Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

22 erthygl ar y dudalen hon

\ R WYTHN O S.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

R WYTHN O S. Y MAE gJowyr sydd yn awr ar strike, Jperthyuol i lofa Ushaw Moor, Durham, wedi en troi oil o'u tai. YN Stokesley, ddydd Llun diweddaf, rhyddhawyd y. 'Parch George Sanger, III -offeiriad, oddiwrth y eyhuddiad o osod wys Carlton ar dan. MAE meddyg wedi cynyg i Mr Sco- fesdlie fil o ddoleri am gorff Guiteau wedi jS. ddienyddiad. Wedi i hyny gael ei ifysbysu i'r carcharor, dywedodd Aros- wch am gynygiad gwell." MAE Thomas Ferguson, yr hwn a ddedfrydwyd i'w golli ar yr 16eg cyfisol, fn Glasgow, wedi derbyn cyfnewidiad o'r gosp oddiwrth yr Ysgrifenydd y^r" trefol, yr hwn newydd a dderbymodd ddydd Sadwrn diweddaf. DYDD Iau diweddaf, deuwyd o hyd lafarnwr o'r enw John Trevitt, gwesty- tr y British Queen Inn, Wolverhajap- fcn, gan ei wrrig, wedi boddi ^ewn iasgen o fwyd raochyn. Yr o* e 1 bod yn'yfed yn drwm yn fla^01'0*1 hyn- JJOBODD tan DINY^1 'fcopeithfa biscuits Mri Parr Ijverpool, boreu Sadwrndiweddaf. §Lfodd y ifl^iau y fath afael ar yr adeilad, fel/ dinystriwyd y rhan fwyaf o'r peiriaaau, &c., cyn gallu ei roddi i MAE yn yinddanges fod Sliding Scale newydd wedi cael oi rhoddi mewn gweithrediad gan weithwyr Ferndale a'i meistri, yr hon sydd i barhau am ddwy flynfedd. Terfynodd yr hen gyda y flwyddyn 1881, yr hon a roddodd fodd. lonrwydd mawr i'r pleidiaii. • YN etholiad diweddar North Durham, pryd y dychwelwyd Mr George Elliot, gwariodd yr ymgeisydd llwyddianus 7,161p., a'r ymgeisydd aflwyddianus 6,o70p., -yr hwn swm nad yw yn mhell o'l4,006p., tra nad oedd nifer y rhai a '^leidleisia^ant ond 10,444. • "'v Y DYDD o'r HI ".ON. TAIL&Y D UAN^AIDJ | ol (to-V 1 s-; garrrr-f, a Aerbtmodd >.•.v •• oi lab bychan "■T .;< oJ yuywedodd wj-tho, "Yr ^«isieu dyl-4d yn 61wr da, ac eto dau ddyferyn 6 Vaed; XR ydyaiyn caelo Cairo fod cynrych- totwyr y wlad hon a Ffrainc wedi derbyn oddiwrth eu llywodraethau hysbys- Jwydd eu bod yn unol yn penderfynu atuddiffyn y Khedive ar ei orsedd, a hyny yn orbyn unrhyw ymgais o a&on- yddwph. Diolchodd fJLheter&f&ip*• .O!ATTAU/JTT 4- ry V. > ddw :,¿ d. •' v X'f fenyw yn yr heol, a thaflodd y gwtybwr i'w gwyneb, ac wedi hyny taflodd.y botel dros y mur oedd yn ymyl. -iKiddigedd oedd yr achos. DYDD Llun diweddaf, dedfrydwyd Id\rard Martin, yn Leeds, i naw mis 0 *^archar gyda llafur caled, am niweidiau .a,-achos(>clcl efe i ddau berson yn chwar- d, v- v He hwnwyfl yr hydref. Diflfodd- ■yojrJNe » steiriau, ac a •••" ar vued fa, i hyffro. Bu am uu. •- os ei brawf. i: CYFABFYDBODD glowr o'r enw Michael O'Oonnell, a damwain angeuol ddydd Mercher yr wvthnos ddiweddaf, tra yn ,rr, wWll y Castell, Merthyr, ig yn sefyll ar waelod dd offer gweithio yn • thrwy ryw anffawd, ^syrthiodd Oftr naiarn o'r cage, gan ei daraw ar ei ben, fel y bu farw mewn L'ychydig oriau wedi hyny. YN foreu dydd Iau diweddaf, pan y cyrhaeddodd y mail nosawl o Scotland i Darlington, cafwyd dau fachgenyn, oddeutu 14 eed, wedi marchogaeth o. 'laa un o'r cerbydau o Edinburgh-pell: ter o 170 o filldiroedd. Pa fodd y lwyddasant i aros yn y sefyllfa beryglus lono artL gvhyd o amser sydd anesbon- ^advvy. Yr oedd am danynt wisg ysgol aeillduol yn Edinburgh, a dywedasant eu, bod wedi rhedeg oddiyno ddydd M^wrth. Eu henwau ydynt Andrew Lewis a John Nix.. MEWN cysylltiad a'r Beibl Cymreig, D&ewn araeili a draddododd efe yn Llan- dudno, dywedodd Mr Bright ei fod wedi ei gvfieithu o'r Beibl Saesonig. Oher- wyddliyny antonwyd llythyr ato, yn ei hysbysu ei ftd, wedi camsynied, fod y Beibl Cymreig wedi ei gyfieithu o'r ieifchoedd gwre^dliol. Mewn atebiad, dywed Bright y gallai ei fod wedi ei gamhysbysu', ac os oedd, am wneud hyny yiis. hysbys }rn rhai o r newyddiaduron Cyatreig. Yn wythnos ddiweddaf, yn nglofa Broad Oak, rhoddoad-y gadwen windio tanddaoa'-ol frordd, a rbadodd y trams i lawr y gori vaered gyd.a ohyflymdra dy" chrvnllyd, ddylod ar draws llanc o'r enw ArtLur Gough, yr ? yd yn v man. O gard liai'iad .yda llafur t -y ddeclfi yd dderbyniodd Darid Jones, grocer, Aberdav., am ei ymgais i ysbeiiio>: e? ofynwyt, trwy guddio yr eiddo yyia afc acw; tra y mae gohebu yn awr yfi myned yn mlaen "mewhperthynas a chospi rhai or dur- bynwyr. BOREU dydd Gwener diweddaf, cy- merwyd i fyny un Albert -^vans, porter, ar y cyhuddiad o fod wedi Iladrata jeiv- ellery yn werth 2,000p. perthynoll Mrl Willmotfc, yn nghyd a gwerth lOOp. perthynol i emydd arall, tra yn cael eu hanfon i Liverpool. Cafwyd rhan o'r lladrad yn meddiant y carcharor. BOREU dydd Gwener diweddaf, tor- wyd ffenestrfawr siop Mr Stedall, Man- chester. Gwelodd heddgeidwad fenyw yn rhedeg ymaith, ac aeth ar ei liol gan ei dal. Aeth swyddog arall i'r siop, a daeth o hyd i ddyn yn ymguddio o dan hugan. Ei enw oedd John West, ac awd ag ef i orsaf yr heddgeidwad. Erbyn pump o'r gloch, cafwyd ei fod wedi cyf- lawni hunanladdiaid trwy ymgrogi. Rhoddodd y fenyw ei henw yn Cather- ine Preston, a chyfaddefodd ei bod yn greadures anffodus, ac yn frodores o Glasgow. Y MAE yn dda genym ddeall fod par- otoadau yn cael eu gwneud er ceisio dwyn oddiamgylch y caffaeliad mawr o Tram Cars i Gwm Rhondda, ac na c.d- ewir careg heb ei throi er llwyddo yn yr ymgymeriad. Yn mhlith y rhestrmothdalwyr a ym- ddangosodd yn y Gazette yr wythnos ddiweddaf yr oedd y Parch. W. Green, 1 offeiriad yn Troedyrhiw, Merthyr. Cyngorpm ef, wedi iddo gytuno a'i ddyledwyr, i bregethu odliar y geiriau, Na fyddwch yn nyled neb o ddim." I as Benyw.—Ei Hak y mae yn on dylanwadol i ku& hoel allan o on derwen. > TORODD nifer o wyr i gavchar Austin, Neva<da, a chymeras^nl y llofrudd, Richard Jennings, a chrogasant ef o flaen drws y ffrynt.

GUITEAU A'I WRAIG YSGAREDIG.

t?YNRYCHIOLAETH SIR FEIR-IONYDD.

DOSBARTH ABERDAR 0 LOWfR.

,!\ DAMWAIN GLOFAOL ANGEUOL.

CYPADDEFIAD HYNOD.

. TIRFEDDIANWYR A THRETH-OEDD…

i TANCHWA YN NHONYREFAIL.

-'-.'7"-..-."' 5 WEITHWYR…

GLOWYR LLETYSIENCYN AC HEN…

.--'.'-----------,. DAMWAIN…

DAMWAIN I GYMRO YN AMERICA.

LLOFRUDDIAETH 200 0 FERCHED…

SAETHIAD DAMWEINIOL ANGEUOL…

- Y BWRDD CYMODOL.

MALWODEN GALL.

GOFYNIAD.

PETHAU CHWITHIG ABERDULAIS.

Advertising

i' Quinine Bjitters GWILYM…

EU GWEITHREDIAD.

GOFALED PAWB AM HYN.