Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Pan fy d fit- r corff yn graddol dd' od Yii rhydd o nVJT:IHtU'r clefyd, IT dwymvii yn ymgiiio'n lan, O&n adael dim ond gwendid, t. '¡ :r" a:of"- "1 2fe ddywed pswb yn Don m Uain, -T- o c sw, oud d:<i;v»v ataaer r-7%>; I dd'od a. r dyn yn 01 1 Pk •Yn gy,tal Ilawn ag a-del: 3 ;1.1 5. Ml A f i 1 -r-jr/ v- —— p ~-tzs ^v?"4n.jA\ *v\V» r r "• TV ,s: J ¿ -r Yr a,deg hon mor fawr yw'r fraint, I lu o weimaid tyner, Gael rhyw feddyglyn maethlawn laws n I gynortbwyo amser Y QUININE BITTERS ydyir kvii" Gwna 16a yn mhob afiechyd, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth f I Y mae'n gynorthwy hyfiryd. PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TRWY Q-YMERYD GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONIC. Y FEDDYGINIAETH OREU A DDYCHYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHURO Y GWAED. Y MAE y BITTERS hyn yn hollol lyseuol, ae yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Beel fad Mewn gair, y mae bron bob llyseuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaetb, ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithioiSd w wVilhad difethiant at y doluriau canlynol:—(1) Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor or anhwylderau canlynol :—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon chwysu teimlad bHn* £ £ *& «hysglyd, y gwaed1 yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch a thueddiad'at y darfoded^HMm {decline). (2) Diflyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaetli at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr yn drwm, y genau yn arikSvm boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn gros i'r llygald, ac ysgafnder yn y pen. (3) Trwy efiaith y Sarsapahila ar Bur^adfc m gylchredjad y gwaed, y maent yn hynod o effcithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystiitdra y cymaiau, y croen yn bigog ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Y mae tjltiolaetham trafe yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r liuaws. Gellir cael pob hyshysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. .1 y 1-1) Y mae gan y QUININE BITTEHS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heiTeitliiau trwy eu rhoddi i'w cleifioa (patients), pan yn fynych y znetbant gydat. oJifod meddygiiiiactliol eu huiia-ii. o. bydd rhywun yn amheu gvnrionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir vina- Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1377. Syr, Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn cael fy rolino fmn peswch, ac vn f wy yn y capel nag yn un man arall. Cymerais duwy Botelaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais hysbysiad am tish 'Quinine Bitters,' ac, yn wir, y mae wedi ei glirio i ffv,,rd d yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botalaid a brynais, ac oni bae ei fod mor nchel ei bris (ni ddywedstf er hyny ?>i fod yn ddrud), buaswn yn prynn un arall. Gwelais mewn pa- pyt am bills,' gwerth gini y blwch '} y mae eich Bitters1 cliwi, *$■?, yn anmhrisiadwy, canys gwell iccliyd na golud.' Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. í I Pantycrug, Conwill-in-Elvet, Mai 30ain, 1877. Anwyl Syr,—Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymunaf eich hys- bysu fod eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn bynod lwydd- isnne. yn mhob ease ag yr wyf fi wedi ei gymeradwyo. Gwalir yn eglur mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, sof cryfhau ao aid gwanhau y cyfansoddiad.' Nid wyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewynion, cur- tadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralgia, tic doloureux, &c.; anhwylderau y cylla a'r afu, a'r arenau, ac uwchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genyf fod cywrainrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr. Gwilym Evans. T. DAVIES. D.S.-Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. I' Tanvgrisiau, Ffeistinicg, Meh. 7, 1877. Anwyl Syr,- Y mns yn bleser mawr gtnyi gael y fraint o anion I atech, fel y cafibch chwi a phawb ersill wybod bsth ioae eich 'Quinine Bittora' yn ei "meuthur yii N^^gledd 1 yyinru. Cvedaf "I d 11-y nad oes angen i mi roddi enwau y liuaws personau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, and yn unig enw fy luinnn, Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi a'r llall i gyfaili, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagoroL Mentraf ddywedyd nad 000 dim, ie, sylwch, dim, wedi dyfod i'r golou eto gan neb, un dyn bvw, i'w gydmaru a'r Qninine Bitters' tuag at ddiffyg trouliad, iselder ysbryd, fainim? fits, uatur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a yhoenau yn y pan. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau ucfiocl wedi eu llwyr wf i a oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. Gd. o'r Quinine Bitters.' Taer gymellaf bawb svdd mewn prydor am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswYdd ddyngarol oddi- wrth un a gafodd wellhad eyflawn. Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined your 1 Quinine Bitters,' and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, (fee. I have frequently recommended them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S. (Eng-X and L.S.A. (Load.) BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn boaibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn f fesddyg- I idiaeth hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris mor isol ag y gall fod, os cymerir 1 yatyiiaeth briuder y Qnirime a'r Sarsaparilla. I (C.) Gellir gweitLio beunydd fel arfer, feeb un anghy&ensdxa, ac nid oes pcrygl anv yd, ond yn hytrach y mae yn atal auwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, n@u'r aelod o'r corS I sydd yn wanftch, ac felly yn fwy agored i heintiau ac aSechyd nao arferol; a dylid cofio fod bron pob math o bills yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn afionyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nao unrhyvr g^mysgedd arall o eiddo y Druggist ei hnn, ond Evans's Quinine itters' mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw 1 Gwilym Evans, Ph.C.M.R.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraefch; hsb hyn, twyll a ffugiad ydynt. Byddwch wyliadwrus. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob man o'r wlad oddl- wrth y perchenog- MR. GWILYM EVANS, PHA2MA0ISUTI8T, LLtNiLLir. D.EL-N as *M md IV I BWoon I bob dr&&dk 3. p. lti 1 im d ? pecahMiog.Whobatdt. LLINELLAO & ysgr^anwyd gan y PiacHt, J, MOBOJJI fLitawl ■> YAAJE adnabod sSaitMan Uwwsm IfrfAxntu 3@*BD*sSF Ymqsxxbl* Toma *»mmm wm Mor boeaaa ao amrprlol fir "R doiori^e fiinant ady&ounrw; Nid oes an diwmod yn ddmacot Na neb h»b wybod beth yw po«ik, Yn vtyaab hyn, mor wvmdswt ft Fod dyalon yn tin mysg ye 1'" Gysegrant ea meddylW I chwilio, dbrwy wyddooiMtk gM^ Am dswythaa *ydd o nr £ aw* wouskn inh TY dun um Sf&e Gwilym Evsaa, Qymro ebvm, Ffaryilyda mawr T.Iana*H t DrWi feddwl wyf a'i nerval Am lwyr wellhsaV dclari»« gyjk Mae wedi profi'r llvsifcB (ISJIS Eu rhiniao oil yn tftvrr ■ m*MI} Oymysfa'r ohwMw tht netae I wuead an < £ wy» f*ddy«Jya Ma# Huoodd wedi proS.1 Ond byth ala gellir dveyd vnstlk -¡;;r- I'W CAEL GAN BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH II MR. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., PHABMACEUTICAL CHEMIST. LLANELLY. (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT RE RF/NJT T?Y POST 1J- GWAED PUR I CROEN IACH I NERVES CADARN Y MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac HIR DDYDDIAU. — Gwaed yw y Byuyd-Gwaect Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio y Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (hunwur) trwy gymeryd Y Feddyginiaetk Fawr ganlynol at y Gwaed, sef J"J t1.. T ft"" GWAED DRWG GWAED DRWG TW'R ACHOS O'R {§} WY YW'R ACHOS O'R Scurvey, Clefyd y Brenin, f || ill Stitches yn yr Ochrau, Poen Pen> neu'r Manwyniau. Mj DffijO Treuliad, Blast, Piles, Gwynegon, Penddynod, MM Jf' Diffyg Archwaeth, Cyfogiadt Cornwydion, Mr Ddanodd, Chmyfau o bob math, £ -4. Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant ar y Gout, Fits, Clefyd Melyn, Cnawd. Nerves Egwan, Chwydd yn y Glands, '<,<é> "O<c • Clefydau Benywaidd, Inflammation y Llygaid, A'r rhan fwyaf o Glefydau yr Afu, &c., Arenau, ar YsgyfstinU Y mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan o'r can- dd yn fy medcliant, wele y Tystiolaethau canlynol:- c TYSTIOLAETH PWYSIG. I AL JJ 5 STR,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef Hughes' Patent Bl<X>d Pills,' t mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dros fy holl Gnawd, ac wedi cymeryd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hvd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan am gweflasant. Yn awr yr wyf yn tioll iach. Mi amf dystio eu boa hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda oeillduol at y Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er buad y cyhoedd. 4 Pontypndd Road, Ferndale. WILLIAM JAMES. 1 ^iv,s>a& ;¡:}(j" -u\ (;o'v'i, f. tJ > ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y cyhoedd fy mod t Fortunatus Davies wedi bod yn but dclnrl yn y RHBTTMATIO FBVKB am dri adN ao yn methu a chael dim meddyginiaeth I wneuthur daioni hyd i mi gad y Pills hynod, sef Hughes Patent Blood PiUs,' y rhai a'm gwellasant fel i'm gaUuogi i waith mewn ychydig ddyddiau. „ William Street, LlaneUi F. DAVIES. R H Y B U D-D. T mae llwyddiant mawr y Pelenl hyn wedi achosi llawer I'w dyn wared; felly gofalev eael y TRAOB MASK uchod, sef Gun Calon, air bob blwch. a'r geiria. BLOOD PILLS oddifewn, a'r enw Jacob Hughes at STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, twyll ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ae nid yn gwanhau y corf^ oblewyd eu bod yn oyuwys yr KSSKNOI sen y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd byd tuag at BUBO a chryfnau y OWABD, a thrwy hyny yn dwyn yr Aru. y CYLLA, y GALON, yr ABKNAU, y OBOBN, a'r NBBVXS fw naturiol a pherflaith weithrediad. Y maent yn ddyogel yn hawdd i'w cymeryd, M nid oes eisieu oadw i mewn tea yn eu cymeryd. Ar werth drwy yr hoU Deymas am Is. lic., Ss. 9c., a 4s. 6c.; tnøg, Post, Is. Sc., 's. lIc., m 9c., oddiwrth y Perchenog,- JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. 'IP. HUGHES'S PATENT DROPSY PILLS. Y MAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Darganfyddiad,.aRhyfeddAf yr oœ, pa ral n asteif gyrchol a wellant y DROPSY yn ei holl ganghenau. AEWYDDION Y DROPSY. ARWYDDIOS Y M0P8|C Cramp a Chwsg y Cluntau. QwytU, f' Ymysgaroedd, &c. í" W • Gravel, Diffgg Ihefr, Asthma. Glocsiadau, Diffyg Anadl, Si JiJ0? Ymyegaroedd, tfJe., Poen Pen, P&nysgafnder, Wj$Cfitvydd yn y Trued, Oerfel, Piies yn y C-efn a!r Arc"N Traed Oer, cfc. aurlad y Y rhai hyn ell sydd yn achos neu efTalth o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddyrfawr bwys i baw. gymeryd y l'elenl gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. r64 prawf o'r eiraith neillduol sydd ynddynt, dodar yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy moddiant. HANES RHYFEDD. A ddojifonwyd i fli gan y Parch. Wm. Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Ebbt* Veie, STR,—Dymuna Evan Francis, Waterfall Row, Ebbw Vale, arnaf ysgrifenu tystiolaeth i effeithiolrwydd a ddsmdS PATENT DBOPSY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen #r dros 66 oed; dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y Dropsy n ystO& y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint y chwydd a'i poen. Yv oeda 0 hifw o dan ofal meddyg lleol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yn waeth bob dydd, ao ni foddyliai aeo y lwmw| yn gwella. Tuar pedwerydd dydd wedi dechren cymeryd eich releni, yr oedd arwyddaon ei fod yn wdL Gfifojum lied dda y bedwaredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth i ddim am wythnosau. Eff^thient •r y Qwrift a'r DWFK yn rhyfeddol; ac yn mhen toag wythnos yr oedd y chwydd wedi oilio yn fawr, a'i goesau yn llai toahr hanet daethant i lawr o 24 modfedd i 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei welihad buan yn hyabys h eyhoedd, ill 0. byddo i ereill a ddyoddefant mewn cyffelyb fodd wneud prawf o'r un feddyginiaeth werthfawr, P.S.—I visited E. Francis daily, and the rapidity with which he emerged from such tremendous Wool" wu nlol% marvellous to me. ,t c.: "> n-^rTTT.T.TTATk flWVk'l'HTnr, ol bod r»so mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diifyg Dwfir, Ohwydd mawr JB y lVaad) OaniM # ysgaroedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a symud heb gymhorth, ao yn bur umhebyeol o wdlbkd, y mae fn qna gen hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HTJQHKS1 PATXHT DBOPST PILLS, yv oeddwn yn alluog I fynad odatamgy yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon» .< Llanarthney, Carmarthen, Jan. 10th, 1877. Mm KUJKWUk RHYBUDD. Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y "TRAD* MARK" uohod (se( Una DtomondX a"» gaiilil 'DBOKT oddifewn ar bob blwch, ao enw JABOB HUQHIS at STAMP y Iiywodraeth, heb hyn, twyll yuyw. TrcucLe J&curkr-'DROPSJT JPIZtJOS/' cosptr jpob ffingtcLeL Ar werth trwy yr hoU deyrnas am 1,. lie., S3. Fc., a .4& Ie.: trwy y Post, 1.. Sc., fa lie, « Msl oddiwrth If ¥ JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llaaellf, j A '0 WH0LE80LE BY AXJu I»A.TJSNT M ? r. AJX'I> DKUO BLOUBFI3. ,1