Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Jl TY GOMER I R C Y MR V I Cynghor buddiol i Ymfttdwyr gan y Cymro Dof. YN gyntaf. pan ydych wedi wneud eich meddwl i fyny i yatudo i'r America, JL Awstralia^neu unrhyw barth o'r byd, cifiwch er mwyn eich hcnain, i ysgrifenu ataf, a mi a'ch bookiaf am y prisoedd iBelaf, gyda* Agerlongau goreu sydd yn hwylio allan o L'erpwl!! Anfonaf Labels atoch i voddi ar eich Luggage fel Had elont ar Roll. Y tnae John Williams (fy mhartnei), 14 Greenwich St., New Yoik, jn cyfarfod air c™^ ™ landio inferica. Bvodaf &8V. (Cymro E6f), jp ejehwyn o Aberdar L^rpwl gyda'r tr§n boreuol bob dydd Linn cyntaf yn y mis, gyda r passengers fydd dan fy ngofal CyfarwyddwyT,—MRI. WILLIAM SHEPHERD, 21, Seymour St.; EDWARD EDWARDS. 22, Seymour St.; ISAAC THOMAS, 24, Seymour St., Aberdare. Galiaf eich eicrhsu y bydd i chwi fy Bghael yn sobr pan eich cyfarfyddaf, ac hefyd pan yn eich rhoddi yn ddyogel as fwrdd yr agerlong. Cofiwch y cyfeiriad,- GOMER ROBERTS (CYMRO Dor), 29, UNION STREET, LIVERPOOL. EISTEDDFOD GADEIRIOL DEHEUDIR OYMRU, :L880- AWDL Y GADAIR:— "r Syr Rowland Hill f gwobr Ugain Gini, a Chadair Aur. (Y wobr i'w chasgin trwy danyogrifladau ddim uwthlaw ceiniog gan yr un person). Cynelir cyfarfod neillducl yn mhen ychydig wythncsau, i'r dyben o gymeryd dan ystyriaeth y lie a'r ameer i gynal y cesaf. Ceir gwybcdaeth pellach am y cyfarfod yn mhen pythefnoe. Ar ran y pwyllgor, D. ROSSER (ASAPH CTOOM), Cadeirydd. Medi 15fed, 1879. R. T. WILLIAMS, Ysgrifenydd. 146 DRILL HALL, MERTHYR. i^YNELIR EISTEDDFOD Flynyddol y v Tabernacl yn y neuadd uchod Nadolig, 1879, pan > gwobrwyil y buddugwyr mewn caniadaeth, adroddiadau, &c.. Beirniad cerddorol,—Mr. D. Francis, Tre- foris. LlywyddaBeirniadyr adroddiadau,— T. J. Evans, Ysw., Goruchwjliwr Glofa Twynygareg, Quaker's Yard. PRIF DDARNAU CORAWL. rr o'r un gynulleidfa, heb fod dan 50 mewn nifer, a gano yn oreu Fel y brefa r hydd" (J. Thomas); gwobr, £ 12 a Baton hardd i'r arweinydd. I'r cdr o'r nn gynulleidfa, heb fod o dan 30 mewn nifer, a gano yn oreu M Aiglwydd, na cherydda n "gan M. R. Williams, Cefn- coed-y-cymer. Y copian i'w cael gan yr awdwr am 3c. yr un. Gwobr, £ A a Baton i'r arweinydd. Ilir cdr o blant, heb fod dan 25 mewn nifer, na throe 16 oed, a gano yn oreu Storm the Fort of Sin;" y copiau i'w cael gan yr awdwr, W. T. Samuel. A.C., Caerfyvddin, am Ie. yn y Sol-Fia, a 2g. yn yr Hen Nodiant. Gwobr, X2 a Oromatie Ptieh- pipe i'r arweinydd. YUrogrfJlfltfMt i'w cael arfyrdev gan tyr y enyddion, obn Griffiths, Brewery St., Bryucoiti Field, Merthyr, a E. T. Johns (Ieuan Dyfed), Morgan Town, Merthyr. BETHLEHEM CADLE, FFOBEST FACH. /CYNELIR EISTEDDFOD yn y capel V uchod dydd Nadolig, 1879, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewncanu, traeth- odau, barddoniaeth, ac adroddiadau. PRIF DDARNAU. rip cor heb fod dan 60 mewn nifer, a gano yn oreu "Mor hawddgar yw dy Bebyll" (Dr. Parry), gwobr £ 8, a chadair i'r arweinydd I'* chi a gano yn oreu ,rY Gwlithyn" (AlaW Ddu), gwobr S3, a gwcrth 6s. i'r arweinydd. Traethawd goreu ar Y pwysigrwydd o wneud y defnydd priodol o fanteision boreu oes gwobr 15s. .„ Barddoniaeth goreu at "Y Gweddnewid. iad." gwobr 15s. Bydd y program allan yn fnan, yn cynwys yr holl fanylion, i'w gael gan JOHN JOHN, leg., Wheelwright, Fforest Facb, Near Swansea. I- PFINTJEL, CABLLWCHWR. BYDDED hysbys y cyoelir Eisteddfod flynyddol y lie uchod dydd Nadolig, 1879. Y PRIF DESTYNAU. Traetbawd al "HanesCaatell Llwchwr," gwobr 10s. 6c. Pryddest ar Y Dyfodol," gwobr ii is. rr c6r heb fod dan 40 mewn rhif, a gano yn oreu "Clyw 0 Dduw fy Llefain," gan D. Jenkins, Trecaatell, gwobr ie 6. a Pitch Pipe i'r arweinydd. Beirniad y Oanu,—MR. BETH P. JONES, Board Schools, ThreeCrosses, near Swansea, Awdwr y Gla "'Rwyf yn Cofio'r Lloer." Beirniad y Cyfansoddiadau, &C.REV. B. D. JOHNS, York Place, Swansea. Y proararnme8 i'w cael am y pris arferol gan Er Ysgnfenydd, D. REES, Broad Oak Cottage, oughor. "Y Gwir yn erbyn y Byd." HOREB, SKEWEN. CYNELIR EISTEDDFOD yn y lIe uchod dydd Sadwrn, Tachwedd 29ain, 1879, pryd y gwobrwyir y buddugwyr mewn canu, traethodau, adrodd, &c. Beirniaid :—MRi. D. W. LEWIS, A.C., Biynaman, a A.H. THOMAS (CrymliD), Lias samlet. Gadeirydd :-E. MADoc, Esq., Llansamlet. Llywydd:—E. GETHIN, Esq., Aberdulais. PRIF DDARNAU. I'r cor ddim dan 50 na thros 60, a gano yn oren Traethais dy Ffyddlondeb," gan D. W. Lewis, A.C., Brynaman; gwobr j65, a chadair hardd i'r arweinydd. 1'r cdr ddim dan 60 na thros 60, a gane yn oreu "Bendithiaf yr Arglwydd." gan M. Dalloyd, A.C. (allan o'r Ysgol Gerddorol, Hyd., 1879, gwobr X2 los. Programmes, yn cynwys rhestr o'r testynau, amodau, &c., i'w cael am y pris arferol gan yr Ysgrifenydd, MORGAN DALLOYD, A.C., Skewen, Near Neath. Yr elw at lo'hau dyled y capel. mor/ahT llwydcoed. piYNELIK CiFAKFOD LLENYDDOL yn y capel uchod dydd Nadolig, 1879, pryd y gwobrwyir y buddugol mewn Bardd- oniaeth, Rhyddiaeth, Canu, GwaVi, Gwnio, &c. Y programmes i'w cael gan John Pngh, Ita, Merthyr Rd., Llwydcoed, a D. Pogh, 12, Exibilton Rd., Llwydcoed, am 19. yr un. Goreu arf a derf derfyeg, I wr fo doeth yw airf dygg." Neuadd Gyhoeddus, Treherbert. BYDDED hysb]rs y cynelir DEGFED EISTEDDFOD CARMEL. TRE- HERBERT, yn y lie uchod DYDD NADOLIG, 1879, pryd y gwobrwyir y goreuon mewn Rhyddiaeth, Barddoniaeth, Celfyddydwaith, a Chaniadiaeth. BEIRNIAID:— Y Rhyddiaeth a'r Farddoniaeth,—PARCH. R. MORGAN (Rhydderch ab Morgan), Oxford St., Aberdar. Y Ganiadaeth, &o., D. Rossap, Yaw., Pontypridd. Y Gelfyddyd,—C. JEN- KINS, Ysw., Timber Merchant, Treherbert. RHDTR O'R PRIF DBBTYNAU:-TrCl6tkodGu.- 1. "Y r anhawsderau hanfodol i'r egwyddor gyflafareddol i weithio yn Neheudir Cymru, yn nghyd a'r feddyginiaeth oreu rhag y cyfrvw, er gosod cyfalaf a Uafur ar dir cy- mocUawn a*u gilydd gwobr, £ 3. 3s. 2. "Y Coffee Tavern, a'i ragoriaethau;" gwobr, il 10s. Barddoniaeth. 1. Awdl" Y Ddaear f gwobr, £ 5 Ss. a chadsdr fuddugol y* Eisteddfod. 2. Y casgfiad goreu o u Ffraethebion Barddonolgwobr, £ 2 2s. Ailwobriiis. v 3. Englyn "Yr Areithfagwobr, 5s. I. Colfyddyd, 1. Am y gadair Dderw oreu;" gwobr, £ 2 2s. Cetrddoriaefh. 1. rt cdr heb fod dan 40 mewn nifer a gano yn oreu Then round about the starry throne (Handel). Gwobr, il2, a fchlws arian. 2. l'i c6r o wrywod ddim dan 15 mewn nifer, a gano yn oreu Nos-gan (Dr. Parry). Cyflwynedig i Arglwydd Aberdar. Gwobr, £ 5. Adrodd ao Areiihio. 1. 1r hwn dros 12eg oed, a adroddo yn oreu M Mis Mai," gan Ap Vychan—Gwel y programme. GwobJt 7JS. 2. Araetb, (pum mynyd o amser), MY gwahaniaeth rhwng Deddf, Greddf, a Rhes- wm." Gwobr, 7s. 6c. AMCDAU. 1. Y cyfansoddiadau i fod yn llaw y Beirn- iaid erbyn Tachwedd laf. 1879, wedi taln eu cludiadL 2. Y cyfansoddiadau buddugol yn eiddo y pwyllgor. 3. Ni wobrwyir oni fydd teilyngdod. Programme a phob manyl- f J. ion pellach i'w gael am y pria aiferol gan yr ysgnfenydd,—'RHYS T. WILLIAMS. 150 Abertonllwyd, Treherbert. EISTEDDFOD FLYNYDDOL GWAUNCAEGURWEN. /^YNELIR^yr Eisteddfod nchod yn Ysgol- dy Byrddol Gwaencaegurwen, dydd Nadolig, 1879, prvdy gwobrwyir y buddugol mewn Caniadaeth, Barddoniaeth^a Rhydd- iaith. Llywydd, J. HAY, Ysw., Brynaman. Beirniad y Ganiadaeth, Barddoniaeth, &c., MR. R. H. ROWLANDS (Asaph Glan Dyfi), Ystelyfera, Swansea Valley. Anthem MTraethais dy Ffyddlondeb" (D. W. Lewis, A.C., Bryn&man), £6, a chadair i'r arweinydd. Am y 60 llinell i'r "Goedwig," 10s. 6ch. Programmeg, yn cynwys rhestr o'r testynau, amodau. &c., i'w cael am y pris arferol, gan yr Ysgrifenydd, Mr. R. M. DAVIES, Gwann- caegurwen, Brynaman, R.S.O. "Y Gwir yn erbyn y Byd." JERUSALEM, LLWYNPIA. BYDDED hysbys y cynelir y pawed EISTEDDFOD Flynyddol y Capel ucbod dydd Nadolig, 1879, Y PRIF DESTYNAU. Traethawd ar "Y cynllun goreu i wellhau Sefyllfa Gymdeithasol y Dosparthiadau Gweithiol,' gwobr, £ 1 Is. Pryddest ar "Lawenydd y Patriarch Jacob ar yr amgylchiad a DOCUT yn Genesis zlv. 28., j £ l is. r. Cor heb fod dan 60 mewn nifer a gano yn oreu "Lift tfp YOUl heads," o Handel's Messiah (gadewir allan y Second Treble), gwebr, £16, a Medal Arian i'r arweinydd. I'r Cor heb fod dan 30 mewn nifer, ac heb enill gwobr o £ 10 o'r blaen, a gano yn oreu Ar Lan Iorddonen Ddofn," gan Dr. Parry, gwobr..65. t I r Parti o 25 i 30 mewn rhif, a gano yn ore-u "Rhyfelgan v M wncod" (Dr. Parry), gwobr S3 38. Beimiaid: y Canu, DR. FROST, Cardiff; Traethawd, &c.; DYFEDFAB, 33, Flora St., Cathays, Cardin. Cyhoeddir program yn fuan, i'w gael gan Howell Davies, Dewinton Shop, Tonypandfo Pontypridd. EISTEDDFOD Y CYMRODOBION JUlEWESTOL. CYNELIR Y BYMTHEGFED CYLCHWYL A R DDEG A R HUQAlN, yn y Temperance Hall, MLertbf r, N do.ig, 1879, yn EISTEDDFOD Uerddorol, Adroddiadol, a Dadleuol. Llywjad,—T. WILLIAMS. Ysw., Y.H. Perd nea, Miss BESSIE FRICE, Peaygraig. Bcirt.idd T Datganu,—MR. E. LAWRANCB (Cetd lor Tydvll), Proffeewr Cerddotiaotb, so Organ- ydd Eglwls St. Dewl, Merthyr. Y PXIP DDABNAU CBRDDOROL. I'r Cor o'r an gynalleid fa, heb fod d4D 60 o rif, a gano ya o ea 'May no raah Inttnder" (Hacdel), gwobr jElO, a Metronome i'r arweinydd. I', Cor A un gynulleidfa, heb fod dan 40 o rif, so hab eniil gwobr o'r blaen dros .£4. a gano yn oreo "Nant y Mynydd," gwobr St. l'r Cor o Blant heb fod dan 30 o rif, a gano yn oreu "Yr Udgora a Gan," o Delyn yr Yegol Sui. gwobr £3; i'r Cor ail orea, .£1. l'r Parti o 12, a ganont yn oren 11 Nos- Gan i Arglwydd Aberdar" kDr. Parry) gwobr 92. Triawd, "Mor Fwyn yw'r Awalon (Mr. Jaett Roberta, Caernarvon), gwobr 16s. Am hjsbyarwjdd pellach o'r t etyEan, gwel ) program, i'w o st-I gan r Ysgrifenydd am geiniog trwy y rost, o iniog a dimii ELIAS MAURICE, 23, Glebeland-st., Merthyr. NEUADD YR IFORIAID, CROSS INN R.S.O. CYNELIR EISTEDDFOD yny nen&dd nchod dydd Sadwrn, Rh»gfyr 6ed, 1879. Beirniad y GetddoriattU, Mx. D. JENKINS, MXJS BAC. Aber)stw) tho Beireiat v Traethawd, Ftrddotiaeth, .o.Mx. W. DAYIES (Teilo), F G.H S., Uandilo. Y PBJF DBSTYIfAV. Trae thawd.—Am yr hanse goren o Cross Inn a'r gym dfgMth mawn yetyr hynafiaethol, moeeol, llenyddoi. a clbymdeiill&cl, gwobr d61 la. Am y G-.n Ddifyr wreid tiol oreu, y oyatadlenwyr i d'twis eu tpstjn, gwob' 7s. 6ch. I'r Cor heb fod dan 60 nnwn rhif, a gano ve oreu "0 Father whoae Almighty Power" (Handel), gwobr £10, a chadair i'r arweinydd gwerth .£3. I'r Cor heb fod dan 40 tuewn rbtt, a gano yn oreu "Traethais dy Ffjddlondeb"' (D. W. L wia, A.C., Brynaman", gwobr 95 a Baton Fr arweinydd Programmts yn OyDwy. rheatr o'r teetjnan, Ac., i'w 0..8. am y pda arierol gan yr Yprif-nydd, Mr W. Reee, Quay Street. Croea Inn, R.S.O. MAE Robert Jones a'i Feibion Am hyshysu fod ganddynt STOC NBWYDD o DDILLAD RHAGOROL i ateb y tymhor, am brisoedd na fuont mor isel o'r blaen. Dyma gyfle y dylid cymeryd gafael arno. HOME-MADE CLOTHING STORES, Heol y Farchnad, Abwdar. YN EISIAU yn ddioed, dynion p%rchus, diwyd, a sobr, i gynrychioliy "Mutual Provident Alliance" mewn gwahanol ranau o Deheudir Cymrn. Anfoner llythyrnod 1c. am yr holl fanylion i SUPERINTENDENT, Hafod, Pontypridd. BWRDD Y GOLYGYDD. Ystradgynlais ac achos y tri Phar Coed, gan T. D. Williams, Cwmgiedd, i ddechreu yn ein nesaf, ac ni roddiv caniatad i neb i ateb nes y gorpheno efe ei ystori. Wedi eu derbyn, Studiosus, John Jones, J. H. J., Anerchiad y Paroh. B. Evans, Cwmbwrla, Undeb yr Alcanwyr, Awdwr y Pethau Chwithig, Nhw Cwm Gwen- draeth, Coleg y Bala, Yv Etholiad, Yr Alcanwyr, &o, <bc., &c., Llith yr Hen Bladurwr yn ein nesaf.

COLEG IESU, RHYDYCHAIN-OYFARFOD…

ADDOLDY GLYNNEDD.

DARLLENFA I TONYPANDY A LLWYNYPIA.

♦" ETHOLIAD CYNGHOR TREFOL…

YSTALYFERA.

! • ; jTREFORIS.

----PETHAU CHWITHIG AR HIRWAUN.

ATHROFA PONTYPBIDD.'

PONTYBEREM.

. PENTRE.

i BETHLEHEM, LLANGADOG.

TON, YSTRAD.

SPELTERS, MAESTEG. -.