Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

V GWERTHFAWEOCAF 0 BOB PETII YW IECHYD. Yr wyf yn teimlo rliwjmau arnaf i wllPud yr hyn a aHaf er lies y cyhoe ld 11 mhob c. jyiriad, mor belie ag y inae ynwyf. G u fy m-cl "Ii dyst pers not o'r (iiio-,i ar t annikrisiad^y flyd i yn deiili ;vv od iw ta bel-nau Mr. G-orge, ffe-yllyai, H rwaun, ie, nii da ion! p rsonol yu unig. on i heiyd i lawtro'in <J9^3fcabol aaryw ranau orwlad., y m e yrodyledswydd. arsaf i livsbysu hyn i'r cylioadd yn gyff edi»ol. Yr wyf weG c » 1 ty niliao er yn teumc gat" ddolur m y IÍ. atthwyl- tierau ya v c ila. poenau yn fy nghluniau a'm arenau yn and iawn. 0:1' diwe td ciyw»is sm belenau Gt-orge, a chTtnerais ddau o h, luyut ryw noson pan yr oeddwM yn tfcefchu ymsymud gan y p en li b draffe:th fawr..Ond, er fy ff • wcL cyn pen pe ^air awr ar Luvain yr oeddwn yn teimlo mor heiwyf a imb 21 oed; ac oddi r h. ny hyd heddyw yr wyf yn eu cadw yn fy nhy fel y tensor yoreu. Y maent i mi braitd fel moduion auffairiedig. P > Ar ryw brydn wn, p.m oeddwn iach a heinyf, cyfarfydcLia a Mr. William David, JieJievm; Ojfieer, Aberd r, yr hwn oedd yn miircki 1 ewygu gan ddolur yn y cefn; ac wedi iddo adrodd ei hyd, a'r poen dirdyn oodd yn ei gefn, nes peri idd > gerdded braidd y: ei ddau ddwbl, dywedais wrtho am fyned neu anfon „ am five';a id o beienau George. Tua chaocb, o'r tranoeth offariy 'dais ag ef drachefn, a s wnaeth am aid arnaf i ddyfod ato, a dy wed odd «-i fod yn hollol iach, ac y gallai ne*dio dros p. *-nawo bertiii! Yr wyf yn coffhau enw Mr. I) vid am ei fod mQr a-inituN,(tdus trwy yr holl gymydogaeth. Cofied pawb nad wityn ysgrifenu h ,n am fy mod yn aduabyddus a Mr. George, eaays nid wyf wedi cael y fraint uli v. cled ond uuwaith yn fy oes trwy wybodaeth i mi. Abcriar. ISAAC THOMAS. ■W —^ WONDERS NEVER CEASE. 1 am happy to inform you of the great r lief, and benefit I by t }, ing your ri11s. Ten months a:,o I was taken ill with G avel fr m drinking impure water. 1 C..ll scarcely express in \u.rds wh t I suffered. I went to a doctor, and Le wiede me wor.: o. 1 then went to nother, and had little relief f• r a time. I WG" advised to try your Pills. These are worthy of great praise. I took three of your Pills for G'avel and tuve never been tr ubled since. I 'have suffered many yearfrom Piles, and could not get an effectual cure. I was taken ill last week by sitting on a cold, wet roof, I took half a box of your Pills, and can do no more than endorse what I said before. I am now,as weli as over I was in my life.-Yours, &c. Kit-street, Newport, Mon. E. PEABCE. GEORGKS PILLS A CERTAIN CURE. A ratm* the multiplicity of Patent Medicines proffessing to cv all the diise-ses to which flesh is heir, it is difficult to find vii is genuine or not. Hut after the perusal of a great num- t-te ij au wen tic Testimonials, we feel much pleasure in pronoun- cJ George'? "Pile and Gravel Pills to be effectual restoratives te, Louith. These wonderful medicines have effected perfect wherr; tIL6 "most eminent. of the faculty have failed, and -1 must bodooked upon one of the greatest boons to suffez- i;i^ kumanity—EDITOE OF "LONDON REVIEW." | MEDCYGfQ^ YN METHUPILLS GEORGE YN IACHAU. ZCilvode Farm, near Newcastle-Emlyn. Ajswyl Sf^—Hyrt sydd i'ch hysbysu f1 od wedi bed yn aiiacfc. acL^nvfeth:edig am nsoedd lawer. Bu y meddygon yn hollol lifli tianus'Xn fy ngw$!h*ft. Prynais flychaid o'ch Pills No. r, ac yrvyf Yn awr Y'h làeH cyn haner ei orphen. s- Yr eiddoch, 5: JAMES. Y m AT GLEIFIQN ABERD AR, MERTHYR, PONTYPRIDD, LLANELLI, A'R CYLCHOEDD. From W. Badham, Canton, Cardiff. J. one day called with a Chemist for a box of George's Piles an4 GravelTiUs.' and was supplied with what I supposed to.be the genuine article. I was greatly surprised, however, on opening the parcel, to find that instead of George's Pills, the Chemist bad dgliber te y cheated me by packing up a ppurious box of •4*' Pills. J Kan the right article however at Canton, and am mu?h better since I took them. CYIIKEYT UH GYNGOR YNTE—Gofalwch fod enw y gwneuth- urwr ar stamp y Llywodraeth sydd o amgylch bob blwch. Heb hyn nid ocs dim yn wirioneddoL r- *• f •" *■ -a- >' i f- l «* Penllirn Terrace, Maesteg. DEAR snt, wonderful efficacy of your No. 3 Pills has been proved inmy case. After trying various remedies for Piles, I was j^jhiged to try a box of your No. 3 Pills. After tak rig two t&sg £ of these Pills, I can assure you, sir, I have never felt so wfclWor the last 15 years. I have suffred for 15 years fro xi Piles, and have been hardly a week during that free from pain.—Yours truly, E, AUBREY. Maesteg. DEAR Sr hav-, great pleasure in bearing testimony tn the ellicacy o' George's Pills. I often hear from persons to whom I have sold your Pill-, both here and in the United States, say they h-ive ntv^r had any medicine tõ equal them for Piles and UraveL-T aM, &-o., W. R. WILLIAMS. Air.dale Boiler.Works, near l^gfey. vious to receiving your Gravel Pills I liad been for upwards six months very seriously affected with Gravel in the kidil-- causing pain in the sides, &c., and had become so seriously Lul that I -,v--s not able to follow my duties, and during wi,dl time I had tried more than twenty different re- medies, t'nt I found little relief until I received your Pills, which gave me reiiet within 24 hours after taking the first dose, and I am no. less surprised than pleased to find all pam gone within a week. And now after using only one small DOX of your No. 2 Pills, I am happy to say that I am nearly free from all trace oi that painful disease. Yours, &c., W. KElcriLY. -1' /0 1 ■ ^<.4 From one Powslajid and Kernes Guardian," February 9, 1878. GEORGE'S PILE AND GBAVEL PILLS." We have much pleasure in calling the attention of our rea- -emec ders to a J ever-failing remedy—one that has cured thousands the mofct hopeless cases, and one that has relieved tens of t: ousands oi their pains. No one who suffers pain in the back, sideband loins, or in fact from any or all of the disorders of the ±5owell?, Liver, and Kidneys, should any longer bear a pang from these afflictions, for a sure cure is found by taking a few doses of these marvellous Pills — H George's rile and Gravel Pills." Rhydberth, Tenby. SVR,- Y r ydwyf wedi profi eich peleni yn rhagorol o dda i mi, a thu hwnt i'm dysgwyliad.- Y dwyf, &c., —«.m;a t, JONES. Llanerchrugog, Ruabon. SYR,—Dymunwyf eich hysbysu fod eich gwerthfawr No. 1 George's Pills wedi rhoddi i mi mwy o les. na dim aiiall a gy- merais erioed. Credaf nad oes dim arall aOwna gymaint o les i'r Gravel a'r Piles. Clywais ganmoliaeth uchel iddynt lawer tro, ond fy marn ddiduedd yw. na fynegwyd mo'r haner. Dyi- edswydd yw eu cadw yn y ty bob amser fel cadw bara. — Yx eiddoch, J. POWELL. J ?? '.0 = ■M George's Pile and Gravel Pills. j ereill vvdi {zwneud arch- Yr wyf wedi anatyao wiliad tHKir.v;; i.f,vn i arisawdd X GEORGES G*ORC,E'S PILE AND GRAVEL eich Peleni. ac vr vuviii yn caui eu -ff rw,n jy- A «f »« yr wyf yn cael eu bc-d yn gylansodCeQig or c<j'janwu mwt W ft A | *r-p-| 1 tp „ ll^i ndtynr,f. Yrv.-yf-»edieudefuyddio A "lLt & UxiAVlLjL if hoAyn gyfansoddedig o dd«fynddi*u r yn kelaeth am flyi.ydtlau hlwcr Diewn t. Nid oes ynddynt ddnn o nator VI j; >pricu*(' praeticf, a hyiiy gyda ttwyddiant 11 PILLS. 1 B -fefejai&l. Tn TDWYP O'b FABN bmj j| V- xnewu sefyllfa anobdlluvl o herwydd y jj ■ 12 BOO.W FEDDYGIXIAETH DRA GWEBTH• jl V. Piles a'r Gravel. Ac iiid wyf yn petruso j! PAROTOIR Y PELENI UCHOD 1ft VA.WB. AT Y D0LUR1AU HYNY AR GYFEB. li \v dweud, nad oes, iu<±wn gwnionctid, eu JS MEWN TRI O DDULLIAU PA RAI Y MAENT WEDI If cylfc'yb fei nioddvginiaeth tuag v> A A' „ .t well, y raeS a'r J QWAHANOL FEL Y CANLYN: KUHAMCACT. £ ?// /W ♦ A \V /M N0.1-GE0RGrs PILE & GRAVEL PiLLa No. 2-GEOHFIE's GRAVEL PILLS. 1- No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. r GOCHELWCH DWYLLWYR. || ——————— GOCHELWUH DWYLLWYR. Mewn blyohau Is. 110. a 2s, 9o. yr an. I Daliwch sylw "fod enw y gwneuthurwr —————————————— Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd amgylch GAN BOB FFBRYLLYDD PASCHUS AC ER -EICH PEESWADIO, na chymerwch bob blwch. Heb hyn nid oe3 dim yn DRWY YR HOLL FYD "Pile and Gravel 0 wneuthuriad wirioneddol. neb arall. 1 ¡ I I j POEN YN Y CEFN I I GHWYDD YN Y TRAED j "¡. YS6ftFWD £ B YN Y PEW I | POEIJ YN Y LWYNftU | "17'i :¡.(;:)t' ;¿j! 1.- | GWYNT, GWAEW, | SWrarOETHAGATALIOLl v- ;J1l I LUMBA60,8CI^, |j ■' f^w5jPMT°ll -n • ,• • •« r ■■■■ I GEORGE'S + -:f MB. GEORGE, T>TT U* A- O A XfTT1 T d*A*SI*. bbtmn«* I hw I I i Pi /V. I T rv M V r< 1 < I have mnch pleasure tn bearing terttoony to the i Dear Sir,—Your Pills take well nere. great efficacy of your Pills lor Piles and QraveC I always J m m recommend them with the greatest confidence to my cus- I and in time I shall have a large opening 'I I I "T~ tomera as being- anperior to any other medicine In relieving V o r o _L_ _L- | | | |KJ. thote troublesome and painful dieorderi, and am rarely I for them.—Your8 truly, diuippomUd ENEN in mott chitinatc COM*. | n-muvr I remain, yoara truly, L G. OWfi^ Chemitt to the Boval Family. 7 mat y Peleni hyn yn Feddyglnlaefh FRANKLIN DIXON [. j [ BICR, BU-AN. A DIOGEL I'R -j _■ PILES Afft GRAVEL, —— — — ae i luawt o anhwylderau ereill sydd bob ^■— —airuer yn eu eanlyn, megys— ~->v. v 1aar™r G'B Jy'-fr POEN YN Y CEFN, Y83AFNDHR YN Y PEN, DIFFYG Amn Sn- V\ V u GWELLHAD TREUUAp, RHWYMEDD, LLYNQER MAN, DIFFYB le. M acwyl lawn 1 ml VX ANADL, POEN YN Yd ARENAU A'R LWYNAU, 8URNI hMVd Tr wyf Wedi t»d TO KHYFEDDOL. —Bum tP YN YR Y8TYM0Q, POEN DIRFAWR VN Y COLUODION, f A^ymboeni gta'y Piles a r Gravel, yn nghyd r/ £ vd srlaf llawer o flvnyddau *> GWAEW, GWYNT, COLIC,TEIMUAD O BWYSAU YN Y w/ mawr ar rai amserau yn dufewnoi, am tua Jn.PiL-VrfnJ "RraiHH N\ CEFN. Y LWYNAU, A QWAELOD YR YMY8GAR0EDD, f, imddeg mly«odd. ac am y pump mis olaf cyn i ml V S3,11 ) 1 ues a r Viiavei. Jsraiuu DWFR POETH, DWFR-A.TALIAD, Y GWELEDIAO YN f/ gael gafael ar eich peleni cliwi. yr oeddwn wedi fy A yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWL AC ANEQLUR,SYCHOER A BLAS ANYMUNOLYN .'#/ llwyr gaettiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fatli boen nhraed err, v inpn i nrho«pnf- i mi a'r \l GENAU, POEN YN Y BORDOWYDYOD. CHWYDDIANT #/ gofidusyn fy ngholuddion. fy nghylla, a'm ysgyfaint. • II nnracu gan y poen > acnosent I m.l, ar \» YN Y TRAEDi 4c. poen mawr yn fy mlien, >xc yn feddw gan bendro, felnaa \1 I ysgafnder Vp fymhen. t'e wnaeth Doctoriaid 1 ■««,«.„, niiiiitiAvBi.uai I pallwn amKyffre*pethau yn ou lliw a';i Uun priodol; mewn \1 I 1 RH&3BAHT ESMWTTHAO UHlBHGYRCHtL lj Kair yr oeddwn wedi fy Iwyr andwyo gan boen a wslnl. fel 1 II Aberdare a Mcrthyr eu goreu l mi, ac yr ,1 I |aS gaiiwn gredu fod modd i mi i./th%cua. ond dioich i I ll wyf wedi talu iddynt bu.iicedd lawer am liyny, !| PERCHSNOG, I; Awdwr pob <iaie«i. apharch i chwithan. J 1\ j jj i • j- I, jj. i if — M t\ Yn mhen byttit^nos. drwy diiefnyddio eich Felflnl yn oi jm I\ ond m dderbymais fayvr lies oddiwrth un o J. E. GEORGE, M.R.P.S., eich cyfarwyddyd, yr oedii'-vn yn galiu dilyn fy ng&lwedl^ II honynt. Prynais fiyebaid 0 GEORGE'S gaeth gydag egni a phlestir. Yr oeddynt yn fy ngvreUa PiLES and OEAVEL PILLS,«cl,rmer»i« BIX WAT*, ddauddognohcEyiit-yrrrfn-i/y^y GLAMOR G A N SHI-R E. dWV ytl 0 dyn inch. *— \L maent wedi fy adferydi'm. gwrec fel cjnt, \X BENJAMIN ED WA iiDS. /S ( 9\) fa J" tT>° EN A IN A.r.. I flwzzuAiLu. AniEP.DARi;. D." VII) DAnE8. í I George's Cambrian j i^jVJ Fi.l= Lozsnges. For Singers and Public Speakers. THESE LOZENGES RENDER THE VOICK] gllELODIOUS AND CLEAR AS A BELL. Patronized by Eminent Musical Ctelsbrities and Public Speaker 4 V SOLD BY ALL CHEMISTS. ? iJ. •Price 3d., 6d., and lo. per Box. A I s. Box by Post for Fourteen Stamp OPROPRIETO R:-J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAIN, ABERDARE. DB. PARRY, Composer of I Blodwen,l the Celebrated Welsh Opera, writes:— DBAB SlBt-I have thoroughly tested your Cambrian Yoice Lozenges, and found them to give POSTER and CLEARNESS to the voice, enabling me to sing with ease. Henceforth, I will take pleasure in recommending them to my-students and friends as being by far the MOST EFFIOAOIOUS Lozenges known to me for improving the Voice. I regard them as a 2Treasure, which Singers and Pablic Speak- ers can ill afford to be without. I find; that in order to reap the fnll benefit, a few Lozenges should be taken before and after exerting the vocal organs. Yours truly, • [JOSEPH P ABBY )-Dr. dof Music. Profeesbr][of Music at the University Coflege of Wales. ;1 • (x:f. 1 CARADOG,' the Successful Leader of the Welsh Choir against the World, writes MR. GEORGE,—DEAR SIR,-I am anxious to say a word in reference to ypur Cambrian Voice Lozenges from the standpoint of a Choir Trainer. I doubt whether any other exercise of the vocal organs tries them so much as training a large choir does, and no one but a practical choir Teader can have but a very imperfect idea of the labour that picking up' the different voices entails upon the Conductor. Since I have used your' Voice Lozenges this labour has been reduced to a minimum, for I find my voice at the end of a tedious practice as clear and pjwerfal as at the commencement. I have from time to time tried various kinds of Voice Lozenges, but yours far surpass them in their beneficial effect upon the vocal organs, 1. l: 'H ..r I I have no hesitation in stating" thaf Sing- ers, and especially Choir Trainers who will put these Voice Lozenges to the test, will regard them as precious above estimation. I am, Yours truly, GRIFFITH JONES (Caradoe). Mr. J. THOMAS, Llanwrtyd, writes DBAB Siia,-I have had unusual oppor- tunities of. testing your Cambrian Voice Lozenges, and I feel it a pleasure, as well as a duty, to write to congratulate you upon your success in producing such effectual Voice Lozenges. They are far superior to any other Preparation for the voice that I have come across. I always keep a box of the Lozenges by me, for they serve me as faithful friends in the how of need. J -i.. I am, dear Sir, Yours truly, Llanwrtyd. J. THOMAS. W V* i-».4.Cv :> .i /jLj- V* i xiWELLHAD RHYFEDDOL O'R PILES A'R GRAVEL > V.. WEDI I FEDDYGON I ETHU. (Allan 4r "Gwladgarwr" am Hydref, 1868.) Bum yn glaf lawer o flynyddau gan y Piles a'r GraveL Braidd yr oeddwn ya alluog i sefyll ar fy nhraed gan y poen a achoeent i mi, a'r ysgafnder yn fy mhen. Fe wnaeth doctoriaid Aberdar a Merthyr eu goreu i mi, ac yr wyf wedi talu iddynt hwy bunoedd lawer am hyny; ond ni dderbyniais fawr Eres oddiwrth un o honynt. Mi brynais flychaid o George's Pile and Gravel Pills, a chymerais ddau ddoen o honynt—yn awr yn ddyn iach.—E. EDW^BDS, Cwmdar, Aberdar. TYSTIOLAETH MEDDYG. (O'r Ty-st Cymreig I am Awst 26ain, 1870.) Newydd da Fr Claf.—Yr wyf wedi analyso George's Pile and Gravel Pills, ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig o ddefnyddiau llysienoL Nid oes ynddynt ddim o natur fetel- aidd. Yr ydwyf o'r fam eu bod yn feddyginiaeth dra gwerth- fawr at y doluriau hyny ar gyfer pa rai y maent wedi eu hajneanu.—DB. H. PURDON, F.A.S., London. Eto, ar ol rhod'di prawf o'r Peleni, dywed: "Yn ol fy nysgwyliad, mae y Peleni vn hynod effeithiol at y Pile a r Gravel. Yr wyf wedi rhoddi prawf teg arnynt." ,¡- FORTY GALL-STONES PASSED AFTER TAkING A FEW DOSES OF No. 2 PILLS. < Mr. John Watkins, collier, Llwjrnypia. Pontypridd, waa afflicted with very painful suppression or Urine, and was induced to try a box of No. 2 Pits (Pills for the Gravel) after taking a few doses he passed no less than forty gall-stones. DYSGWYLIADAU BYTH YN CAEL EU SIOMI. Rhymney, June 14th, 1872. MB. GEOBGE, Dear Sir,—I have much pleasure in bearing testimony to the great efficiency ef your Pills for the Piles and Gravel. I always recommended them with the greatest confidence to my custom- ers as being superior to any other medicine in relieving those troublesome and painful disorders, and am rarely disappointed even in most obstinate cases.—I remain, yours truly, FRANKLIN DIXON, Dispensing Chemist. I > ■ ■ PAWB YN SIARAD YN UCHEL AM DANYNT. Llandilo. Dear Sir,—I have much pleasure in informiiag you that the demand for your unabated, and my customers, without an exception, speak well of the great benefit they have received from their use.-Yours faithfully, THOMAS HUGHES, Chemist. GEORGE'S PILLS YN GWELLHAU AROLIBOB r- 3 PETH ARALL FETHU. ■ j v .Treherbert. Byr,—Y mae canmoliaeth uchel idd eiekPi4yit y lie hwn, Be y maent wedi gwellhau llawer ar ol i bob peth ardll fethu.- Yr eiddoch, ISAAC JONES, Bookseller. • CURE FOR A BAD CAS& Pen'ralltwen, Newcastle EMLJ^A. f Dear Sir,—I have suffered from Pile and Gravel for four years, during which time I was quite disabled, and never, i during this time had a whole night's rest. I have taken 41 I' great quantity 01 medicine from doctors, but received little or no benefit: I was at last induced to try a box of your Pile and Gravel Pills, and incredible as it MAY appear, after I had talren I but a few doses, I felt as if I had had ANOTHER body. Encour- aged by the effects of one box, I took another, and nowHE am free from all pain, a living testimony to the miraculous effects of these Pills.—Yours truly, D. WILLIAMS. -:= GWELLHAD AR OL DEUDDEG MLYNEBD 0 SELXl ODDIWRTH Y, PILES A'R GRAVEL. Garnfawr, Lanunda,' v. -j Ger Abergwaun. Anwyl Syr;"Ie, ac anwyl iawn i mi hefyd. Yr. wyf wedi bod yn ymboenijgan y Piles a'r Gravel, yn nshyda selni mawr ar rai amserau yn dufewnoi, am. adeuddeg mlynedd, ac am y • puin' mis olaf cyn i mi gael gafael at eich Peleni chwi yr oedd- wn wedi fy.llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fatb boen gofidus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a phoen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallwn red pethau yn eu lliw a'u llun priodJl; mewn gair, yr oeddwn wedi fy llwyr andwyo gan boen a salni, fel nas gallwn gredu fod modd i ini byth wella; orid diolch i Awdwr pob daioni, a pharch i chwithau, yn mhen 'pythqfnos, drwy ddefn- yddio eich Peleni yn ol eich cyfarwyddyd, yr oeddwn vn galln dilyn fy ngalwedigaeth gydag egni a PLIFT^R. Yr occldyut yu fy ngwella braidd heb yn wybod i mi, %j|;jPmodd tawel ao esmwyth yr oeddynt yn gweithredn apjafT" Yr oedd fy nghyfansoddiad wedi nr/uad mor or a clilai, ond drwy barhaui'w cymerydy maent v.v li fy adfuiy-l im gwres fel cynt, ac yr wyf fel yn dyfod yn ioiu-c u i dd.—Ydwy^ d' i.-AVJLD gAVDUI. Lukesbere, Luzerne Co- Pennsylvania, North Ameriea. Dear Sister,—Please tell Mr. G eorge that his Pills have done me much good. I was suffering severely from the Gravel for about six months. I took one box of his Pil!s they give im- mediate ease, and I have passed i the SHAPE (If "A Cvycun* Pepper Corn, bat much larger.—Yours :VL;B:*U.H v LV, ,"D. L. J. d:. J.<o. '1.. i „— 1i;:Iclvchog. AM WVL S GaJlaf ddwc 1 TILLS yn gwneud daioni i bawb sydd wedi eu cy 1 yn y gymydogaeth hon, yn neillduol i mi fy hunan. Ehudduis brawf ar bob llvsieuyn adnabyddus, a doctoriaid, heb gael fawr lies. Cymhellodd cyfaill i mi roddi prawf ar eich Peleni chwi; ar ol cymeryd un blychaid 0 honynt, yr oeddwn yn ddyn iach.—Yr eiddoch, 't B. DA VIES. {-;■ Goehclwch Dwy llwyr. Y mae Poblogrwydd DigyfTelyb y Peleni uchod dnvy yr holl fyd wedi temtio rhn i pGi-ponau trochw«intus a diegvvyddor i'w hefelychUj a galwaat yr efelvchiad (IAFTTATION) yn Pie and Gravel Pdls, ac and y twylur y dyoddefydd i gredu ei fod yn cael Peleni gwirioneddol GEOKGE, pan nad yw ond 3m cael rhyw gymysgodd dl weth a pheryglus yn eu lie. Derbynir acliwyniadau parhaus o'r twvll hwn o bob cwr o'r wlad. Os bydd i'r cyhoedd dalu sylw manwl i'r hyn a ganlyn, nid rh-^ydd y twyllir hwynt yn y dyfodol Gofynwch yn eglur am GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. PILLS. Wedi cael y blwch, edrychwch i'ch 11aw, daliwch sylw fod St imp y Llywodraeth ag EN\V y GWNEUTEURWR yn' ysgnfenedig arho. ac o'i amgyMi. Wedi agor y blwch, edrychwch a ydyw y Trade Mark— EAGLE AND GLOBE "—ar y papyrau o'i am^lch. Os daw blychaid o'r "Pile and GraveL" Pills i'ch meddiant nad yw yn dal yr oil o'r prawfion hyn, gwybyddwch eich Dod wedi cael eich twyllo. Printed and Published by the Sole Proprietors, MILLS and LYNOT, at their General Printing Offices, 1, Station Street, Aberdare, in the County of Glamorgan.1 FRIDAY, MARCH 7th, 1879. J