Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

HYN AÜ LLALL YR WYTHNOS. j

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HYN AÜ LLALL YR WYTHNOS. j Prydnawn dydd Mawrth diweddaf, yn mhwll Tyley, Tredegar, derbyniodd un Samuel Burld y fath niweidiau trwy gwymp a ddaeth arnofel y bu farw ddydd Mercher. Yr oedd bron bob asen yn ei gorff wedi eu tori. Yn Nantyglo, borea dydd Mawrth yr wythnos ddiweddaf, cododd dyn o'r enw White o'i wfly yn ei arferol iechyd ond wedi iddoeistedd i lawr ya ei gadair, bu farw heb yn wybod i neb. Cymerodd amgylohiad o'r fath le hefyd yn Aberaman, Aberdar, boreu ddydd Ian, lie y bu hen wr o'r eaw Banjamiu Pagh, 65 oed, farw yn dra disym wth yn nhy ei ferch. Nid oedd yr hen wr yn teimlo ei .hun yn iach iawn, ac felly aeth i dy ei ferch, ao wedi iddo eisteid yn y gadair yno, efe a fa farw. Prydnawn dydd Iau yr withnos ddi- weddaf, tra yr oedd tri o fechgfn yn ym- bleseru sr yr iâ yn Sedj'ey, rhoddoddyr ia ymaith, a boddodd y tri. Dychwelodd James Stephens, y Ffeniad, o Ffraino i New York, yr wythnos o'r bIaeD, a bwriada ail gychwyn y cynhwrf yfeaiaidd yn ddioed. Y symudiad cyntaf fydd oymeryd Canada, a charcharu merch y Frenhices a'i phriod. ? Cafwyd pedolwr o'r enw Lloyd Smith yn farw yn y gwely yn ei lety yn Rymni, boreu dydd Sal diwedlaf. Yr oedd wedi bod yn achwyn ei foi yft snhwylns y Jloson cyn hyny. Deallwn foi glowfraglofeistri Durham wedi methu dyfod i dele-au, ac y mae yn of nus y cymer strike cyffredinol le. ^Noe Su1 diweddaf yn Bryste, cymerodd !helynt hyDod le rhwng dyn ieuanc a'i 1: gariad. Tra yr oedd clerc, yr hwn oedd allon 6 waith, yn rhodiana yn nghwmni ei gariadferch, yr hon oedd yn waianasth- ferch yn yr Alhambra, tynodd law-ddryll allan ac a saethodd y ferch, ao yna sleth- odd ei htin trwy ei wdde Ualdo-id ei hnn yny man, ond y mae y ferch ieuauc yn debyg o wella. Cymerodd JFrwydriai berwedydd le ddydd Sadwrn diwaddaf mewn gweitbdy giwgwr, trwy yr hwn y lladdwyd un dyn, Ie y llwyr ddinystrw/d yr adeilad. Boreu dydd Sal diweddaf, yn Graig Boad, Cilybebyll, Pontardawe, cyflawnodd dyn o'r eaw William Griffiths, 42 03d, yr hwn oedd yn labrwr psrthynol i lofa yn y gymydogaeth, hnnsnVidiad trwy ymgrogi. Yr oedi y dyn druan wedi poaynwaelei iechyd am y pymthegnos j aeth heibio, a thra y bn ei wraig yn Ceisio moldion iddo, ymgrogodd, tra nad pedd dim am dam ond ei grys, ei ddr.i.^ers, a'i hosrmau. Yn Toiyrcfail prydnawn dyl "L Grwensr diweddaf, bu farw dyn 0' ¡.' enw Albert Lewis t-a yn ymgyfranogi o'i fwyd. Ei anhwyldeb oedd clefyd y galoa. Darfu i gynrychiolaeth oddiwrth y gweithwyr sydd yn awr ar strike yn ngweithiau dur Panteg, ymweled a'r meistri ddydd Llan diweddaf, er ceisio dyfod i ddealldwriaeth, ond methwyd. Y mae y strike o ganlyniad yn parhau. Y mae perchenogion glof* Harris, Navi- gation, Mynwent y Crn^yr, widi -oyr- haodd y glo psd sir, a hjnj yn y d/fader" o 698 o latheni. Y mae y wythien yn ? troedfedd a 10 modfedd o drwoh, a dys- £ wyl:r y gellir codi o'r lofa 2,000 o dyn- elli y dydd. Y mae yn dda genym ddeall fod Cwmni Haiarn a Dur Glyn Ebwy wedi llwyddo i gael archeb am 3,000 oreiliau i reilffordd yn Ysbaen. « Y mae Mri. Bolckow, Vaughan, a Chyf., yn nosbarth Cleveland, hefyd wedi cael archeb am 30,000 o reiliau dur at reil- ffyrdd trefedigaethol ac Indiaidd. Aeth y llestr hwyliau Prydeinig Adri- atic, o Callao, yn llwythog o guano, yn ddrylliau ryw bum' milldir o'r lie hwn. Yr oedd 40 o ddynion ar y bwrdd, ao ni achubwyd ond saith o honynt. Canlyniad etholiad aelod seneddol dros fwrdeisdrefi Haddington oedd dyohweliad Syr D. Widderburn, yr ymelsJdd Rhydd- frydol. ,-&-Yr wythnos dliweddaf yn Oorslwyn, Cwmllynfell, bu farw hen weddw o'r enw Catherine Bowen, yn 100 mlwydi oed.

TRYSORFA YMCHILIADOL Y DINAS.

GLOFA Y DINAS.

RHYDDFRYDWYR SIR GAER.FYRDDIN.

.. .t" CELF A:,li;;!

CASNfiWtf^p.

TREDEGÄR AC BW YALE.

CAERDYDD."

.ABERpAR A'R RHONDDA.

TYWYSOGAMHERODROLFFRAINO IA…

DAM WAIN"'DDYCHRYNLLYD AR…

[No title]

TAN A CHOLLUD BYWYDAU.

[No title]

)EISTEDDFOD DEHEUDIR CYMRU.

Y GONGL AMERICANAIDD.

,DAHWAIN ANGSUOL MEWN GLOFA.…

MARWOLAETHAU.-

YR HAINT YN RWSIA.

EISTEDDFOD LLWYNYPIA.>

GLOFA YNYSFEIO, TREHERBERT,