Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

22 erthygl ar y dudalen hon

PtN A'R LLALL YR WYTHNOS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PtN A'R LLALL YR WYTHNOS. ydym yn cael hanes am ddamwam gy&agjawyrea o Rangoon. Cyhoeddodd Colonel Percy Wyndhaxn, yr hwn sydd yn dra adnftbyddus yn Calcutta a Rangoon, y1 byddai iddo esgyn mewn awyren o'i waith ei hUD. Wedi dyrchafa i'r uoLelier o 500 o droedfeddi, b<*Mtodd yr awyren, a, disgyaodl yntau i'r llyn oedd yn yr ymyl, o'r hwn v cjmerwydef allan yn farw. Dydd Gwener diweadaf, yn figos i Lan- a caiacb, Haddwyd amaethwr o'r enw Mr. Thomas Xiees, Top Hill Farm, ar linell y iheilffordd. Cafodd dau ddyn ieu Ano, o'r enw Jones a Bev<ra, ddiangfa gyfyng tra yn y ar yr in ar Ifn Hirwaui, yr wythnos ddi- weddaf. >'B;rthiodd y dd m i'r Ü<vft, a thrwy ym^rech galed y 11 vydlas vat ddyfoet ir I Cyjis'iwya cyfarfodc/hosMusdydd Llun diweddaf, yn Caerdydd, gyd.i'r amcan o godi fc>,uvsjrifi:tdau tuag at y dfoidefwyr yn acbos fcancbwn y Ddinas. Cymerwyd y gad air gan'Faer y dref. DyTsraiai rliai o'r yr fod oerfeljjarweb y wlad ar yr amgylehiad- presenol i'w brioicdi i raddan mawr i waith y glowyr yn gwrth- od ygokiogicth a gynygid i-Vljrr:t yn ddi- weddar o bob cyieirial i s ;f/dlu Trysorfa gynorthwyol barhaus ar gyfor atnjyiohiad- an o'r fath. Boreu dydd Llun diweddaf cymerodd damwain dracnus Ie mewn cysylltiad a blastio fir linell Manchester a-SheflMd, rhwng Brock!esby a Yrre li hen bo at i gael ei thufi .i i lawr, a chan nad aeth yr ergd aUall fal y dysgwylid, dycbwelodd rhai o'r dyiiou i ben y bant, pryd y syrthiodd od,,Iit, rtt, a chladdwyd pedwar o honynt yn y dadfuilioD, y rhai a gymer ,;v yd allan yn feirw. Y mae strike yn awr yn mhlith labrwyr docks L'erpwl, tewy yr hwn y mae yn agos i ddeag mil yn segur. Y mae y strike yn achos o aufantais a rhwystr =awr i waith y parthl&,I,d. J I Y mae Mr. Gougb~ y-^Sirwestwr mawr Americanaidd, yn awr yn y wlad hon, yn glaf o'r bronchitis, ac wedi cael gorchym- yn caeth i beidio siarad yn gyhoeddus am beth amser. Y mae hen fwnwr o'r enw Evan Jones, 75 oed, wedi marw yn Merthyr mewn canlyniad i syrthio ar ddarn o lestr pridd yn agos i waith Plymouth, yn mha le y cafwyd ef wedi colli cjfanswm mawr o waed, ac wedi bod yn agored i oerni y tywydd. 0 Fe ymgyferfydd y ddan Dy Seneddol ddydd Iau, yr wythnos nesaf, Chwefror 13eg, pryd yr ail ymaflir yn ngwaith Seneddol tymhor 1878-9. Cyfarfyddodd bacfcgenyn yn Birming- ham, mab i fasnachwr, a'i ddiwedd mewn modd hynod ddydd Iau diweddaf. Deu- Wyd o hyd i lawddryll wrth ei ochr, ac er na chlywyd unrhyw swn, bu farw y bachgen o archoll yn ei ymysgaroedd. Yr oedd tad y bachgen wedi paretoi ei law- ddryll ychydig dyddian yn ol er saethu ci, a gadawodd ef mewn drawer yn ei ystefelY. Dydd Sadprn diweddaf, fel yr oedd inenyw o'r eliW Catherine Jones, gwraig glowr yn byw yn Abercanaid, yn dyohwel- yd adref, syrthiodd yn farw. Boren dydd Snl diweddaf, yn Nantyglo, Byrthiodd bydwraig o'r enw Evans i'r tan, a lloegwyd hi i farwolaeth. Cafwyd morwr, yr hwn a dybir ydyw Thomas Thomas, Dowlais, ar reilffordd y Midland, yn agos i Sheffield. Yr oedd ei ben bron wedi ei wahanu oddiwrtb ei gorff. Yr oedd yh ei logell X10, a thyst- ysgrif morwr, yr hwn a ddangosai ei fod weai ei ryddhaa yn ddiweddar oddiar fwrdd yr Athelstone, llong farsiandiol. Bemir iddo syrthio o gerbydres tra yn myned tua Sheffield, ac i gerbydres arall ddyfod a rhedeg drosto. Boren dydd Ian diweddaf, oododd labrwr o'r enw Thomas Harding, o'i wely yn for en, gan ym wisgo a gadael ei breswylfa. Ceisiodd ei wraig ei atal i fyned allan, ond bygythiodd ei lladd os na adawai iddo. Nidyw wedi ei weled er hyny, er fod ym- chwiliad mawr wedi ei wnend am dano. I tDydd Sal diweddaf, llosgwyd i'r llawr Theatre Royal Glasgow, yr hon oedd yn un o'r chwarendai eiangaf yn y deyrnas. Bemir fod y golled yn £ 50,000. Boren dydd Sni diweddaf, yn amaethdy St. Elvis, ger Solva, torodd tan allan, yr hwn a ddinystriodd gyfanswm mawr o yd, a'r holl ysgnborian, &c. Y mae Mr. Stanley, y teithydd Affric- anaidd, ar gychwyn eto, ond y tro hwn ar antur fasnachol. Y mae yn ymddangos ei fod yn myned i droi y wybodaeth hel- aeth a gafodd i gyrbaead e/foeth iddo ei !UU BO ereill. I Boren dydd Llun diweddaf, syrthiodd Oireg fawr, yr hon oedd wedi ei ryddhan gan y rhew, oddiar do Neuadd tref Ips-, wieh. yr hon a ddisgynodd ar ddyn oadd yn myned heibio, gan ei ladd yn y man. Oddiwrth adroddiad chwarterol y Cjf- reatrydd Cyff edinol, cava fod yn y Devra-as Gyfudol 280,065 o enedigatthau, a 185,086 o farwolaethau wedi eu cofrestru yn j'stoi y tri mis yn diweddu gyda diwedd y fiwyddyn. Nifer y thai a briod- asant yn yr ueyfDod oeddynt 114J528.

CYFARFOT) MISOL DOSBARTH RHONDDA,

CASTELLNE0D—LL083I I F.

Y RHYFEL AFFGHANIST-AIDD.

GWNEUD ARIAN O'R MOR MARW!

I YR HAINT YN RWSIA.

TAN A CHOLLXAD BY WTDAAJ.

Y. BHYFEL ZULU.

——————— ;, TANCHWA Y DIAS.…

'. !» WEDI RHEWl I FARWOLAETH.

. CELF A MASNAOH.

CAERDYDD.

ABBELDAR.-

CA SNEWYDD.

CWM RHONDDA.

ABE RT AWE.

- MYNYDD 0 AUR.

.0 LLA.NELLI—MAM YN LLADD…

GLOW Y R"PL Y^TOUT S" NANT.

-6 EISTEDDFOD DEHEUDIR CYMRU.

| AT LOWYR MYNWY A DEHEUDIR…

Advertising