Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

MYNYDD BACH, ABERTAWE.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MYNYDD BACH, ABERTAWE. Traddodwyd cyfres o areithiau dirwestol yn ngh-apel y Mynydd Bach yn ystod y mis- teea diweddaf gan y Parchn. J. Daniel, gweinidog y lie; J. Edwards, Abertawe; Jcnep, Tirdeutoaw, ac ereill. Da genyf hys- t>yso fod dirwest wedi medi ffrwyth toreith- iog ar ol yr areitbiau. Y mae ugeiniau o ddiaconiaid, crefyddvoyr, a digrefydd wedi ardystio o blaid dirwest. Er enill ereill at sobrwytfd, dechreuwyd cyirdeithas arianol ddirwestol yn festri y Mynydd Bach ar nos Fawrtb, yr lleg cyfi-:ol. Y telerau yw talu cymaint a cbymaint i mewn yn fisol, ac yna en cael yn mhen bJwyddyn gyda llog; Bid tilu 12 y cant am eti c?dw, fel y gwneir yn y tefamdai. Y trysoryddion ydynt y Parch. iffy. Daniel, y gtveinidog, s'r hen ddirwestwr Selog ac egwyddcrol, Mr. Williams, Tirdeu- -taw. Nifer y rhai a gyfrancdd oecdynt 91, tfr arian a dderbyniwvd oeddynt £ 12 6s. Da talk n i ddechren, onide ? Dymtlnir hysbysu y brdd y drysau yn agored i dderbyn pawb $yrid yn bwriadu dyfod yn aelodan o'r gym- tfeithas nos Fawrth, y lOfed o'r mis nesaf. Cofier hefyd nad oes trenb'au, ond yn unig fceiniog am docyn, a phawb yn ihoddi eu Jilafur yn rhad. Chwi, wyr ieuainc, ac ereill, syd i yn g\?|rjo eicb arian am yr hyn sydd yn lh dysttywio, goi.ff ac enaid, ymunwch a'r Uymdeithas'hon; ac yra yn lie Cashau fewyjJ, cosi y pen, Ymwingo mewn llwm angen,' Ibydd genych archwaeth at fwyd, pen iacb, a llopll lawn. Chwithau, grefyddwyr yr eg- IWysi cylchynol, deu'wch yn hyf a'ch ys- gvyddau o dan yr achos o sobreiddio y byd, a chofrwch gin Mr. Robert Davies, Bryn- ryd, *Cyn byth y gwelir Prydain Fawr Yn ail l nefoedd ar y Uawr, Y tlodtai a'r carchdai'n wag, Rhaid dodi stop ar wneuthur brag Ac ond i bawb ardystio, &c., Fe ddaw y byd i'w le.' Qjrawrio wnelo'r dydd pan na welir un cref- fdEwr heb ei fod yn lwyrymwrthodwr, o erwydd Duw yn unig wyr pa sawl un syd<T Ifredi llithro i fedd anamserol y meddwyn ilrwy ddilyn esiampl cymedrolwyr Cymru. GOHEBYDD. eich cyeygiad yn wir dderbyniol.—

A CWMGARW.

c .NEW TREDEGAR. p ^ -

.:.CRAIGCEFNPARC.

YMFUDIAETH-AT AIABON,

AT DEWI ALAW, PONTYPRIDD.:

TRIOEDD O'R GILFACH GOCH.

AT Y BEIRDD

[No title]

t (:- Y BWTHYN LLE Y TRIGAF.

Y GOLOMEN.

ODLAU

^ T YR EIRA." ^

.Y WEDDW WRTH FEDD EI PHRIOD.!

GO F I D.

Advertising

,-TREDEGAR. -,t;,',l

PENTYRCH.