Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

SOUTH YORKSHIRE

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SOUTH YORKSHIRE cawn fod Cymdeithas Gyfnnol y glowyr wedi teimlo fod yr amg ,lchiadau yn gwarantn iddynt olyn i'w meistri am godiad o ddau swllt y bnnt. Gwelir y cais yn y cylchlythyr caulynol at y meistri:— Foneddigion,—Yr ydym ni y mwnwyr yn nghyflogaeth yr amrywiol lo bercbeu- ogion yn nglofeydd South Yorkshire a North Derbyshire, yn dymuno galw eich sylw at y ffaith o fjrwiooad yn masaaoh y rhwbavth. Yn gyntaf, yn ddian, y mae pris y pig iron wedi c jii o leiaf 10s. i 12s. y dyneU. Yn ail, y mae masoaoh y barau haiarn wedi gwella yr un modd o leiaf lp. y dynell. Yn 3/ id, y mae Mae- naoh y glo tai wedi gwella yn lleol ac yn gyffiredinol. Yn y lie cyntaf o Is. i Is. 60. y dynell. Yn yr ail le o 9c. i Is. y dynell. Ar y cyfan, fOlleddigion, meddyl- iwn fod y gwelliantan yn gyicyw aydd yn ein oyfiawnhan i ofyn am godiad o ddeg y cant. Yn olaf, yr ydym yn gofyn yn y modd mwyaf parohns t ohwi alw cyfarfod mor fnan ftff y byddo modd, yn mha nn y bydd i dtbrprwyaeth o'r cynghor hwn ymweled a chwi i ddadlen y oweattwa dan sylw, a phryd y gobeithiwn y gwel- wch y ffordd yn glir i roddi y codiad gofynedig. Yr eiddoch. FIRTH A CHAPFEL, Ysgn." Dian y bydd lluaw8 o raubarthau ereill yn dysgwyl yn bryderus pa. atebiad dderbynia y cyfeillion hyn. Cawn hefyd fod oytellliou y glo tai fyda ni, wedi cyfarfod a'n gilydd yn [engoed yr wythnos ddiweddaf i'r'an perwyl, a ohytunwyd i ofyn i'r meistri am yr on oodiad, sef dan swllt y bant; ond y mae y gwahaoiaeth yn y modd o ofyn j& y dda^ le ya &wt. DaaUwn^ wrth hyabjsiad y cyfarfod fod y cadeirydd yn Hengoed wedi taro yr hod ar ei chlop o betthynas a gwaead y gofyniad yn nn effeithioi j ond bnas« celsio yr nn weld a'r cyfeillion yn Sonth Yorkshire, gan nodi allan y rhesymau dros hyny, a hyny yn cael ei wnend mewn nndeb, yn debyoaoh o lwyddo; oad yn bresenol, i'n b..rn ni, y dull hwn o wnead y o8:s yw y ffordd efteithiolat i ohiric y eyfliwaiad, os nid gorchfygn yr amcan. Tra y llongyfarohwn ein cyfeiilion ar en penderfyniad i uno mewn cymleithas a'r cyfeillioa yn y glo ager, nid allwn lai na gofidio wrth weled y weithrei gyntif o'u heiddo mor groes i'r egwyddor. Dylid cofio nad yw y meistri mewn ffordd na gallu i ateb gotyniad fol hwn yn gadarn- haol heb gyfarfod a'n gilydd i gydymres- ynm oblegyd gallwa sicrhau ein cyfeill- OY ion fod toriad i fyny y Bwrdd Crmodol wedi bad yn achos i gaaarnbau Uadeb y meistsi, ac na fyddant hwy ya awr, yn fwy nag o'r blnen, 10 cynyg gwnend dim ar wahaa. Felly, gyfdillion, os ydych ohwithan am wnend rhyw beth a gran arno, rhaid fydd gwisgo eich holl weith- reioedd mewn arfan Uadebol. Oaid priodol fyddai galw cyfarfod oyffredinol o holl lowyr y rhanbarth i ystyried y mater hwn o godiad pris, ao os na fuasid yn teimlo fod y codiad yn ddyledna i'r holl, ond ei iod yn ddyledus i ran, beth sydd yn rhwjstr i'r holl gyduno i gynorthw/o y rhan bono i hawlio yr hyn ftddai yn ddyledns ? Gwnaed y prit bjth, yr nn peth angenrheidiol yn gyntaf, yna daw cadwen dibendraw o bethan y gellid yn rhwydd en cyflawni.

HYN A'R LLALL YR WYTHNOS.

GWEITHWYR ALCAN TRE.FFOREST.

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL .CAERNARFON.

'DAMWAIN ARSWYDUS MEWN " GOOFA—SAITH…

CELF A MASNACH.

MIPDLESBOROUGH.

NORTH STAFFORD

LIVERPOOL—Y FEROH A GOLL-WYD…

[No title]

MENWY YN WKYW YN MHOB YSTYR.

» GWEITHIAU OYFARTHFA, MERTHYR.

,f' :1::. 1 TEXAS.

MikNION (GAY T-WRFAB).

AT HOLL LOWYR SWYDD MYNWY…

COEDUON.

AT MR. J. JENKINS, LLANFABON.

Advertising

Family Notices