Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

91 Nage ddim," meddai yntau yn am- heus end a dweyd y gwir yn onest i ehwi, fy nghymydog Morgan, yr wyf yn dechreu meddwl nad yw'n hollol gyfaddas i fis Mai a mis Tachwedd gael eu hnno mewn glftn briodas yn ol y gyfraith. Naill ai yr wyf fi yn rhy hen i Martha; neu y mae Martha yn rhy lenanc i mi. Yr ydym yn anghydmarus! A phe— pe-rai wn mai peth digon chwithig i ofyn ydyw, ond nid wyf fi yn gweled un ffoirdd arall i gael fy mhen yn rhydd-a phe -pe gadawsech chwi a'r boneddigesaxi fi yn rhydd, wel, ni cham sai papyr can, pubt 1)) fod rhyngom. 'Dwy i ddim yn meddwl y torai Martha ei chalon o'i herwydd," meddai Mr. Morgan yn sjchlyd, end wn 1 ddim am Mrs. Morgan, y mae hi Papyr doucant," chwanegai Mr. Pros- ser, "gellwch chwi a finau setlo cymaint a hyua heb fyn'd atynt hwy Dewch 'does eisieu i ni fetbu cytuno-y chwi a fi-mi roddaf archeb ar yr ariandy i chwi am 5 can' dolar Dewch ag e' ynte," meddai Mr. Morgan, bydd yn help i gael ystafell a gwledd i'r bobl ieuanc, waeth 'rwy'n sicr na fydd Solomon Griffiths yn hir cyn cael allan fod y roaes yn rhyad I" A sibrydai wrtho ei hue. Fel yr oedd Mr. Prosser yn dyohwelyd yn athrist a phrndd ar hyd yr heol adref, daeth heibio i clY Miss Sarah Meredith, ac yr oedd hithan yn eistedd yn y drws yo gwan hosan. Dewch i fewn, i osod eich elun. i lalwr, ac i orphwys ychydig," meddai Miss Mer- edith yn lletygarol, yr ydych yn edryrih yn flinedig." "Yr wyf wedi blino," atebai Mr. Prosser, gan ufyddhau i amnaid a ehais Sarah, ac eisteddodd i lawr yn y g&dair esmwyth, a theimlai fel pe buasai yn gor- phwys ar wely o fan-bin I "Traffrth a gofal y briodas, mae'n debyg genyf, sydd yn llwjtho eioh meddwl," meddai Sarah yn hynaws. "Nàge ddim," meddai Mr. Prosser. 'Does yr unbriodas i fod, Miss Sarah il" a Dim un briodas 1" "Nac oes, os nad"—a daeth rhyw ddylanwad dystaw ar ei feddwl; wedi ei eni, maen debygol, o bSrarogledd y teis- enau brau oedd Sarah newydd dynu o'r ffwra, a'u gosod ar ford y gegin. Heb 43on dim am yr hosan wlan oedd ar ei haner ar weill Sacah, a rhyw frith gof am yr arian oedd ganddi allan ar 16g—medd- ianodd yr ysbrydoiiaeth ei ben a'i galon yn llwyr—" os nad addawweh chwi fod yn briodasferch, Sarah;" y fi, William ?" "Ie chwi yr ydych yn fwy dianwadal a chyfaddas na rhyw lanoes wyllt, ddi- -aynwyr, a balch o un-ar bymtheg o au- afen!" Ond beth aim Maftha V O mae-hynyi gyd drosodd, ao air ta." -I"Mae eioh gofyniad inor ddisyBpiwth, oapwyl Willitfili 1" 1 J Wel, 'does gan yr an o honom ddil, amser i'w golli," meddai. Mr. Prossejr gyda mwy o wirionedd na:gwroldeb felly, os ydych yn foddlawn, Sarah anwyl—" Cusanasant eu gilydd, fel arwydd o'r cytundeb a wnaed ac er bywiocan y tan oedd newydd ei gyneu ar aelwydydd eu aerch a'n cariad. Aetti diwrnod neu ddan heibio cyn i Mattha Morgan red eg tna fcht Sarah Mer- edith i'w hysbysa o'r r^wydaio«. (d'iwedd- araf. Mae fen i newydd bendigedig, Sarah anwyl—yr wyf yn teimlo rhwymau arnaf i'ch hysbysu chwi yn gyntaf o bawb, gan fy mod yn ddyledus i'oh dyfais a'ch cynllun chwi am ddyfod allan om tra- fferthion mor rhagorol. Mae fy mhriodas i gymeryd lie ar y laf o Ragfyr 1" "Mae fy mhriodas inau yr nn diwrnod," meddai Sarah, gan ddiwyd lanhau y sych- w'nrawn (returns) oeddent ar y bwrdd. Y chwi, Sarah I" Ie fl." A phwy'n enw dyn ?" "A Mt. Prosser I" Taflodd Martha eiiamchiau. am wddf Sarah Meredith gan (^PPbhwelyd y llestr gwinrawn nes yr oeddy-nt dros yr holl ya tafell. O! 'r wyf mor falch,—hen fachgen fine ofnadwy yw e' wedi'r ewbJ." Diolchaf i chwi Martha am siarad yn fwy parchus am fy ngwr i o hyn allaD," meddai Sarah Meredith! Ond chwerthin- ai ar yr un pryd. Mae cariad yn llysieuyn yn blaguro yn ddiweddaraoh mewn rhai bywydan na'u gilydd ac ni fa Sarah a'i gwr yn eu dull hen ffasiwn yn llai ded- wydd eu bywyd, na'r bywiog ar ysbrydol Martha a'i gwr ond ° na iener chwi yn anghydmarus."

TAITH 0 GYMRU I PERU.

TUOEFN I StOP COLOMENOD.

LLITH YR HEN FADWR.

PEACE A'R ALLTUDIEDIG HABRON

YMGOM RHWNG DAU DAFARNWR YN…

YSTRAD, CWM RHONDDA.