Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

ADOLYGIAD Y WASG.

ALLTWEN.

CILCENIN, GER CAEBFYRDDIN.

[No title]

DARLLENIADAU CEINIOG.

WAUNARLWYDD.

TRIOEDD TREBANOS.

TRYSORFA GYNORTHWYOL ABERCARN.

AT f BEIRDD

[No title]

ISLWYN IN HIS GRAVE.

:---' I BRAWDGARWCH.

'TREIWCH UNWAITH ETO.

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

C. SCHWER, Watchmaker, Jeweller, Silversmith, Optician, &c., &c., 18, Commercial Street, Aberdare, SCHWERER'S "Watchea to suit all daaaee of PURCHASERS. SCHWERER'S Watches ef the best English and foreigB make. SCHWERER'S Gold Patent Livers from 110 16b. CHWERER'S Silver Patent Livers at A4 4s. j66 5A, up to £7 7s. SCHWERER'S Gold Geneves .£4 4S, a 6s., up to J610 If a SCHWERER'S Watches are always ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better than senii to me for a Watch, which will be supplied or forwarded to any address on receipt of P.P.O. SCH WERER' S Eight-Day Clocks, Ordinary Clocks, Tfrntpieces, &o cf the best and newest designs. SSHVERER S Silver Goods In great variety. SCHWERER'S Electro-Plate of the neweet and bestdeecriptitn SCHWER Hit 8 great stock of Spectacles, com- prises alF kinds on Gold Steel, and Shell Framtfu I SCHWER^Rffepairs all kinds of Watches, Clocks JureUev, Plate, ftq., in the beBt style. SGHWERER begs reepectfully to thank the Pnblio for their past patronage^ trusting a continuance of the same. Os ydych am Oriadur o'r fath ereu, ewch at 0. SCHWERER, Ccmmvtial.Street, Alsrdare V' h t:j u 0 Q t;J C 0 1^ DYMUMA ISAAC THOMAS, UNDEETAKER, 24 a 25, Seymour Street, Aberdar, HYSBYSU y oyhoedd ei fod yn parhau i gario JjL yn mlaen yr alwedigaeth uchod fel arfer, set Swnend Coffinan yn Bhatach na neb yn y Dywysogaeth, o'r quality goreu, yn nghydag ymgymeryd a chladd- edigaethau yn gyfangwbl, sef rljoddi .gwananaeth ei HEARSES A MOURNING COACHES YS- BLENYDD— T QQBETJON YN NGEYMBV. Y mae yn barod i roddi gwasanaeth y cyfryw ya rhatach yn mhob man ag y byddo yn cael y contract o wneud y Coffinan. Hefyd, y mae wedi dyfod i'r penelerfyniad y gall Walio Beddan (Brick Gravet) wedi en gwyagalchu a'n mournio yn hardd am y swm isel o 7p. 10s. Y mae Mr. Thomas wedi gwneud 16,000 o goffinau yn yetod y 16 mlynedd a basiodd, yr hyn sydd yn siarad yn nchel am ei gymeriad fei Undertaker. 'k 1 CTHOEDDIADAU CYNALAW. Y FFBAETHBBYDD nen Gymhorth I Chwer- Y thin: set ougliad o Ffraetheban ao Ystoriau difyrus. Pris, mewn amlen hardd, Is.; lliain, Is. 60. Y Oymhorth' hwn crmerth o-ni I dir Nadoes bosibl peidio Chwerthin! wedi r trin tro, tro I'nlatal 'Gymhorth' eto.— WateynWyn. All argrafflad, pris 60, yn y ddau nodiant, CMRU, GWLAD BIN TADAU: Can a Chydgan, gyda gelr- fau Cymraeg a Seisnaeg. Derbynia y Gan hon gaa- moliaeth ucnafein prif gerddorion. Can a Chydgan, pris 4o., HEN WALIA GWLAD Y GAN. Dywed un bardd-gerddor am hon, PI.1e bynag y clywaf ei chanD, y mae yn swyno fy nghalon yn lan.' Y try dydd argrafflad, LLAWENYDD Y GWAN- WYN: Rhan-gan i T.T.B.B., pris 4o.; Sol-ffa, 2o. Gan Proff. W. A. Williams (Gwilym Gwent).— Y mae y demyn hwn yn un rhagorol at wasanaeth cyngherddau ao eisteddfodau. DEWRION FILWYR IESU: Ymdeithgan i'r Ysgol Sol a'r Band of Hope, gyda gelriau Cymraeg, a SaeBonaeg. Chin J. Peters (Alan Alaw.; Pris Ceiniog. Poh archebion i'w hanfon at- D. L. JONES (Cynalaw), Argraffydd a Llyfrwerthydd, Briton Ferry. D.S.—Argreffir pob math 0 waith am briaoedd gwir resymol. TELYN Y CERDDOR," T. S. Ffa, YN cynwys wyth 0 ddarnan newyddion a gwreidd- iol gan D. Henry (Dewi Aman), Tirdennaw, ger Abertawe. Fiis 4o. Yr elw arfer ol I lyfrwerth- wyr. Coffinan Bhad I Coffinan Bhad! I DYMUNA MB. Bichabd Bowev, builder ac undertaker, Glaia, ger Glydaoh, byg- bysu y cyhoedd ei fod yn parban i gario yn mlaen yr alwedigaeth nchod fel arfer, sef gwnend Coffinan yn hynod rad o'r fath oren, a'i fod yn ymgymeryd ag atendio yr tngladdan ei hun. Hefyd mae ganddo geffyl a thrap i gyrohn pob coffin pan fydd galw am danynt; ao y mae yn oynwyno ei ddiolchgarwch gwresocaf i'w gyfeillion am eu cefnogaeth am gynifer o flynyddan. Hefyd dymana bysbyeu yn garedig ei fod yn barod ar y rhybudd lleiaf i dderbyn archebion (orders) am bob math 0 saerwaith, a tficrha waith da am y prisoedd rhataf. MR. RICHAED BOWEN, Builder & Undertaker, IQlais, Clydaoh, Swanaea. GntRU, DEWCII AT Y cnmol dtmvna B. H. PHILLIPS HYSBYSU y Cyhoedd ei fod wedi agor -LL yr YSTQRFA HELAETHAF yn y Dref o bob math o DDODREFN TAI 0 wneuthuriad cartrefol, am y prisoedd rhataf. Dymuna hefyd hysbysu ei fod wedi prynu Stoc newydd a helaeth o DDEFNYDDIAU COFFINAU, sef Trimmings, am Brisoedd Rhad, a thrwy hyny GAIL WWEUTHUR COITINAIT YN BHATACS WA MB Dr Y LLE. Cyfelrfad- B. H. P HI L LIP S 5, Canon St., and 6 4- 7, Qadtys Bel., Aberdare. Steam Works:—Sigh Street, Aberdare. Y CFANEODDIADAU CERDDOROJLr NEWYDDION GAN DR. :JOSEPH PARRY.2 Y mae y darnan canlynol allan o'r OPERA GYMTTEIG, 'BLODWEN,' Gan DB. JOSEPH PABBY, i'w cael ar wa- han, gyda geiriau Cymraeg a Sehmeg. BHU. S°PRAA0 SOXI«R" 9. 'Un Blodeuglwm o Blelerau, 33. 0 1 dywed, an awel y nefoedd.'— Blodwen. Contralto Songs.1 2. 1 Syr Hywel, o'r Wyddfa.' 20. 'Bwy'n cofio'r adeg ddedwydd.'— Lady Maelor. Tenor Songi. 17. Can earwriaethol Syr RyweI i Blodwen, Tra byddo yr Helwyr yn hela.' 38. Syr Hywel's: Farewell Song to Blod- wen in the Prison Scene, I Py Mlod- wen. f' anwyljd, fy mhob peth 1'- Syr Hywel. BassSonM. 4. Becit. a Ah-, 'Yspryd!on y Dowrion a'r Da.'—The Bard. 10. Yn cgwyneb y Nef.'—The Monk. 16. Mae Seren ofnadwy yn codi bob hwyr. -The-Bard. 28. Song (the Bard) and Chorus, Cysur- wch eich Blodwen.' ;4 1 V 29. «Arthur's DYING Song.'—Arthur. 30. Mao'm mywydbron a rhedg.'—Arthur. 35. Mae seren wedi machlud.'—The Bard. 36. Bu galed iawn y brwydto.'—The Bard. 41. The Prison Fcone. I Ai dyma'r Gell, Syr Hywel Wan ?'—Bhys Cfwynn. Duetts.t 5 a 6. Besit. a Duett, 0 gartref yr Eryr y daethom ein dau.'—Syr Hvwel a Blodwen, S. a T. « 13. Cydlawenhawn.'—Arthur ac Eton, 8, aB. 17 a 18. Becit. a Duett, 'Hywel, be' ti'n geisio yma F Syr Hywel a BloCwes. S. a T. 23. War duett, 'Mae Cymrn'n barod.' flyr Hywel ac Arthur, T. a B. 25. Parting duett, 'Ffarwel, Arthur.'— Blodwen ao Hywel, Elen ao Arthur. 39. Mae mfl O ysbrydion.'—Lady a'r Bardd, C. a B. OnnrfAff 7. 1 'Bwy'n gwybod dy hanes.'—SA.T.B. Solo (Soprano) a Chorns.SC 9. 1, Un Blodouglwn.1 Solo (Tenor) a Chorus. ta 14. I-Ewch at Harri.' Solo (Bass) a chom. 2,8. Cysurwch eich Blodwen.' m Soprano Solo, Qnartett, a Chorus, "is 31. Dead March, 'Taenwn flcdau ar y galon.' Qnartett a Chorus. 40. Cenwch y CLYCHAU, (Chorus behind the Scenes). — Choruses. [ 8. Bhown fanorau' (ChotttM behind the Soenes). B.A.T.B. 10. Wedding Waltz, Gydfloeddiwn, Cyd- j ganwn, H Wfe I 15. Huntsmen's Chorus,' Talli Ho.' T.T.B.B. (with echo Quartetta behind the Scenes). ^4. Soldiers Chorus, 'Mae swn rhyfel yn Y gwynt.' T.T.B.B. Y. Prisoners' Chorus. 40. Cenwoh y olychau' (Chorus behind the Scenes) J ^'1!^ 42. Grand Finale, Molianwn y Nefoedd,' in fugue with Harlech. S.AT.B. Full Series, in paper, 5s. Ditto, in cloth 7a. 6d. All orders must be accompanied with payment to— J. PARRY & SON, Aberystwyth. Hiraethgan Genedlaethol. Anthem er oof am y diweddar Gohebtdd. At wasanaeth eisteddfodau a chyngherdd- au ein gwlad. Yn y ddwy iaith a?r ddau nodiant. Pris 4C. Pedair o Antheman i'r Gynnlleidfa. Yn hollol syml ao yn yr hen arddull Gy- mreig, Yn y ddwy iaith a'r ddau nod- iant. Pris 60., neu 2o. yr un. 1. Ar lan Iorddonen ddofn.' 2. Wele, yr wyf yn sefyll wrth ydrws ao yn euro.' 3. Mi a godaf ao a af at fy Nhad.' 4. Ysbryd yw Duw.' Telyn yr Ysgol Sui. At wasanaeth yr Ysgol Sabbothol. Y geir- iau PAN y Parch. Thomas Levi. Pris- Tonic, 4o.; Hen Nodiant, 6c. ANTHEM GYNULLEIDFAOL AR WAH. EDIGAETH Y GLOWYB: Molwch yr Arglwydd. Y Drydedd Fil ar Ugain ar Werth,) Yn y Ddau Nodiant. Pris 4o. Requiem Gynulleidfao. Er Cof am y diweddar lEUA. GWYLLT. ( Yr XJgeinfed Fil ar Werth). Yn y Ddau Nodiant. Pris 40. Y telerau goreu i lyfrwerthwyr. Pob aroheh, gyda blson-dal, at- JOSEPH PARRY & SON, Aberystwyth. BLAENLLECHAUI BLAENLLECHAUi! DYMUNA MORRIS MORRIS, BUILDER AO UNDERTAKER 6, Dyffryn Terrace a Station Terrace, HY-SBYSU y cyhoedd ei fod yn barod i -1-1- dderbyn archebion (orders) am Goffinau o bob math am y pxisiau iselaf yn yr ardad, ao hefyd i ymgymeryd a phob manylion mown cysylltiad ag angladdau, megys bricio y bedd, gofaJn am elorau, &0. Hefyd y mae yn barsd i ymgymeryd a PHOB mcth O adeiladwaith a cbyWtiro tai, W YN dymucota'u diolchgarwch gwrei- ocaf Pr ardal am y gebogaetn y mM wedi ei cdei byn y blynyddau diweddaf. Gwellhad mewn pum mynyd oddi- wrth Beswch ac Anwyd. OS ydych yn dyoddef nos a dydd oddiwrth beswch poenus, ac o'r braiddyn analluog. i siarad, cerdded. neu anadlu, dylech ddefn- yddio WILLIAMS BALSAM OF HONEY at Bes- wch, hen Anwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poeri Gwaed, Croup, Influenza, Darfodedigaeth, &c. Y mae rhagoriaethau neillduol y Balsam yn ei effeithiau iachaol yn rhyddhau cryn- hoad yn y llwnc, yn galluogi y claf i boeri yn rhydd, ac i anadlu gyda rhwyddineb. tra yn gorwedd. Y mae yn gwellhau y doluriau a deimlir bob amser yn y fynwes oddiwrth beswch parhaus a thrwm, ac wedi ei gym9ryd bydd i'r dyoddefydd fwynhau bendithion cwsg esmwyth. Y mae yn rhoi gwaredigaeth lwyr o ddiffyg anadl, a rhyddhad o'r peswch sydd yn ei ganlyn. Ilhagpeswch, anwyd, &c.J, y mae y f6ddyginiaeth oreu, yn hawdd el gymeryd, ac yn hynod am ei effeithiau iach- aol a buan. I blant yn dyoddef oddiwrth Y PAS, nid oes ei gyffelyb y mae yn rhoddi gwellhad uniongyrchol. GWELLHAD RHYFEDDOL I BLENTYN. Gwnaeth un botelaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhlentyn chwe' mis oed, yr hwn oedd yn grug o'i enedigaeth, ac yn rhy wan braidd i anadlu. Y mae yn awr yn holl iach. CHARLES MATHEWS, • Cwmdows, Colly, near Newbridge. GWELLHAD HYNOD O'R CROUP. -0 Garedig Syr,-Da genyf allu dweyd i'ch Balsam of Honey achnb bywyd fy mhlentyn,? yrhon oedd ar y pryd yn dyoddef oddiwrth Y Croup. Cafodd lawero esmwythder drwy y ddos gyntaf, ac y mae eich meddyginiaeta wedi ei hSllol iachau.—Yr eiddoch, &c., |» Llanelli. JOHN SHIPTON. I t GWELLHAD PWYSIG O'R PESWCH, HEN >■ ANWYD, A CHRYGNI. Cefais lwyr wellhad o'r doluriau blaenorol 'trwv gymeryd eich meddyginiaeth werthfaw* a rhinweddol, a adnabyddir wrth yr enw L' Williams' Balsam of Honey.' Dywedaf wrth R ereill fyddo yn dyoddef felly, 4I)os a gwna yr un modd. Y r eiddoch yn serchog, ( Trealaw, Rhondda. PARCH. J. EVANA Ar werth mewn costrelau Is. lie., a 2s. *9c., gan bob Fferyllydd. Y mae cryn ax- ^bediad wrth brynu y costrelau mwyaf. Darparedig yn unig gan— D. WILLIAMS, Fferyllydd, GADLYS, ABERDAE^ NEWYDD DA I GLEIFION CWM ABERDAR A RHONDDA. I. Anfona D. Williams, Chemist, Gadlys, .Aberdar, ddwfr cleifiion i'w alalysio yn ddyddiol i T. Davies, M.Y.C.S., Conwil, Car- marthen. GOFYNIADAU AR EFENGYL MATTHEW. Yn rhifo dros 8 mil, yn ar bob adnod, fto. ATEBION CRYNO I'R GOFYN- IADAU. PRISOEDD, Is. 60. yr un. CIndiad, 1 Jc. yr nn. P Y ddau Ijfr i'w elel gan yr avdwr yn unig, ond 1 af.n Etanps i'r cyfeiriad hvn:—"W. EBWABDB, w mbaoh, St. Clears, South Wales. i 7iF 1 ¡ .1' t v. .¿8 A Certain Cure for BrofccMtiak Diphtlieria, Sore THROI^ Asthma, &O. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthmSiti^SS ness of the chest, and pain in the side-which instant treafcBWKS alone prevents degenerating into more serious maMiM,tOS Ointment has the same powers over chest complaints as a MfeW possesses, without causing pain or debility. Old asthmaMs valids will derive marvellous ease from the use of this Ointfflaai which has brought round many such sufEerers and health after every other means had signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sorei and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, It pwaN trates to the tissues beneath, and exercises a wonderful POWV on all the bloOd flowing to, and returning from, the dlseaesfl part. The inflammation diminishes, the pain becomes laM intolerable, the matter thicker, and a cure is soon effected. Ia all long-standing cases, Holloway's Pills should also be takaa, as they will thoroughly expel all depraved humours from Usg body. Gout, Rheumatism, Stiff JOIS^A* Gout and Rheumatism arise from inflammation In the pazM affected. To effect a permanent cure, adopt a cooling diet, driifij plenty of water, take six of Ho lloway's Pills night and morning and rub this Ointment most effectually twice a-day into tha suffering parts; when used simultaneously, they drive all inflazo° mation and depression from the system, subdue and remove loti enlargement of the joints, and leave the sinews and muscles lw and uncontracted. Eruptions on the Skin. In this class of complaints, no mlttterOthe age, the 1Iez;. 40 place, or under what name the disease may be classified, a ■will be cured if this Ointment be well rubbed into the syBten^ and Holloway's Pills taken night and morning to purify tfcl blood. There is nothing deleterious in the composition 08 Holloway's Ointment, but, on the contrary, its ingredients posMH the most soothing, purifying, and strengthening qualities. ,I.. The Ointment and Pills are sold at Professor HOLlOWAVf Establishment, 6gB, Oxford Street, London; also 'by nearb every respectable Vendor of Medicine throughout the CiTilMI World, in Pots and Boxes, at Is. lid., 2s. 9d., 4s. 6d$lls^ and 33s. each. The smallest Pot of- Ointment contains OBt ounce; and the smallest Box of Pills fou- dozen. F; Full printed directions are affixed to each Pot and Bof, APT can be had in anylanguage, even in Turkish, Jumbio, ArmeniMi Persian, or Chinesfc ^O. -J- i'