Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BETHLEHEM, TREALAW CYNELIR EISTEDDFOD yn y c»pe! uobcri, er ddydd Gwener j Groglitb, y boneddwyr trdda§al, &• Williams, M*"» "W. W. Hood, Yew., Llwytypia; Dalles, Primrose Bill, Ystrad M. Rowlands. Ybw.Fet y- Dr. H. N. Davies, Cymer; Dr. *• •Ufrv.ee, Ystrad; ao o dan lywj ddiaeth G. pryd y gwobiwyir yr jxngeiswyr budduj°l me»D Khyddiaeth, Barddoniaeth, Caniadaeth, Adrodd- iudau, ao Jkraetayddiaetb. „ Paroh. E. Roberta, Pontypridd; Yr Adroddiftdau, Gwalcb, Gilfach Goob. Beuniad y Canu, D. ROSS^R, Yswaio. Pontypridd. Pianists: Misses Mary Davies Ystrad, a Bessie Ptice, Penvgraig. riair DBSTYNAU. «Yr Haf.' gati Gwilyoa G*ents i gcr h.ab fod o dan 40 o rif, gwobr 10 u i' Tiaethiwd, 'Haelioni Duw a gwas ruff Q ^Prvddest, 'Awdwr Natur,' 150 riineti.. 1 1;' 0 Y Programs i'w oael ar ol y 15/ed o lonavr, gan Id-. Daniel Thomas, Grocer, Tonypandy. Bethel, Abernant, Aberdar. CYNELIR EISTEDDFOD yn y Capel uchod prydnawn dydd Llun, Mawrth 17eg, 1879, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugol mewn Canu, Adrodd, a Chyian- 8oddi. Beirniald y Canu, Mr. J. Thomas, Nazareth, Aberdar yr Adrodd a'r Cyfan- soddiadau, Mr. W. Thomas (Morfab), Aber- aman, Aberdar I'r cor, heb fod dan 30 mewn thif, a gano yn oreu "Yr Alarch" gan R. Stephen (Moelwynfab) 110 0 I'r Parti heb fod dros 12 mewn rhif a gano yn oreu The Hunter's Farewell," gan MendeIessohn 0 8 0 Y mae y programs yn barod, ac i'w cael am y pi is arferol gan yr Ysgrifenydd,— MR. JOHN POWELL, 2, Engineers' Row, Abernant, Aberdare. CASTELLNEDD. CYNELIR Y DRYDEDD EISTEDD- FOD FLYNYDDOL yn y Farchnadle, dyddGwenery Groglith, 1879. Llywydd, H. P.Charles, Yew.,Maer y Dref Arweinydd, Mr. D. Brythonfryn Griffiths Beimiad, Mr. W. T. Rees (A law Ddu). PRIF DESTYNAU. I'r Cor heb fod dan 150 o nifer,^ aganoyn oreu "Hallelujah, Amen," 0 Arch y Cyfamod, gwobr 25 0 0 I'f C6r heb fod can 50 o nifer, a gano yn oreu Datod mae rhwym- an caethiwed," J. Thomas 10 0 • I'r Fife Band a chwareuo yn oreu dair o Alawon Cymrejg (y lands i ddewis yr Alawon a fynont) gwobr 2 0 0 Am y gwedill o'r testynau, yn nghyd a phob manylion ereill, gwel y programs, i'w cael am y pris arferol oddiwrth yr Yegrif- enyddion,— E. WILLIAMS, 3, Albert St., Neath. J. WILLIAMS, Grocer, Melincrythan. Temperance Hall, Aberiar. CYNELIR CYFARFOD CYSTADLEUOL yny lie uchod, nos Lun, Mawrth lOfed, 1879, nryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus ar yi wetynau canlynol:— £ s. a. It Cor heb fod dan 30 mewn rhif, a gano yn oreu yr Anthem, "Mi a godaf ac a af at fy Nhad," gan Dr. Parry 1 10 0 A chopi o Blodwen" i'r Arweinydd 0 7 0 I'r Cor a gano yn oreu "Noddfa," e Lyfr Stephen a Jones 0 10 0' I'r Cor o Blant dan 16 oed, heb fod dan 26 mewn rhif, a gano yo oreu "Dos cuddia dy ofid," o Swn y Juwbili 0 10 0' Fr tri a ganont yn oreu "Duw, bydd drugarog," gan Dr. Parry. 0 3 0 Fr Soprano a gano yn oreu "Ye breeees that bl#w," gan Dr. Parry 0 2 0 I'r Alto a gano yn oreu Dacw Gjmru yn y golwg, (yn nghyweirnod C.) o GeinionyG&n 0 2 0 I'r Tenor a gano yn oreu "Yr Eneth Ddlll," gan Dr. Parry 0 2 0 I'r Bass a gano yn oreu "Y Mynydd i mi," gan R. S. Hughes 0 2 0 BeiiiiWd -Hywel Cynon, a Mr. James James, Mountain Ash. Caniateir i 8 o bersonau mewn oed ganu gyda'r Plant. Enwau y Cystadleuwyr* i fod yn llaw yr Ysgrifenydd erbyn Mawrth 8fed, 1879. Drysau yn agered am 6 o'r glodu Myned- iad i mewn, 6ch.; Plant dan 12 oed, 3c. D P. DAVIES, Ysg., •32 17, Commercial-St., Aberdar. DA VIE 8' Dinfrg and Refreshment Rooms, 17, CANON ST, ABERDARE. Coffinau,Rhad Coflmau Rhad DYMUN A JOHN THOMAS, hysbyau trigol- ion y Porth a Chwm Rhondda yn gyfiredinol, yn ngwyneb yr amgylchiadau tlaw'd ar tasnoch, ei fod wedi dyfod i'r pen- derfyniad i ymgymeryd a gwneud pob math o Goflinau yn rhatach na neb yn y cwm. Os ydych am gael Coffinau o wneuthuriad da a phris isel, anfonwch eich archebion i J. THOMAS, Carpenter & Undertaker, North Road, (Opposite Porth Station), Porth, Rhondda Valley AN AGENCY. AN AGENCY offered, worth £ 5 per week. For full particulars apply to the C. L R. S. Company, Colchester. 23 LLANCAIACH, NELSON. DYMUNA WM. JONES, Coed-werthwr, Adeiladydd, Melin-lifiwr, &c., Nelson2 hysbysu ardalwyr y gymydogaeth uchod, ei fod, ar gais amryw bersonau cyfrifol, wedi ymgyme1 yd a gwneud Cofiinian o bob math am bricy fcdd mur rhesymol a ceb yn y farch- nad. Dy luuna hefyd ddiolch yn wresog am y gefnogaeth y mse wedi dderbyn fel gwerthwr Coed, Slates, Drain Pipe?, Cement Plaster, Ironmongery, &c.; ac hefyd, wneud yn hys- bys ei fod yn barod i roddi prisiau am bob math o adeiladwaitb. 29 TABERNACL, PONTARDULAIS. CYNELIR EISTEDDFOD FLYNYDDOL c y Capel uchod. dydd Gwener y Groglith, Ebrill 11 eg, 1879, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr llwyddianus mewn Caniadaetli, Adroddiadau, &c. PRIF DDABN CORAWL. s. 0, Mae Gorphwysfa cto'n ol," i gorau heb fod o dan 60 o rif, gwobr 9 0 0 I. A Si i'r Arweinydd. I Beirniad y Ganiadaeth,—Mr. R. C. Jenkins, Llanelli. Arweinydd y dydd,—Parch. J. James (Iago Ddu). Programs i'w cael gan yr Ysgrifenydd am y pris arferol.. JOHN LEWIS, Hendy, Pontardulais, R.S.O. Deirganfyddiad Newydd! WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills, YR unig ffordd i iechyd naturiol yw trwy 9 meryd Williame Castor Oil Pills.' Y maent yn cael eu gwneud o'r llyseuyn Castor, yn gynwysedig o'r prif lysiau a gydnabyddir y feddyginiaeth oreu i buro y gwaed; felly y mae y Peleni hyn yn tra rhagori ar ddim a geir o'r llysieuyn Castor ei hunan. Y maent y feddyginiaeth. oreu allan,nidyn unig i buro y gwaed, ond hefyd er dadwreiddio pob math o gornwydion, clwyfau, ac ysfa yn ,y cnawd. Y maent yn feddyginiaeth ragorol hefyd i leddfu annwylderau yr afu, llosgfa yn y cylla, (billiowness), cur yn y pen, ac i symud ymaith wynt, chwyddiadau, curiad y galon, y piles a'r gravel, y dropsy, poen yn y cefn, dwfr-ataliad, bias annymunol yn y genau, a theimlad o orlawnder ar ol bwyta. Y maent yn feddyginiaeth anmhrisiadwy i fenywod, gan eu bod yr un yn eu heffeithiau a Chastor Oil, ond yn tra rhagori arno, ac yn llawer hawddach i'w cymeryd. Y maent yn gweith- redu mor esmwyth a diboen, fel y gellir eu cymeryd gyda dyogelwch gan bawb. Drwy hyny, gellir eu hystyried, nid yn unie y fedd- yginiaeth oreu at yr anhwylderau uchod, ond yn gaffaeliad anmhrisiadwy i'r cyhoedd. Gan fod rhai yn teimlo cryn anhawsdra i lyncu Peleni, y mae Williams wedi darganfod ffordd i'w gorchuddio a gwisg, yr hyn a'u gwnant yn hollol rwydd i'w cymeryd gan y mwyaf tyner eu harchwaeth. TYSTIOLAETH PWYSIG ODDIWRTH FEDDYG. Hynsydd i ardystiofy mod wedi archwilio Peleni 'Compound Castor Oil' Williams, ac yn cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hamcanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gyffredinol. DR. BLAKE. Army and Naxy Hospital, Scutari. IETO O'R AMERICA. Dyoddefais yn fawr oddiwrth y dropsy, Siles, a'r gravel am fisoedd. Aethum or iweddyn analluog i ddyfod o'r gwely gan maint y chwydd a'r poen. Gallaf sicrhan fod yr holl anhwylderau uchod wedi fy llwyr adael, ac oddiar amryw yn yr ardal hon, trwy gymeiyd eich Compound Castar Oil Pills. Yr eiddoch yn dra diclchgar, MARY JANE DATIES. Youngstown, Ohio. SYNIAD BARDD. Chwi gleifion gwywedig, yn fychain a mawr Mae iechyd yn agos os mynwch yn awr; Os ydyw y treuliad a'r 'stumog yn wan, Yr afu a'r galon yn methu eu rhan, Gwnewch roddi'r clefydau i gyd yn y drUls, Drwy gymeryd i'ch gwella y Castor Oil Pills. Brifysgol Glasgow. HHUBDwAWB. GWBLLHAD ODDIWBTH Y PILES A'R GRAVEL Drwy gymeryd eich Compound Castor ,Oil Pills cefais wellhad buan. Yr oeddwn yn methu cerdded cam braidd, ac yn methu eis- tedd o herwydd y Piles, a phoen yn rhan iselaf y oefn, cur yn y pen,. a'r cluniau yn wan. Hefyd trwy gymeryd yr un Pills cef- ais lwyr wellhad oddiwrth y Gravel, yr hwn1 oedd yn fy mlino yi barhaus. Dylai pawb wybod am y feddyginiaeth hon. Trecynon. MRS. THOMAS. GWELLHAD RHYFEDDOL O GLEirYD'YR AFu A Du-FYG TREULIAD. Syr.—Mae yn Dawen gefiyf hysbysu y gwellhad rhyfedd a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills nodedig. ■Yr oeddwn wedi gwneud prawf o bob math o gyffeiriau, ond y cyfan yn ddieffaith. Dy- oddefais am flynyddau meithion oddiwrth glefyd yr afu a diffyg treuliad, gwrthwyneb- iad at fwyd, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth. Ar ol cymeryd dau flychaid •o'ch peleni fe'm hadferwyd i gyflawn iechyd. Maent hefyd yn rhagorol mewn achosion o piles a gravel. Yr eiddoch, Llanelli. CAPTAIN JOHN PATTISON. MODDION DOCTOB ;YN METHU, A PHILLS WILLIAMS YN IAGHAU. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich Compound Castor Oil Pills' Bum mewn blinder mawr gan boen yn fy arenau, y %tumog yn methu ei ran, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos; ac er cy- meryd llawer o foddion doetor am amser maith, eto dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Y mae fy nghwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd i'l cy- hoedd.—Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Feindale. Er Dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob olychaid o honynt; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.—Cofier fod arbediad wrth brynu y blyohau mwyaf, sef 2s. 9c. Y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan bob Fferyllydd, neu trwy'r Post. oddiwrth y perchenog, am 15 neu 34 o stamps. Perchenog-D. WILLIAMS, Dispensing Chemist, Gadlys, Aberdare, Glam. D ING-DONG-B E.L.L. GEORGE'S CAMBRIAN VOICE LOZENGES. A Letter from, Eos MORLAIS. DEAR SIR, I am very much pleased with the effect which your Lozenges have upon the voice. They are far superior to any- thing I have been able to procure. Singers will find these Lozenges a great acquisition. They are deserving of all the commendation that I can bestow upon them, and I shall have great pleasure in recommending them to all my friends who take an interest in vocal music. I am yours, &c., Eos MoRLAIS. PROPRIETOR :-J. E. GEORGE, M.R.P.S. HIBWAIN, GLAMORGANSHIRE. (}¡¡da', Post 4c, 8e, a Is 2c. YN EISIEU yn ddioed, dynion parchus, diwyd, a sobr, i gynrychioli y "Mutual Provident Alliance" mewn gwahanol ranau o Ddeheudir Cymru. Anfoner llythyinod ceiniog am yr holl fanylion i'r SUPERINTENDEN T, 40 Hafod, Pontypridd. BWRDD Y GOLYGYDD. ETLCHRBDIAD Y DARIAN." IOAN. -Gan fod dadl rhyngoch arypwnc,yrydym yn eich hysbysu, ac yn barod i brofi, fod ein cylchrediad yn gymaint, le yn fwy, na chylch- rediad yr holl newyddiaduron Cymreig cyhoedd- edig yn y Deheudir ar yr adeg bresenol gyda eu gilydd. Y mae ein cylchrediad yn awr yn 11,000—cylchrediad na chyrhaeddwyd erioed o'r blaen gan un newyddiadur yn y Deheudir. Y mae croesaw i unrhyw un a amheuo hyn ddyfod a gweled drosto ei him; bydd yn dda genym roddi iddo ein llyfrau i'w harchwilio.

MR. HENRY RICHARD, A.S., AR…

PONTRHYDYFEN.

TREORCI.

MORIA, CASTELL LLWCHWR.

GROES WEN.'.

AT POLICE CONSTABLE ROBINSON

CWMFELIN.

TRIOEDD MAESTEG.

TRIOEDD 0 BRYNMENYN.

EISTEDDFOD TREDEG R.

CASNEWYDD.

ABERTAWY.

Family Notices