Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

- ABERTAWE.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ABERTAWE. Mae yn y dref hOD, er gwaethaf ei holl 17gredd o bob math, llygredd y galon a'r fachedd, o'r tafamdy brwnt ac afiach hyd at pHotel fawreddog a rhwysgfawr sydd yn cyflenwi hufen cymdeithas a'i diodydd a'i £ wirodydd, ac &'i gwinoedd o bob math; ac newpenny singing saloon i'r chwareudai, dy- hnwadau pa rai sydd yn dra niweidiol i bob rhan o gymdeithas. Ond er cymaint yw Hygredd y lie hwn yn mhob rhyw fodd, fe ipir yma beth daioni"—ceir, fe geir cryn dipyn hefyd, er fod y dref wedi ymroddi i grynhoi arian, ac i fyw mewn glythineb a meddwdod, ac i ymbleseru yn mhob dull a uodcl Ond y mae ochr arall iddi hefyd, Ochr sydd yn adlewyrehu anrhydedd mawr M fawer o'i phreswylwyr, ochr sydd yn taflu lydrau dysglaer ar dduwch ei llygredig- aeth. Un o'r sefydliadau sydd ynddi i leddfu terueni dyn, yw'r sefydliad er dysgu'r deill- ion. Mewn cysylltiad a'r sefydliad daionus hwn, cynaliwyd cyfarfod crefyddol, pryd y tymerwyd rhan ynddo gan rai o'r deillion sydd yn y sefydliad. Darllenwyd y gwas- anaeth gan un o honynt, a chwareuwyd yr Organ gan un arall. Traddodwyd y bregeth JUt Dr. Walters, ficer Llansamlet, ar y geir- iau, "Ac Efe a gymerodd y dall gerfydd ei him Dangosodd sefyllfa adfydus y dall, tcai cael ei gymeryd gerfydd ei law yr oeda i bob mac, ac at bob peth—mai'r anffawd dymhorol fwyaf allai gwrdd A dyn byth oedd bod yn ddall, a'i fod drwy hyny yn 4pred i bob anffawd arall. Wedi hyny tiangosodd fod dallineb ysbrydol yn ddall- infrF y gellid ei deimlo. neu yn hytrach fod dyn yn hollol ddideimlad ynddo, a'i fod yn agored i syrthio ar draws deddfau ei Grewr, & dwyn cosb y troseddiad o honynt-mai y d&Uineb hwn yw y fw-n. Siaradcdd yn dda at ir pwrpas er dihnno ei wrandawyr o'u tvag yebrydo), ac i'w cael i lefain am agoriad Ilygaid er gweled yn cglur ffordd y bywyd. Apeliodd at y gwrandawyr am iddynt osod fcn crefydd mewn gweithred drwy dywys y dall natnriol, rhoddi cynoithwy i leddfu truenuarwydd ei sefyllfa drwy gyfranu i'w diau yn ol y gallu oeddynt wedi ei gael ymy, gan deimlo "Mai dedwyddath yw thoddi na derbyn." Yr cedd y Ficer yn debycach i ddyn yn ei elfen yn y cwrdd hwn, nag yn nghwrdd mawr y tafarnwyr. Yr oedd yn hwnw yn gorfod gwnend esgusawd am ei ymddangos- iåd yn y cyfryw le, ond yma ni wnaeth un esgnsawd, ond aeth at ei waith fel dyn a haWl ganddo ynddo. Y fath wahaniaeth oedd rawng amcan y ddau gynnlliad—y naill i amddiffyn y deillion hyny sydd yn tywva y deillion i lynclyn traeci, a'r llall i helpu y deillion natnriol i gael addysg, ac felly gael ffordd i geisift gwnend rhyw or- chwyl at eu cynaliaeth hunanles yn nnig oedd dyben ymgasgliad y naill, tra mai fly ben y "gynulleidfa" arall oedd dangos gwir dosturi, a hyny yn weithredol, tuag at y dosbarth truenus hwnw yn mhlith dynion sydd wedi eu hamddifadu o'u golwg natur- tftL Nid rhyfedd. gan hyny, fod y Ficer parehedig yn teimlo yn rhyddach i lefaru, ac yn gwnend defnydd mor dda o'r eyfie oedd o i wasgu'r weinidogaeth at aeimlad a Uogell ei wrandawyr yn nghwrdd dyddorol y deillion. Rhoddodd ei holl allu er dangos yddyledswydd i wpeud pobpeth ag oedd yn -.in cyfhaedd i gynorthwyo ein cyd-ddynion sydd mewn asgen. Nid oedd ei udgorn yn xfioddi sain aflafar yma, ond yn cydgordio &g avacen ei weinidogaeth; a chofied, os temtir ef eto i wledda gyda phublicanod," i wasgu yabryd a hanfod y bregeth hon i'w anerchiad iddynt. l3yna i chwi gipolwg ar yr ochr oleu i'r dref. Gwneir ynddi lawer iav^n o waith o bob math i leddfu trueni y trefwyr. Y mae |mddi Ysbyty ardderchog. yn cynwys rhyw dri chant o welyau, i dderbyn cleifion,medd- Jpgon. a gweinyddesan, a'r cwbl yn cael eu «ynal trwy danysgrifiaiaa gwirfoddol. Mae^ yma hefyd Sefydliad i'r Mud a'r Byddarjm eael ei gynal yr un fath. yn yr hwn q dysgir, y mudan i lefslru, a chadw i fyny gymundeb t:i gyd-ddyn ac yn awr yr, yir amser caled sresenel, mae amryw o eglwysi'r dref yn oarparu ciniaw i ganoedd lawer o blant rhyngddynt, rhai unwaith yr wythnoa, ac weill yn fynychach. Rhanwyd yfna rai symiau o arian i'r sawl y gwelai y cyfranwyr SB <oreu, felly nid hananies i gyd sydd,.yn ywodraethu ei phobl, ond gwneir yma lborthan mawrion. Yimae argoelion amlwg y try yr ,ArtizalJrul Dwellings Improvement ,scheme-hen Scheme toad yw yn ddim amgen m chynllun i add- tuxo a phrydferthu y dref-auan yn ddryt- ach nag y breuddwydiodd neb o'i phleidwyr swresocaf, Mae gwerth yr eiddo o dan Erisiad prisiwr y Swyddfa Gartrefol wedi fchwyddo deg y cant ar y prisiad wnaed yn 1875. Nid oes dim o'r gwaith wedi ei ddechreu, ac os yw'r gwahanol items i chwyddo wrth wnend y gwaith, fel y gwnaat gyda phrynu'r eiddo, beth fydd y swm yn y Smedd ? Sat b>nag y bydd, bydd yn nod- weddiadol on tref fawreddog a'u llywodr- aethwp balch, a gwae i'r gweithiwr tlawd, er mwyn yr hwn y maent yn esgus gwnend y fath aberthau. Byddai cysjtal a dim i osod bysbysiad ar y eeryg ffiniau, Pob gweithiwr vftddlyn meddwl talu ei ffordd, a chael hyny O gpur ag a ganiata ei sefyllfa iddo, cadwed yn tnhell o'r dref hon oblegyd cyn y caiff anedd na liety, bydd yn rhaid iddo dalu un Aan o dair yn dretli ac yn ardreth." Dyna mewn gwirionedd fydd ei sefyllfa yn mhen 3rchydig bach o amser, ac nid yw y llywodr- aethwyr fel pe baent yn prisio dim am hyny ond cael gwneud y ciref fel Babilon fawr, ac tasw iddynt hwythan. A ydyw Imperialism f' Jingoes wedi eymeryd meddiant o'r dref tyddfrydig hon? Mae eu gweithredoedd yn dweyd hyny, beth bynag iefara'r genau. Mae yr ysbrydoliaeth ymherodrol yn cyfiym feddianu caJonau penaethiaid ein gwlad, er aint wrthdystir yn erbyn afradlonedd a gwastrsff y Jingoes. Nid yw hyn, yn Jingoes Abertawe fel rbai Llundain, ond dadblygiad uatorifl o falchder y galon-rhagredegydd tirymp ydyw. os na osgoir ef yn brydlcm, ac y mae balchdar y dref hon yn rhwym o gael ei ddilvn gan gwymp yn fnan mewn rhyw ffordd neu gilydd.

YNYSFACH-TRIOEDD.

CYNGHERDD FLYNYDDOL MR. A.…

NODION 0 LAN Y TAWE.

RWSIA.

");¿!f1;'::;jt¥, :/:ftii:':-;{,:;-::>.-...<-tj-.','-4'...,..…

NODIADAU 0 LANELLI.

DDELW

JOHN HE1DDEN ,

CYNGHERDD.

" DELED DY DEYRNAS."

Advertising

ANFFYDDIAETH.