Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Pan fyddo'r corff yn graddol dd'od Fe ddywed pawb yn lion en llais, «• £ Yr adeg hon mor fawr yw'r fraint, Y QUININE BITTERS ydyw hw% Ynrhyddorwymaurclefyd, 110es dilll and eisi!.1,u amseii I In o weiniaid tyner, Gwna les yn mhob afiechyd, Y dwynn n yn ymgilio'n lan, I dd'od a r dyn yn ol i'w le, Gael rhyw feddyglyn maethlawn iawn Ac er llwyr adfer cnawd a nerth Gan adael dim ond gwendid, Yn gystal 11awn ag arfer.' I gynorthwyo amser; Y mae'n gynorthwy hyfryd. PacanABQ6» PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TRWY GYMERYD t GVILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONIC, Y FEDDYGINIAETH OREU A DDYCHYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ERCRYFIIAU Y CYFANSODDIAD A PHURO Y GWAED. XT MAE y BITTERS hyn yn hollol lyseuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, liverwort, Gentian Root, Mewn gair, y mae bron bob llyseuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol lion, ac j maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod n wellhad difethiant at y doluriau canlynol:—(1) Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un Heu. ragor 0 r arunvylGerau canlynol :—Iselder ysbryd, nenousn,ess, curiad y galon, chwysu, teimlad blinediff t chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch a thueddiad at y darfodedigastil (decline). (2) Difiyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anavferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth. at fwyd, yr ystumog yn chwyddo Irwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn Byeb ac boetli, brathiadau disymwth yn yr ocbr, y pleurisy, yr afu yn afiaeh, a thrwy hyny yn acliosi y clefyd melyn. poen yn gros i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. (3) Trwy effaith y Sarsaparilla a'r Burdock an gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystiffdra y cymalau, y croen yn big-ago ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau pwjSSfi yn cael eu derbyn yn barhaus. Gyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy-ysgTifenu at y perchenog. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'tt cyffeji meddygiiiiaethol eu hunaiii.

[No title]

BYDDED HYSBYS I BAWB.

LLINELLAU

Advertising