Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

jfrj l0TTf^ ^irnrfA.A 1 Fan fyddo'r cortr yn graddol dd'od Fe ddywcki pawb yn Hon en llaia, T Yr &deg bon mor fawr yw'r £ raint> iF QUININZ BITTEBS yijw Yn rhydd o rwymati'r clefyd, "Does dim ond aisiau amser I lu o weiniaid fcyner, Qwu* l$a yn inhob alieehy*. Y dwyiu> n yn ymgilio'n Ian, I dd'od a'r dyn yn ol i'w 1., Owl rhjnr ma«thl*wn irn ▲« er llwyr »dftr nn.wd » n*rik Gan adael dim ond gwendSd, Yn gystal Uawn ag arfer.' I gynorthwjro MnNer; | Y ■»•'■ (jMrthwj t. t PURWCH Y GWAED A CHRYFHEWCH Y CYFANSODDIAD TRWY 0TMEHTD GWILYM EVANS'S QUININE BITTERS NEU VEGETABLE TONIO. Y FEDDYGINIAETH OREU A DDYCHYMYGWYD AC A DDYFEISIWYD ER CRYFHAU Y CYFANSODDIAD A PHUBO Y GWAED. V MAE y BITTERS hyn yn hollol lyseuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu hadikagymysgu, mf Quinine, Sars&p&ziila, Saffron, Larender, Burdock, Liverwort, GtatUa HI Mewn gair, y mae bron bob Uyseuyn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael en p&roioi ar ol llawer e fyfyriaeth yn y modd gona if «Q ptriMflflBlm we}lhad difethiant at y doluriau canlynol:—(1) Gwendidau o bob math yn yrnddangos fel on neu ragor e'r anhwylderau canlynol:—Iselder ysbryd, nervousness, euriad y galon, chwyvu, Aysgtyd, y gwaed yn rhuthro yn ddkymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen rhwng Myr ysgwyddau, dijffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, pecwch a thued&ad at j iMShSIEegM tdecUne). (2) Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, difiyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl vn drwm, y genai r\ Weth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd snelyn, poen yn gros i'r llygaid, ac yig&fader yn y pen. (3) Trwy efiButh y Sarsaparilla A M gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o eneithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystiffdra y cymalau, y croen yn bigog ac aneawyth, a ph&h math e ddldwnper yn y gwaed. T tyitiaiae&M I'T^lir fa oael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbysrwydd trwy yagrifenu at y perchenog. Y mae gan y QUININE BITTERS un cymeradwyaeth anarferol, sef bod meddygon o bob gr^dd yn cydnabod eu heffeithiau trwy eu rhoddi i'w flei £ on (patients), pan yn fvnyoh ▼ WT&afa meddyginiaethol eu hunain. At bydd rhywun yn wmheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir ymar— Brynhyfryd, Swansea, Mai 9fed, 1877. #y», — Tv ydwyf wedi bod er*8 misoedd yn «ael fy mlino gan I tesweL aoyn fwy yn y capel nag yn un man aralL Cymerais ddwy WNiaM e Cod Liver Oil er cael lleshad. Qwclais hysbysiad am Kfh& 'l^^aine Bitters,' ao, yn wir, y mae w«di «i glirio i ffwrddyn mUoL 11 oeddwn wedi diflasu myned i vm man. Un botelaia a MjaMta ae en! bae ei fod mor uchel ei bris (ni ddywedaf er hyny 8 nra jn ddrtid), baaswn yn pryno on arall. Gwelais mewn pa- aa^wK' gwerth gini y blwch v mae eieh Bitten' ohwi, jm tanumnadwy, cany* 'gwell ieonyd aa golnd.' Tv eiddooh yn hoffoa, ISAAC OWEN. Paatyerag, Conwtll-ID-m-. Mai SOaln, 1877. Aiiwgl In—Er el*d i chwL a lies 1 canoedd, dymnnaf eioh hy»- ton to? apiSMddygmiaeth ardd«rcho« w«ii M 7° hynod Wd- HBU fa aftsftk tern ag yr wyf fi wedi ei gyni^adwyeu Gweln yn MAX BMWB MM byr fod eioh 4yf«uiad yn dda, tef '«r^fhatt to gwankM y ayfansoddiad.' NiA wyf erioed wedi gweled u caodoien mot tiwiliiiil at wendidav y ntrvm a'r gewynion, tat- fifdaa j gakn, gwahaa^ boenau trwy ntrvm j pea, sef nanralgla, III MMNU, 604 anhwylderaa y ayHa 0 afo, a'r ma^ M *!0CTJ lit SWOTM XTUI. T. DATHi. OJ.—Y tBM pllpocl gyfaddas I blant yn lyfn. J • Tanygrisian, Ffeistiniog, Meh. 7,1877. Anwyl Syr,—Y mae yn bleser mawr genyf gaety fraint o anfoa hro atoch, fel y oaffoch ehwi a phawb ereill wyboa beth mae eioh •Quinine Bitters' yn ei wnanthar yn Ngogledd Oymru. Oredaf nad oes angen i mi roddi enwan y lluaws personaa sydd waS oael en gwellhaa trwy y gymj^sgodd ardderchog hon, ond yn onis enw fy honan. Gwyadoch i mi anfon am ddwy botelaid, tznl mi a'r liall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy ea gwuith yn rhsgoroL Mentraf ddywedyd naa oes dim, ie, sylwch. dim, wedi dyfod i^r goleu tto gan neb, on dyn byw, i'w gydmara a'r1 Qninine Bitten1 tnag at ddiffyg tSreoliad, iselder ysbryd, fainting ftU, natov ooriady galon, poen yn yr ochr a rhwng yr ysgwyddau, a phoenau yn y pen. Qallaf siorhan fod yr oil o'r doliiriaa nchod wedi en llwvr welli ian oddiar amijrw yn yr ardal hoc trwy gymeryd un botelaid 4s. 6d. o'r Quinine Bitters.' Taer gymeUafD&wb sy^d mewn prydw am eu hieohyd i dreio hwn. Hyn fel dytedswyod ddyBgavol oddl- with on • (uodd wellhad oyllawn. Tt dddooh, yn An aiotehgM, BOBEBT WILLIAMS (ChII, UIw). Ibttla, oaar Beadini. llkh Max, IW. Daav Sir,—1 have tnanlndl you* Quinine Bitters,1 and Sad them to be quite free freak all Inmerals, and am alio pleased to add that they have been very efficacious in numerous inntamsa that have oome and. my immediate notioe, for general debility, atonic indigestion, £ «. I llan fttqatnllf roooKHMBdod thca wtth markoa seooesa. (Slgnod) IAJIUBL J. J. KIBBY. M E.OS. (Ul-I tod L.S.A. (itoud.) BYDDED HYBBYB I BAWB, (A.) Nid yw yn bodbl dodit boll gyffoiria* ayid yn y laddfc* Idketh hon mewn FELLS. (B.) Y mae y pa-is mor isel aa f gall fod, os tymwli i fs>y«liwlh Mndsv y Quinxnt a's Sarsaparifla. (p.) Gellir gweithio beanydd fai arftv, hah an inf^iyflonadnt ae nid 081 perygl anwyd, ond yn hytaoh y maa yn atelanwyd. (D.) Y maa y Bitten yn oiyfham f rhan, nom*v aelod o'r ooiff fydd yn wanadu ao felly yn fwy agoted i hdnliaa so afiaohyd aao arferol; a dylid eofio fod btMi pok math 0 MB* yn gwanhae y ayfansoddiad, aoyn aflonydda y qui (E.) Nid Quinine Wine na Tlaokin a( Qninfna, aao uutov aymyvgedd arall o aiddo y Drao^M •! hmn, ond Evans's Qsitthii ffitten1 mewnpotelauIs. to.,a4ala, a'i enw »QwQym Etana, rh.0.M.B.FJ3t|'wadi il ysoitaia ar Stamp y UywedneUi; hah hya, Iwyll a ffo^ad ydyni Byddweh wyliadwraa 4Ur werth yn aM href, am yn Mrmi I hob maa a^i triad edii- m y perweaec— Mm. GWILYM EVANS, PBASMAGircmtf*, Lzjunouv. DA-Oe mjW* sael 1*BHImi' fet» CnSM. Mm & £ LLIMSLIiAV 'sswssi&j' nimiMiffTi VMRABXJI Tone. SiSsSSi ^HFjSErr mw I'W OABL GAN BOB FERYLLYDD OYFMOL. NEU YN UNION GYRCHpL OODIWBTB MR. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., PHARMACEUTICAL CHEMIST, LLANBLLY. (ANY CHEMIST WILL ORDER THE QUININE BITTEBS WITH THEIR OTHER GOODS. THEY CANNOT BE SENT BY POftJ GWAED PURf CROEN IACHI NERVES CADARA Y MAE y rhai hyn yn anhebgorol angenrheidiol tuag at sicrhau IECHYD ac lillt DJDYODiAU.; — Gwaed yw y Bywyd—Gfaaed Drwg yw yr achos o'r rhan fwyaf o'r clefydau hyny sydd yn diomrK. ■ y Corff Dynol. Felly gwelir y pwys mawr o buro, cryfhau, a glanhau y gwaed o bob drwg {hwrutur); Irwy gymeryd i Y Feddyginiaeth Fawr ganiytiol at y Gwaed, sef j (5WAED DRWG GWAED DRWG —! 1 YWRAOHOSOB F/ TW K ACH08 O B Scurvey, Clefyd y Brsnin, Imf ||j Stitches yn yr Ochrant Poen Pent neu'r Manwyniau, iBs Igf Trenliad, MUut, Piles, Gwynegon, Penddynod9 IIP M ArchvxMth, Cyfogiadt Comwydion, v^ "fff DdawM, Clwyfau e bcH^moth, i^vl^ Spleen neu Rheums, Cancer, a phob Tarddiant ar 9 ^-r Gout, Fits, Clefyd Melyn, Cnawd. V Nerves Egt&an, Chwydd yn y Glands, Clefydau Benywaidd, I Inflammation y Llygaid, AW rhan fwyaf oGlefydau yr Afu, &c,f Arenau, a r YsgyfainU T mae ▼ Fills hynod hyn yn dadwreiddio yn uniongyrchol yr holl Glefydau uchod. Allan e'r ean- dd yn fy meddiant, wele f Tyatiolaethau cainlynol:— -i. TYSTIOLAETH PWYSIG. y jV:w^ Sra,—Gyda dloloh y* wyf yn eich hysbysu o'r gwellhad gwyrthiol a wnaeth eioh PDh, sef ^Hoghea' tad. Yr oeddwn wedi bod mewn blinder mawr gan Darddiant dros fy holl Gnawd, ao wedi oymevyd llawer ofodmon doctor aUk fiwyddyn a ohwaneg, eto dim lies hyd i mi gael eich Pills ohwi, y rhai yn bur fuan am gweuastot. Yn awr yr wyf yin aoli iaoh. Mi qfia.* dystio eu boa hefyd yn anffaeledig rhag y Lumbago. Hefyd yv wyf yn bsofladol ea bod yn daa aaillduol at y Gwynegon. Yi wyf yn anfon hyn er budd y oyhoedd. 4, Poofeypndd Road, Verodala Wn.UAM Jama ¡I:. ARALL ETO. Hyn sydd hysbysu y oyhoedd fy mod 1« Fortunatus Daviee, wedi bod yn btu ddnri ya F ■to, ao yn methu a ohael dLn meddyginiaeUl 4 wneuthur daionihyd i mi latl 9 Pilli hyiM mi "Hagh^ Fatal Blood Hfls^y^rhjdj^m yvnUaanl fal I'm g*Hi"g* I waith mewn ychydig ddyddiaa. DATZHk RHYBUD D^jsiiU/ OJ .yjmi 11 T am Bwyddbnl mawt y Pelanl hyn fPedl aohod llawer rw dynwaredi felly fOfidlt M I tlAM MAIDI WMail tan Galon, av nob blwoh, a'r faMea Bioe» Pnxs oddifewn, a'r enw Jaoob Haghee ar map y UywodiMlh H*| lya ^ryll ydyw. u Sylwer hefyd fod y Fill* hynod hyn yn eiyfhaa, ao nid yn gwanhau y 004 oblMQfd ea iad yn eynwye yi mtwr «pa y rhan weithredol, o^r llysiau mwyaf efKslMUol a welodd byd tuag at auso a ehryfnaa y o^Aaxt, a fhrwy hyny yn dw^ i tru. y OTLLA, y AAIOA, yv AMBTAU, f OBOKR, a'r KKKYBS fw natoiiol a pherffafth weiwiffwtad Y meant yn ddy^s vi m hawdd i'w oymeryd, ae nid oes eisieu taw* i mewn tea yn ea oymeryd. 4 ::C'i< ¡ '■ ?' i i* %oerth drxoy^yr hoU,Deyrnai tflft U. Ihc,, 2s. 9c., a is. He.; Irwy y Post, H. Sc., ft lie., a Js. 9c., 4 oddiwrth y Perch*nogr— JACOB HUGHES, Apothecaries' Hall, Llanelly. iiUuiihb'S LATENT DROPSY PILLS. Y M C v ^wecchtawr hyn yn un c/ Durganfyddiadan Rhyfeddaf JJ ee^ pa ni 4c,y a vyeiiaot y DROPS i yn ei holl ganghenau. IRWTTMQN Y DROPSY. ARWYDDION Y DIO-g C^tamp a Chwsg y L"1uk-taw-. Gwynl, f'Wayuroedd, dc. tmT# Gravel, Dijfyg D&ft, Aathma ixlorsuidxiu, Otjfyg Anadl, jjF Ymyagaroedd, fa, J-'(}f;'h, Ptcu, P**<<j*jitfi*d*r, Cttoydd yn y Traedf Oerfel, Puen yn y Qefn aV Traed Oer, < £ o» Curiad y Galon* Y rhai hyn ell sydd yn sdboa aen fciTaith o'r Bro^y. Y raae, gfan hyny, « ddyrfawr bwya I gymeryd y Peleni gwerthfawr hyn pa bryd byna^ y bydd y Clefydau uchod yn ymddangOfiu Wm prawf o'r effaith ?ieiIlduol sydd ynddynt, dod@r /uu% th&i o'r tystioiaethau aydd yn fy meddiant U** HANES RHYFEDD. 1. yj| ddanfonwyd 4 mi gan y Parch. Win. Jones, gweinidog y Bedyddwyr, Ebbw FoJe. 8fHti-i-I>^tnanarEvan Waterfidl Row, Ebbw Vsle, itnt&I ysniieun tyBtiolaeth i effeatikiobwydd a_ lhlanait PATKNT DROPS* PILLS. Y mae Evan Francis yn hen 6? dros 86 oed; dyoddafai yn ddrwg oddiwrth y Droyey ya |W y cadaf diwsddaf. Aeth o'r diwedd yn hollol analluog i dd'od o'» gwely gan faint y ohwyda a1* poen. Yv eedd eHft e dan ofal aieddyg Heol; ond. er oymeryd o'i gyffeirian yn gysoo, yn waath boo dyddt ae al feddyBal ash | MB yn gwella. Tuar pedwerydd dydd wedi dechreu oymeryd eioh Peleni, y» oedd arwydtUon si fod yn wdt Qyiaede jK tied dda y bedhraiedd noson, yi hyn ni allasai o'i blaen ond y nesaf pa £ h i Mim am wythnoeaa. RfMthfeat m I €NHiE aV DwvB yn Ayfeddol; ae yn mhen tnag wythnos yv oedd y diwydd wedi o&io yn fawr, a'i goeaaa yn U hrt kMi daethant i lawr e 14 modfeda i IS I Teimla K F. o dan rwymaa t wnead ei wellhad baan yn hyibye h qMU^ GS £ byddo i ereill a ddyoddefant mewn cyffelyb fodd wnead piawf o*9 aa feddyginlaett werthfawv. F.S.—I visited EL Fnodi daily, and the rapidity with whieh ha emesged from saeh tiemeadftae mOh| IV m BttrveUoaa to me. ,sbto"7 sdi OJ ifi l «T* H A ']p.. vv JC Sta,—Av el bod naa Alynedd yn dyoddaf oddlwrth y Om Ol^i M% C3hwydd mm yn y M Ml xt&u^jtjsuas^ ft awv yn hoU iaoh. Y an b ngweUhad wedi v«ri lyodfS wmm ya 9 UlilMl Llanamney, Oemaith^ 7aa 10th, ltTV. 4 ™ Wmmmgt 4 .» feHTKVDD. '1 — | Trad* .JtCa:r1c-o.J!tO.l'S7 PIZtLSi' eoapir JJolt ffngta.iL, ,t. Ar mmh ->y n UU deyrnas am 1a$c%tai*. 10,; trwy j P04 IL 840 fA 11c, « a oddhsrtky perchmtog,— S HUGHES. Apothecaries' |M1. ansUy. „ WtTOt.KeOI.lS BY ALL PA.TJENT MKIJIOESTE AJS^_ J)Ri ETOT7»S»| V