Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

YR HYN A GLYWAIS.'

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR HYN A GLYWAIS. A mi mewn rhywfan, tynwyd fy sylw at yi ymddyddan canlynol rhwng dau lowr. • P.—' Dyma dro blin, galarus, ddaeth i gwrdd a'r bacbgen yma.' G. i le'n wir, yr wyf yn teimlo dros ei rieni.' v'. P.—' Pa fodd y daeth iddo V G -'Y dwfr a ruthrodd allan o'r hen waithfelllew o'i ffau, gan daflu y glo o'i flaen.' • P. 'Rhaicliod yno lawer o.W onide ni fnasal yn gwthio y glo ymaith gyda'r fath, nerth.' 1 G.— Y mae yn amheus, non codasai y dwfr yn uwch nag wyth llath t'r talcen.1 P.—' A oedd yno dyllu ?' G.—' AmheniF hyny, a sicr yw nad trwy dwll tarad y daeth y dwfr allan, nea cawsai pawb oedd yno ddigon o amser i gilio am eu bywydau, neu buasent yn planjio y twll a atal i dd'od allan. P.Pa sawl un osdd ya gweithio yn y than hono o'r gwaith ?' G.—' Chwech, ond pump oedd yno pryd y torodd y dwfr allan! P.—'A fu ereill bron boddi heblaw y bachgen a nodwyd f G.—* Do, pedwar ereill, a gorfuwyd llusgo rhai o honyiit allan o'r dwfr, megys o safon angau.' P.—'A oedd y giffers a'r managsra yn hys- bys fod hen waith o'u blaenau. G.—'Dyleut fod yn gwybod, canys y maeat wedi croeu llawer heri waith yn flaen- orol.' V P.A gawsant ddyfroedd ynddynt cyn j hyn V G.—' Do lawer tro, a bu y gwaith yn segur nes cael trans specici i'w clirio. Hefyd y maent wedi taro allan i ddwfr wedi boddiad y bachgenyn.' P.—4 Os cawsant ddwfr cyn hyny, oni ddylasent fod yn ochelgar i dyllu yn mhcb talcen, gan na wyddent pa mor fuan ant i hen waith a dwfr ynddo.' G.—'Wrth gwrs, dylasai y gaffe a wneud eu dyledswydd. Y maent yn honi eu bod yn deall y gyfraith, ac y maent yn cael eu talu am ei chario all-n i'r lythyr^n.' P.—' Onid tebyg i hyny y bu yn y Porth, Cwm Rhondda r G.—1 Ie, mor bell ag wyf yn cofio, a chaf- odd y perchenogion a'r gaffera wybod hyny trwy brofiad.' P. Sut y trodd hi allan ar inquest y bachgen V G.—4 Clywais na ddarfu i'r rhai a ddylasai gael eu holi gael eu galw yn mlaen i roi tyst- iolaetbau. P. Paham ?' G.—'Dyna bwnc nas gallaf ei ateb,' P.—'Os bu esgeulusdod, oni ddylai y gyfraith gael iawn fel yn mnob man arall ?' G.—* Wrth gwrs os bu hyny. Ei harwydd- air yw, Y gwir, yr holl wir, a'r gwir i gyd, a dim ond y gwir.' Dywedir nad oedd y person a holwyd yn y talcen ar y pryd, a thystiolaetht'dd hyny yn nghlyw Uawer.' P;—'Paham na alwyd y rhai oedd yno ar y pryd pan y torodd y dwfr allan jl G.—Wn 1 ddim.' Clust.

Y DAITH I TEXAS. ^ ,

MYNYDD HAIARN.

TKBF LULING.

N-IIY Y WISG YW Y B YN.

: TAITH O GYMRIJ I PEBff.…

. Y GOSTYNGIAD OYNYGIEDIG…

BRASLUN 0 GYNSEILIAU RHEOLAU…

Y MUSaUIT PRAIRIE.

CANYSRTE KANCHE.

^ r DDTAS SAN ANTONIO.

,."' ,TEXAS-LLYTHYR I.

KARWOLABTHAU"..10!