Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

v Darganfyddiad N eJWYdd! WILLIAMS'S Compound Castor Oil Pills. YR unig ffordd i iechyd mturiol gymervd 'Williams Castor Oil Pills. Y maentyn cael eu gwneud o'r llyseuyn Castor, yn gynwysedig o'r prif lysurn a gy^iabyddu yfeddyginiaeth oreu i buro y 8Pyaedj 9 mae y Peleni hynyn ti-a rhag6n ar ddim a reir o'r llysieuyn Castor ei hunan. Y maent y feddygtniaeth oreu allan, aid yn unig 1 buro y gwaed, ond hefyd er dadwretddio pob math gornwydion, clwyfai^ ac ysfa yn y cnawd. Y maent yn feddyginiaeth ragorol hefyd i leddfu anhwylderau yr afa, Uosgfa yn y cylls, (billiowftess), cur yn y pen, ac i symud ymaith wynt, chwyddiadau, curiad y gaion. y piles a'r gravel, y dropsy, poen yn y cefn, clwfr-atakad, bias aniiymunol yn y genau, a theimlad o oriawnder ar ol bwyta. Y maent yn feddyginiaeth anmhrisiadwy i fen-vod, gan eu bod y' un yn eu heffftithiau a ChastoT Oil, ond yn tra rhagori arno, ac yn lUwer hawddach i'w cymeryd. Y maent yn gweith- redu mar esmwyth a diboen fel y geliir eu cymeryd gyda dyogelwch «an bawb. hyny, geliir eu Uystyried, md yn umg y fedd- yginiaeth oreu at yr anhwylderau uchod,ond yn gaffaeliad anmhrisiadwy i'r cyhoedd. Gan fod rhai yn teimlo cryn anhawsdra 1 lyncu Peleni, y nueWilliaDM wedi darganfod ffordd i'w gorchuddio a gwisg, yr hyn a'a gwnant yn hollol rwydd i'w cymeryd gan y mwyaf tyner eu harchwaeth. TYSTIOLAETH PWYSlG ODDIWRTH FEDDYG. Hynsydd i ardystio fy mod wedi archwilio Peleni 'Compound Castor Oil' Williams, ac yn cael eu bod yD cynw) a y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi enhamcanu. Dylaeent gael cetnogaeth gan bobteulu yii gyffredinol. BLAXB. Army and Naxy Hospital, ScutarL ETO O'b AMERICA. Dyoddefais yn fawr oddiwrth y dropsy, piles, ,r gravel am Aethriin or aiweddyn analluog i ddyfod o'r gv. ely gan maint y chwydd a'r pt en. Gallaf stcrn n fod yr hell ant wyl^ec u uch.d wedi" fy ilwyr adael, ac c ddiar amryw jnyr ar^al honitrwy cymeryd ei<~h Compound Castar Oil Puis. Yr eiddoch yn dra dt lchgar, MAKY JANE DAYIES. -T- YoungPtown, Ohio. SYNIAD BARDD. • Ghwi gleifion gwywe^ ig, yn fychain a mawr Mae fechyd.yn agos os mvnwch yn awr; Os ydyw y treuliad a'r 'stumog yn wan, < Yr afu a'r g*lon yn methu eu rhan, Gwnewch rod ii'r clefyd.au i gyd yn y atws, •p\^f<.«"nneryd i'ch gwella y C«stor Oil r-tlls. Pnrysgoi GwJ £ f0w. B«TJBi>WA"vrB. GWEILHAD ODDIWRTH A'b GRAVHL Drvvy CT'meryd eich Compound Castor on ■l • Pills cefais wellhad buan. Yr oeddwn yn r*9 methu cerdded cam braidd, ac yn methn eis- tedd o herwydd y Piles, a phoen yn rhan feelaf y cefn, cur yn y pen. a'r cluniau yn wan. H«|fyd trwy gymeryd yr un Pills cef- ais lwyr v Mhad oddiwrth y Gravel, yr hwn j oedd yn fy n,lino yn barhaus. Dylai pawb N wybod am y feddyginiaeth hon. Trecynon. MRs. THOMAS. L GWBI&had RHYFEDDOL 0 GLKFYD YK AFU A DIFFYG TBEULIAP. Syr,-Mae yn Ilawen genyf hysbysu y ■ gwellhad rhyft-dd a gafais drwy gymeryd 4ieh. Cow pound Castor Oil Pills nodedig. Yr oeddwn wed* gwneud prawf o bob math o gyffeiriau, ond y cyfan yn ddieffaith. Dy oMefais am flynyd'.iau meitliion oddiwrth t: glefyd yr afu a diffyg treuliad, gwrthwyneb- md at fwyd, yr hyn a'm barmlluogodd i ddilyn íad at fwyd, yr hyn a'm barmlluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth. Ar ol cymeryd dau flychaid o'ch peleni fe'm hadferwyd i gyflawn iechyd. Maent hefyd yn rhagorol mewn achosion o piles a gravel.—Yr eiddoch, Llanelli CAPTAIN JOHN PATTISON. MODDION DOCTOR YN METHUt A PHILLS WILLIAMS YN IACHAU. Yn ddiolchgar yr hysbysaf cbwi o'r gwell I had gwyrthiol gefais drwy gymeryd eich "Compound Castor Oil Pills Bum mewn blinder mawr gan boon yn fy arenau, y stumog yn methu ei ran, poen yn fy nghefn, a gwaethaf oil, methu cysgu y nos; acer cy- meryd llawer o foddion doctor am amswr maith, etc dim lies nes cael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyf yn holl iach. Y mae fy nghwellfaad wedi peri sytfdod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er bucid f jr cy- hoedd.—Yr eiddoch, ANN EVANS, Maerdy, Femdale. Er Dyogelwch, cofiwch ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwch fod stamp y Llywodraeth ar bob blychaid o honynt; heb hyn nid oes un yn gywir. SYLWCH.—Cofier fod arbediad wrth brynu y blycBau mwyaf, sef 2s. 9c. Y maent yn oynwys tri o'r rhai Is. ljc. Ar werth mown blychau Is. lie. a 2s. 9c. yr un, gan bob Fferyllydd, neu trwy'r Post oddiwrth y perchenog, am 15 neu 34 o stamps. Perchenog-D. WILLIAMS, Dispensing Chemist, Gadlys, Aberdare, Glam. MOTHER SEIGEL'S CURATIVE SYRUP.— Price per bottle, 2s. 6d. and 4s. 6d. Post free.—Goruchwyliwr dros Bontypridd, Tre- hafod, a'r Poith: William Williams, Tre- hiafod, Pontypridd. Cerddorieeth cvhocdiedfg gan D. L. Jones (0?nalftw), Briton Fa'ry. "MOLWOH YR ARGLWYDD:" Anthem newjdd, pris 4o, 8o3 -ffa, 2a, gac Jfchn Thomas (Biaer)%rerch) Llanwityd. r Dywedat y diw^dar leu an Gwyilt, wytb- noa eyil ei fwwolaeth,—"Yr wyf yn meddwl y dyleob ddwyn allan yr Antlem "Molwch yr Arglwydd" at unwaith, fel y gskller » i (hkel i fown i WBith Gin Qy. manfaoedti O^rddo'd y flwyddyn jsesfef. '•V cfMRa W)¡*;iT. I Can wladgt-rol i Itis Baa tone, Ogwap^s h&wddf Yn y dd&u Eodiact, pris 6ch. Gan Jfttn^ Pet at a (Afan Alaw). SALVATION ARMY. OARU'B. IESU:" Fyf ensyn y di wj giad yn Nghwro Rhondda, set 'I love Jeeus,' wedi ei ohyfie thu, pWe Jo. yr un., leu 5c. y dwsin. Cyf»irir,— W. BEES, ParnassDs Cottage, A Ystrad-Eboedda, Pontypridd. ••MI ■* Coffinau Ehad t Coffinaa Bhad J I TiYMUNA ^omr THOMAS, hysbysu tiigol- ion y Porth a Ohwm Bhoad^ yn gnrflEredinol, yn ngwyneb yr anagvlchiaoan u «.wd ar tasnsch, ei fod wedi dyfod nr peu- derfyniad i ymgyineryd a gwneud pob math 0 Gk»f5»iau yn rnatach na neb yn y cwm (M ydych am gael Coffinau o wBOOthfuriad da a nhris isel, anfoowch etch archelHon i J. THOMAS, & Carpenter Undertake^ North Road, (Opposite Porth Station), Porth, Rhondda Talley A. Newyddlon da o LerpwL TY GOMER I'R CYMRY. YMFUOWYB yn cael eu Bodrio i bob jL p.* t» o'r b; d, am y ppMcedd iselfti Oyfatfjddal ▼ rhai hyny a a»fpiw*4afc&f ar eu dyfcwsiad i'r dref. Bbcddif y Ojmry gyda;u gilyrfd yn y Ueoedd gor»n a alia5 a* f»r-dd f ll r-g»n. Pob hysbywad Pw gael O*N GOMER ROBERTS (CYXKO Dd»), Shipping Agent, 22, "UNION ST., LIFHRPOOL. Ooflwoh anfon am Labels i'w rhoddi ar eich b< xes. Cludiad oyno thwyol i CanadK am 4p IK & EISTEDDFOD Y GORDOFIGION, WN BAROD, prfe 6c., drwy y Post, 6ia, 1 "AWDL AR UNIMDD," gan "MeuâWy Hen," sef Jebn Gray (EnrfrjnJ. Anfoner pob arohebion at yr Awdwr, 63 Yspytty, Lougbor, R.S.O. ATYMFUDWXR. NOTICE T*) FASaENGERS. General Passengers' aad Steam Mim Ship Agent. JAMES ItKES, 19, Union Street, lioerpoot, (L»TO with 8ymro Gwvllt.) ,] ALL Information and Lowest Pries* 6» Paoaava per Stewnew for New Yo k, Philadelphia Baltimore, Salifsx, J?cvr Of-lese, Qaebeck, Po tland, Mosstereal, T«x&s. Beanos Ay es, Chili, all .-0. ,I f PftBQtittfffirp booked tbrougii to all parts. TtekMlI to get W-nd* hovie *t loww* j An Ttdkets sem. ik. m America att-nded te).; All met on arrWotl ta Liverp ool- J Assisted Passage to Canada at £ 4 16s. Cofier y Cyfeiriad— JAMES REES, IV, Unitwtt 8t, Liverpool. D,8.—GeTllr vmhoJi yn Hgb*m PHILLIFH, Griffin Ion rentre. *8 LLANCAIACH, NEISON. r e DYMUN-a. Wx. JONBS, Coed-werthwr, Adeiladydd, Meun-»i £ «v*. &0., Nelson, hysbysu ardalwyr y gymydogaetdh yuaxv&, q¡ fod, ar gais amryw bersooau oyfrifel. wedi ymgyineryd a gwneud Coffinian o bob math am brisoedd mor rhesymola neb yn y farch- nad. Dymuna hefyd ddioloh TO wresog am y gefnogaeth y maenredi dderayu fel gwwthwr Coed, Slates, Drain Pipes, Cement 1 lasfeer, Ironmc«igery, Ac.; ac hefyd, wn«id yn hys- bys ei fod yn fearod i roddi prisian am bob math o adeiladwaith. 29 GKAKD PEA WIN • OF PBIKES will be held at TRBBAKOS. Foatard»»e, Swaceec, « WHtT-MONDAY. 1879, tn tbf* pcetWwe ef aerm) gentlemen of the neigh bomb ood wd as maby ricbt- boldera m wiU ttend; v-hexi th* followti>(; Talnab}^ ptitMt will be awwried to the vinini; uumbeip: 41 iL d. 4 Capital New House and Garden, value 20fJ 0 0 3 Given in Caah » 1" 0 0 5 A Urn* elM-e Sannoninm „ 7 7 f 4 Svt o TMt Betvice „ < 0 0 I DMto „ 1 lv 0 0 Handenme 8-D»T 5ti^|cktg Cleek » 110 7 Set of Chamber Ware „ 1 < 0 8 Hew Yiolte »* 0 14 0 8 Hew Yiole t. »* 0 14 0 9 SotofUbaaber Wm •• „ r 12 0 10 Tattoo Of 0 10 6 1 t Safety Lamp „ n h 7 6 X% Mwtobiitun Pipe w 0 6 0 Tickets, One ShUMfo; eadb, er a BP* k of 22 'or £ 1 Secretaries,—D. B. Biduurde asd W. J. Morjrui. Trebanoa, Pontardawe, lwaUN, uh-pre tiekeia mav be obtained. Agents wanted fwrywhere. 36 DING-DONG-BELL. GEORGES CAMBRIAN VOICE LOZENGES. A Letter from Eos MOBLAIS. DIIAR SIB, I am very much pleased with the effect which your Loeenges have upon the voice. They are far superior to any- thing I have been able to prooure. Singers will find these Lozenges a great acquisition. They are deserving of all the commendation that I can bestow upon them, and I shall have great plea8ur?$$a recommending them to all my friends who take an interest in vocal music. I am yours, die., Bofs MOBLAIS. PROPRIETOR :—J. E. GEORGE, M.R.P.s HIRW Ant, GLAMORGANSHIRE. Qyda Post 4o, be. a lB 9* GLOFA YNYSFEIO, TREHJSRBERT. Yn ol ein haddewid, yr ydym yn hysbysu trwy gyfrwng y DARIAN em harchwil^d o'r lofa uchod yn ol gofynien Daddf y Mwn- gloddiau. Cychwynaeom trwy fyned o gylch yr Hen W Hith, eel y "Pedair Troedfeddii a'r "Ddwy a Naw oddiyno i'r ystablau; oddiyno i'. uN^wac yn mlaen i'r "Chweoh trwy y Return i Bending Thomas Lewis odniyno i fyny i'r Gone away," i lawr trwy Faces §v «^ l;dd "PeenWU Wat n ho yn gtQM trwy "Sen heol 1). Thomas" i "Deep yr Engine." Ar ol dau ddiwmod o archwilio trwy yr holl waith, y mae yn llawen genym allu hysbysu Ifa. chawsom gymaint ag un inmpaid o nwy. Felly, gallwn hysbysu i ni ei gael me«n sefjllfa foddhaol. Gobeithiwn y bydd i'n goruehwyliwj, Mr. E. D. Evans, barhau yn ei lafur diflino i gadw y gelyn difaol i ffwrdd, a pharhau i ofalu am ddyogelwch ei gydweithwyr. HENRY WiLMAiw,) Archwil- 7$PfiXffitt HANCOCK, £ wyr.

MR. GLADSTONE AR Y QTF LLIDEB,…

FPURFIO Y RHENGAU.

y rt T-,l -,T -k I -kR,.T.…

FFRWGJVD Y PYLLAU NE^Dl>I0]St'

AB£r;.T AWR.

[No title]

LLYFR GALARNAD YR HEN" BROFF!…

Y LIBEL CASK.

BWRDD Y GOLYAYDD.

0 BEN " CLOCK MAWR " TREDEGAR.

Tala^th California.-,