Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

i,J.u'" ^aafy^rcorffyngmddol<M'od Fe My wed pawb yn lion eu llais, Yr adeg hon mor fawr ywV fraint, Y QUININE BITTERS ydyw W Yn rhydd o rwymau r clefyd, Does dun ond eisiau amser I 1„ o weiniaid tyner, Gwna Us yu mhob afiechjd j Tdwymyn yn yiyhonlan I dd od ar dyn yn ol i w le Gael Avw feddyglyn maethlawn iawn Ac er Uwyr adfer cnawd a nertf» Gan adael dim ond gwiM Yn gystal llawn ag arfer. I gynorthwyo amser; Y mae'n gynorfhwy hyfryd ■.f — Psomaou I PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD 1 r r TRvVY GYMERYD GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONIC. Y FEDDYGINIAETH OREU A DDYCHYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PIIURO Y GWAED. Y ¥AE y B.ITTERS h7n y^P1}?1 ty^uol, ac yn cynwys chwerw-iysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root. j i™ g-air' y maf .n bob nyseuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y macnt wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod v» wellhad difethiant at y doluriau canlynol(1) Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor or anhwylderau canlynol :—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y gal on chwysu teimlad blinedi/a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen jhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch a thueddiad at v darfodedisueth {decline). (2) l)myg treuhad ai ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo irwy wynt, yr anadl yn drwm y £ enau yn svch ac vn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn gros i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. (3) Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylclirediad_ y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystiffdra y cymalau, y croen yn bigog ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed Y mae tystiolaethau nwvsia yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu hefFeithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u cyfifeii meddyginiaethol eu huna'n. Os bydd rhjwun yn amlieu gwirionedd y canlynol, dymunir arm ysgrifenu ai yr enwau a roddir yma— Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. Syr, — Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn cael fy mlino gan beswch, ae yn fwy yn y capel nag yn unman arall. Cymerais ddwy Ixftelaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters,' ac, yn wir, y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Unbotelaida brynais, ac oni bae ei fod mor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn pa- pyr am 'bills,' gwerth gini y biwcil y mae eich 'Bitters' chwj, eyr, yn anmhrisiadwy, canys 'gwell lechyd na golud.' Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. j Pantycrug, Conwill-in-Elvet, Mai 30ain, 187V. Anwyi Syr,-Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymunaf eich hys- bysu fod eich meddyginiaeth ardderchog wedi bod yn hynod lwydd- ianus yn mhob ease ag yr wyf fi wedi ei gymeradwyo, Gwelir yn eglur mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, sef 'cryfhau ac rod gwanhau y cyfansoddiad.' Nid wyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewynion, cur- iadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralgia, tic doloureux, &c.; anhwylderau y cylla a'r afu, a'r arenau, ac nwchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn fo(l, dda genyf fod cywreinrwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr. Gwilym Evans. T. DAVIES. D.S.—Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiau, Ffeistiniog, Meh. 7,1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb ereill wybod beth mae eich Quinine Bitters' yn ei wneuthur yn Ngogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws personau sydd wedi cael eu gwelihau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un i mi a'r Hall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddywedjfd nad oes dim, ie, sylwch, dim, wedi dyfod i'r goleu eto gan neb, un dyn byw, i'w gydmaru &'r Qninine Bitters' tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6d. o'r Quinine Bitters.' Taer gymellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswyad ddyngarol oddi- wrth un a gafodd wellhad cyflawn. Yr eiddoch, yn dra. diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,-I have examined your 'Quinine Bitters,' and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently recommended them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A. (Lond.) BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y feddyg- idiaeth hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaeth brinder y Quinine a'r Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer, heb un SHghyfleusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o'r corff sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd nac arferol; a dylid cofio fod bron pob math o bills yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nac unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Evans's Quinine Bitters' mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw Gwilym Evans, Ph.C.M.R.P.S., wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt. Byddwch wyliadwrus. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob man o'r wlad oddi- wrth y perchenog- MR. GWILYM JIVANS, PHARMACEUTIST, LLANELLY. D.S. OS na ellir cael y Bitters' heb drafferth, ysgrifener & £ « perchenog Wholesale, Barclay, Tanger, Sutton, Newbury, Liverpool, Evans, Sons, & Co., Raims & Co., Sumner <fe Co/ LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y PARCH. J. MORGAN (Lleurwg), ar ol proft adnabod effeithiau GWILYM EVANS'S QUININE Biwasia V EGEIABLE IOMC. Mor boenus ac amrywiol yw 'R doluriau flinant ddynolryw: 0 jNid oes un diwrnod yn ddihnAwt Ka neb heb wybod beth vw poen, Vf Yn wyneb hyn, mor werthfawr yw Fod dynion yn ein mysg yn byw Gysegrant eu meddvhau doeth N I chwilio, drwy wyddoniaeth goethj i f Am drwythau sydd o gyflawn rin J wella'n anhwylderau blin, Mae Gwilym Evans, Gymro chwsg. Fferyllydd mawr Llanelli deg, I)rwy'i feddwl crvf a'i nerth<3. fryd. j.i Am lwyr wellhau n doluriau gyd. i Mae wedi profi'r llysiau glan, | Eu rhiniau oil yn fawr a maw • Cymysgu'r chwerw a'r melus wns '? I wneud un dwys feddyglyn da Mae Iluoedd wedi profi i nerth, Ond byth ais gellir dweyd ei werth* 'I I'W CAEL GAN BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH d MR. GWILYK EVANS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST, LLANELLY. 1 'f (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST.) GWAED PUR 1 CROEN IACH I NERVES CADARN V MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac HIE, DDYDDIAU. i Givaed yw y Bywyd—Gwaed Drwg yw yr achos o r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio T Corff. D-ynol. Felly gwelir y pioys mawr o buro, cryfhau, a glmihau y givaed o bob drwg (humour) trwy gymeryd Y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y Gwaed, sef _GWAED DRWG GWAED DRWG YW'R ACHOS O'R YW'R ACHOS O'R Bcurvey, Clefyd y Brenin, lit T1 1 viMf |1| Stitches yn yr Ochrau, Poen Pent neur Manwyniau. lU W & iffy9 Treuliad, Blast, Piles, Gwynegon, Penddynod, D\ffV9 Archwaeth, Cyfogiad, Clwyfau o bob math, Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant ar y Gout, Fits, Clefyd Melyn, Cnawd. f 1 Nerves Egivan, Chwydd yn y Glands, Clefydau Benywaidd, Inflammation y Llygaid, ^\r/ rhan fivyaf oGlefydau yr Afu, &c., <&c. » Arenau, a'r YsgyfainU Y mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uciioct. ÀLÎau o r can- dd yn fy meddiant, wele y Tystiolaethau caiilynol: „ TYSTIOLAETH PWYSIG. SYS,—-Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef Hughes' I mi. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dros fy holl Gnawd, ac wedi cymervd llawer o fod<ho flwvddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan am gwellasant. ,_Jn J dL holl iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anflfaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod y cemduo1 at y Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er b«dd y cyhoedd. x WlLIJAM jAMES. 4, Pontypridd Road, Ferndale. 1 • x 1 ARALL ETO. \1 Hyn sydd i hysbysu y cyhoedd fy.mod i^Fortunatus Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn y^ RHEUMATICFEVER am dn migj ac yn methu a chad dim meddyginiaeth i wneuthur daioni nyd 1 mi gael y Pills hynod, sef Hughes Pa Pills,' y rhai a'm gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. F n William Street, Llanelli *• ^AVIES* RHYBUDD. Y mae Bwvddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler caely TRADE MARK uchod, sef Unn Calon, ar bob blwch, a'r geimu BLOOD PILLS oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, SylweT hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ad nid yn* gwanhau y corff, oblegyd eu bod yn cynwys yr ESSENCE neti y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd bvd tuag at BURO a chryfhau y GWAED, a thrwy hyny yn dwyn yr AFU. y CYLLA, y GALON, yr ARENAU, Y CROBN, a'r NERVES IV naturiol a pherffaith weithreaiad. Y maent yn aayogei &e yn kawdd i'w cymeryd, ac nid oes eisieu caaw i mewpt tea yn «u cymeryd. L,¡ 1 Ar werth drwy yr holl Deymas ann Is. a 4S. 6c.: trwy y Post, Is. Sc., 2s. 11 c., a 4s. 9c., oddiwrthy Perchenog',— ;y«s \tssii ,v' £ U | ] JACOB HTTGHES, Apethecarmiielly. I HUGHES'S PATENT DROPSY PILLS. Y MAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Darganfyddiadau Rhyfeddaf yr oes, pa rai yn umoat gyrchol a wellant y DROPSY yn ei holl ganghenau. J ARWYDDION Y DEOPSY. ARWYDDION Y DROPSY. — — Cramp a Chwsg y Cluniau. Gwynt, Ymysgaroedd, &,c. Gravel, Diffyg Dwfr, Asthma. Gloesiadau, Diffyg Anadl, Ymysgaroedd, &c., Poen Pen, Penysgafnder, Chwydd yn y Traed, CluniOAi^ Oerfel, PoeJi yn y Cefnar Arenau, Traed Oer, dc. Curiad y Galon, dBfe<»wnimaai« Y rhai hyn oil sydd yn achos neu effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddyrfawr bwys i bawlt gymeryd y Peleni gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. J?$| prawf o'r effaith neillduol sydd ynddynt, doder yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddiant;—► HANES RHYFEDD. A ddanfonwi/d mi nan v Parch. Wtn. Jones, aweinidoa V Bedyddwyr, Ebbw Vale. SYR,—Dymuna Evan Francis, Waterfall Row, Ebbw Vale, arnaf ysgrifenu tystioiaetn 1 PATENT DROPSY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen aros 66 oed.; dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y Dropsy yn y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint y chwydd ar poen. Yr oeda o «yfl o dan ofal meddyg lleol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yn waeth bob dydd, ac ni feddyliai neb ybuasai yn gwella. Tua'r pedwerydd dydd wedi dechreu cymeryd eich Peleni, yr oedd arwyddion ei fod yn well. Cysgoaq lied dda y bedwaredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth i ddim. am wythnosau. Effeithient ar ?y C*WYN> a'r DWFR yn rhyfeddol: ac yn mhen tuag wythnos yr oedd y chwydd wedi cilio yn fawr, ai goesau yn llai tuar _naneiw daethant i lawr o 24 modfedd i 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad buan yn hysbys lr cyhoedo, lu byddo i ereill a ddyoddefant mewn cyffelyb fodd wneud prawf o'r un feddyginiaeth werthfawr.. P.S.—I visited E. Francis daily, and the rapidity with which he emerged from such tremendous swelling was M.Q6% marvellous to me. O T • GWELLHAD GWYBTHIOL. SYR,—Ar ol bod DEG mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diffyg Dwfr, Chwydd mawr yn y Traed, Cluniau aV YJa- p I Y" ysgaroedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a symud heb gymhorth, ac yn bur annhebygol o wellfcaa, y mae TO dda g«nyf rafc hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HUGHES' PATENT DROPSY PILLS, yr oeddwn yn alluog i fyned oddiamgyldt^ Mi yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaatn Hon. ,r Llanarthney, Carmarthen, Jan. 10th, 1877. Mary Mainwabb^, RHYBUDD. I Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y « TRADE MARX" uchod (sef Hun Diamond), a'r geiriau DROIPST PUA* oddifewn ar bob blwch, ac enw JABOB HUGHES ar STAMP y Llywodraeth, heb hyn, twyll ydyw. f I Trade J\ £ drk—'JDROJPST' FILLScosptr pob tfagiad. S Ar werth trwy yr hoU deyrnas arn is. 112c., .28. 9c., a 4s. 60.; trwy y Post, 1$. So-> 2$. llc.t « 4& k. oddiwrth y perchenog,— JACOB RUGRES, Apothecaries' Hall. Llanelly. I L.^ WHOLESOLE BY ALL PATENT MKDICINE AND *%Z&TRGR HOUSES.