Street, Liverpool. 21 days' Sale of Drapery Goods SIiI. in every £ discount, commencing this day at H. Lewis, 11, Commercial-Place, Aberdare, About 2,000 yards of Black & Coloured Silks, 3s. in the £ discount. (Ladies at a distance should send for patterns). About 10,000 yards of Dress Material, 38. in the £ discount. Jackets, Ulsters, Skirts, and Umbrellas, 3s. in the ze discount. Gloves, Laces, Hosiery, Ribbocs, &c., 3s. in the £ discount. Carpets, Blankets, Dimites, Cretonnes, Table Linen, 3s. in the X discoun A very large stock of Black French Merinos, Cashmeres, Persian Cords, Lustres, Crapes, &c., 3s. in the £ discount. All Goods marked in Plain Figures, One Price, Ready Money, and 3s. in the £ discount. All Parcels sent to any Station, Oarriage^Paid. No Circulars. BWRDD Y GOLYGYDD. Wedi eu derbyn heblaw sydd ym y rhifyn hwn,— Pethau Rhyfedd Ymddyddan fthwng John a Dafydd, Pethau Chwithig. At j CorauOanH,&e., (yn ein nesaf), Y Nhw (Cwmaman), Llais o'r Llan, (yn ein nesaf), Ogof y Daren Fach, Trioedd Llangynwyd, (yn ein nesaf), Llan samlet, Strike yn Nglofa y RaTen, (yn ein nesaf). Trim Saran, Wavin Lvrjd, Glyn Bbwr, Gwneud rhywbeth i Lewys Afan, At gyhoeddwr y Seren, &c., &c. Y mae Uthr Wyon, Trealaw, yn dymuno arnom hysbysu nad oes ganddo ef law yn ysgrifau Cadifor yr ydym yn sicrhau nad oes. Y mae Gwyliedydd am gael gwybod pa adeg mewn gwirionedd y cymer y Drawing Art union, Assembly Rooms, Caerfyrddin,yrhwnagyhoedd- wyd dechreu y flwyddyn ddiweddaf, le.

DINYSTR TWRCI.

ABERTAWE.

———————————— BETHEL, TREHAFOD.

Y JUNCTION.

,2, X.[¡t.'

BRYNAMAN. '

MAESTEG—DARLITH.

LLWYNYPIA.-

TREFORIS.

Family Notices