Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Pan fyddo'r corff yn graddol dd'od Fe ddX^ p^lyn IloH eu Ilais j v,« « Yn rhydd o nvymau'r clefyd, <'DoeS dim ond^siau amser -J t *■ ° J"6" ?!?* QUININE BITTERS ydjw b**i Y dwynrrn yn ymgilio'n lan, I dd'od «'r dyn yn ol i'w le, I n, J V iU, • G11™'Ws ja mhob afiedhyd, f Gan adael dim ond gwendid, Yn gystal llawn a<r arfe> Ga rhywfeddyglynmaethkwniawn Ac er llwyr adfer cnawd a north Jf I gynortirwyo amser; Y maen gynorthwy hyfryd. 1 ■w, PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TEAVY GYMEBYD "f|| -Y TEAVY GYMEBYD "f|| GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONW », r FEDDYGINIAETH OREU A DDYCHYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHURO Y GWAED. Y Miv/sai"yEmfetebo\1^ Sarsaparilla Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Qenti« Ro* M wellkad difeth'.ant at y doluriau canl/aol f-flfGwenldaf•bSb caf eu, P*■« °\ 1W ° fyfyriaeth yn y modd goreu er eu peSiftfoi » «hysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon teimlad o bwy^uar v chest ^poerTrhwro- ^Tfkr* J?er nervousness, curiad y#gaion, ehwysu, teimlad blinedj^! {decline). (2) Diffyg trealiad l'i ganlyniadau, sef gwaelW ^fbwXr™^ ^T"' yn a tiueddiad'at y drt«bd £ 3i boetli, brathiadau disymwth yn vr oohr v vleuriw/ vr nfn ™ nfio/ « <T 1. ■ aetu at fwyd, yi ystumog yn clrwyddo trwy wynt, yr anadl yn dtwm, v eenau TO nnit u^ «ylchrediad y gwaed, ^0^3^ H J 11 11 y 5~ W**«J effaS y ^vCaeI eu derbyQ 7* baAau*- Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gelli?cael" fob hysbysrwyKy y^fenu afy plri^oT P ° y Y pwj^l m<le gaD 7 QUININE Bitti:m un cymeradwyaeth amrferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydaabod eu heffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion J[patients}, pan yn fynyoh y methant rvdn'ii meddygiiiiaethoi eu hunain. J J J SX«»u <, Ol lydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at vr enwau a roddir vmar- ■ « Biynhyfiyd, Swansea, Mai 9fed, 1877. Syr, Yr ydwyf wedi bod fir's misoedd yn cael fy mlino gan BMwcIl ac yn fwy yn y capel nag yn un man arall. Cymerais ddwy sdtelaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelais hysbysiad am Quinine Bitters,' ae, jjn wir, y mae wedi ei glirio i fiFwrdd yn aolloL Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a wypais, ac oni bae ei fod mor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny « fod yn ddrud), buaswn .yn prynu un arall. Gwelais mewn pa- .*yr am 'bills,' gwerth gini y blwch j y mae eich Bitters' chwi, Qt, yn anmhrisiadwy, c&nys 'gwell lechyd na golud.' v Yr eiddoch yn hofifus, 1 ISAAC OWEN. Pantycrug, Conwill-in-Elvet, Mai 30ain, 1877. Anwyl Syr,—Et clod i chwi, a lies i ganoedd, dynaunaf eich hys- Pysu fod eich meddyginiaeth amderchog wedi bod yn hynod lwydd- iuxtis yn mhob earn ag vr wyf fi wedi ei gymeradWyo. Gwehr yn •riui mewn amser byr tod eich dyfeLsiad yn dda, sef 'cryfhaa ac aid gwanhau y cyfansoddiad.' Hid wyf erioed wedi gweled un moddion mor effeithiol at wendidan y nerves a'r gewynion, cur- ladaa y galon, ewahanol boenau trwy nerves y pen, sef neuralgia, tio doloureax, &c.; anhwylderau y cylla a'r afu,! a'r arenan, ac ttwchlawpob peth, iselder vsbryd a gwendidau y frest. Y mae yn dda genvf fod cywrainxwydd meddyginiaethol wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr. Gwilym Evans. T. DAVIES. DJS.—Y mae yn hyncd gyfaddas i blant yn tyfa. Tanygrisiau, Pfeistiniog, Meh. 7,1877. Anwyl SJT,—*Y mae yn bleser mawr genyf gael y fmint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb ereill wybod beth mae eich Quinine Bitted yn ei. wneuthur yn N gogledd Cymru. Credaf nad oes angem i mi roddi enwau y lluaws- personau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un l mi a r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagoroL Mentraf ddywedyd nad oes dim, ie, sylwch, dun, wedi dyfod i'r goleu etc gan neb, un dyn byw, i'w gydmaru Ar 'Qninine Bitters I tuag at ddiffyg treuliad, iselder ysbryd, fainting fitsy natur curiad y „5. yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu Uwyr wellhau oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6d. o r Quinine Bitters.' Taer gymellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngaroi oddi- wrth un a gafodd wellhad cyflawn. ,t Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Hew). Theale, near Reading, lifh May, 1877. Deaf Sir,-I have examined your 'Quinine Bitters,'and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, akjnio indigestion, &o. I have frequently recommended them withmarked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S. (Eng.), and L.S.A. (Lond.) BYDDED HYSBYS I BAWB. A& Nid vw yn bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y feddvz- Miaeth hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, 08 cymerir i ystyriaeth brinder y Quinine a r Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer, heb un anghyfleusdra, ae md oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhaa y rhan, neu'r aelod o'r oorff aydd yiTwanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd dao arferol; a dylid cofio fod bron pob mathoMNayngwanhany cyfansoddiad, ae yn aflonyddu y cylla. Qtunine Wine na Tincture of Qninine, nao unrhyw CTmysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Evans's Qninino Bittera niQWQ potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw 1 Gwilym Evans, Ph..C.M.R.P.S., wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hp, twyR affùgiad ydynt. Byddwch wyli^lwrus. Ar werth yn mhob bel, nen yn direct i bob maD dJ wlad oddi- wrth y perchenog- MB. GWILYM EYANS, Phakmacbutist, Llanxllt. a f D.S.—OsMellircaely'Bitters'hebdraffnth. imiPm am perchenog Wholasale, Barcla T LiverpooJ, Evans, 00.. 18 tv.. SamDtI. '> LLINELLAU ,4t- A ysgnfenwyd gan y PABOH. J. MOBOAR (Ubonnl av M. adnabod effeithiau Gwn.ni ETASS's Sonm S«ni YKGBTABUS TQNIO. n' H|| Mor boenus ac amrywiol yw & doluriau flinant ddynobrw: M If id oee un diwrnod yn i 4 Ka neb heb wybod beth yw pooo. Yn vmieb hyn, mor wecthfawr yur m •w- Fod dymon yn tin myqgyn Ira Qyseffrant eu meddran doatt M I chwillo, drwy wyddonlaeth «Q«tfc f| bSSE"^ !• Fferyllydd mawr TAmyfH A^q, 4^ < DrWi feddwl ciyf a*i nartiMa fn^ Am fwyi wellhtKra dokutai M rv Sae wedi preffi UvdanflML i £ f Eu rhinian oil yn awry mi „ Gymysgu'i ohwerw a'r vatlhu wm -I ■% Ond byth nia gellir dweyd ti WirtK fW CAEL GAJT BOB FERYLLYDD CYFREFOL, NEU YK UNIONGYRCHOL ODDIWRTH 2 MR. GWILYM EVANS, F.C.S.V M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST ^KjaANELLY 4 — (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST» GWAED PUR f CROEN IAGHI NERVES CADARN t Y MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD acIfIR DPYBDIAXJ. Gwaed yw y Bywyd-Gwaed Drwg yw yr achds o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio y Oorff Bynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, crypiau, a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwy gymeiyd Y Feddyginiacth Fawr ganlynol at, y Gwaed, sef GWAED DRWG GWAED DRWG TWRACa0S0R TW'R ACHOS O'R #, « Scurvey, Clefyd y Brenln, |f/ ||j Stitches yn yr Ochrau, Poen Pen> neu'r Manwyniau. m. SSJ Diffyg Treuliad, Blast, Piles, Gwynegon, Penddynod, jf|l| Diffyg Archwaeth, Cyfogiad, Comwydion, jffi Ddanodd, Clwyfau o bob math, Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiantary gft Gout, Fits, Clefyd Melyn, 1r:, Cnawd. Nerves Egwan, A Chwydd yn y Glands, Clefydau Bewywaidd, InfUrnmatian y Llygaid, A'r rhan fwycf oGlefydau yr Afu, -i J • Arenau, ar Ysgyfaint. Y mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn unioftgyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan o'r can- dd yn fy meddiaat, wele y Tystiolaethau canlynol:— j j i TYSTIOLAETH PWYSIG. diolch ft Wyf yo eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, sef 1 Hughes' Patent Blood Pills,* ■ oeddwn wedi bod mewn blinder mawr ran Darddiant dros fy holl Gnawd, ae wedi cymervd llawer o foddion doctor am nwvdayn chwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn bur fuan am gweUasant. Yn awr yr wyf yn feoil xadL Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anfiaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu boa yn dda •eulduol at y Gwynegon. Y* wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd, 4, Pontypndd Road, Ferndale. WILLIAM JAMES. ARALL ETO: Hyn sydd I hysbysu y cyhoedd tf fftod 1, Fortunatus Davies, wedi bod yn bur ddrwg yn y Ehbuhatio Fsvxb am dri guto, ao yn methn a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni hyd i mi gael y Fills hynod, sef ♦' Hughes' Patent Blood Kg.' j rhai a*m gweUasant fel I'm gaUoogi 1 waith mewn ychydig ddyddiao. jpiiam Street, Llanelli. „ Davw. ■Z"* R H Y B U D D, > IT. Ilwyddiant f Mad achosi llawer i'w dynwared; fdly gofalev ttd y iWfii Mass ttehod, sef gun Calon, ar bob blwch, ar geinw BLOOS> FTUA oddifewn, a'r enw Jacob Hughes av STAMP y Llywodraeth. Heb hyn* «•« « 3?* yn gwanhau y epi £ £ oblegyd eu bod yn oynwyg yr sasssa* "M'i. ^eithredol, o^r llysiau mwyat effeithiol a welodd Dyd tuag at BUBO a chryihau y owakd, a thrwy hyny yn dwyn H irssz's s^rlIiwyirtJi^piorMth weitoafa4 1 mMnt»»da^ &9i&i i -is ~u: ■? '¡' Ar tM& dnty yr Ml Jkfnmt <m U. lie., Ss. ee.; tray y Po$, lt. So., gs. He., •4t,9c.* ■ JACOB HaQHES, Apothecaries' Hall, tlaneUV." HUGHES'S PATENT DROPSY PILLST 7 4 Y asjasr"- Rhyfeddafyr oeø, pa rai fa". gyrchol a yn el holl gaughenau. '< ;r :a.- M "i AEffYIIUlOS T IROKY. AEWYBDIOH Y DEOPSf Cramp a Chwsg y Cluniau. Gwynt, Ymy&jaroedd, Sc. MEil ui Gravel, Diffyg Du>frt .:¡ Asthma, Gloesiadau, Diffyg Anadl, Ymysgaroedd, etc., >% Poen Pen, Penysgafnder, Chwydd yn y Traed, Clunky Oerfel, Poen yn y C^fn a'r Arenau^ Traed Oer, <&c. Curiad y Galott. ■ rnmmmwmmmm, Y rhai hyn oil sydd yn achos neu effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddyrfawr bwyB i btfl gymeryd y Pelem gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. jH| prawi o r eiiaith neillduol sydd ynddynt, doder yma rhai o'r tystiolaethau sydd ya fy meddiant^ HANES RHYFEDD. 1 A ddanjomoyd i mi gan y Parch. Wm. Jones, gweinidog y Bedyddwyr, JSbbw Vale. 1 ft p. J?I^DynmnB Evan F^ncis» Waterfall Row, Ebbw Vale, arnaf ysgrifenu tystiolaeth i effeithiolrwydd a rhinweM 5R°PiJ /ILLSi Y, "5? yn hen ^r dros 66 J3; dyoddefai yn ddrwg oddiS& y DwT|S f A ii ? 0 r, diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint y chwydd a'r poen. Yroo&a n ™ afLfii„ UeoV onA e| cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yn waeth bob dydd, ao ni feddyliai Mb j wSm „ kj j^W01:y dydd wedi dechreu cymeryd eich Peleni, yr oedd arwyddion ei fod yn welL CyagodS^S bedwaxedd noson, yr hyn m allasat or blaen ond y nesaf petii i ddim am wythnosau. Effeithient ar y QwiS ar JDwfb yn rhyfeddol; ^ac_ vn mhen tuag wythnos yr oedd y chwydd wedi eilio yn fawr, a'i goeeau yn llal toa1! lunMSS d^ttwnt ij^wr o 24 modfedd i 12 1 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad buan yn hysbys i'r eyhoedd, Id m byddo erezll a ddyoddefant mewn_ cyffelyb fodd wneud prawf (?r un feddyginiaeth werthfawr. mar^Uoua torn^ Francis daily, and the rapidity with which he emerged from such tremendous nreQinf nm W&tk gWKT.LHAT) Gh W Vi^TUJLOJj. mIyile?.? y? dyoddef oddivnrth y Dropsy, Diffyg Dwfir, CHiwydd mawf yn f T**&t CXafdait y^roedd, Curiad y Galon, yn methu braidd a symud heb gymhorth, ao yn bar annhebygol o weBha* f mae yn dda y*»f# 29 hysbm yn fuan wedi cymeryd «ch Pills, sef Hughes' Paibi Dbopst Pillb, yr oeddwn ya allaog 1 tyn& a rtif0^ Y "f86 fy ngweflhad wedi peii ayndod mawr yn y gymydogaetli hon. m Lwnarthney, Carmarthen, Jan. 10th, 1877. Hill » RHYBUDD. | awyn riorhMi jmirt) Huw twyll, jpfdln cad j «Tuin Km'mM W Ut DhMttt A ffUM •OBONtjRBV «U»im u bob bhrofi, «a imiim Hoaaa u muar Uyndmtt, bA hpi, twiU ftim. — ——— _> f ^ZFrcuZe J[ £ cL7tt~9S$JROJP$JT JPJJjZtS;* cosptr nob ffixgicudU H „ jr s:. *-«?• Ar tÐet'tÀ tnøY '!Jr 7&oU degNIAJI am 1.. 1¡c., Ø& Ie", d 4& '0.: trwy y P* U, Sc., 8s. lldt a & 91* od&wrth y perchtnog,- i tiUQHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. r .ÿ WHOLESOLE BIT ALL PATENT METDIGX3STE AND 3XRCJG- SOTJBES.