Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

YR ALCANWYR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR ALCANWYR. Y mae adroddiadau y gwahanol bapyrau o berthyaas i'r faxnach yr wyth';Os hon E;t. yn hynod fod dha« si. Dy wed un fod y llafnau alcan yn sefydlog, a'r galw o America yn mwyhau. Uu ar .11 a ddywed fod y fasnaeh yn f dangos arwyddion gwen, a'i bod yn hoddi mwy o foddlonrwydd na'r wythnosau blaenoroL Cawn adroddiad o'r dref hon i'r fasnach ddal i fjny gyda'r galw, & i'r wythnosan biaenorol, a bod y priaoedd heb newid. Charcoal goreu o 21s. 6?. i 22s.; ail oreu, 20s 121a. Co 'k goreu, 17s. 6c. i 18s. 6c.; ail oreu, 16s. i 17s. Gellir eu cael yn y weith fa o Is. i 18. 6c. yn rht icb. Mte y metal wedi gostwng ychydig. Gyd^g ychydig iawn o ymdrech, gallai p wb o honoch well a eich hunain. Y gwanwyn hwn mae pob peth y tu allan i ch". i eich hunain yo uchel ddat gan hyny. Pahaw, fv Dgbydweithwyr, y byddweh ddeilhon i'ch buddianau eiA hun- ain? Digon tabyg pe byddai cymaint 0 alw am lafnau haiim ag sydd am y llafnau alean na fyddai i'r gweitbwyr hyny ddal ar y cyfle i reoleiddio eu masnach yn llawer gwell nag ydyw. Deillwn fod un o'n gweithfeydd ni yn y Deheudir yma yn bwriadu ymgyaieryd a golchi tubes ag alcan yn He zino. Y mae un o'r prynwyr mwyaf yn Wolverhampton ar ymweled &'r gwaith yma yn Nghymru i roddi prawf i'r cynllun uewydd. Dywedir y bydd y manteisien yn dripblyg. Y mae hanes gw itbwy* Melin Griffydd bellach wedi ein cyrhaedd. Aethmti weita o mewn ffordd waradw, ddus-dyn ieuanc 25 oed yn lie dyn ag oedd wedi b d yno am 50 o flynyddau, brawd yn He brawd, &c. Y mae petfiau fel yma yn llefarn yn uchel am eich sefyllfa wasgaredig. Lie nad oes deddf nid ) oes bechod, ac felly digon tebyg y bydd i'r rhai a aethant i mewn yn gyntaf i ym* gon- eddu yn y cyfliwaiad o un o'r gweithredoedd mwyaf isel, digymeriad, adirmygedig a ellid fyth ei chyflawni. Beth ddywed y bobl hyny sydd bob amser yn condemnio unde' yn mhlith y gwe thwyr am weithrednedd fel yma! Y mae ganddynt yr esgna nad oedd cynorthwy yn dyfod yn brydlon iddynt, a bod y cyflogwyr wedi cytuno &'r siopwyr yno i beidio rhoddi coel am fwyd iddynt, a-v yn gwasgu amynt am dalu eu rhenti fel arfer. A yr esaitr yma yn mhell, ond nid oes dim a all gyfiawnhau tori mewn ar draws eu gilydd fel cynifer o ddrwgw eithredwyr. Mor ixel, onide, y will y d ynolinf-th fynedl Cofier fod yno 13 wedi eu gadael allan fel ting Uadersy a bod tri yn Ysbyty yn segur ac yn dymuno eioh cydymdeimlad. Pasiwyd yn y cyfarfod diweddaf fod y tarysgrifiadan i'w hanfon yma i'n gofal ni i'w rhanu yn gyfart: 1 rhyngddynt. Ychydig iawn sydd wedi nyfod hyd yma. Da chwi peidiweh aDgbofio; ni fydd ihyw dair 1 eu chwe' cheinicg yr un yn llawer i chwi mewn casgliad pytbefnosol, ond bydd yn fara i'w iyn>.l hwy. Y mae y cri yn uchel am gynal y rhai a gedwir allan fel yma tra byddo yr acbos yn ffres ar y cof a'r sylw, ond heaeiddia yn fuan iawn, a blimr ar gyfranu, yr hyn sydd yn llefaru yn uchel nad oes bosibl bod heb gymdeithas. Clywsom ni 5 cri hwn, ac yn wir yrydym wedi cael goreu awer iawn e gyfeilllon am y pedair blynedd diweddaf yma. Er nad oedd yn gyffelyb i'r b\n a enillwn pan gyda'm galwedigaeth ddyddiol, eto y mae yn gymorth. Dymunwn »r wythncs hon gydcabod 16s. o'r Glamorgan Tin Works yn Pohtardulais. Dylid crybwyll mai y tinhowe yn nnig bydd wedi ihodd. Aethyn anghof arnom i ddweyd mai melin- wyr Ynyppenllwch yn unig ddarfu gylranu yn eu casgliadau hwythau. Diolch i biwb o honoch. Nid oes ond ychydig wedi anfon ari nytocynau i fewn. Gallesid dysgwyl brwdfrydedd gvda'r fath grio ag a fu o fla^n mudind yr Art Union. Rhyw ychydig sydd wedi b cTyn ffyr'dlon yn y mudiad hwn', fel pob mudiad arwll. Teimlem yn wir ddiolch ga» i'r cyfeillion fu yn ysgrifenu am y tocyn- au yr wythEOS ddiweddaf yn y Darian am anfon i rd enwau a rhyf^iriadau persoi au y gwahanol weithfeydd. Y mae eich goheb- wtr, Mri. Gol, ni dybiwn, d<n yr argr^ff ein bod ni yn be^sonol adnabyddus & phob alcan- wr, kc y pwyddoo* oddi^r nodiad yn y Daeian i bwymaa anfon yn mbob gweithfa. Credwn nad oes un weithfa yn y dayjnas bon nad oes yoo rywun a adwaenom, ond peth arall ydyw anfon tocynm iddynt heb nrch na cbyfeiriad personol. Nid oes ond yhydig iawn wedi myned i'r Her dy, Ffos- vrebil, Melincryddat;, Dafen, Margam, &c. Paham, wrth gwrs, sydd anhysbys i ni. Dy- wedodd un witbym yr wythnos o'r blaen y gwyddaiefeamwath oedd yn psnderfynu ffino am sy wariau a wnaethotn yn y Darian dro yn ol yn nghys»llt a'r gweith au hyny. S n am galongHledwcb cyfl >gwyr, meddai Carl Morganwg wrthyui; dywedwch i mi, Lewvs, pa un sydd fwyaf heddyw, oblegyd gwyd^oob chwi trwy brofiad beth yw bod ar drug.iredd gweithwyr? Telmlem yn w yJaidd i ateb, ond meKn gwir onedd y mae Cail yn atbriicydd. Gwyref c/fctil a ninau beth yw byw ar drugaratid y tODau. Hyderwn na fydd i'n cais atoch yr wythnos bun fod yn siomedig Cofus genych i ni yr wythnos o'r blaen alw sylw at y Gyfraith I twnol. Darllenwn yr wythnoa hoij fod Mr. Broadhurst, ysgrifen- hyd yma. Da chwi peidiweh aDgbofio; ni fydd ihyw dair 1 eu chwe' cheinicg yr un yn llawer i chwi mewn casgliad pytbefnosol, ond bydd yn fara i'w iyn>.l hwy. Y mae y cri yn uchel am gynal y rhai a gedwir allan fel yma tra byddo yr acbos yn ffres ar y cof a'r sylw, ond heaeiddia yn fuan iawn, a blimr ar gyfranu, yr hyn sydd yn llefaru yn uchel nad oes bosibl bod heb gymdeithas. Clywsom ni 5 cri hwn, ac yn wir yrydym wedi cael goreu awer iawn e gyfeilllon am y pedair blynedd diweddaf yma. Er nad oedd yn gyffelyb i'r b\n a enillwn pan gyda'm galwedigaeth ddyddiol, eto y mae yn gymorth. Dymunwn »r wythncs hon gydcabod 16s. o'r Glamorgan Tin Works yn Pohtardulais. Dylid crybwyll mai y tinhowe yn nnig bydd wedi ihodd. Aethyn angbof arnom i ddweyd mai melin- wyr Ynyppenllwch yn unig ddarfu gylranu yn eu casgliadau hwythau. Diolch i biwb o honoch. Nid oes ood ychydig wedi anfon ari nytocynau i fewn. Gallesid dysgwyl brwdfrydedd gvda'r fath grio ag a fu o fla^n mudind yr Art Union. Rhyw ychydig sydd wedi b cTyn ffyr'dlon yn y mudiad hwn', fel pob mudiad arwll. Teimlem yn wir ddiolch ga» i'r cyfeillion fu yn ysgrifenu am y tocyn- au yr wythEOS ddiweddaf yn y Darian am anfon i rd enwau a rhyf^iriadau persoi au y gwahanol weithfeydd. Y mae eich goheb- wtr, Mri. Gol, ni dybiwn, d<n yr argr^ff ein bod ni yn be^sonol adnabyddus & phob alcan- wr, kc y pwyddoo* oddi^r nodiad yn y Daeian i bwy mae anfon yn mhob gweithfa. Oredwn nad oes un weithfa yn y dayjnas bon nad oes yoo rywun a adwaenom, ond peth arall ydyw anfon tocynm iddynt heb nrch na cbyfeiriad personol. Nid oes ond yhydig iawn w;edi myned i'r Her dy, Ffos- VTef?iil, Melincryddat;, Da fen, Margam, &c. Paham, wrth gwrs, sydd anhysbys i ni. Dy- wedodd un witbym yr wythnos o'r blaen y gwyddai efe am wa th oedd yn psnderfynu ffino am sy wariau a wnaethotn yn y Darian dro yn ol yn nghys»llt a'r gweith au hyny. S n am galongHledwcb cyfl >gwyr, meddai Carl Morganwg wrthyui; dywedwch i mi, Lewvs, pa un sydd fwyaf heddyw, oblegyd gwyd^oob chwi trwy brofiad beth yw bod ar drug.iredd gweithwyr? Teimlem yn wyJaidd i ateb, ond me«n gwir onedd y mae Cail yn atbriicydd. Gwyref c/fctil a ninau beth yw byw ar drugaratid y tODau. Hyderwn na fydd i'n cais atoch yr wythnos bun fod yn siomedig Cofus genych i ni yr wythnos o'r blaen alw sylw at y Gyfraith I twnol. Darllenwn yr wythnoa hoD fod Mr. Broadhurst, ysgrifen- ydtl Pwyllgor Seceddol yr Uodebau Cjefftol, pan yn aneich cynulleidfa o weithwyr yn Manchester, yn coleddu yr un syijiad a ninau, mai <i r fydd ein djsgwyliad ara gyfraith b'ieidiol i'r ^weithwyr uddiwith lyv,! sydd aH hntn'g amcan sewn bod"hau aritto- i cratiaid. Os y pasir hi, bydd wedi ei gwau yn y fath fodd ag y bydd yno dyllau i'r cyf- logwyr ddianc yn ddianaf drwyddi. Gweli yw i ni ymddiried yn mesur plaen a deall- adwy Macdondd. Bu Beaconsfieled yn NhVr Arglwyddi yn difyru ei hun gyda holi Arglwydd Bateman beth a olygai yn y cynyg oedd ganddo ger- bron y ty nwnw, am wneud ymchwiliad i'r achos o'r marweidd-dra masnachol, ac y dylid codi t ar nwyddau a ddygid yma o wledydd tramor. Nis gallai efe esbonio y gair Recip'ooity' ya ddim mwy na Barter, h y., cyfnawid un nwvdd am y Hall. Sefydl- wyd y policy o Free T*ade yn 1846, a'r amser hyny, byddem ni yn y wlad h n yn cy farfod gwledodi ereill a godent y diff/ndoll a Masnach Rydd. C> fi^defai fod sefyllfa y wlad yn dlawd, oad ar yr ua pryd, nad annaturiol ydoedd gwneuthur ymchwiliad i'r achos. Teimlai nad oedd danodiaeth Bateman yn deg, drwy gcdi i'w wyneb iddo yntan fod yn bleidiwr i'r 'Reciprocity' 30 o flynyddau ya ol. Byddai nwyddau y pryd hwnw a diffyndoll arnynt, ac am hyny byddai efe yn ei bleidio, ond ya awr Lid yw y diffyndoll yn y wlad hon ond llythyren farw, ac ni allai efe we'ed nn datoni i ddeiliiaw o gynyg Arglwydd Bateman; f 41y syrthtodd y cynyg heb i'r ty ymranu arno. Dyweded Ben a fyno, fe ddylai y wlad fyntt ymch^llad i'r achoa rÚ marweidd dra presenol. Y mae yn ormod goddef gweled ein miloedd gwe th- wyr yn rhodio yn haner segur, ac yn byw ar lai na d gon o fara i gynal cyrff ac eneidmu gyda'u gilydd, ae i hyny y d tw hwyr neu hwyrach; ond hyd-trwn y bydd i'r blaid hyny sydd yn gwaeddu am ddiffyndoll, gtel eu hargyhoeddu wrth welad Ge^mani yn crogi ei hunan ar y rhaff h .no y dyddn.u hyn. Y mae percbenogion y gweithfeydd yn gwneuthur yn gampus, ond betu am y pryu- wyr a brynant eu uwyddau ? Bu cystadleu- aeth am bris reiliau yn ddiweddar rhyngom ni a hwy, tond yr oedd Germant weni g,)falu am y lowest a'r hi heat bid. Nid yw yr effeithiau ond masnach farw, a phrawf hYliY i'r byd mae nid drwy rhwymo masnach â. rheffyn diffyndoll y mae enill iddi fywyd, ond h^ddweh ydyw y cryd yn mhu un y siglir masnach oddhr beddveh y tardd yr yuiddirtedaeth cryfaf rhwng y gwahanol wledydd a'u gilydd. Dyna ydyw etaid masnach, ac hyd nes ddechreuo y gwle jydd wasgarn y rhai hyny sydd dda ganddynt rhyfel, truenus fydd ein pefyllfa ni fel gweithwyr. LEWYS AFAN.

... CYFARFOD Y GLOWYR YN TREORCI.

LIVERPOOL.

.CYMRO GWYLLT A'R UNDEB YMFUDOL.…

Advertising

,."' ,TEXAS-LLYTHYR I.