Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

HYN A'R LIALL YR WYTHNOS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HYN A'R LIALL YR WYTHNOS. Dydd Sadwrn diwecldaf, rhoddodddrafad perthynol i Mr. Thomas, fferm Tir Hugh, Ffynon Taf, eHedigaeth i oea a phedair coes, dan gorff, dwy gynffon, no pen, a thri o lygaid. Yr ydym yn cael fod Mr. Halliday wedi derbyn y gwabo-idiad i gyfarfod a glowyr Blaenafoa mewn cyfarfod Cj?h6 £ &djas. Bydd yn yrtifell eang y Whita Heart nos Ian nesaf. Y mae y glo a'r haiarn a allforwyd o wahanol borthladdoedd Dehendir Oymrn am fis Chwefror diweddaf wedi bod yo Hai na'r oyfanswm a aUfvfwyd o'r cyfj/w yn Chwefror 1878, ac i ryw raoldati yn Ilai nag yn yr an mis yn 1877. Y mae pirs oedd glo a haiarn hefyd wedi gostwasr, a thrwy byny y n profi uad yw gnst: ngiad yn sicrhan gwevth'ant ychwanegol. Boron dydd Liun diweddaf, dssth bch- gen o'r enw James Willy rt7 cHiwedi^ yn nglofa y Wcrfa Abi-da-. y trancedig i Cvrmbsch. Y mae yr alltadedig Hebron, yr hwa a ddedfrydwydyn He Peace, am II)ti'mlJiJ;th yr hedigaidwad yn Manchester, weii derbyn ei r,ddhai, a dywodir fod yr ,Ysgrifenydd ;i bwrivla rho :di iddo swmbycbao o aj?3n er rlcchreu ei iyd, a chynyg 'd -lo hif sw T<H ya un- o sefydliadau y Llyfcodraeth i ^nill 30s. yr wythnos. t Dygwyd y trf ngholiad ar yr 21 a ddabth- ant i'w di-weid trwy danohwa glofs deep drop, Wakfiel t, iderfyriad ddydd Gwener diweddaf. Y ddedfryd oedd Marwol- B0th Ddamweiniol;" eto barna y rheith- wyr fod esgeulusiod swyddogol yn y fnsnes. Y mae y Ddirprwyaeth Frenbinol er ymchwilio i achos tanohwaaa, &c,, yn iigweithfeydd glo ydeyrnas wedi cynal yr afl eisteddiad dydd Linn diweddaf, ac Wedi gohino am yn debyg y cymerant jiystfdlaetbaiiyi* e* heis- teddiad iaesaf. tytiau cyntaf a lwit. ydyw ArolygwyryLlywodraeth ac ymae yn debyg y gwysir hwynt oil i roddi en tyst- iolaethau. Dydd Ian yr wythnos ddiweddaf, deawyd 0 hyd i gorff meroh 19 oed, mewn llya o ddwfr, yn Rainham, yr hon gyflawnodd hunanladdliad oherwydd fod ei chariajdfab milwrol wedi myned tua'r Cape. Yr oedd llythyr yn ei llogell yn hysbysu mai hyn oedd yr achos. Oymerpdd cwymp trwm o eira le yn Scotland ddydd Linn diweddaf. Ni wel- nd y fath y storm o eira ar ar adeg hon Vr flwyddyn yno er ys ngain mlynedd. Y mae yn adeg sobr yn Bla^kbarn. Y mae anedd-dy Colonel Jackson yn cael ei amddiffyn gan heddgeidwad. Y mae yr holl heddgeidwaid hefyd o dan orchymyn penodol, a'r awdnrdodan wedipenderfynu anfon am alkt milwrol os dangosir unrhyw ftrwyddion o derfyo-7. Y inae yr oil o hyn yn cael erachosi o herwydd fod y meiltri cotwm yn gostwng y gweithwyr deg y cant yn en cyflogan. > Y mae corff- boneddiges weii ei gael a r y traeth yn Brighton. Y mae wedi dyfod yn wybyddus hfefydmai corff Mrs. Oeorg- lana Soubria, 27 oed, ydoedd, sef bonedd- iges o LundaiD, yr hon oedd wedi bod yn aros yno gyda chyfeillioo. Y mae yn dda genym ddeall fod yr ad- fywiad crefyddol yn parban yn nghwm y dda, a bod y cyraeriadan gwaethaf wrth yr ugeiniao yn dyfod i'w pwyll. Dywedir fod nn anffyddiwr yno wedi liioddi ei holl lyfrau ar daayngyhoeddasa Yn mhlifh lladdedigion brwydr Isan- dula, yr oedd un William Rees, brodor o Ffrwdamos, tad yr hwn sydd yn byw yn awr yn Heolfach, Rbondda; ac un arall ydoedd Thos. Jones, brodor o Lantwit Fardre. Y mae y strike yn nglofa Danraven, Rhondda, wedi dyfod i derfyniad er dydd LInn diweddaf, trwy i'r haliers foddloni i ostyngjad o ddeg y cant yn en cyflogan. Y mae y tai perthynol i'r cwmJll wedi ei gostwng deg yn y cant. Y mae rhyw si ar led yn awr fod Mr. Carbntt, cyn-faer Lied, wedi hysbjsa ei barodrwydd i fod yn ymgeisydd Seneddol dros fwrdeisdrefi Sir Fynwy, ac y bydd iddo yn faan aneroh yr etiiolwyr, Prydiiawn dydd Gwener diweddaf, tra- ddododd Mr. W. Abraham, (Mabonj), an- erdiiad, mewn cyfarfod cyhoeddns yn Nantymoel, ar ymfndiaeth i Texas, pryd jr pasiwyd penderfyniad yn apwyntip Mr. Palmer yn oruchwyliwr lleol ar ran y gymdeithas ymfudol

GWEINlDOGMEViN TRAFFBRTH.

..."""'. I MARWOL^ETfl OVIDUS…

..'"'''.'.,j'-GWEITHWYR ALCAlf…

.' TREOROI-DAMW AIN ANGEUOL.

i■■.f OELF A HASNACH.

; CABNEWYDD."

ABEBDAB A'R RHONDDA.

SIRHOWY.'.-

GORLIFIAD SZEGrEDIN 1

,Y RIIYFEL ZULU AI DD.

ZULU A'R ZUtUIAID.

LLYTHYR ODDIWRTH GYMRO YN…

/ MBDDWDOD AC lSELDEB. MAS,NACH.:

MARWOLAETHAU AMERICANAIDD.

■-+—— GAIR AT LOWYR GLOFA…

;.,PENTRE ESTYLL. v

LLANSAMLET.

UNDEB CANU CYNULLEIDFAOL YR…

Advertising

TRIOEDD BRYNMENYN.