Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I- ■- J.' C%*V'\ Pan fyt"dp vn graddol dd'od Fe ddywed pawb yn lion eu Uais, A • Yr adeg hon mor fawr yw r framt, Y QUI.N f N H BT; TIT .■& ydy. YD ♦I i*n o iwymau'r clefyd, ''Does dim. ond eisiau amaer 'T 1' lu o weiniaid tyner, Gwna ies >u rJiob V^echyd, Y DWAIR lion lan, I dd'od a'r dyn yn ol I'W le, Gael rhyw feddyglyn maethiawn iawn Ac er llwyr ndt- > cn&wd a nerth Gall .<c. IJ./IIT ond gwendid, Yn gystal 11awn ag arfer/ I gynorthwyo amser; Y mae'n GYUURTKWY hyfryd. PIOIUOAB, }. t TCIT PURWCH Y GWAED A CH RYFHEWCH Y CYFANSODDIAD | TKWY GYMERYD I GWILYM EVANS'S' QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONIQ. Y FEDDYGINIAETH OREU A DDYCIIYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHURO Y GWAED. YMAE y BITTERS hyn yn hollol lyseuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddasgymysgu, sef Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian ]I"% Mewn gair, y mae bron bob llyseuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddvginiaeth ryfeddol hon. ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i lod wellhad difethiant at y doluriau canlynol:—(1) Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neu ragor o'r anhwylcierau canlynol :—Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blin^j|j «hysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen rhwng yr. ysgwyddau, dinyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch a thueddiad at y (decline). (2) Difffg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder aiiarferol ar ol bwyd, diffyg arehwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych m p| boetb, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn acliosi y clefyd it elyn, poen yn gros i'r llygaid, ac ysgafnder yn y pen. (3) Trwy effaith y Sarsaparilla a r Burdodfc f$ gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effdthiol at y blast neu'r awelon, gjyynegon, yptifMra y cymalau, y croen.yn bigog ac aneswyth, a phob math o ddistemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethau yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gradd yn cydnabod eu heffeithiau trwy eu rhoddi i'w cleifion (patients), pan yn fynych y methant gyda'u QiFOIi meddyginiaethoi eu hunam. Ol bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma— Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. BYR,— Yr ydwyf wedi bod er*S misoedd yn cael fy mlino gan beswcn, ac yn twy yn y capel nag yn un man arall; Cymerais ddwy Dotelaid o Cod Liver Oil er cael lleshad. Gwelaia hysbysiad am fich 'Quinine Bitters,' ac, yn wir, y mae wedi ei glirio i ffwrdd yn bolloL Yr oeddwn wedi diflasu myned i un man. Un botelaid a toynais, ac oni bae ei fod mor uchet ei bris (ni ddywedaf er hyny fod yn ddrad), buaswn yn prynu un arall. Gwelais mewn pa- MJ bills,' gwerth gini y blwch J y mae eich Bitters' chwi, ^FV, YN anmhrisiadwy, cauys 'gwell lecnyd na golud.' Yr eiddoch yn hoffus, ISAAC OWEN. Pantycrug, Conwill-in-Elvet, Mai 30ain, 1877. Anwyl SJRR,—Er clod i chwi, a lies I ganoedd, dymunaf eich hys- bysu fod eich meddyginiaeth arddercho^ wedi bod yn hynod lwydd- huius yn mhob EAEE ag YR wyf FI wedi ei gymeradwyo. Gwelir yn" mewn amser byr fod eich dyfeisiad yn dda, sef 'cryfhau ac SUJ gwanhau y cyfansoddiad.' Nid wyf erioed wedi gweled UA inoddion mor effeithiol at wendidau y nerves a'r gewyuion, cur- tadau y galon, gwahauol boenau trwy nerves y pen, set neuralgia, tie doloureux, &c.; anhwylderau y cylla a'r aru, a'r arenau, ac uwchlaw pob peth, iselder ysbryd a gwendidau y frest. Y mae yn ADA genyf fod cywreinrwyad meddyginiaethoi wedi ei berffeithio mor belled. Yr eiddoch, &c., Mr. Gwilym Evans. T. DAviEs. D.S.—Y mae yn hynod gyfaddas i blant yn tyfu. Tanygrisiau, Ffeistiniog, Meh. 7, 1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch, fel y caffoch chwi a phawb ereill wybod beth mae eich 'Quinine Bitters' yn ei wneuthur ynNgogledd-Cymru. Credaf nad oes angem i mi roddi enwau y lluaws personau sydd wedi cael eu gwellhau-trwy y gymysgedd ardderchog hon, ond yn unig enw fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy botelaid, un 1 mi a'r llall i gyfaill,. a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddywedyd nad oes dim, ie, sylwch, dim, wedi dyfod i'r goleu eto gan neb, un dyn byw, i'w gydmaru A r Qninine Bitters' tuag at ddiffyg treuliad, iseldeF ysbryd, faintingfits, natur curiad y galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Gallaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr we] IU oddiar amryw yn yr ardal hon trwy gymeryd un botelaid 4s. 6d. o'r Quinine Bitters.' Taer gymellaf bawb sydd mewn pryder am eu hiechyd i dreio hwn. Hyn fel dyledswydd ddyngarol oddi- wrth un a gafodd wellhad cyflawn. Yr eiddoch, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Llew). Theale, near Reading, 11th May, 1877. Dear Sir,—I have examined your 'Quinine Bitters,' and find them to be quite free from all minerals, and am also pleased to add that they have been very efficacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debility, atonic indigestion, &o. I have frequently recommended them with marked success. (Signed) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.O.S. (Eng.), and L.S.A. (Lond.) I BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid yw yn bosibl dodi'r holl gyfifeiriau sydd yn y feddyg- idiaeth hon mewn PILLS. (B.) Y mae y pris mor isel as y gall fod, os cymerir i ystyriaeth brinder y Quinme a'r Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunyddfe1 arfer, heb un anghyfleusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytraeh y mae yn atal anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neu'r aelod o'r ooiff sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ac afiechyd nao arferol; a dylid cofio fod bron pob math o bills yn gwanhan y cyfansoddiad, ac yn aflonyddu y cylla. (E.) Nid Quinine Wine na Tincture of Quinine, nao unrhyw gymysgedd arall o eiddo y Druggist ei hun, ond Evans's Quinine Bitters' mewn potelau 2s. 9c., a 4s. 6c., a'r enw Gwilym Evans, Ph.C.M.R.P.S. wedi ei ysgrifenu ar Stamp y Llywodraeth; heb hyn, twyll a ffugiad ydynt. Byddwch wyliadwrua. Ar werth yn mhob tref, neu yn direct i bob man o'r wlad oddi- wrth y perchenog— ME. GWILYM EVANS, PHABMACEUTIST, LLAKKLLT. 1 D.S.—Os na elli* cael y' Bitters' bob drafforlb, mgr&e&fs i perchenog. Wholesale, Barclay, Tange*. Sutton, Nmrbm M| Liverpool,Evans,isCk^&umaaOa»Somnet4Ctat LLINELLAU 1 A ysgrifenwyd «n y PARCH. J. MOECAH (Lletunrg^ |I «B um§ adnabod eneithiau GWILYM EVANS'S Quumn BWM MH YKQBIABLS Toma Mov boraius ao unvywiol yw fR doluriau flinant ddynebyw; Kid oes un diwmod yn ddihoaqi Na neb heb wybod beth yw poso> i Yn wyneb hyn, moi werufawr jw f I Fod dynkm yn «n myag yn byw t » Gyaegrant en meddyhao doeth j 11 I chwilio, drwy wyddoniaefch | Am dnrythan sydd o gyflawn iln € I wella'n anhwylderau olin. Mae Gwilym Evans, Gymio ehw«& Fferyllydd mawr Tilanelli de& c DrwyH feddwl evyf a'i nevoid fiy^ Am lwyi wellhau n dolurian gyd. S Mae wedi prefi'r llysian glaa, En vhinian oil yn Cunt a audi; Cymysgu'r chwtow a'r mains waft I wneud un dwys feddyglyn da Mae Unoedd wedi profi i nerth, Ond byth nis gellir dweyd ai rw GAEL GAN BOB FERYLLYDD CYFRIFOL, NEU YN UNIONGYRCHOL ODDIWRTH I MR. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST. LLANELLY. 1 (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTERS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POST.) 1 ] • .ii& GWAED PUR I CROEN IACH lNERVhb CAUakiN • Y MAÈ y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac HIR DDYDDIAU. Gwaed yw y Bywyd-Gwaed Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn dinystrio y Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg (humour) trwygymeryd Y Feddygtniaeth Fawr ganlynol at y Gwaed, sef T GWAED DRWG <■ GWAED DRWG TW'R ACHOS O'R JW* A. YW'R ACHOS O'R Scurvey, Clefyd y Brenin, (if |ll Stitches yn yr Ochrau, POell-Pen, neur Manwyniau. j/W DffiV9 Treuliad, Blast, Piles, Gurynegon, Penddynodt 'SRN. "W- Diffyg Archwaeth, Cyfogiad, Cornwydiont ,/Jf x Ddanodd, Clwyfau o bob math, Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant a/r y T Gout, Fits, Clefyd ltlelyn, Cnawd. Nerves Egwan, Chwydd yn y Glands, Clefydau Benywaidd, Inflammation y Llygaid, A7r rhan fwyaf OfGlefydau yr Afu, do., do., Arenau, ar Ysgyfaint. < Y mae y Pills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod., Allan o'r can- dd yn fy meddiant, wele y Tystiolaethau canlynol:— TYSTIOLAETH PWYSIG. SvR,—Gyda diolch yt wyf jm eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eich Pills, Sef 'Hughes' Patent Blood_ Pills,' I mi Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dros fy hoU Gnawd, ac wedi cymeryd llawer o foadion doctor am flwyddyn a chwanee, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills chwi, y rhai yn "~bur fuan am gwellasant. _Yn awr yr wyt yn toll iach. Mi allaf dystio eu bod hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yr wyf yn brofiadol eu bod yn dda oeillduol at y Gwynegon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y cyhoedd. T 4, Pontypridd Road, Femdale. WILLIAM JAMES. > ARALL ETO. Hyn sydd i hysbysa y cyhoedd fy mod L Fortunatus Davies wedi bod yn bta ddrwg yn y RHEUMATIC FEVER am dri fills, ao yn methu a chael dim meddyginiaeth i wneuthur daioni nyd i, mi; gael y Pilla hynod, sef Hughes Patent Blood Pills,' y rhai a'm gwellasant fel I'm galluogi i Mraith mewn ychydig ddyddiau. William Street, LlanellL F. DAVUSS. RHYBUDD, Y mae llwyddiant maw* y Pelenl hyn wedi achosi llawer i'w dynwared felly gofaler eael y TRADB MARK nchod, 181 Ann Galon, ar bob blwch, 8!11 gsilim BLOOD PILLS oddifewn, a'v enw Jacob Hughes av STAMP y Llywodraeth. Heb hyn, twyII ydyw. Sylwer hefyd fod y Pills hynod hyn yn cryfhau, ac nid yn gwanhau y corff, oblegyd eu bod yn cynwys yt XSSXNOS sou y rhan weithredol, o'r llysiau mwyaf effeithiol a welodd oyd IJI^G at BUBO a chryfliau y GWAED, a thrwy hyny yn dwyn fM AFU. y CYLLA, y GALON, yr ABBNAU, 7 a'* NKRVES fw naturiol a pherffaith weithrediad. Y maent yn ddyogel to yn hawdd i'w cymeryd, ao nid oes elsleu cadw i. mewn tra yn eu cymeryd. Ar werth drwy yr hoU Deyrnas am Is. 2s. ge., a 4s. 6c.; trwy y Post, 1,. Sc., 8s. lie. A 4s. 9c. L oddiwrth y Perchenog,— JA C 't. JACOB OTOHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. R I = HUGHES'S PATENT DROPSY- PILLS. ——— i Y M A E y Pelenau gwerthfawr hyn yn un o'r Darganfyddiadan Rhyfeddaf yr oes, pa ral J8 uûrt gyrchol a wellant y DROPS Y yn ei holl ganghenau. N 'I ARWYD ION Y DROPSY. ARWYDDION Y DRQPS^ Cramp a Chwsg y Cluniau. Gwyvti, Ymysgaroedd, dc. Grawl, Di Asthma. Gloesiadau, Diffyg Anadl, Ymysgaroedd, die., < .att, -Diffyg Anodl, Poen Pen, Penysgafnder, Chwydd yn y Traed, Cluniau^ Oerfel, Poen yn y Cefn AV Arenau^ Tracd Oer, &-c. -Curiad y Gal*& aiaeawiiin cj: Y rhai hyn oil sydd yn achos neu effaith o'r Dropsy. Y mae, gan hyny, o ddyrfawr bwys i bsvlk rtn gymeryd y Peleai gwerthfawr hyn pa bryd bynag y bydd y Clefydau uchod yn ymddangos. IFFIL prawf o'r effaith neillduol^eydd ynddynt, doder yma rhai o'r tystiolaethau sydd yn fy meddiant HANES RHYFEDD. A ddanfonwyd i mi gan y Parch. Wm. Jones, gweinidog y Bedyddwyt, Ebbw Vale. SYR,—Dymuna Evan Francis, Waterfall Row, Ebbw Vale, arnaf ysgrifenu tystiolaeth i effeithiolrwydd a rianiWgdd PATENT DROPSY PILLS. Y mae Evan Francis yn hen dros 66 oed; dyoddefai yn ddrwg oddiwrth y Dropsy ya y gauaf diweddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'r gwely gan faint y chwydd a'r poen. Y* oedd Im| o dan ofal raeddyg lleol; ond, er cymeryd o'i gyffeiriau yn gyson, elai yn waeth bob dydd, ao ni feddyliai neb y basflE yn gwella. Tua/r pedwerydd dydd wedi dechreu cymeryd eich Peleni, y* oedd arwyddiou ei fod yn wail. Cysgodd || lied dda y bedwaredd noson, yr hyn ni allasai o'r blaen ond y nesaf peth iddim am wythnosau. Eueithient a y a'r DWFR yn rhyfeddol; ac yn mhen tuag wythnes yr oedd y chwydd wedi cilio yn fawr, a'i goesau yn uai tua* hanw*^ daethant i lawr o 24 modfedd i 12 Teimla E. F. o dan rwymau i wneud ei wellhad buan yn hysbys ii eyhoeda# »|. byddo i ereill a ddyoddefant mewn cyflFelyb fodd wneud prawf o'r un feddyginiaeth werthfawr. P.S.—I visited Eo Fraaeis daily, and the rapidity with which he emerged from such tremendous swelling was _pgp marvellous to me. r, GWELLHAD GWYKTHIOL. SYB,—Ar ol bod DBG mlynedd yn dyoddef oddiwrth y Dropsy, Diflyg Dwfr, Chwydd mawr yn y "81 vsgaroedd, Curiad y GJalon, yn methu braidd a syrnnd heb gymhorth, ao yn bur annhebygol o wellhad, y _mae yn floa gen^l mam hysbysu yn fuan wedi cymeryd eich Pills, sef HUGHES' PATKNT DBOPST PILIJB, yr oeddwn yn allnog I lynett OWASIBQFJA^ fj$ yn aw* yn holl iach. Y mae fy ngwellhad wedi peri syndod mawi yn y gymydogaeth hon. Uiti- ■; Llanarthney, Carmarthen, Jan. 10th, 1877. *A*1 RHYBUDD. ;L Er mwyn dorhau pawb vhag twyll, gofaler oael y "TBADB MABX" noftiod fsef Mnn DtonwaidX **• fd^M 'DWH* oddifewn at bob blwch, ao enw JABOB HUGA» a> STAMP y Uywodiaeth, heb ojn, myu yoyw. Trade jVark-'DIZ OPS-V PXZXAS;L cospir pob ffvLgiaJL. or '$, AT werth trwy yr holl deyrnas AW Is. IJc., SFE. ge., a 4s. 6C.: trwy y Post, 1& Sc., 8s. llc,9 A AA- oddiwrth y jxrehwofy— JACOB HUGHES, Apothecaries' Hill, Llanel f 'if" WHOLESOLE BY ALL PATENT MEDIOESTE AJSTD DRUG HOUSES. it-