Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

> F' 0 BOB PETH YW IEGHYD. >. A" ruau arnaf i wn?ud yr hyn a all., f er tv cv ■ -rfnwo c f iriad, mor billed og y mac ynwyf. fy d dv-t v" noi a'r daicd a'r lies tuirnhrisiudvvy ,t-«j 'ri.5-.Uj v/'ci r be!nau Mr. G^^p, fferyliydd, sv* -IR;, i.u-i -V-IUU ■> looiiol y;> unig, OIKI ketyd i IAWRFO'in cydaubod ranau o'r ^lad, y nme va <>dyleddwyud u af i )V:zu fcyu i'r cyhoedd yn gyfire&uol^ Yr wyf wedi cael fy mlino er ya lau. -iie gan ddolnr yn y oe<n, auhwyl- derau yn j eyila, poenau yn fy nghluniau a'm arenau yn ami town, (j r diwe id ciy .v..is -i.m belenau George, a chymerais ddan o honynt ryw r^son pan yr oeddwn yn niethu yiosymud gan y p en a.f) draÍfe th fawr. Una, er fy n-twd, cyn pen pe.iair wwr ar hugaiu yr oeddwn yn teimlo mor heinyf a mab 21 oed; AC odd-iar hyny hyd heddyw yr wyf yn eu cadw yn y nhy fel F .tarysor gorea. V maent i mi braidd fel B>oddion anfiaoledig. At rvw brydri pan oeddwn iach a heinyf. cyfarfyddaia a Mr. William David, If.6[;n<ng Officer, Aberdar, yr hwn oedti yn mhrnr hevvygu gan ddolur yn y cefli; ac wedi iddo adrodd ei he iyufc, a'r poen dirdy.ac-1 oedd yn ei gefn, nes peri iddo gerdded braidd yn ei ddsu cdwbl, dywedais wrtno am fyned neu anfon ftB>iivcbald o beienau George. Tua ch-wech o'r gloch tranoeth fl(?f'rtV?r]ais ag ef drachefn, a gwnaeth amcaid arnaf i ddyfod *to, a^iy^vedodd ei fod ya ,hollol iach, ac y gallai neidio droa csw4 .bortlii! Yr wyf yn coffhau enw Mr. David am ei fod mor adnahyddus trwy yr holl gymydogaeth. Cofied pawb nad *rji yn j sgrifenu hyn am fy mod yn adnabyddus a Mr. George, eaays nid wyf wedi cael y fraint o'i weled ond unwaitli yn fy ecs's trwy wybodaeth i mi. Aberdar." ISAAC THOMAS. WONDERS NEVER CEASE. I am happy to inform you of the grssl relief and benefit I received by t", king your Pills. Ten months ago I was taken ill with from drinking impure water. I can scarcely express lID words wltvt I fenfTs?ed. I went to a doctor, and he. !Bmde me wcivm. I then went t.o another, and had little relief for a time. I was advised to try your Pills. These ara worthy ef great praise. I took tlafee of your Pills for Gravel, and k«tve never fcksn trc,ublod since. I have suffered many yeare^from Piles, *} ,'[ «:oald not get an effectual cure. I wae taken ill la&fc week by sitting 01i a cold, wet roof. I took half a box of your Pills, t.Utt C8j3 do no more than endorse what I said before. I am £ 3 weli as ever I was in my life.—Yours, &e., E^i-btioet, Newport, Mon. PEAEGK. T GEORGE'S PILLS A CERTAIN CURE. Avifitv ths multiplicity of Patent Medicines processing to •afl^e all the diseases to which flesh is heir, it is difiicuit to find v&&ch is genuine or not. But after the perosai of a g=>*eat num- ber of authentic Testimonials, we feel much pleasure ill pronom- ndaag George's Pile and Gravel Pills to be effectual restorativss to health. These wonderful medicines have effected perfect sores where fhfi most eminent of the faculty have failed, and '■.hey must be looked upon as one of the greatest boons to suifear- AAG hurauisity.—EDITOR OF "LONDON REVIEw." MEDSSYGON YN METHU—PILLS GEORGE YN IACHAU. Cilvode Farm, near Newcastle-Emlyn. ANWYL SYR,-Hyn sydd i'ch hyskysu fy mod wedi bod yn Afla-h ao yn fethedig am fisoedd lawer. Bu y moddygon yn Wlol fiwyd fiamis yn fy ngwellhid. Prynais fiychaid o'ch Fills No. 1, ac yr wyf yn awr yn iach cyn haner ei orphen. Yr eiddoch, S. JAMES. A.T GLEIFION ABERDAR. MERTHYR. PONTYPRIDD, LLANELLI, A'R CYLCHOEDD. From W. Badham, Canton, Cardiff. I one day called witk a Chemist for a box of George's Piles and Gravel Pills, and was supplied with what I supposed to be the genuine article. I was greatly surprised, however, on opening parcel, to find that instead of George's PiHs, the Cfiemist, had deliberately cheated me by packing up a spurious box of Pilln I had the *gkt article hewever art Caafcon, and am urach better since I tdok them. CYMEEWCH GYN«OP. YNTE-Golalwch fod enw y gwneuth- orvvr ar stamp y Llywodraeth sydd o amgylch bob blwch. Heb hyn md oes dim yn wirioneddoL Penllirn Terrace, Maesteg. T SAR SIR,—=The wonderful efficacy of your No. 3 Pills has been proved in my case. After -trying various remedies for Piles, I was induced to try a box of your No. 3 Pills. After taJrrg two boxes of these Pills, I can assure sir, I have never felt so well for the last 15 years. I have suffered for 15 ,eft¡1ó), froc;, Piles, and have been hardly a week during that free brum pain.—Yours truly, E. AUBREY. i Maesteg. DEAR SIR,- I have great pleasure in bearing testimony to the « £ kaey of George's Pills. I often hear from persons to whom I have ^)ld vour Pills, both here aad i* the United States, say fch-sy have u^ver had any medicine to equal them for Piles and GnweL-I am, &c., W. R. WILLIAMS. Airdale Boiler Works, near Bingley. .¡, SIR,-P-revious to reoeiving your Gravel Pills I had been for ■pvards of six months very seriously affected with Gravel in th,e Sidneys, causing pain in the sides, <kc., and had become so serjourfiy bad that I was not able to follow my duties, and doilug which time I hd tried more than twenty different re- medies, but I found little relief until I received your-Pills, which gave me relief within 24 hours after taking the, first dose, d I am no less surprised than pleased to find all pain gone within a week. And now after 'Using only one small, box of luur N o 2 Pills, I am happy to lay tikat I am nearly free from all trace of that painful disease. Yours, &c., W. KEIGHLY. ftwrn the Dowsland and Kemes Guardian^%dtruary 9, 1878. V" • ,u GEOXGE,'g.PlLE AND GRAVEL FILIS.^ We have much pleasure in calling the attention of our rea- ders to a never-failing remedy—one that has cured-thousands <ii the most hopeless cases,' and one that has relieved-tens of thousands of their pains. No one who suffers pain in the back, aides, and loins, or in fact from any or all of the disorders of the BoweUs, Liver, and Kidneys, should any longer bear a paug from these afflictions, for a sure cure is found by taking a few doses of these marvellous Pills George's Pile and Gravel Pilla." Rhydberth, Tenby. SYR,—Yr ydwyf wedi profi eich peleni yn rhagorol o dda i ad. t thu hwnt i'm dysgwyJiad.- Y dwyf, &c., T. JONES. Llanerchrugog, Ruabon. ent,-Dymunwyf eich hysbysu fod eich gwerthfawr No. 1 George's Pills wedi rhoddi i mi mwy o les na dim arall a gy- oierais erioed. Credaf nad oes dim arall a wna gyinamt o lea h Gravel a'r Piles. Clywais ganmoliaeth nehel iddynt lawei fero, ond fy mam ddiduedd yw. na fynegwyd mo'r haner. Dyl- adswrdd yw eu cadw yn y ty bob amser fel cadw bara. — Yt VA4*M J. POWELL. George's Pile and Gravel Pills. r:, 'h'- !'■ t ,v 1 rroii-s. y, wyf weill .-y80 %vi i hh-WII i ansawdd G-EOR(:JI-.E8 GEOBGE'S PILE AND GRAVEL F/PILLS," ac yr wyf yn cael eu [ PILE & GRAVEL, if bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau^L | s i v:; i. -u i>J:t nviivddaij lawer uiewn \| i 1/ Uysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natar \1 pills, || fetelaidd. TG YX>WYT O'r FARN eu 11 I .] 11 BOD YW FKDDYGINIAHTH DBA GWERTH- I 'i i'ilfs u'r Grave!. Ac u-id wyf yn petruso PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWR AT Y DOLOTUATJ HYNY AR GYFEB j/ v uw au, i::iu oe^, l'newu gwmonedd, eu S MEWN TRI O DDULLIAU V. PA EAJ T mahwt WEDI JJ eyfcelyb fel meddvginiaeth tuag ft V\ /J at \vc!la y Files a'r QWAHANOL FEL Y CANLYN: lUHAMOANU. /f V. # Jtf —r———— ft'No. 1-OEOBGE's PILE & GRAVEL PILLS. No. 2-GE03GE S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGES PILLS FOR THE PILES. f GOCHELWCH DWYLLWYR. —- GOCHELWCH DWYLLWYR. ]; Mewa blyohau Is. I5C. a2s. 9o. yrun. m „ 1 Daliwch sj lw fod enw y gwneuthurwr Gofynwcb yn eglur am GEORGE'S Pills, I 1 Daliwch sj lw fod enw y gwneuthurwr I Gofynweh yn eglur am GEORGE'S Pills, I ar Stamp y Liywodrasth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PAECHUS AC ER EICH PERBWADIO, na otymerwch L i| bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD. an<^ Gravel Pills," o -wneuthuriad J| wirionsddol. neb arall. j (2 ^)i —— f. Ii J I I YrTy 6ERI_ j I CHWYOD raj TRAEDJ r fnsmmWy pen | f rota y^lwymau'I f! ,=-=-:= ISTOT, GASEW, 00110, j v:; OWFR FC'ETH AC ATALlf)L: —- -pr-' nsvmm- r > *r ■, I -,?"=,=- vc: j LUMBAGO, SGiATICa, | | RHTOEBD,^ | i k j! I; MR. GEORGE, if mT ^P^^¥>AXfT7T DlAR SlB' hh™»t. jl S si s—^ | | ( p, /< ~z I"C /A V t i 5 1 I have much pleasure In bearir.g testimony to tho ;4 Ji ]! Dear Sir—Your Pills take well here, 2-A £ -i & t.A'a «> *-& great efficacy of your Pnis for Piles and Graver I always •; J{ I recommend them with the girntest confidence to my caa |L ]! and in time I shall have a large opening PILLS. l] those troublesome1 and painful disorders, and am rarely |F kj for them Yours truly, disappointed evm in most ob6linate cases. P g| I remain, jours truly, 'B Jj OWEiN, Chemist to the Eoyal Family. y rnae y pdeni hyn yn Feddygirdaeth FKAJ,RUN DIXON |f I'-or- .ibh,^ 1 SICR> EUAN. A DIOGEL I'R — PILES AR GRAVEL, PILES A'R GRAVEL, I sc ituaws o anhwylderau ereill sydd bob 1 amser yn eu canlyn, tnegys:— i! ^^TNIJ(]ARN'R" IJ**1*DA, AEG 4^ i: XX POEN YN Y CEFN, YS&AFNDER YN Y PEN, DIFFYO j. AvwTL ?TK 9It- '<' b' GWELLH4.D TREUL1AB, RHWYMSDD, LLYNGER MAN. DIFFYO I mi jP/-< T, S** nV ANADL, POEN YN Y»! ARENAU A'R LWYNAO, 8URNI JT' mefyd Vr wyf w«<!i bod yn '-x 0- KliYFEDDCI.. —Cum <J> A YN YR YSTYMOS, POEN DIRFAWR YN Y COLUDDION, /ymboeni gan'y Piles a .• Grarel. yn nghyd i;^ & vn e!af 1 lawci O llvnvddau 'r* ewAsw. GWYNT. COLIC, TEIMLAD O BWYMU YN Y W? aelnl m»wr ar rai amseraa yn dafewno!. am tua /■ SV p;, r CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMY8GAR0EDD. 4«a4de? mlyncdd. tc amy pm»<p mia Olftf cyn i ml A i,- y- ojn y A a 1 Wav el. i>raiOAi DWFR POETH, OWFR-ATALIAO. Y GWELEOIAO YN jjj gad g#faei #r cich peli'iii thwi, yr uw'.divn -wedi fy A\ vr oeddw:: -'l ?!!uoa i i-efvll ar fT 6WL AC AHEGLOR,SYOHDER A BLAS ANYMUNOLYN #/ Uwyr gae*iiw« ?roe y« y t-y Yr oedd lath boen 1 GENAU. POEN YN Y CCRCOWYOYDO, CHWYOOIANT gofidus yn fy npVoluddion. ty lii-iiyUa. a'm yigyjaint, a I I t. gan y p-ea ncliosrnl I I.ot, a r i ym Y TP-AED, AC. ^n marvr J« fy n.6». «>• y.: i-ddw P« hendro, fei UU 1 ',<■ f 1 -1 ■■ ■, fr I- (-■ y j p (■; }; ] >o-"toriai(l fl pallv.n yn b\> iii w ft* linn priodcl; mewn | v j f.HDDDA'iT ESMWYTKAD f ealr yr oecidVn well fy ,vr *nd<v>'o gM. bocn a wlnl. tel !| I; .-voerta J.iertliyi « n goven iiti, ac yr j I nM fatiwo gr< in r.:od«i i mi u»-th w^Ba. •»<! aioieb t II t, 5: wvf wedi £ ,v:u iddvnt i.-uiioodd lawer :nn hvnv. i pjirtcHEMOG, I' Awclwr i«>b dai.»ai. a t>i«iir<h i cJuvitiiatt. ;| T 1 1 L Yn mlK'ti l>Ttli»fiK>« dru-y ad-jinyddlo c-icji Peieal yn Of il V. ond 111 uaeroyuiais a;-v r iiO.? (Kl-.uV.-rta UP. () 4 J JTJ, G"SCHGS, M.R.P.S.t V eich cyfarwy,dVd. yr of.<ul>vn yr, pallu di'.jnfy ngalwedf. jl V llonvilt. T'rvmia fhdai'I O GeOUCU'S gaeth gydag egni u phlvser. Yi oe.3dynt jni ty nffweU* j! I JJ- J n :;r | J y l.raidd heb yr. wy ixnli r.ii. (ran y modd tawd «e emwjrth!! l'I IjES r.i:U Vi". T. K.T. i.'il} iLlfclTt W3 V yr oeddyut yn gweithredu arnaf. j! 1. i 7,S ,y, p » KI • u I n r t r cxultl fv nghytanaoddlad wedi myn«d not /# J- y Ci i_ /I :Vi UrioiANonlnt. not a cftlal, oad drwy baihaa i'w efmurt* /M O. ;c t/ i,, > — •». miu'iit wedi fj adferyd I'm grwre* fel cynt, /'f X-. W)l v. uDtEE. c-ii- DAVltt DATIM. v. uDtEE. c-ii- DAVltt DATIM. I' '7- 'C-U: -H_ -c u ,n George's Cambrian 1\ Lozenges. For Singers and PublicJSpeakers.j ¡ THESE LOZENGES BSXDBR THE VOICK-J ■ MELODIOUS AND CLEAR AS A BELL. Patronized by Eminent Musical Celebrities andpablic Speakers. r SOLD BY ALL CHEMISTS. Price 3d., 6d., and is. per Box. A 1 s. Box by Post for Fowteen Stamp PROPRIETO R:-J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE. ,r" DR. PARRY, Composer of Blolwea,' the Celebrated Welsh Opera, writes:— DEAR SIR,—I have thoroughly tested your Cambrian Voice Lozenges, and found them to give POWER and CLEARNESS to the voice, enabling me to sing with ease. Henceforth, I.fgill take pleasure in recommending them to my student's and friends as being by far the MOST EFFICACIOUS Lozenges known to me for improving the Voice. I regard them as a Treasure, which Singers and Pablic Speak- ers can ill afford to be without. I find that in order to reap the full benefit, a few Lozenges should be taken before and after exerting the vocal organs. Yours truly, lJOSEPH PARRY, Dr. of Music. L Professor of Music at the University College Z5 of Wales. CARADOG,' the Successful Leader of the Welsh Choir against the World, writes MR. (XEOKGE,—DEAR SIB,—I am anxious to say a word in reference to your Cambrian Voica Lozenges from the standpoint of a Choir Trainer. I doubt whether any other exercise of the vocal organs tries them so much as training a large choir does, and no one but a practical choir leader can have but a very imperfect idea of the labour that picking up' the different voices entails upon the Conductor. Since I Jbiave used yoar Voice Lozenges this labour nas been reduced to a minimum, for i fiad my voice at the end of a tedious practice as clear and pawerfol as at the commencement. I have from time to time tried various kinds of Voice Lozenges, but yours far surpass them in their beneficial effect upon the vooui organs.. I have no hesitation in stating that Sing- ers, and especially Choir Trainers who will put these Voice Lozenges to the test, will regard them as precious above estimation. I am, Yours truly, I GRIFFITH ONES (Caradoe). Mr. J. THOMAS, Llaawrtyd, writes:— DEAR Sirt,-I have had unusual oppor- tuaities of testing your Cambrian Voice Lozenges, and I feel it a pleasure, as well as a duty, to write to congratulate you upon your success in producing suoh effectual Voice Lozenges. They are far superior to any other Preparation for the voice that I have come across. I always keep a box of the Lozenges by me, for they serve me as faithful friends in the hour of need. I am, dear Sir, Yours truly, Uanwrtyd. J. THOMAS. GWELLHAD RHYFEDDOL O'R PILES A'R GRAVKL WEDI I FEDDYGON FETHU. (Allan o'r "Gwladgarwr" am Hydref 1868.) Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r Gravel. Braidd yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a actMsent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth Abordar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddyz6 hw? traSoedd lawer am hynv; ond ni dclerbyniais fawr tedaiwrth uu o honynt. Mi brynaia flyckaid o George's PB» feid Gravel Pills, a chymerais ddau ddogn o honynt—yn an JII dyn iach.-E. EDWARDS, Cwmdar, Aberdar. TYSTIOLAETH MEDDYG. (O'r Tyst Cymreig am Awst 26ain, 1870.) Newydd da fr Claf.—Yr wyf wedi analyso George's Pile aad Gravel Pills, ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig e ddefnyddiau llysieuol. Wid oes ynddynt ddim o natur fetel- a aidd. Yr ydwyf o'r farn eu bod yn feadyginiaeth dra gwertJb fawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi e* hamcanu.—DR. H. PURDON, F.A.S., London. Eto, ar el rhoddi prawf o'r Peleni, dywed: Yn oi tj nvsgwyliadj mae y Peleni yn hynod effeithiol at y Pila & Gsavel. Yr wyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." FORTY GALL-STONES PASSED AFTER TAKII^G 4. FEW DOSES OF No. 2 PILLS. Mr. John Watkins, collier, Llwynypia, Pontypridd, B I afflicted with very painful suppression of Urine, and induced to try a box of No. 2 Pilis (Pills for the Gravel) :o. taking a few doeea he passed no less than forty gall stonea. DYSGWYLIADAU BYTH YN GAEL ED SIOML PJiyr-ney, June 14th, iS?l MK. GEORGE, Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to tU great efficiency of your Pills for the Piles and Gravel, i al-«&3 recommeiaded them with the greatest confidence to my cusioa era as being superior to any other medicine in relieving tiots troublesome and painful disorders, and am rarely diss&ppcL?:if*i even in most obstinate cases.—I remain, yours truly, • FRANKLIN.ÐIXON, Disposing (JKEMM'. PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANYiST. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informing you feisM ib>* demand for your Pills continues unabated, and my cu3teiasE6. without an exception, speak well of the great benefit thsy kw-s received from their use.—Yours faithfully, THOMAS tlUGHg C GEORGE'S PILLS YN GWELLHAU AR OL I BOA PETH ARALL FETHU. { Trelierbeik i Syr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eich Pills yn y He hwu. i ac y maent wedi gwellhau liawar ar ol i bob path ar&ll, fetbfe,— Yr aiddoch, IsAAc J ONES, Boe-ks^lat c [ CURE FOR A BAD CASE. | I Pen'ralltwen, Newcastle Bear Sir,—I have suffered from Pile and Gravel for t [ years, during which time I was quite disabled, and ne | during this time had a whole night's rest. I have takes < I great quantity of medicine from doctors, Lut received littia no benefit. I was at last induced to try a box of your Pila ami Gravel Pills, and incredible as it may appear, after I had s but a few doses, I felt as if I had had another body. Eno't e- aged by the effects of one box, I took another, aiad now am free from all pain, a living testimony to the miraculous effeeft ¡ of these Pills.—Yours truly, D. WILUAM*. i TT GWELLHAD AR 0L DEFDDEG MLYNEDD 0 SM-WI ODDIYT|RTH Y PILES A'R GRAVEL. Gamfawr, Lanunda, Ger Abergwauis. Anwyl Syr,—Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr wyf %ate bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn ncrhyda celni IIláWl ar rai amserau yn dufewaol, am ddeuddeg miynedd, ac sm j pum' mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich Peleni chwi yr oedd- wn wedi fy llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath bÜdi gofidus yn fy ngholuddiou, fy ngkylla, a'm ysgyfaiut, a phoen roawr yn fy mhen, ae yn feddw gan bendro, fel nas galiwa < Bnigvffred pethau yn eu Uiw a'u Hun priodol; mewn gair, 1' oeddv/H wedi fy llwyr andwyo gan been a selni, fel nas gallwn > gi-edu fod moad i mi byth weHa ond diolck i Awdwr poll } daioni, a pharch i chwithau, yn mheii pythefnos, drwy ddsis- m yddio eich Peleni yn ol eich cyi'arwyddyd, yr oeddwn yn gal's jj dilyn fy Rgalwcdigaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt ym f■ fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, gan y moad t&wai esmwyth yr oeddynt yn gle-itare".a ai-iaaf. Yr oedd fy llghyfansoddlad wedi rajaied mor oer a chlí, twd drwy bifimu i'w eymeryd y maent vvrcii fy adfsryd i'm fel cynt, ao yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r nevvydd.—Ydwy1^ ? DAVID DA visa, fy Lukesbere, Luzerne Coy Pennsylvania, North Aperies*, f Dear Sister,—Please tell Mr- George that his'Pills haveAica^l; me mueh good. I was sufferh.g; ^sverely from the Gravel tm', about sir months. I took one bos: of his Pills they gav* uml;- mediate ease, and I have passed a^st'-ua the shape of a Ceyaaaa* Pepper Corn, but much larger.Yours aifectionately. i D- X- '• f Maenclochog. r ANWYL Svn, Gallaf ddweyd fod eich Pills yn GWI-YIAG. daioni i bawb sydd wedi eu eymeryd yn y gymydogaeth hos^ yn neillduol i mi fy hunan'. Ehoddais brawfar bob llysieuy* adnabyddas, a doctoriaid, heb gael fawr lies. Cymhelloddf > cyfaill i mi roddi prawf ar eich Peleni chwi; ar 01 cymeryd m: blychaid o honynt, yr oeddVvn yn ddyn iach.—Yr eiddoch, i.% B. DAVIS* P Goeheiweh Dwyllwyr., Y mae Poblogrwydd Digyifelyb y Peleni uchod. drwy yr kdl fyd wedi teintio rhai personal! trachwantus a diegwyddor i% hofelychUj a gal want yr efelychiad (IMITATION) yn "Pile aaii Gravel Pills/' uc ;nn1 y twyllir y dyoddsfydd i gredu ei fod JPS c:iel Peleni gwirioneddol GEORGE, pan nad yw ond yn cadi "rhyw gymysgedd diwerth a pheryglus yn eu lie. Derbjnair a'enwyniadau parhaus o'r twyll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn rt ganlyn. %S| rhwydd y t\vylhr hwynt yn y dyfodol:— >. j Gofynwch yn eglur am GEORGE'S PILJS AWB PiLLS. Wedi cael v blwch. edrychwch i'ch llaw, daliwch sylw fei Stiinp y Llywodraeth ag ENW y GWNEUTHURWR fm ysgrifenedig arno. ac o'i amgylch. Wed'i i gor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade M&rftjH* "EAGLE t5D GLOBE "— ar y papyrau o'i amgylch. Os daw blychaid o'r Pile and Gravel" Pills i'ch moddittat nad yw yn dal yr oil o'r prawiion hyn, gwybyddwch aich M wedi cael eich twyllo. Printed and Published by the Sole Proprietors, MIJXS LYNCH, at their General Printing Offices, 1, Station Street, Aberdare, in the County of Glamorgan. FRIDAY, JANUARY 31st, 1879.