Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

TAITH 0 GYMRU I PERU.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TAITH 0 GYMRU I PERU. 0 ST. THOMAS I PORT AU PRINCE. .J. 't' Yooydig wadi deuddeg o'r glochyroedd pob .peth yn ei Ie unwaith etc-yr hatchways wediim cau, yr angor wedi ei godi, y peir- ianau yn dechreu anadlu, yr olwynion yn troi, y Moselle yn ysgwyd perffeddion Mr. Jones, a ninau yn dechreu canioa bt. lno- mas a'r mynyddosdd o'i hamgylch yn dechreu troi fel pe byddent a? olwynion, acyn fuan yr ceddem wedi ymadael a'n gilydd, nc yn marchogytonau derch rhwng crug o ynys- oedd moelion newyddanedig, gallem dybied, canys nid oedd ond penau llawer o honynt yn ganfyddadwy, megys yn ysbio am fS- glyfaith, ond twyllwyd hwynt y tro hwn, beth bynag. Odcliyma canfyddem Santo Cruz a Porto Rico, y rhai oeddynt ar y chwith tiroedd yr olaf o hyd golwg dr«y y prydnawn, ac am chwech o'r gloch yr cedd- ym yn myued heibio y goleudy. eithr amrai filldiroedd oddiwrtho (15 neu 201). Cyn i leni duon y nos amdoi golygfedd y dydd yn llwyr, oawsom cipolwg at Ynys Hayti, neu yn fwy priodol, efallai, y rlian a el wi, San Domingo (Sant y Sul). Golwg fynyddig a Uwm -gawsool ar Porto Rico, O>\d tebj gol fod dol- ydd a dyffrynoedd heirdd a ffrwythlawn o'i mewn. Pan godasom boreu dydd Gwener, yr oedd yn gwlawio yn drwm, a'r gwynt yn gyru heibio yn ei caxoh and four yn fonedd- 19 iawn, dan chvibauu fal smbell i berson pan y drws nesaf i anghofio ei hun, neu fel ambell un three sheets in the urind, Hefyd yn ei gwmni yr oedd tonau rhwysgfawr yn ewyni yn ffyrnig arnom ac ager-au llydain a dyfnion rhyngddynt, digon eg ng i gladdu y Moselle a'i chynwysiad yn ddidrafferth. Ond ni phetrasai y Moselle, nid yn unig marchogiad y tonau yn feistrolgar, eithr car- lamai drostynt mewn rhwysgfawredd urdd- asol; dvmunol oeld bod a? y poop yr amser hyn, codid ni fel plu i'r awyr t>n eiliad, a'r eiliad nes«f disgynem fel plwm i'r dyfnder, dyna beth oedd rmmtion i'r holl gyfansodd- iad ar uawaith. Hefyd yr oedd yr olygfa yn ardderchog iawn—tonau nerthol a beidd- gar yn cael eu chwalu fel us gyda'r gwynt yn eu hyridiadau ffyrnii?, ac yn poeri cawod- ydd o lysnafedd i'r bwrdd wrth encilio mewn siomedigaeth flin. Dywedai yr Athraw wrth y dysgyblion fel hyn,—" Yn nhy fy Nhod y mae llawer o drigfanau," &c. Yr wyf fi yn myned i bar. toi lie i chwi," &B. Onid oes rhywbeth dymunol neillduol yn vr ym- acroddion yna ? Diau na fedr pawb fwyn- hau yr uu golygfeydd; yr hyn sydd yn bleser, hyfrydwch, a mwyniant digymysg i'r nailJ; sydd yn ofid a blinder a thrallod cyf- la* n i'r lall. Felly yr oedi ar fwrdd y Moselle yr adeg yma, pm oedd y gwynt a'r mor wedi cwrdd a'u gilydd i dreulio eu hslf holiday yn ddiddrwg a ilawen dymunol yd- oedd fod llawer o drigfanau yn y Moselle, canys tra yr oedd rhai yn enjoyo eu hunain ar y poop, yr oedd rhyw hen" fenwod" o ddynion, y rhai yr aDghofiodd y fydwraig dori eu cynffonau, yn sll yn y bunk gan ar- swyd a dychryn—a gwaevv yn y bol, ond mwy o wendid yn y pen. Byr yw pob di- fyrwch," felly ydoedd hwn, newidiodd yr olygfa, gostegodd y gwynt, llonyddodd y mor nes ydoedd mor wast ad a gwyneb bil- liard table, ac yn dysgleirio fel pe byddai lliain o arian par drosto; yr oedd golwg hardd a phrydferth a<no, ond dim orsr- uchel, rhamaatus, a nwyfus, fel ag i wneud i'r holl ymysgar^edd ddawnsio o lawenydd. Y pryd hwn yr a. dclym o fewn pump nen ddeng milidxr o dif o bob ocbr, ynys nas gwn ei henw ar y dde, ac Hayti a* y chwith. Oweddol wastad oedd y tir .edd ar y dde, yn edrych yn lied ddiffrwyth; ac ar y chwith mynyddotdd yn ymgydi yn dia serth i uchder mawr, eu penau yn gribog a moel, a golwg herfeiddiol araynt, megys yn gwawd- io pe rianwaith arglwydd y greadigaeth yn ymLdd a'r dyfroedd meirwon wrth eu traed. Yn gorphwyto mew n h:ddw< h a llonyddwch ar eu gluniau a'u hypgwyddau yroedd haen- au trwchus claerwyc,ien o gymyhu dioglyd parhaodd yr unrhyw olygfa watwarus hyd ddau o'r gloch ddydd Sadwrn, pan gyrhaedd- asom Port au Prince. POBT AU PRINCE ydyw prif ddi&as Hayti; y mae wedi ei hadeiladu ar lcÚll1 mor, mewn cilfacb, ar lun y lllthyren V. Cym swyd oddeutu dwy awr i wneud masnach a'r Princiaid. Tief ddigon dilun ydyw hon fel pob peth arall p3rthynol i'r bobl ymq, mae'n debyg; twr bychan o dd ym j a thwr bych^-n fan draw ydyw rbai tai yn fwy na'u giiydd of course fel sydd yn mhob tref. Gillwn feddwl fod pob un o'r preswylwyr a heol iddo ei hun, y ffordd agosaf at ei fwthyn. Cymaint o fisnach a welsoui ymi ydoedd cludo gwair a llafur mewn badau o'r glenydd i'r dref. Mesura Ynys Fayti tua 500 o fill- diroedd mewn hyd, wrth taa 180 o led a chynwysao 800,000 i 1,000,000 o drigolion. y rim sydd yn Wermwyr trwyadl; er hyriy, heb daysgu cytuno a'u giiydd hyd yn hyn canys y mae ganddynt dau Lywydd, un yn San Domingo, a'r 11 ill yn Hyti. Y maent yn boblntrthal,m d a", a rhyf-rlgar, bannydd mewn penbltth a thertysg a'u gilydd, os na fydd tramoriaid ya ymyryd a hwy, yna y maent fel un gwr yn ymosod ar hwnw. Ceisiodd ffrainc os01 ef throod ymeroir ;l i la^vr yma, ond methodd, a'r ljlTl fa tynged pawb teyrnasoedd oreill yn ol ihi bl::ek 'an on llf1')!i Inlepenil ncy. Er mai golwg fyoydd- ig sydd ar yr ynys yma oidiitr y mor, rild felly y can. ldir, oÍthr y mao yn ynys ffrwyth- lawn iawn, ya c/nyrchu ya aaturiol brt n bob math o ffi-^yth^.u, tri y mae y preswyl- wyr yn tieulio eu hamper i ffcae v ue ymladd a'a gilydd, ac o gaslyaiad, yn holl 1 ddigyn- ydd a dilwyddiant mewn cydmariaeth i ynysoedd ereill heb fed yn medda rh?gora;h manteisioo. W&di gorphen masrachu a'r buli*, hwyliwyd y Moselle allau gyuted ag y g-Hid o wlad y blades gyda'r gtenydd, HC ni wnaeth im ond prin clirio mawa pryd, h.y., cyn i'r nos ein dal, a phwy wyr beth fyddat eintynged yn mhlith llewod, teigrod, eiitb, ifec, yn nyfadcr y nos ?

fo PORT AU PRINCE I KINGSTON,…

BRYNAMAN.

TUCEFN I SIOP COLOMENOD. '

AT LOWYR Y P. DYFFRYN, ABERDAR.

[No title]

TRIOEDD GLANDWR.

| CASTELL MUNROE.

PETHAU RHYFEDD.

LLITH YR HEN FADWR.

BRITON FERRY.

CWMAMAN, ABERDAR. -

♦ CWMTWRCH—MARWOLAETH.

Advertising