Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Darganfyddiad Newydd! WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. YE unig ffordd i iechyd nituriol yw trwy gymeryd 'Williams Castor Oil Pi^8- maent yn cael eu gwneud o'r llyseuyn Castor, yn gynwysedig o'r prif lysiau a gydnabyddir v feddyginiaeth oreu i buro y gwaed: feiiy y mae y Peleni hyn yn tra rhagori ar ddim a geir o'r Hysieuyn Castor ei hunan. Y maent y feddygmiaeth. oreu allan, nid yn unig i buro v gwaed, ond hefyd er dadwreiddio pob math o gornwydion, clwyfau, ac ysfa yn >y cnawd. Y maent yn feddyginiaeth ragorol hefyd i leddfu anhwylderau yr afu, llosgfa yn y eylla, (billiousness), cur yn y pen, ac i symud ymaith wynt, chwyddiadau, curiad y galon, y piles a'r gravel, y dropsy, poen yn y cefn, dwfr-ataliad, bias annymunol yn y genau, a theimlad o orlawnder ar ol bwyta. Y maent yn feddyginiaeth anmhrisiadwy i fenywod, Sin en bod y? un yn eu heffeithiau a Chastor il, ond yn tra rhagori arno, ac yn Hawer hawddach i'w cymeryd. Y maent yn gweith- redu mor esmwyth a diboen, fel y gellir eu cymeryd gyda dyogelwch gan bawb. Drwy hyny, gellir eu hystyried, nid yn unig y fedd. yginiaeth oreu at yr anhwylderau uchod, ond yn gaffaeliad anmhrisiadwy i'r cyhoedd. Gan fod rhai yn teimlo cryn anhawsdra i lyncu Peleni, y mae Williams wedi darganfod ffordd i'w gorchuddio a gwisg, yr hyn a'u gwnaat yn hollol rwydd i'w cymeryd gan y mwyaf tyner eu harchwaeth. TYSTIOLAETH PWYSIG ODDIWRTH FEDDYG. Hynsydd i ardystio fy mod wedi archwilio Peleni 'Compound Castor Oil' Williams, ac JIll cael eu bod yn cynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent ^edi on ^hamcanu. Dylasent gael cefnogaeth gan bob teulu yn gynredmol. DR. BLAKB. Army and Naxy Hospital, Scutari. ETC a'R AMERICA. Dyoddefais yn fawr oddiwrth y dropsy, Sileg, &'r gravel am fisoedd. Aethum o'r iwedd yn analluog i ddyfod o'r gwely gan maint y ehwycld a'r poen. Gallaf sJcrnMi fod yr holl anhwyldemu uchod wedi fy llwyr adael, ac cddiar amryw yr ardal hon, trwy gymeiyd eich Compound Castar Oil Pills. Yr eidd.ch yn dra dwlohgar, MAXT JANB DATIBS. YoungSfcown, -Ohio. SYNIAD BABDD. Chwi gleifion gwyweaig, yn fychain a mawr Mae iechyd yn agos os myawch yn aw*; Os ydyw y treuliad a'r 'stumog yn was, Y rain a'r galon yn methu eu Ipa., Gwnewch roddi'r clefydau i gyd yn y thrill*^ Drwy gymeryd i'ch gwella y Castor Oil Pilla. Pniysgol Glasgow. EHUBBWAWR. GWELLHAD OBDIWHTH Y PILES A'B GRATtL "Drwy gymeryd eioh Compound Oastof'Oil Pills cef? lis wellhad buan. Yr oeddwn yn methu cerdded cam braidd, aé yn metha eis- tedd o herwydd y Piles, a phoen yn rkan iselaf y cefn,- eM yn y pen, a'r clumiau yn mi Hefyd trwy gymeryd yr un Pills cef- MWwyr wellhad oddiwrth y Gravel, y* hwn eedd yn fy mlino yn barhaus. Dylai pawb wybod am y feddyginiaeth hon. Trecynop. Mm. THOMA& GUVBLLHALJ itHTlTEDDOL 0 GUSFYD TSL ALTB A DLFTFYG TKBULIAB. SyK—Mae yn llawen genyf hysb^sm y ffW^lhad rhyfedd a gelais drwv gyme*yd tidl.. Com pouud Castor Oil Pills niodedig. Yr peddwu wedi gwiseud prawf o bob aaata o gyffeirian, ond y cyfan yn ddieffaith. Dy- •ddefais am flynyddau meithion oddiwrth glefyd yr afu a difFyg treuliad, gwrthwyneb- Sd at fwyd^ yr hyn a'm hanailuogoddii ddilyn fy ngalwedigaeth. Ar ol cymeryd dau fiychaid e?ch peleni fe'm hadferwyd i gyflawn iechyd. Mapnt liefyd yn rhagorol mewn achosion o fffies a gravel.—Yr eiddoch, Llanelli. CAPTAIN JOHN PATTISOW. DOCTOR YN MBTHU, A PRILLS WILLIAMS YN IACH^IT. Yn ddiolchgar yr hysbysaf chwi o'r gwell ^4 gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich ^Compound Castor Oil Pills' Bum mewn -Minder mawr gan boen yn fy arenau, y stumog yn methu ei iaii, poen yn fy nghefn, a. gwaethaf oil, methu cysgu y nos; ac er cy- .yd llawer o foddion doctor am amsea maith, eto dim lies nes cael eich Puls chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn 8.W. I yr wyf yn holl iach. Y mae fy nghwellhad wedi peri syndod maw# yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn erv budd i'r cy- hoedd.—Yr eiddoch, ANN EYANS, Maerdy, Fesndale. Er Dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt; heb hyn nid oes un yn gywir. .SYLWCH.—Cofier fod arbediadwrth brynu ifjblychau mwyaf, sef 2s. 9c. Y maent yn cyswys tri o'r rhai Is. lie. Ar werth mewn blychau Is. -lie. a 2s. 9c. yr un, gan bob Fferyllydd, neu trwy'r Post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 34 o stamps. Perchenog—D. WILLIAMS, Dispei?sing Chemist, Gadlys, Aberdare, Giam. DING-DONG-BEL L. GEORGE'S CiSMBRIAN VOICE LOZENGES. A Letter from Eos MOKLAIS. DEAR SIR, .I I am very much pleased with the effect which vcur Lozenges have upon tie-voice. They are far superior to any. thing I have been able to procure. Singers sill fird thestj Lozefigts a great acquisition. They re deservicg of 811 the commendation t' %t. I can bestow npon them, end I shall have grfcat pleasure in reeon*mending them to all my friends who take-an interest fn vccfi) masio. V I am yours, &e., Eos MOBLAIS. PBOPRIETOE J. E. GEORGE, M.R.P.S., BiRWAIN, GLAMORGANSHIRE. Chdar Fcsi 4,øJ 8et a 11 2a, < GRAND DRAWING OF PRIZES will be held at TREBANOS, Ponterdawd, Swansea, on WHIT-MONDAY, 1879, in the preHenoe of several gentlemen of the neighbourhood and as many ticket- holders as will attend; when the following; valuable prims will be awarded to the wising tumbers A is. d. 1 Capital New House and Garden, value 200 0 0 2 Given in Cash it g 0 3 A Piut. clan JbnnoMum » 7 7 0 4 S»t of Tea Seiviee •• M J 6 Ditto •• •• *•}?)! 6 Handsome 8-Day Striking Clock „ 1 « 7 Set of Chamber Ware » 1 • 8 New Violin » S 9 Sat ef Chaiaber Were •* M I* 19 Teleeooye •• •• *» 2 2 1 1! Safety f>»sip •• m ■ 12 Meersohaom Pipe »• »» 8 0 Tiekets, One Shilling ea^h, or a Bock of 22 for jEi. Secretwiec-D. E. Richards and W. J. Morgan, Trebanos, Fontardawe, Swansea, where tickets may be obtained. Agents wsaited everywhere. 38 MERTHYR TYDFIL Art Union Prize Drawing, In aid of The Building Fund of ENOH CHAPEL, GEORGETOWN. THE DRAWING wUl take place on Thursday, Sefrtemher 25th, 1879, at the TSMPBBANCB HALL, under the distinguished patronage and super- vision of the ieU<w«K:zentlemen:—D.WiUiamB,Eaq., High Cwfttable W. Harris, Et q.; W. Jones. Esq., Cyfsrthftk Werka; l. Kitkhouse, Baq, Llwyncelyn; J. Jenkine, Esq., and J. B. Daviee, Esq. The following valuable Prices will be drawn for :— P FIRST PRIZE, Any article or articles to be seleeted by the BCUMttfal w-inner to the value of .;£50. 2. A briuiank-toned Piasofoiito in walnut 25 0 3. A hanJsoaae Pony IS 0 0 4. A handtome pair of ChSolldeUen, with iewr birackate ift aaah 12 0 0 «. CbambtW a tnoyctopedia, published at 19 10 o 6. An ei^tt-day Cloek *• ,,880 7. A Silver Lever Wateh *•5 5 t 8. A hao&oma Bicycle •* «• • 9 9. Skwr*! beautiful Sewing Machine ..600 It. ▲ very bwautifulChest ef Drawers 5 5 1 11. A superior Sail of Ctothes 4 4 0 12. A rirt Paisley Shawl | » 13. A beauttlul Mahagany Coueh 9 3 0 14. A highly SMro-flated Tea & Coffee Service •• 2 2 18. A pair oifloed Blankets J 15 6 10. A MMtttfol leAefSohoel Beoks •• 1 11 0 17. A 1M6aiiá1lWe18hPJNmù Dteas 1 5 19. A IU)»»wooi Waiting Desk, w«ih brass «{• ». 19. A LtAlse Romewood Wriftg Desk 11a 30. A haateom* Onet-stand oomalete II 21. An obwat Oviag Loc-kim 0 1 1 AbaauMalTkmtPieoe ^,119 29. A L&diW Daaasiag Case .lift 24. A Qeutfeawovs Dreseteg Case ..lift i&. A heautifU Aaoowlfan v. 1 1 Ð 20. A beaa4fal Set of Trays .110 >7. A Silk UssfenBu .lift M.ABetofFIre-iMM u 1 1 29. A hnaiansft Piotare M 1 I 3*. A beanttlal Ra^wvteg .119 31. A rtok Table-Cover b 22. A Watar-fteoi Overeoat .110 Is attitha to the afeeve, there wtt1 be given tway afeeve Two Boadsei Vaioalls PriaML oompriai** Th»e yieec, Woollen Shawls) and Turnovers, Ptaanel Shitte and Fkimel Awtens, IChgdroWs Boeta and St^ckisga, Ties and LfÐa). Collar is Pukei jtanaterehMt, Prime Welsh fuma CaetpMUy Cheese, together with other onuumeafed Tiek". 64. oacht or a Boek of Twehe Ti^te for5». The 0*awin§ on the prlncfple ef the Aj* Union. «•* sMMiiftll numbers will be published ki the MeHbjc Bxprees,' South .Waiee D*l»j Now*, I ^Banket Amserau Cymru,' "Seren ey-ta., and < Tarias y Gwsithiwr.' A not of winning nu- bers w1¡U be ler«««4«d to ocky person who will se&d a stoavped aMreeseai envelope fm the oMBe. TRMMVRWR, B. 1. Evans, Esq Brecon QW Bank, AtuUtonh Mm J. Yaufchs.* and W. Wltlasa; Hon. 'Secretary D. Dwviee, Esq., 3, Gl^bekwid; Come()onding Seoretawka, MT. T. Thossaa, fco; Breaen road/Mertiyr Tydfll, andMr. R, Llewellyn, lfc, Cyferthf* Lano. Marthyr TydfiL §6 GWAUKCAEGUEWEN. BYDDED hysbys i holl grpddioo y byd a'r Beta*, fod pwyllgor y Olwb Esgidiau k gynelir yn y Leigh Arms, yn barod i dder- bJ8 Emma- am bob math o Esgidiau, a thapio. Nid yV* Gymdeithasyn ymrwymo i daerbyn yr iselaf. Bydd yn rhaid i bob yxngeisydd gadvr gweithdy yn yr ardal. Y ffiae'r aelodau yn rhifo dros 100. Mstimaiea i fod yn llaw yr Ysgrifenydd ar neu cyn y 24ain o Fawrtb, 1879. Y gsir Tatimate' i fod ar yr envelope. B. A. JAMES, Ysg., Gwauncaegurwen, 47 Brynaman, R.S.O. VARDBE, GER CLYDACH. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lie uchod dydd Sadwrn, Mai Syttd, 1879, pryd y gwobrwyir yr ymgeiswyr buddugoL PSIP DDAEN. £ 8 d Datod mae rhwymau caethiwed,' (J. Thomas), i gor o 40 ac uchod 8 0 0 A Rhodd i'r Arweinydd gwerth 1 0 C Beirniad,—CARADOG. Y programs yn awr yn feaso1, ac i w cael g&n WM. H. DAYIES, Ysg., ■ 34 Vardre, Clydach. BWRDD Y GOLYGYDD. ,T, ytnfiiilad Personol Crist."—Bydd yn <Ida gen.mgyhoeddiyrysgti^,a-ohlywed yn aihellach oddiwrtbych. Y rGIov»r a'i Feryglon."—Yn ein nesaf. Llythyr oddiwrth Gymro o Abercarn yn Znlnland."—Yn ein nesaf.

A YDYW GWEITHWYR YN AITRADLON?…

' EISTEDDFOD BETHEL, ABERNANT,…

TON, YSTRAD.

ABERDULAIS.

NAZARETH, ABERDAR.

TREBANOS.

•.",j OALFARIA, CLYDACH, CWMTAWE.

YSTRAD RHONDDA.

TREFORIS.

..CWMDULAIS.

Family Notices