Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

To PERSONS GOING ABROAD. General Passengers and Steam Ship Agent. J AMES BEES, 19, Union Street, Idverpool. (Late with Cymro Gwyllt.) ALL Infoimation given, and^ tt Lowest Bate, CABIN and STBBBAOB, par New YofkT Boston, Philadelphia, Montreal, Portland. Quebeck, Baltimore, Halifax, Rmrcs-iyrls, Chili, Cape of Good Hope Australia. anG all parts of the World. Passengers booked to all parts of America, Cali- Assisted Pas§aes to {Janada oi £ A 15s. Passes from America exchanged, ana Steamers Tickpt returned wSth ell Pattieolars. AH p«rsoB8 met on trrival, and seen to on board the Steamers, Tickets to get friends home at lowest prices. Cofier y Cyfeiriad— JAMiSS REES, 16, Union St., Liverpool. D.S.—Gellirymhdli yn Nghwm Rhondda a Ma. PHILLIPS, Griffin Inn. Pentre. CASTELLNEDD. CYNELIR EISTEDDFOD GERDDOROL, &c., yn y dref uchod, dydd Gwener y Groglith, Ebrill lleg, 1879. PRIF DDARNAU. "D;lt";d mae Ehwymau Caeth- iwed" (J. Thomas), i Gor o 60 ac ucbod,§wobr. — 10 0 0 A Cbadair i'r erwe'inydd. "Wells," Rhif 138, Llyfr Tonau Stephens a Jones, gwobr 2 0 0 rrFife B&nd a chwareuo oreu "Merch Megan" a "Gwyr Harlech," gwobr ••• ••• 1 0 0 Am y gweddill o'r testynau, yr amodau, &c., anfoner am y rhaglen at yr Ysgrifenydd, a chair hi am lg.; trwy y Post, Itc. EDWARD MORGANS, Ysg., Tramway Office, Neath. RHYBUDD EHIBUDD!! DYMUNA JAS. PEREGRINE, Llyfr- werthydd, Heol-y-boat, Llanelli, hys- bysu ei gyfeillion a'r cyhoedd yn gyffredinol, ei fod wedi symud i No. 11, MURRAY STREETS (Y Sbop lie bu Mr. Gough, Auctioneer, yn ddiweadar), lie y parha i gadw pob math o Lyfrau aNewyddiadnron Cymreig; hefyd, Stationery o bob math. Dymuna ar bawb sydd wedi bod mor gar- edig a'i gynorthwyo yn yr amser a aeth heibio i barhau i wneud hyny yn ei siop newydd. Gapel Seion, Wannarlwydd. CYNELlR EISTEDDFOD Flynyddol y Capel uchod, dydd Gwen8r y Groglith, Ebrill lleg, 1879, pryd y gwobrwyir yr ym- geiswyr llwyddianus. BeirnM,—PROFF. DAVIES, Llangollen. PRIF DESTYNAU. I'r Cor a.gano yn oreu "Datod mae Rhwymau Caethiwed" (John Thomas, gwobr. 8 0 0 Pr Cor a gano yn oreu "Y mae Gorphwysfa eto'n ol" (Pencerdd Gwynead), gwobr ••• 2 0 0 Ni chaniateir i unrhywarweinydd i arwain cfir os bydd wedi enill ugain punt o'r blaen. Y mae y programs i'w cael am y pris ar- ferol, gan MR. THOMAS JOHN, New Road, Waunarlwydd, Swansea. LLINELL TP ALLAN. AgflrfaingftH Llythyrgodol Breiniol. MAEyfinellhon yn oynyg manteision aeill- J[ duol, a dylai ymfadwyr i nnrhyw ran o Canada sieu yr Unol Dalaethan, os ydynt yn awyddus am pchnb arian ac amser, ymofyn a T. L. JONES, Swyddfagr Aberdare Tmes, Aberdar 3. W. JONES, Dilledydd, &o., 67, Oxford Street, MountainAeh; OWEN MORGAN, Siberia Villa, Llanwyno Road ALLA^ROTHERS AND CO., James Street, Liverpool. i BETHLEHEM, TREALAW. CYNELIR SisTEDDFOD yn y Capel nohod, C ar ddydd Gwener f Greglith, 1879, dan nawdd y beneddwyr urddasal, G. Wiuiama, MiBkin Manor; W. W. Hood, Yew., Llwynypia; E. Davies, Tew., Primrose Hill, Yattad; M. Rowlands, Yew., Peny- graig; Dr. H. N. Davies, Cymer; Dr. I. Davies, Ystrad; aoodan lywyddiaeth G. Williams, Yew.; pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr bnddngol mewn SLhyddiaeth, Barddoniaeth, Casiadaeth, Adrodd- ildaa, ao Araetnyddiaf.th. Beirniaid: Y Rhyddiaeth a'r Farddoniaeth, y Parch. E. Roberts, Pontypridd; Yr Adroddiadau, Owalob, Gilfach Gooh. Beirniad y Cann, D. ROSSBB, Yswain, Pontypridd. Pianists: Misses Mary Davies Ystrad, a Bessie Price, Penygraig. PBIF DBSTYNAV. Yjr Sal,' gan Gwilym Gwent, i gor heb fod o dan 40 o rif, gwobr 10 0.0 Traethawd, 'Haelioni Duw a gwastraff Dm,' gwobr 0 !5 0 Pryddest, 'Awdwr Natnr,' 150 llinell.. ,1 10. 0 Y Programs i'w oael ar ol y 15/ed o Ionawr, gan Sir. Daniel Thomas, Grocer, Tonypandy. Bethel, Abernant, Aberdar; rf^YNELIR EISTEDDFOD yn y Capel nchod prydnawn dydd Llun, Mawrth 17eg, 1879, pryd y gwobrwyir yr ymgeisfWyr buddugol mewn Canu, Adrodd, a Chyfan- soddi. Beirniaid y Canu, Mr. J. Thomas, Nazareth, Aberdar; yr Adrodd a', Cyfan- soddiadan, Mr. W. Thomas (Morfab), Aber- aman, Aberdar. I'r cor, heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu "Yr Alarch" gan R. Stephen (Moelwynfab) 1 10 0 I'r Parti heb fod dros 12 mewn rhif a gano yn oreu The Hunter's Farewell," gan Mendelessohn 0 8 0 Y mae y programs yn barod, ac i'w cael am y pris arferol gan yr Y sgrifenydd.- MR. JOHN POWELL, « 2, Engineers' Row, Abernant, Aberdare. CASTELLNEDD. C. YMJELIR Y DRYDEDD EISTEDD- V FOD FLYNYDDOL yn y Farchnadle, dydcJQwener y Groglith, 1879. PRIF DDARNAU. I'r Cor heb fod dan 150 o nifer, a gano yn oreu "Hallelujah, Amen," o Arch y Cyfamod, gwobr 25 0 0 I't Cor heb fod dan 50 o nifer, a rio yn oreu Datod mae rhwym- caethiwed," J..Thomas 10 0 0 I'r Fife Band a chwareuo yn ereu dair o Alawon Cymreig (y bands i ddewis yr Alawon a fynont) gwdbr 2 0 0 Hysbysir enw y beirniad, <fec., yn mhen pythefnos. Ysgrifenyddion,— E. WILJJIAMS, 3, Albert St., Neath. J. WILWAMS, Grocer, Molincrytliap, r Darffanfyddiad Newydd!! WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. YR nnig ffordd i iechyd naturiol ywtrwy gymeryd 'Williams' Castor Oil Pills. X maent yn cael eu gwneud o'r llyseuyn Castor, yn gynwysedig o'r prif lysiau a gydnabyddir y feddyginiaeth oreu i buro y gwaed; felly y mae y Peleni hyn yn tra rhagori ar ddim a geir o'r llysieuyn Castor ei hunan. Y maent y feddyginiaeth oreu allan, nid yn unig i buro y gwaed, ond hefyd er dadwreiddio pob math o gomwydion, clwyfau, ac ysfa yn ty cnawd. Y maent yn feddyginiaeth ragorol hefyd i leddfu anhwylderau yr afu, llosgfa yn y cylla, (Ulliousness), cur yn y pen, ac i symud ymaith wynt, chwyddiadau, curiad y galon, y piles a'r gravel, y dropsy, poen yn y cetn, dwfr-ataliad, bias annymunol yn y genau, a theimlad o orlawnder ar ol bwyta. Y maent yn feddyginiaeth anmhrisiadwy I fenywod, gan eu bod yr un yn eu heffeithiau a Chastor Oil, ond yn tra rhagori amo, ac yn liawer hawddach i'w cymeryd. Y maent yn gweith- redu mor esmwyth a diboen, fel y gellir eu cymeryd gyda dyogelwch gan bawb. Drwy hyny, gellir eu hystyried, nid yn unig y fedd- yginiaeth oreu at yr anhwylderau uchod, ond yn gaffaeliad anmhrisiadwy i'r cyhoedd. Gan fod rhai yn teimlo cryn anhawsdra i lyncu Peleni, y mae Williams wedi darganfod ffordd i'w gorchuddio a gwisg, yr hyn a'u gwnant yn hollol rwvdd i'w cymeryd gan y mwyaf tyner eu harchwaeth. TYSTIOLAETH PwYSIG ODDIWETHTEDDYG. Hynsycld i ardystio fy mod wedi archwilio Peleni 'Compound Castor Oil' Williams, ac yn cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hameanu. Dylasent gael xefnogaeth gan bob teulu yn gyffredinof DR. BLAKE. Army and Naxy Hospital, Scutari. ETC O'R AMERICA.J Dyoddefais yn fawr oddiwrth y dropsy, piles, a'r gravel am fisoedd. Aethum or diwedd yn analluog i ddyfod o'r gwely gan maint y chwydd a'r poen. Gallaf sicrhan fod yr holl anhwylderau uchod wedi fy llwyr adael, ac oddiar amrywyn yr ardal hon, trwy gymeryd eich Compound Castar Oil Pills. Yr eiddoch yn dra diolchgar, MARY JANE DAVIES. Youngstown, Ohio. SYNIAD BARDD. Chwi gleifion gwywedig, yn fychain a mawr Mae iechyd yn agos os mynwch yn awr; Os ydyw y treuliad a'r 'stumog yn wan, Yr afu a'r galon yn methu eu rhan, Gwnewch roddi'r clefydau i gyd yny dWZ/«, Drwy gymeryd i'ch gwella y Castor Oil Pills. Prifysgol Glasgow. RHTJBDWAWR. GWELLHAD ODDIWRTH Y PILES A'R GRAVEL Drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills cefais wellhad buan. Yr oeddwn yn methu cerdded cam braidd, ac yn methu eis- tedd o herwydd y Piles, a phoen yn rhan iselaf y cefn, cur yn y pen, a r cluniau yn wan. Hefyd trwy gymeryd yr un PiUs cef- ais lwyr wellhad.oddiwrth y Gravel, yr hwn oedd yn fy mlino yn barhaus. Dylai pawb wybod am y feddyginiaeth hon. Trecynon. MRS. THOMAS. GWELLHAD RHSTEDDOL o GLEFYD YR AFU A D&FRYG TRETJLIAD. Syr,—Mae yn llawen genyf hysbysu y gwellhad rhyfedd a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills nodedig. Yr oeddwn wedi gwneud prawf o bob math o gyffeiriau, ond y cyfanynddieffaith. Dy- oddefais am flynyddau meithion oddiwrth glefyd yr afu a diffyg treuliad, gwrthwjmeb- iad at fwyd, yr hyn a'm hanalluogodd I dailyn fy ngalwedigaeth. Ar ol cymeryd dan flychaid o'ch peleni fe'm hadferwyd i gyflawn iechyd. Maent hefyd yn rhagorol mewn achosion o piles a gravel.—Yr eiddoch, Llanelli. CAPTAIN JOHN PATTISON. MODDION DOCTOR YN METHU, A PHILLS WILLIAMS YN lACHAU. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich C Compound Castor Oil Pills' Bum mewn blinder mawr gan boen yn fy arenau, y stumog yn methu ei ran, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos; ac er cy- meryd llawero foddion doctor am amser maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Y mae fy nghwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd i'r cy- hoedd.—Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Ferndale. Er Dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaido hbnynt; heb hyn nid oes un yn frywir# SYLWCH.—Cofier fod arbediad wrth brynn y blychau mwyaf, sef 2s. 9c. Y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan bob Fferyllydd, neu trwy'r Post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 34 o stamps.. „ Perchenog—DV 'WILLIAMS, Dispensing Chemist, Gadlys, Aberdare, Glam. GTVERTH SYLW PArVE! DYMUNA REES EVANS, Tailor & Draper, 45, Commercial-Street, Aberdare, HYSBYSU y cyhoedd ei fod wedi prynu -L"- Stoc o Frethynau o bob math gan Mr. John Price, Tailor & Draper, Canon-Street, (yr hwn sydd wedi rhoddi i fyny ei fusnes yn Aberdar), yn llawer is na phrisiad y farchnad yn bresenol; ac er mwyn eu gwaredu ar unwaith, bydd iddo eu gweithu yn hynod o rad. Er mwyn prawf, Deuwch, Gwelwch, a Barnwch drds eich liunain! Y MAENT YN NWYDDAU O'R FATH OREU. 26 Harmonium & Cheffionere Organ WORKS. BY STEAM POWER. B. H. PHILLIPS, Harmonium Manufacturer and Inventor of as Cheffionere Organ, WISHES to inform the Public that he VV has sold during the last 10 years, over 1,200 Harmoniums, Pianos and Cheffionere Organs. BWRDD Y GOLYGYDD. GWRANDAWR.—Yr ydych yn son am gyfar- fod a gynaliwyd Ebrill 3ydd. Os Ebrill 1878, yr ydych yn son am dano, y mae hwn yn rhy bell yn y gorphenol; ond os Ebrill, nesaf, y mae hwnw yebydig yn rhy bell ya mlaen yn y dyfodol. YSGRIFENWR CHWITHIG.—NI wyddis yn y byd oddiwrth eich ysgrif, pa le y dygwydd- odd y naill beth na'r liall y cyfeiriwch atynt. Fe allai msi yn y llellad, ac nid oes genym ddo&barthwr yno hyd yn hyn. CHWAREU TE&.—Nid ydym yn meddwl gwneud sylw o ysgrifau perffaith anwir- eddus a osodir i mewn o bwrpas i gadw y Dryblithlen rhag marw yn llwyr. Anfon- odd rhyw un gopi olir Dryblith at ysgrifen- ydd yr erthyglau arweiniol; ond y mae efe yn edrych gyda'r fath wawd ar y sothach anwireddus fel na agorodd efe y papyr i wastraffu moment o amser arno. ARCHWILIAD GLOFA TRIMSARAN.—Yr ydym wedi derbyn adroddiad o archwiliad y lofa uchod, wedi ei lawnodi gan David Rowlands a John Williams ond gan fod rhyw amheuaeth wedi ein taraw yn nghyleh ei ddilysrwydd, yr ydym yn oedi ei gyhoeddi nes y cawn sictwydd pellach. Os yw sefy lIfa y lofa fel y dywed yr ad- roddiad, Did ydym yn credu ei bod yn gymwys i ddyn nac anifail.

j IRHYDDFRYDWYR YN PAROTOI…

I. MARWOLAETH SYDYN PRIOD…

ABERDAR.

HIRWAUN.

RHIGOS.

"'.."""..'.<. > CYFARFOD ¥MADAWlAlC…

LLWYNYPIA.

.CWMPARC.

YSTRAD,RHONDDA.,-

IFORIAETH-AGORIAD CYFRINFA-NEWYDD…

AYRYWION 0 LAN&AMLETT "" r

Family Notices

[No title]