Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

c n r" q £ < s P f J~ F N ?. fTf? A v ri "Dif~f "b *» %J | \M S:v-' *> | 3 &« t ksim g 11 :2:=: tiyn yn ireuttygiiua&iL "TT,— • V :<V „ aB^^ysaersvu e^Sli STtld bob aInser yn ei k, Ysgafnder yn y Pen, Difiyg Treuliad, Ehwymeaa, isiynger jp.»n, i4.li.UVU) JL vvji. «7 J J- £ T- ± ■* C r yn y Coluddion, Gwaew, Gwynt, Colic, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, Teimlad o Bwysau yn y Cefn, y Lwynau, a Gw'aelod v v ?rT 1 yn Bwl ac Aneglur, Sychder a Bias Annymunol yn y Genau, Poen yn y Borddwydydd,^Cfcwyd<fiant yn y Traed Droc v rk—- dorian yr Arenau ar Afu. uchod mewn tri o ddulliau gwahanol mewn Blychau, Is. lie., a 2s. 9c. yr un, fel y canlyn:— No. 1, GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. No. 3, GEORGE'S GRAVEL PILLS. No. 3, GEORGE'S PILLS for the PILES. y Peleni hyn wedi derbyn DROS DAIR MIL o Dystiolaethau pwyslg i effeithiolrwydd y Feddyginiaeth hon, ac yn eu plith v a%s /gon enwog. iLS. NOD. lA WR, i .wYSwaw, R.S.O. JYSU gyda diolchgarwch ,n PILE PILLS i mi. Yr .,J: ys blynyddau; fy nghylla u rhwymo, dim archwaeth at yn gwasgu arnaf, ac ni chawn W ar ol poen fawr, yn cael llawer | ngolwg fy nghyfeillion, ac yn fy t ddwn yn agos i angau. Arferan uh y meddygon goreu, ond i ddim j /d fi gan un proliadol i wneud prawf PILES, ac wedi i mi gymeryd ychydig, j i erbyn fy mod wedi cymeryd ond un idyn arall; a chyn i mi ddefnyddlo yn galla bwyta pob math o fwyd, ac igwaith fel arfer. gwneud hyn yn hysbys er calondid i ? er clod i'r Goruchaf. iogabth am danai, ac am fy i&chad j mroi i ddwyn oysti >laeth heloothach j l i mi.—Ydwyf, &c., j TMOMAa DA VIES. n adnabydcioa i mi er ya 35 mlynedd, shod yn bertiaith wir. B. Lfiwis, Gweimdog Annibyuol, Brynberian, Pembrokeshire. 3. rl-i IAOHAU AR OL I VrlALL tTWTHU. i^jE.DALK BOIL tot WORKS, 1 v NUR BiNGLEY. sag your G1:A\ïJt:L PILLS, I had ltha ifJry neri > tsly affected with ling pair, in the sides, &c., and ciiat I not able to fouow a viiue 1 had tried more than iut I found iittle relief until I avs me relief .viLi^in .&4 hours ud I aic ac less surprised than ie 'A'ithia a week. And now, s of yoar No. i PILLS, I am y frtl6 froin all trace of that Yours, .520.,—W. KiilGHLY, ICAL. jine known as GEORGE'S PILE ad them to consist of purely io mineral substa-nce whatever a. I believe they are a medicine ,es for wkich they are intended. HY. PURDON, F.S.A., Lond. jverely tested by me and others, they are found to be composed of ^mixture of the mildest Vegetable jiem for years in an extensive private at success. In neglected and hopeless travel, they are productive of immediate hesitation in stating that, so far as my ;nds, they are really a medicine without ire of Piles and GraveL J. M. WILLIAMS, M.D., U.S. ESG., M.R.P.S., &c. Yr ydwf fi ereill wedi gwneud arch- wedi a^alyso wiliadmanwl i mewn i ansawdd X GEORGE'S gpv GEORGE'S PILE AND Gravel^ eich Peleni. ac yr ydym yn cael eu g/ D,„ „ v ..j j. rc ■ "JLLS, ac yr wyf yn cael eu bod yn gyfansoddedig or cyffetriav, -»%II T* Q pn I i/7 Jj llysievpl tyneraf. Yr wyf wedi eu defnyddio Jf |LlL QL U IIA V Jtll L [j gyfansoddedig o ddefynddiau A //yn helaetL am flyuvddau law jr mewn If llysieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur I; private practice, a hyny gyda I PILLS. jj fetelaidd. YH YD WYF O'k FARN EU J I I noaem/), Rhoddant esmwythad buan l rai i| I I r mewn aefyllfa anobeitliiol o herwydd y jj l\ BOB YN Fp"\ .iAETH DRA GWERTH- I V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jl PAR0T01R Y PELENI UCHOD PAWS AZ i DOLURIAU HYNY AK UYFEK \\dweud nad oes, mewn gwirionedd, eu,/ j MEWN TRI O DDULLIAU PAEAi Y MAMT WEDI jj I V. cyfEelyb fel meddyginiaeth tuag /I V >4 CV 5 V «t wdfta y PfleB a'r j GWAHANOL FEL Y CANLYN: ED HAM CAN U. NO.HEOBGESP.LE&GRAVELPIUS- X^/JOON^ ^•^7 No. 2 -GEORSE S GRAVEL PILLS. « -< > | I' No. 3- 6&ORGE'S PILLS FOR THE PILES. GOCHELWCH DWYLLWYR. 11 I -————— GOCHELWCH DWYLLWYB, ( ) m i I Mewn blyohaa Is. 160. a 28.90. yr un. m m j Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pill-, 'f ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EiCH PERSWADIO, na chymerw(;h 8 (j bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD "PIle and Gravel Pills," o wneuthunad i j wirioneddol, neb arall. 1. f S)) '■ 1 'A L I | POEM YN Y CEFN j | CHWYDD YN Y TRflED | i | YSGWNDEpN?W| | W^WYtWYyU | |8TOL^IcJ ^DWFRP0E^H.AGI'lrAU!'1' | W Z fcv | » ,r nr, «„ n ■ m^1L O 111 O JEIGE'S ■ ■ ■ » "> ~"f (j MB. GEORGE, i1 ( «vt* irri o pDftUD T D"*Sl*' Hat""v r" I I i P. T K A V Pi 1 i X have much pleasure in tx-aring tcstlmoi.v I.. t».e ;i Dear Sir,—Your Pills take well here, great efflcacy of your Pill? for Piles and Gt&v-I f'Hiwnya ;S recommend them with the greatest confluence to UJV ENS- |I and in time T shall have a large opening PILLS. ll thoBe troubie^>me> and painful disorders, <iiKi um ■■meiij 1 f, ,r thein. Yours truly, • ditappoiuted even in moat Ash,tat? casei. t A ™ I remain, yours truly, L ) G. O vVtSiis, Chemist to the Royai Family. y mae y Peleni hyn yn FeddyginicMth FRANKX1N DIXON f i —2_ SICR, BUAN, A DIOGEL I'R -—■-j | PILE8 A R GRAVEL, j ae luaii'j o anhwylderau err ill sydd oo b ] amter yn eu canlyn, megut;— j Anarrvr" am 0I* I POEN YN V CEFN, VS3AFNOEH YN Y PEN. D.FFVQ AwI1 SlB | iftwifTTHAI) TREUUIAD, RHWYMEDD. LLYNQ6R MAN. DIFFYO Ie ac anwyl mwn i mi V \V ANADL., POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURN! f hefyd Yr wyf wodi bod yn 0 RHYFEDDOL,"—Bum \V YN YR YSTYMOG. POEN DIRFAWR TN Y COLUDDION, F' ymlioeni gan y Piles "a1> Gra.ol, yn iigtoyd 1 '» r?? Vn elaf llawer 0 flvnyddau "> GWAEW. SWYNT, COLIO.TEIMUAD O BWYSAU YN Y m/ seirii mawr ar rai ainrrrau yi"i liufeivno). am t>j* //AP1 „ 1 T> • 1 J CEFN. Y LWYNAU. A 6WAEL0D YR YMYSGAROEDO. t deuddeg lalyii-dd, ao dm y pump tnisiilaf cyn mi V gatl y 1 lies ar (Jrave-1. rsraiau (P \» DWFR POETH, DWFR-ATALIAD. Y GWELEOIAD YN A gael gafaM ar eich Jioleui chwi. vr ODL.LWN wedi fy yr oeddvvn vn alluog i sefyll ar fy BWL AO ANEGLUR, 8YOHDER A BLAS ANYMUNOLYN Uwyr gaethiwo i aros yn y ty. Vr ovdd y fath U-JOTI /■ J • „>_ A QENAU, POEN YN Y BORDDWYDYDD. CMWYDDIANT gofldus yn fy ugholuddion, fy nKliylla- «'m ysgvlhiut. » "> Unravel g3.il y poen Y BCllOSent 1 mij ft r \1 Y TRAED, AC. ■ podn mawr yn fy nxheo, ac yn ft-ddw gan beiitlr^, t**i oa* (j ysgafnder ynfymhen. Fe wnaeth Doctoriaid 1 RHODQANT ESMWTTHAB QH1QNGYRCH0L |! oeddJ^t^rfr^wyr'iu-y^ | Aberdare a Mertnyr eu goreu 1 mi, ac yr 1 I gauwn gredu fod modd i mi t>yth weiia, ond djyicn i L wyf wedi talu idd)-nt bunoedd lawer am hyny, j PERCHENOQ, I Awdru?ntenty«;efntXVd^ e.o. >a .0 j ond ni dderbyuiais fawr lies oddiwrth un o ;l J E G-EORGrE 1V7 R.P.S., 1\ eich cyfarwyddyd, yr oeddwn rugalln dilynfy ng»iwedi V honvnt Prvnais flvchaid 0 GEORGE'S 7 gaeth gydag egni a phleser. Yroeddyntyn fy ngwelia uouyni. rrynais n\ UUIU u d « V, braidd heb yn »-y bod i mi, jran r «'wld tawel ac fcoiuw ytii PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais I 11 1 n w a 1 iv, v yr yn gweithredu »rn«f. N^DDAU ddogn o honynt—YR ydm/f yn JI GLAMORGANSHIRE. „VSSTW«STL £ ?T^SI.T/ a/wr yn ddyn iuch. /y maent wedi fy adf»ryd I'm gwres fel cynt, V\ THJ\TH T-T-vei /S I Sn 60 yr yn dyfod yn ieuano o'r S BEIsJAMIN EDWARDS, /jf t=— if)I newvdd.—Ydwyf, Ac. jT DAVID DA^VIES. ':1 TESTIMONIALS. r GWERTHFAWROCAF 0 BOX" pjfiTH YW IEOHYD. Yr wyf yn teimlo rhwymau amaf i wneud yr -Lyt & &;lai 1, er lies y cyhoedd yn mhob cyfeiriad mor belied ag y lúi;.e ynwyf. Gan fy mod yn dyst personol o'r d»io d a't ilea -J> anmhrisiadwy sydd yn deilliaw oddiwrth beta:va &7r. Geo~g^, fferyllydd, Hirwaun, ie, nid daioni personoi ya unig, or.,d hefyd i lawer o'm cydnabod mewn amryw rao'r wj&d, i mae yn ddyledswydd arnaf hysbysu byn r cyh-i tu gyffredinoL Yr wyf wedi cael fy mlino er ,-n ieuanc gliJl ddolur yn y cefn, anhwylderau yn y cylla, pfvenaa vr, ff, nghluniau a'm arenau yn ami iawn. O'r diwe:dddyw& ie ( am belenau George, a chymerais ddau o hoi; ryv; pnaofr pan yr oeddwn yn methu ymsymud gan y po b-ib drafferl# fawr. Ond, er fy ffawd, cyn pen pedair avi f: hiig:i 1 Y' oeddwn yn teimle mor heinyf a mab 21 -e 1"1<1ju I hyny hyd heddyw yr wyf yn eu cadwyn fy "1 y iryw* j goreu. Y maent i mi braidd fel moddion a 6aei«c?K I Ar ryw brydnawn, pan oeddwn iach a heii rf, J> "atfrdd&is u" • f a Mr. William David, Believing Officer, A hm> } oedd yn mron llew}rgu gan ddolur yn y cefn .<?• vredi idds | adrodd ei helynt, a'r poen dirdynol oedd r «; gefrt, > peri iddo gerdded braidd yn ei ddau ddwbl, -y v £ uais amfjied ten scfcn am fljchwd 0 bfleca te-ngp. l ui-, cbwech o'r gloch tranceth Cj farfydèdais ag .f drachefu, a gwraeth tmnaid amaf i ddyfod ato, a djwe >dd -1 fed ya hollol iach Yr wyf jn cofih^u er w Mr. av MIl e. tod C" mor adchbyddcs trwy yr hell K rojdogaetl • v. cad wyf yn yggriferm hyn am fy mod yn ad d-ag MJ, F !.J George, can. s iiid w)f Vt edi cael y hair: !),i!)\ eiw t nci ¡-I ntw&ith itt: fy oes trwy wyltHidsetfc i nr. » i i Aberdaj-. It TifOKis. I '1 GWELLHAD 1 R OL (RUt/DEG M; P-, (J SELKI OLDIWhTH Y PILES Alt UAYEL GAB FAWE. E < BiiKyjKo, ANWYL ?TB.—Ie, ac snwyl iawn i MI 1. i-td, Yr wy! y wedi tod )n jmboeni gan y Piles a'l Gi -yTi .1 selni cawr ar rai amseran in dnfewnol t«6 aet '10g ml}i.ecd, ac sm y pemp mis claf cyn i mi gael guf&c] m ech PeJeliu chwi, yr oedown wedi ty llw),, 33fihi^o j feror yc ? ty. Yr oedd « luth boeD gofidns yn ion, iy rghylla, a'm ysgjf&ii t, a mbcec mawr jn f rnhea, AO" In feddw gan benciio, id nss gaJiwn amgyffi<vi j.eil&arJyB ea lliw B'U line piicdcl; mevn gfair yr oeddf < "'t..di fy hryr andwyo gan boen a selni, fel Db8 gallwn gtdu fod mode i 1 mi bjth veils j ond diolch i Awdwr pob dv'oj^ a pharci4i chwi than yn mheu bjthefcos, drwy ddeffi; coio tJofc Feltaii k f yn ol eich cyfaTwyddyd, yr oeddwn yr galla ,jUj1\Q Egalwedigatth gydag egni a phleser. Y i ]11 f? -■ 1 ng*eila braidd fc«b yn wybod i mi, gan esmwyth yr oe^dynt yn gireithredn arnaf. I Yr oedd fy cghyfar-ecdd ad wedi myned :ox oer i oBd fc wv bsrhan i'w cymeryd, maent wet fy ..dfVrts J. gw; t8 tel cyct, ac yr wyf fel >n dyfod yn i,?uanoc5.- js-.ewfld* ) t. 'f Ydwyf, <fc< D. DAV?^3, GWE1 LEAD EHVFEDDOL O'R H,Eg I GRAVEL WEDI I FEDDYGON ItTHU. CWMDAI ABsraPLsi?, ■> ii Bum yn glaf lawer 0 flyuyddan g*n y P: « r i Braidd yr oeddv n in alluog i sefyli &r fy Kbraed gas y po«n <. a ichosent i mi, a'r ysgafnder jn fy abea, Fe vtnet-a • doctoriaid Aberdsr a Merthyr eu goreu i i, M yt f wodi tain iddjnt, hicy buEoedd lawer am hyny ord m ddc: tyn« "L i»)s f&wr lies oddiwith un 0 honjLt. },í:;tn)') .Ilyooaid Y GEORGE'S PILES AND GRAVEL PILIS, R THY dd*VS r ddogn, 0 honynt—yr ydwyf yn awr yn del r= u.di, i &» Etjwajo- t —— "i galoned neb mwyach—Y mae Meddyginiaeth I a'i llwyr iacha. {Inlaeth yw yr on fwyaf I ni •vr un feddyglnheth I'w vydd a'r un bjd-gloius "W ^ravel Pilis, ibyfnodi, y gwaa v.bu en haur a'u addiedig In eu 1 ddolniiitu ag ) lltl reain, cea y Y doluriau gored iddyut. ú drigolion y oea Ifti oddi- ■* '-of. • ideid tali L >»'» f George •» so»g 5. V* •-<* gynygiwyd i'r byd erioed at y doluriau hyn. G. Pa rai ydynt yr aiwyddion mwyaf cyffredin o'r PUe3 a'r Gravel 1 A. Y rhal canlynol :-Poen yn y cefn, gwaew, gwynt, colic, ysgafnder yn 7 pen, diffyg treuliad, rhwymedd, llyngyr mAn, diffyg anadl. poen yn yr arenau a'r lwynau, surni ya yr ystamog, teimlad o bwjsaa yn J cetn, y Iwynw, a gwaelod yr ymysgauedd. G. A ydynt yn aehosi poenau ereill 1 A. Y mae y poenau esrilynol yn fynych yn eu canlyn :—Ghwyddiant ) n 7 traed, poen yn y barddwydydd, dwfr poeth, dwfr-ataliad, eny&fa a gTes jn yr yroysgaroedd, gwelecsiad pwl ac aneglui, sychucr blaB annymuiio! yn y genau, drcpsy, enriad y galot-, Welder ysbryd, a chwsg aaesmwyth. 6. Beth ydyw barn y meads^ am y Peleni A. 1. 0tae aQi'dSygon 7, fc &a a'r r'p Wat :?-' vrc,; thv.iv. V. V/_ J .:YSX ;^c :R -,U gwltK? veet tozi-ff. ■\v' :• ag awdwr y Peleni hyn mewn perthvnas fw rhinweddau, a'u barn un Ie oil ydyw, eu bod yn feddyglniaeth heb el bath. G. Dywedwch wrthyf, a ydyw yn wir fod y Pelent hyn wedl gwellhau llawer a ddatgenid gan y meddygon ya anwelladwy 1 A. Y mae yn ffalth hysbys I filoedd fod hyn wedi ac yn cymeryd lie yn fynyeb. Profir hyn gan y tystiolaethau a dderbynlr yn bar-bans gan y perchenog. Do, ewellhawyd miloedd, HinSaiwyd poenan degau 0 filoedd, ac a(?ferwy<3 anoedd a uuatgenid gan y meddygon yn acobe'tbicl, I'w hlechyd cynefinol drwy y Peicni gwertf fawr hyn. Gwna y tystlolaethau a dderbyniwyd gan ddyMs- ydd y Peleni hya gyfro! yn cynwys dros fil 0 dndalenau 0 blyg cyfredin. G. Al gwir fod enwogrwydd y Pe'eni hyn w-di mrrhaedd dros y oorcpdd i wledydd tramor, .'u C; -"ie ydvat, /r:.a*—- • .4 if! hsiui v jfd-. v yp. *», ■■flp- j t ;■ »SaJ n%jr iai^. j Ji THE AMERICAN RHEUMATIC LINIMENT, I Neu "THE AMERICAN MARVEL." ,lj Y mae y ddaipariaeth hon yn un o'r rhai hynotaf yr oes at Y Bheumatic, Lumbago, Sciatica, Poen yn y Cefn a'r Ochrau, Cwyddiant, Cramp, 1 Quinsy, Holl ddoluriau.y Gwddf, Gwendid yn yr Aelodau, Cylchrediad Gwfs/), f Poenau yn y Joints, Chilblains, Cric yn y Cefn a'r Gwddf, Stiff Iseck, Tarddiadau as/ y Crr en, Cornwydydd, Stiffrwydd, Henaint, &c. ;.7; Y mae gan berchenog yr {< Arreric?n Marvel" lawer o dystiolaethau o barthed i'r feddyginiacth rinwet hon rddiWiii t. berscnau ag oeddjnt wedi eu rhoddi i fycy yn anwelladwy gan feodygon. Y mae wedi galluogi y CLOPF I GERDDED. Y mae wedi jstwj tbo g,atoedd o STIFF JOINTFI. Ar 01 aj&- htl a. gyrymaith CHWYDDIADAU peryglns a ptoehus mewn ychydig oriaD. Y mae fel yn swyno yma!tr: tK>t £ «u Rheumaticaidd o'r cefu, y breichiatt, a'r clunian. Bydd rr personau hyny sydd yn mynychu y Tnrkish Bath, gael fod ycbjdig ddy^rjrau sr la y < T ya hyncd eifeithiol er ystwytho yr holl gorff, ac i hwjluso y gweBhatf. Ar werth gtn bob feryH; dd mf wn ptte'an Is. 9c. 5* t.n, ( s dygwydd i'r Vrn:.g st fod Bilan v> bon-% gofvawcl ;110 • i snfon'an- boteltidd i chwi oddiw<th y }:vneutlmw, ten nn o'r I.ordcn who feaJe l.-cnsT-e. •-V1* >-c V r T> -r» o UIPWA TN'. -J[ I'roprietors. MTLL- rm:. I'r; Gte.mtegafot/ £ fkuxf&i,2, Jmr—yy 1-tb. l52^