Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

.l Pan fyddo'r corff yn graddol dd'od Yn rhydd o rwymau'r clefyd, Y dwyniTn yn ymgilio'n lan, Gan adael dim end gwendid, ✓ Fe ddywed pawb yn lion eu llais, "Does dim ond eisiau amser I cl cl'od a'r d -i yn ol i'w le, Yn gyttal llawn ag arfar: 1 0 V.xV>. Yr adeg hon mor fawr yw'r fraint, 0 I lu o weiniaid tyner, Gael rhyw feddyglyn maethlawn iawn I gynorthwyo amser; 4 ■ »«L. Y QUININE BITTERS ydyw h Gwna Ms yn mhob afiechyd, Ac er llwyr adfer cnawd a nerth Y mae'n gynorthwy hyfryd. PBo ,-r PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD GYMEEYD • GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEII YEGETABLE TONIO, Y FEDDYGINIAETII OREU A DDYCHYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHURO Y GTVAED. Y MAE y BITTERS hyn yn hollol 1-iseuol. ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root, frtt Mewn gair, y ma e bron bob llyseifyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maont wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod |B wellhad difefchiant at y doluriau canlynol:—(1) Gwendidau o bob math yn ymddangcs fel un neu ragor o'r arJiwyklerau canlynol :—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig ft chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyncb, llewyjion, teimlad o bwysau ar y chest, poen ihwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch a thueddiad at y darfodedigaatk {decline). (2) Difiyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, tiymder anarferol ar ol bw}-d, difiyg arehwaetli at fwycl, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y gen^u yn sych ao JH boeth, bratliiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn gros i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. (3) Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock ai gylchrediad y gwaed, y ma,nt yn hynod o efieithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystiffdra y cymalau, y croen yn bigog ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Y mae tvetiolaethim Tyvrgmp 0 yn oael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. 'Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau trwy eu rboddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y gytla/u SJJSBD. meddyginiaethol eu huna-in. ¡ Os bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr emvau a roddir yrnw- •n «« 1 /-« ir • i> m -I- -» c 1 k. nww J_ • T « x i If M 3..1 il I TV O A .11* « f <n«. • • > M Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. Syr, Yr ydwyf wedi bod er's misoedd yn cael fy mlino gan besweh, ae yn fwy yn y capel nag yn un man arall Cymerais ddwy botelaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais hysbysiad am eich Quinine Bitters,' ac, yn wir, y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn hollol. Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a brynais, ac oni bae ei fod mor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny ei fod yn ddrud), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn pa- pyr am 'bills,' gwerth gini y biweh v mae eicfi 'Bifctere' ehwi, syr, yn anrahrisiadwy, eanye I gwell yd na golud.' Yr eiddoch yn lioffus, ;A ISAAC OWEN. J., ——— .r: Pantycrug, Oonwill-in-Elvet, Mai Wain, 187.7. Anwyl Syr,—Er clod i chwi, a lies i ganoedd, dymui^af eich hys- bysu fod eich meddyginiaeth arddercho^ wedi bod yn hynod lwyad- ianus yn mhob case Ag yr wyf FI wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn eglur mewn amser byr rod eich dyfeisiad yn dda, sef ciyfhan ac md gwanhau y cyfansoddiad.' # Nid wyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewynion, cur- iadau y galon, gwahanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralgia, tic doloureux, <kc.; anhwylderau y cylla a'r aru, a'r arenau, aC nwchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest Y mae yn dda genyi fod cywreinrwyad meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, Mr. Gwilym Evans. T. DAVIES. D.S.—Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiau, Ffeistiniog, Meh. 7, 1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb ereill \vjTbod beth mae eich 'Quinine Bitters' yn ei wneuthur yn Ng-ogledd Cymru. Credaf nad oes angen i mi roddi enwau y lluaws personau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un 1 mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddywedyd nad oes dim, ie, sylwch, dim, wedi dyfod i'r goleu eto gan neb, un dyn byw, i'w gydmaru &'r Qninine Bitters' tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr welihau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6d. o'r Quinine Bitters.' Taer gymellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngaroi oddi- wrth un a gafodd wellhad cyflawn. Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined your • Quinine Bitters,' and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &c. I have frequently recommended them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A. (Lond.) BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y feddyg- idiaeth hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, os cymerir i ystyriaeth brinder y Quinine a'r Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o'r corff sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd nac arferol; a dylid cofio fod bron pob math o bills yn gwanhau y cyfansoddiad, ac yn aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nac unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Evans's Quinine Bitters' mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw Gwilym Evans, Ph.C.M.R.P.S., wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt. Byddwch wyliadwrus. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob man o'r wlad oddi- wrth y perchenog- MR. GWILYM EVANS, PHARMACEUTIST, LLANELLY. D.S.—Os na ellir cael y • Bitters' heb draSerth, ysgrifenw at • perchenog. Wholesale, Barclay, Tanger. Sutton, Newbury. Sd*~$ Liverpool, Evans, Sous, & Co., tiaims & Go«T Suninot & OO^ LLINELLAU A ysgrifenwyd gan y PAKCH. J. MOEGAIJ (Lleurwg), av 61 pvoft ai adnabod effeithiau GWILYM EVANS'S QUINIOTI BITXKKF VEGETABLE ToNia Mor boenus ac amrywiolyw 'R doluriau fiinant ddynobyw: Nid oes on diwrnod yn fldihnwi^ NA neb heb wybod birth yw poen. V < Yn wyneb hyn, mor wertiifaw* yw Fod dynion yn em mysg yn byw Gysegrant eu meddyliau doetn IE chwilio, drwy wyddoniaeth goetb| Am drwythau sydd o gyflawn rin 1 weuan.anhwv -blin. 1 welk'nanhwylderaubliEu Mae Gwilym Evans, Gymro chwe^ Fferyllydd mawr Llanelli deg, DrWi feddwl crvf a^i nerthw fry^ Am lwyrwellhaun dolnrian gyd. Mae wedi profi'r Uysiau glan, Eu rhiniau oll yn fawr a man; Cymysgu'r chwerw a'r melus WD8 1 wneud un dwys feddyglyn da Mae lluoedd wedi profii nerth, Ond byth nb pUb dweyd ei wovw I'W CAEL GAN BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH F MR. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST, LLANELLY. (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST.) GWAED PUR I CROEN IACH I NERVES CADARN XT MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac HIE. DDYDDIAU. Givaed yw y Bywyd—Gwaed Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio y Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gymeryd Y Feddyginiaeth Fawr ganlynol at y Gwaed,\ sef ¿ 0 GW AED DRWG TW'R ACHOS O'R Scurvey, Clefyd y Brenin, neter Manwyniau. Blast, Piles, Gwynegon, Penddynod, Cornwydionx Clwyfau o bob math, Cancer, a phob Tarddiant ar y Cnawd. Chwydd yn y Glands, Inflammation y Llygaid, In &c&e. 1v1, IV v/f /s/y \*(.V ':V. V .— GWAED DRWG YW'R ACHOS O'R Stitches yn yr Ochrau, Poen Pen, Diffyg Treuliad, Diffyg Archwaeth, Cyfogiad, Ddanodd, Spleen neu Rheums, Gout, Fits, Clefyd Melyn, Nerves Egwan, Clefydau Benywaidd, A'r rhan fwyaf o Glefydau yr Afu, Arenau, ar Ysgyfaint. Y mae y Pills hynod hyn yn dadwrêiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan o'r can- dd yn fy meddiant, wele y Tystiolaethau canlynol:— TYSTIOLAETH PWYSIG. SYB,—Gyda diolch yr wyf yn eich hysbysu o[r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef Hughes' Patent Blood Piijs> i mi. Yr oeddwn wedi bod, mewn blinder mawr RAM Darddiant dros fy holl Gnawd, ac wedi cymeiyd llawer o foddion doctor am flwyddyn a chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan am gwellasant. in awr yr wy Y holl iach. Mi afiaf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda neillduol at y Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd. „ T ,RR.D 4, Pontypridd Road, Ferndale.. WILLIAM JAMES. ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysu y cyhoedd fy mod i, Fortunatus Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn Y RHBOTiAno^ am dri mis,-ac yn methu a chael DIM meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Pills nynod» sef Hughes ratent r>iood Pills,' y rhai a'M gwellasant fel i'm galluogi i waith mewn ychydig ddyddiau. William street, Llanelli F- Davies- R H Y B U D D J Y mae Ilwyddiant mawr y Peleni hyn wedi achosi llawer i'w dynwared; felly gofaler cael y TRADE MARK nchod, sef tlun Calon, ar bob blwch, a'r geiriau BLOOD PELLS oddifewn, a'r enw Jacob Hughes ar STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, Sy^weT hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ac nid yn gwanhau y c$rff, oblegyd eu bod yn cynwys yr ESSENCE neu y rhan weithredol, o'r Uysiau mwyaf effeithiol a welodd byd tuag at BURO a chryfhau y GWAED, a thrwy hyny yn dwyn yr AFU, y CYLLA, y GALON, yr ARENAU, CROEN. a'r NERVES i w naturiol a pherffaith weithrediad. Y maent yn ddyogel ac yn hawdd i'w cymeryd, ac nid oes eisieu cadw i mewn tra yn eu cymeryd. J — Ar werth drwy yr holl Deyrnas cm Is. l%c., 2s. 9c., a 4s. 6c.; trwy y Post, Is. 3c.f 2s. 11c., a 4s. 9c., oddiwrth y Perchenoq JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. HUGHES'S PATENT DROPSY PILLS. Y MAE y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Darganfyddiadau Rhyfeddaf yr oes, pa rai yn nnfofc gyrchol a wellant y DROPSY yn ei hoJI ganghenau. —* Vtv ARWYDDION Y DROPSY. Cramp a Chwsg y Cluniau. Ymysgaroedd, &c. Asthma, Gloesiadau, Diffyg Anadl, Poen Pen, Penysgafnder, Oerfel, Traed Oer, dc. tro 40 i 4f ø +> 1, I I 7; 4 I I a ARWYDDION Y DROPSY. Gwynt, Gravel, Diffyg Dwfr, Ymysgaroedd, do. v Chwydd yn y Traed, Olunlav. Poen yn y Cefn a'r Arenau, Ouriad y Galon. Y rhai hyn oil sydd yn achos neu effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddyrfawr bwys i baw" gymeryd y Peleni gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. FfA prawf o'r effaith neillduol sydd ynddynt, doder yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddiant■ HANES RHYFEDD. A ddanjonwyd i mi gan y Parch. Wm. Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Ebbw Vale. SYR,—Dymuna Evan Francis, Waterfall Row, Ebbw YALE, arnaf ysgrifenu tystiolaeth i effeithiolrwydd a rhinwedd PATENT DiiorsY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen$R dros 66 oed; dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y Dropsy _yn ywot y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint y chwydd a'r poen. Yr oead o o dan ofal meddyg lleol; ond, er cymeryd o:i gyffeiriau yn gyson, elai yn waeth bob dydd, AC_M feddyliai neb y buasal yn gwella. Tua/r pedwerydd dydd wedi dechreu cymeryd eich releni, yr oedd arwyddion ei fod yn well. Uysgodu lied dda y bedwaredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth i ddim am wythnosau. Eneithient ar ^y a'r DWFR yn rhyfeddol; ac yn mhen tuag wythnos yr oedd y chwydd wedi cilio yn fawr, ai goesau yn llai tuar nanet— daethant i lawr p 24 modfedd i 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad buan yn hysbys ir cynoeadt fe1 It byddo i ereill a ddyoddefant mewn cyffelyb fodd wneud PRA^F o'r un feddyginiaeth werthfawr. P.S.—I visited E. Francis daily, and the rapidity with which he emerged from such tremendous swelling WAS ITTQSL marvellous to me. oC GWYRTHIOL. SYR,—Ar ol bod DEG mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diffyg Dwfr, Chwydd maw* yn y Traed, Cluniau a'i ysgaroedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a symud heb gymhortn, ac yn bur annhebygol o wellhad, y mae yn dda genyf hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HUGHES' # PATENT DROPSY PILLS, yr oeddwn yn alluog l fynod oddiamgylcb, yn awr yn holl iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Llanarthney, Carmarthen, Jan. 10th, 1877. MABY MUKWAUSOK >• "RHYBUDD, f Er mwyn sicrhau pawb rhag twyll, gofaler cael y "TRADE MARK" uchod (sef llun Diamond), a'i geiriau (Dsonnr (Xfifil* oddifewn ar bob blwch, ac enw JABOB HUGHES ar STAMP y Llywodraeth, heb hyn, twyll ydyw. Trade ct-rTc—'DROPSY PILLScospir pob ff-agiad. Ar werth trwy yr holl deyrnas am Is. lie., 2s. ge., a 4s. 6c.; trwy y Post, Is. Sc., 8s. lie., a 4s. 9e,t oddiwrth yperdtenogi- JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. I "WHOLESOLE BY ALL F^TJEISTT MEDXG33STE JsJSCD DRUG HOUSES.