Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

YR HYN A GLYWAIS.'

Y DAITH I TEXAS. ^ ,

MYNYDD HAIARN.

TKBF LULING.

N-IIY Y WISG YW Y B YN.

: TAITH O GYMRIJ I PEBff.…

. Y GOSTYNGIAD OYNYGIEDIG…

BRASLUN 0 GYNSEILIAU RHEOLAU…

Y MUSaUIT PRAIRIE.

CANYSRTE KANCHE.

^ r DDTAS SAN ANTONIO.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

r DDTAS SAN ANTONIO. Y mae y ddinas hon yn un o'r rhai-mwyai hynafol ar Gyfandir America. Mewn yth- Wanee nag un ystyr j paae yn feynwy* etynweb o han»staeth jgwarbid«ftrd 1)1 ei sefydliad yn 16^1 g&fi y Spaniards fel gorsaf gefthadoi y Mynachod Francis-canaidd. Gelwid hi y pryd hwnw yn San Antonio dd Bexar, mewn anrhydedd i'r Due o Bexar, o'r Yspaen. Y mae wedi cadw ei heaw hyd y dydd hwn, ac yn parhau i gynyddu mewn poblogaeth a phwys grwydd, hya nes y mad heddyw yn un o centres pwysicaf y dalaeth. Yma y gwelir hen adiweddar yn tri go yn nghya mewn perffaith ddedwyddweh. Ai un llaw, gwelir y Mexican ZeiTcal a'i fwthyn distadl wedi ei adeiladu o wellt a tnwd, y nenfwdwedi ei. wneud o wair hir, a'r llawt wedi ei ddamsang yn galed, a chaled dieagna ydyw mewn gwirionedd. Yn hwn gwelir y teulu yn byw ac yn mwynhau bywyd mewn bcddlonrwydd, ond iddynt gael ymborth i fwyta, a phupur cayanne i roi arno dipyn archwaeth tanllyd. Yma hefyd y gwelis trigfanau arglwyddaidd a'r malfeydd mawr- eddog a'u ffenestri mawrion o wydr ac ariaib Mewn un rhan o'r ddinas nid oes dim i'w glywed ond cymysgedd gwatwarns o'r Ys- paesaeg; mewn rhan arall'does dim ond Castillier pur; ac mewn rhan ar&ll Saesneg. yw iaith pawb. Y mae nen yr hen dai oil wedi eu gorchuddio £ phl^neiau cedrwydd hir o amryw droedfeddio drweb, a'r rhai newyddion a'r eeryg mwyaf addamedig. Y mae i bob ty ei ffrwd fechan o ddwfr bywfc, er fod nifer o'r trigolion yn ymddangos mot ddyeithriol iddo a phe na b'ai dwfr yn w wlad. Golli-r galw y ddinas yn hynod, olflegyd 'does dim cyffelyb iddi. Ptioiol fyddai ei galw yn "ddinas y gwrthddywediadau.,t Ychydig o ffrydiau^sydd ynfwy ardderchog nag Afon San Antonio, or ef bod yn un hynod wyrgam; m »r wyrgin^ fd nad ellir cerdded ond un ffordd drwy y.dref os byddt dyn am osgOi yr afon; Pe tabfer ibagnel o flaen yr Almo Plasa^ by ddai-iddo groosi yr afon unarddeg o weithian cyn myned allan o'r dref. Y mae y wlad a'r dref mor gymysgedig, fel y gall dyn sefyll sr y drws gwyneb ei dy, a gweled ystryd yn llawn o wsgeni ac anifeiliaid, tra nad oes rhiid iddo ond myned i ddrws y cain, ac eddiar hwn gweled yr afon a digon o ramant i foddloni. y plentyn mwyaf twymgalon ei natur. (DIWEDD.)

,."' ,TEXAS-LLYTHYR I.

KARWOLABTHAU"..10!